• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

VE MATERYAL TASARIMI

(2)

Alan Çizgi Şekil- Form

Doku Renk Harf ve yazı

Boş Dolu

Alana öge dağılımı bilinçli yapılmalı.

Dikkat en çok orta bölgede

yoğunlaşmasına karşın;

Öğretim Materyalinin Tasarım Ögeleri

(3)

Çizgiler nesneleri tanıtan ancak, doğada tek başına bulunamayan tek boyutlu geometrik araçlardır.

Çizgiler gözü bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatin o noktaya çekilmesine yardımcı olur.

Yatay çizgiler objelerin genişliğini arttırıcı Hareketsizlik

Derinlik algısı

Dikey çizgiler yüksekliği artırarak güç kuvvet ve kesinlik algısı

oluştururlar.

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan

Çizgi Şekil- Form

Doku Renk Harf ve yazı

Öğretim Materyalinin Tasarım Ögeleri

(4)

Şekil, bir yüzey üzerine oturtulan iki boyutlu biçim;

Form ise kullanılan biçimlerin birbirine göre yerleşimidir.

Alan Çizgi Şekil- Form

Doku Renk Harf ve yazı

Öğretim Materyalinin Tasarım Ögeleri

(5)

Öğretim Materyalinin Tasarım Ögeleri

Doku, nesne ya da materyallerin dokunma veya görme duyusuyla hissedilebilecek yüzey özellikleridir

.

Düz

Pürüzlü

Mat

Parlak

Saydam

Renkli

Alan Çizgi Şekil- Form

Doku Renk Harf ve yazı

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Referanslar

Benzer Belgeler

DP’nin iktidar olmasından sonra Ankara Radyosu’nda klasik Batı müziğinin yerini dönemin popüler caz ve dans orkestraları almıştır (Yazgan, 2016, ss. Amerikalı

§ Hoca'nm türbesine hizmet eden adam, bir gün camiye gelip ey halle der, Hoca'yı gördüm, eşeğe biner gibi sandukasının üstüne binmişti. Bana, camiye git, ordakilere

 10 numaralı düğümün G grafından kaldırılması ile oluşan yeni graf için içerisinde 10 numaralı düğümün olmadığı yeni bir tablo tekrar oluşturuldu.. Tablo-17

Dekorasyonda, teknenin Akdenizli kimli¤ini vurgulamak için özellikle aç›k ve naturel renkler, do¤al malzemeler, mefle kaplama, ham dokulu kumafllar ve duvar ka¤›tlar›,

Bu kodlamayan RNA’lar uzunluklarına göre küçük kodlamayan RNA’lar (sncRNA) ve uzun kodlamayan RNA'lar (lncRNA) olarak iki ana kategoriye ayrılır..

günde bağırsak lümeninin yer yer iyice kalınlaşan çok katlı pirizmatik epitelle (E) daraldığı, epitel altında uzanan mezenkimal bağ dokusu (M) içinde sirküler seyirli

Ders hakkında bilgi Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

Kaynak, sahip olduğu bilgi, beceri veya ilgili. davranışları alıcı ile paylaşmak isterse, onu önce hareket, yazı, formül, tablo, çizim, şekil, resim, jest, mimik gibi bir

ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan « yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr.. a) Görsel Unsurlar Düzenleme (Arrangement) Denge (Balance) Renk (Colour) Okunabilirlik (Legibility) Çekicilik (Appeal) b)

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,

Eksen çizgileri dairesel, silindirik, küresel, eliptik detayları ve bunlara ilaveten simetriklik özelliğini ifade eden, ince ve kesikli/ noktalı olarak

Sonuçta umutsuzluk ve boyun eğici davranışlar arasında düşük bir ilişkinin çıkması umutsuzluğun daha çok sosyo- demografik değişkenlerle ilgili olarak ortaya

Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması…için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar… TCK 86/III­a bendinde “…kasten

data suggesting that stage 2 of breast and pubic hair development is being achieved approximately one year earlier in White American girls and two years earlier in

[*] Nitekim Türk sanatının büyük bir dostu olan Mısırlı Prens Mehmed Alinin lûtüfkâr ve nazik daveti üzerine Ahmed Kâmil Akdik, 1933 de Mısıra gitmiş

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

• Eğitim veya öğretim etkinliğinin temel dayanağı ve kuramsal bilgi.

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve

lfs indir şahin oyun.7012473157458198.müziksiz ilahi indir dinle.Download Yeni türkü sonbahardan çizgiler mp3 indir - ödev kapakları word belgesi indir.Yeni türkü

Bu bölümde eğitim, öğretim, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kav- ramları, sistem yaklaşımı ve program geliştirme süreci, bir eğitim programı- nın temel