• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TASARIMI VE MATERYAL TASARIMI DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖĞRETİM TASARIMI VE MATERYAL TASARIMI DERSİ DÖNEM ÖDEVİ"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TASARIMI VE MATERYAL TASARIMI DERSİ

DÖNEM ÖDEVİ

Dönem Ödevi Teslim Tarihi:

13.09.2020 23:59

(Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve final notu 0 olarak girilecektir).

Dönem Ödevinizi göndereceğiniz e-mail adresi: sirinkucuk@gmail.com

Aşağıda vermiş olduğum şablon tabloda yer alan boşlukları doldurarak dönem

ödevinizi tamamlayınız.

(2)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM TASARIMI VE MATERYAL TASARIMI DERSİ

DÖNEM ÖDEVİ

ÖĞRENCİNİN:

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NO:

BÖLÜM/GRUP NO:

FİNAL ÖDEVİ

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Şirin KÜÇÜK AVCI

(3)

ADDIE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİNE UYGUN HAZIRLANAN DÖNEM ÖDEVİ

Belirlenen Kazanım:

ANALİZ:

1. Konu Seçimi: Açıklayınız..

2. İçerik Analizi: Açıklayınız..

3. Hedef Kitle Seçimi: Açıklayınız..

4. İhtiyaç Analizi: Açıklayınız..

TASARIM:

GELİŞTİRME:

UYGULAMA:

DEĞERLENDİRME:

Referanslar

Benzer Belgeler

• Eğitim programlarında en kapsamlı, uzun sürede kazanılabilecek olandan, en dar ve kısa sürede erişilebilecek olana kadar çok sayıda bilgi, beceri, tutum, değer

A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme)

Ders hakkında bilgi Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri

katsayısıyla (k) çarpımından elde edilen sürtünme kuvveti (Fs) cismin ağırlığının eğik düzleme paralel olan bileşeniyle (Px) aynı yön ve doğrultudadır.

Eğitim Teknolojisi; genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin

Bu bölümde eğitim, öğretim, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kav- ramları, sistem yaklaşımı ve program geliştirme süreci, bir eğitim programı- nın temel

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

Soru:2 Düzlemsel kayma potansiyeli olan aşağıdaki ölçekli şev profilinde kayma düzleminin kohezyonu 30 kPa ve içsel sürtünme açısı ise 25 0 ’dir.. Kayama yüzeyinin

• Eğitim veya öğretim etkinliğinin temel dayanağı ve kuramsal bilgi.

• Öğrenme‐öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin daha kalıcı olabilmesi için mutlaka süreç içerisinde öğretim

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan. Çizgi

• Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili

Belirlenen süre dışında gönderilen projeler kabul edilmeyecek ve final notu 0 olarak girilecektir).. Projenizi göndereceğiniz e-mail

Anlatımda materyalin planlama ve maliyet (zaman, para vs.) bilgileri, hangi sınıf öğrencileri ve program kazanım(lar)ı için hazırlandığı, dersin

Öğrencilik yaşamınız boyunca yaşadığınız anılardan birini seçerek bu anıyı örnek olay olarak yazınız, öğretmenlik meslek etiği ile öğrenci hak ve

Sizde final ödevinizde var olan eksikliği belirleyip bütünleme ödevi için bu eksiklikleri giderip ödevinizi bana gönderebilirsiniz.. Final ödevinizde belirlenen ve

Hazrıladığınız uygulama linki aşağıda örneği verildiği gibi olacaktır. Bu aşamada sadece linki

İşlenecek Değer/Değerler (Planda birden fazla sayıda değer işlemek istiyorsanız burada belirtiniz) Değer Öğretimi Yaklaşımı (Planı hangi yaklaşıma uygun

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

Kaynak, sahip olduğu bilgi, beceri veya ilgili. davranışları alıcı ile paylaşmak isterse, onu önce hareket, yazı, formül, tablo, çizim, şekil, resim, jest, mimik gibi bir

ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan « yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr.. a) Görsel Unsurlar Düzenleme (Arrangement) Denge (Balance) Renk (Colour) Okunabilirlik (Legibility) Çekicilik (Appeal) b)

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,