• Sonuç bulunamadı

Kök Hücre Tarihçesi, Kök Hücre Nedir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kök Hücre Tarihçesi, Kök Hücre Nedir?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Çalışma Planı (Çalışma Takvimi) Haftalar Haftalık Konu Başlıkları

1.Hafta

o Kök Hücre Tarihçesi, Kök Hücre Nedir? 2.Hafta

o Gelişim Biyolojisine Giriş

3.Hafta

o Hücre Adezyonu

4.Hafta

o Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Çeşitleri

5.Hafta

o Mezenşimal Kök Hücreler

6.Hafta

o Postembriyonik Gelişim, Indüklenmiş Pluripotent Kök Hücre

7.Hafta

o Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Uygulamaları

8.hafta

o Büyüme Faktörleri, Sitokinler

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta

o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi, Öğrenci (Ödev)

Referanslar

Benzer Belgeler

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat