Kök Hücre Tarihçesi, Kök Hücre Nedir?

Download (1)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Çalışma Planı (Çalışma Takvimi) Haftalar Haftalık Konu Başlıkları

1.Hafta

o Kök Hücre Tarihçesi, Kök Hücre Nedir? 2.Hafta

o Gelişim Biyolojisine Giriş

3.Hafta

o Hücre Adezyonu

4.Hafta

o Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Çeşitleri

5.Hafta

o Mezenşimal Kök Hücreler

6.Hafta

o Postembriyonik Gelişim, Indüklenmiş Pluripotent Kök Hücre

7.Hafta

o Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Uygulamaları

8.hafta

o Büyüme Faktörleri, Sitokinler

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta

o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi, Öğrenci (Ödev)

Figure

Updating...

References

Related subjects :