• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

4. HAFTA

(2)

Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Çeşitleri

• Kök hücre bölündüğünde bir farklılaşmamış hücre karakterini koruyan ve diğeri tek ya da birden fazla adımla farklılaşma sürecine girebilen hücreler oluşturabilecek göreceli olarak farklılaşmamış hücre olarak tanımlanabilir.

• Bir kök hücre her bölündüğünde kendini yenileyebilirken

çevresel uyarıcıların etkisiyle belirli bir şekilde farklılaşabilme

yeteneğine sahip yavru hücreler de oluşturabilirler.

(3)

• Embriyonik kök hücreler;

memelilerin blastosistlerinin iç hücre kitlesinden ya da fetal

gamet öncül hücrelerinden elde edilmektedir. Bu hücreler

embriyonun tüm hücrelerini oluşturabilme yeteneğine

sahiptirler.

(4)

• Erişkin kök hücreler,

gelişimini tamamlamış organların dokularında

bulunmaktadır. Genellikle, belirli organların dokularını

yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre

tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.

(5)

• Totipotent hücreler,

Memelilerde, plasentanın trofoblast hücrelerinin yanı sıra embriyodaki her bir hücreye dönüşebilme yeteneğine sahiptirler.

Zigot ve ilk 4-8 hücreli evredeki embiyonun blastomerleri

totipotent hücrelerdir.

(6)

• Pluripotent kök hücreler

Trofoblast dışındaki embriyonun tüm hücrelerine farklılaşabilme yeteneğine sahip hücrelerdir.

• Multipotent kök hücreler

Vücudun tüm muhtemel hücrelerinin oldukça küçük bir alt kümesini oluşturmak için sınırlandırılmış hücrelerdir.

• Unipotent kök hücreler

belirli dokularda bulunur ve belirli hücre tipinin rejenerasyonunda

görev alır.

(7)

• Öncül hücreler, genellikle kök hücreye göre daha farklılaşmış hücrelerdir ve belirli bir hücre tipine dönüşmeye yönlendirilmişlerdir.

• Kendilerini sınırsız yenileme özelliğine sahip değillerdir.

Farklılaşmadan önce sadece birkaç kez bölünme yetisine

sahiptirler.

(8)

• Birçok doku ve organ devamlı olarak kendilerini yenileyen kök hücreleri bulundururlar;

• bunlar arasında meme epidermisi, saç folikülü, ince bağırsak villusları, kan hücreleri ve sperm hücreleri bulunur.

• Devamlı olarak çoğalan kök hücreler, kök hücre nişi adı verilen bölmeler içerisinde yerleşiklerdir.

• Bu bölgeler embriyodaki özelleşmiş yerlerdir ve niş içerisinde kök

hücrelerin kontrollü çoğalmalarını sağlarlar, nişten ayrılan

hücrelerin de kontrollü farklılaşmalarını denetlerler.

(9)

• Kök hücre nişi hücrenin çoğalmasını ve farklılaşmasını parakrin faktörler ile düzenler.

• Bu faktörler hücreyi yönlendirilmemiş konumda tutarlar.

• Hücre nişten birkez ayrıldığında, parakrin faktörler hücreye

ulaşamamakta ve hücreler farklılaşmaya başlamaktadırlar.

(10)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

• Histon modifikasyonları ile, Sox1, Nkx2-2, Msx1, Irx3, and Pax3 gibi bir çok hücre farklılaşması kontrol geni epigenetik olarak modifiye edilir ve böylece

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Dola- yısıyla, adacık kaynaklı kök hücrele- rin kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin sahip olduğu bu bağı- şık baskılayıcı etkilerine sahip oldu-

Bugün bu birikimden bir iz bile yok.(4) Geçmişten günümüze, denizden içe­ ride kalan Çürüksulu Ahmed Paşa Yalısı (de­ nizden bakıldığında bir setin üzerinde yeşil­

Cenazesi, 9 Mart 2004 Salı günü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Mezarlığında toprağa verilecektir. Tanrı rahmet

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; SP gibi birçok nörolojik hasarla seyreden hastalıklar için otolog ve allojeneik olarak saklanan kordon kanındaki kök hücreler

The aim of this study is to investigate the personal anniversary experiences of people, who have lost their loved ones. For this purpose, research questions of

• gelişim ile büyüme sürecini etkileyen genetik olayların anlaşılması!. • sağlıklı veya sağlıksız bebeklerin

Deneysel amaçlı embriyonik kök hücre hatları oluşturulacağı zaman , YÜT ile elde edilmiş ve yedek olarak saklanan embriyoların kullanılması (Bakınız Bölüm

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

Kemik ili ğ i veya di ğer periferik organlardan kök hü cr e mobilizasyonu veya fark lı yo ll ar l a rnlyokardiya l kök hücre enjek s iyonlan ile ya pıl an klinik