• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

2. HAFTA

(2)

GELİŞİM BİYOLOJİSİNE GİRİŞ

•Gelişim Biyolojisine Giriş

•Özelleşme (Spesifikasyon)

•Kök Hücre Kavramı

(3)

Gelişim Biyolojisine Giriş

• Olgun bir yumurta hücresinin sperm hücresiyle döllenmesi sonucu oluşan zigotun anne karnında veya yumurta içinde farklılaşarak

embriyoyu meydana getirmesi evrelerini inceleyen bilim dalına Embriyoloji denir.

• Embriyolojik gelişimi takiben bazı organizmalarda post embriyonik gelişme söz konusudur.

• Hem embriyonik hem de post embriyonik gelişmenin

incelenmesine Ontogeni adı verilir.

(4)

• Döllenme

Gametler olarak adlandırılan, olgunlaşmış cinsiyet hücreleri olan sperm ve yumurtanın birleşmesiyle meydana gelir.

Gamet hücrelerinin füzyonu yumurtayı uyararak gelişmeyi

ve yeni birey oluşumunu başlatır.

(5)

•Segmentasyon

Çok hızlı ve seri mitotik bölünmedir. Zigot blastomer adı verilen küçük hücrelere bölünür. Bölünme sonlandığında, blastomerler, blastula adlı küreyi oluştururlar.

• Gastrulasyon

Mitotik bölünme hızı yavaşladığında, blastomerler pozisyonlarını

değiştirirler. Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası,

vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer.

(6)

• Organogenez

Hücrelerin doku ve organları oluşturmak için kendilerini tekrar düzenledikleri evredir. Birçok organ, birden fazla eşey tabakası katmanı içerir.

• Metamorfoz

Birçok türde, gerek yumurtadan çıkan, gerekse doğumla dünyaya

gelen organizmaların seksüel olgunluğa erişme sürecidir.

(7)

• Gametogenez

Gametlerin gelişmesi, genellikle organizma fiziksel olgunluğa erişinceye kadar tamamlanmaz. Olgunlukta, gametler serbest kalırlar ya da yeni embriyo için döllenmeye başlarlar. Sonuç olarak yetişkin organizma yaşlanır ve ölür.

• Epigenez: Aristo ve Harvey tarafından desteklenen bu görüşe göre embriyonun organları her nesilde de novo oluşur.

• Ön oluşum: Malpighi tarafından desteklenen bu görüş ise organların minyatür halde yumurtada veya spermde hazır bulunduğunu savunur.

(8)

Döllenmiş yumurta formunun üç embriyonik germ tabakası bulunur.

• Ektoderm(dış tabaka); derinin yüzey tabakasını oluşturur ve beyin ve sinir sistemini meydana getirir.

• Endoderm(iç tabaka); sindirim kanalının ve ilgili organlarının epitel tabakasını meydana getirir.

• Mezoderm(orta tabaka); kan, kalp, böbrek, gonat, kemik, kas ve bağ dokuyu

oluştururlar.

(9)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Bugün bu birikimden bir iz bile yok.(4) Geçmişten günümüze, denizden içe­ ride kalan Çürüksulu Ahmed Paşa Yalısı (de­ nizden bakıldığında bir setin üzerinde yeşil­

Cenazesi, 9 Mart 2004 Salı günü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Mezarlığında toprağa verilecektir. Tanrı rahmet

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

• Histon modifikasyonları ile, Sox1, Nkx2-2, Msx1, Irx3, and Pax3 gibi bir çok hücre farklılaşması kontrol geni epigenetik olarak modifiye edilir ve böylece

Vücudun alt kısmı ise aynı şekilde daralarak küt, yuvarlak ve daha çok sivri bir kuyruk bölgesi ile sonlanır

Dişi Üreme Sistemi: Ovaryumların ve uterus’un histolojik yapısı, uterus çeşitleri, plasenta ve plasentanın görevleri, hayvanlardaki plasenta tipleri, göbek bağı,

Sabit aks (Dingil) Ön askı kolu bağlantı parçası Ön askı kolu Hava körüğü Akson Amortisör Körük üst tablası Đzkolu.. Arka askı kolları

The aim of this study is to investigate the personal anniversary experiences of people, who have lost their loved ones. For this purpose, research questions of

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; SP gibi birçok nörolojik hasarla seyreden hastalıklar için otolog ve allojeneik olarak saklanan kordon kanındaki kök hücreler

• gelişim ile büyüme sürecini etkileyen genetik olayların anlaşılması!. • sağlıklı veya sağlıksız bebeklerin

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen