• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
15
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

7. HAFTA

(2)

HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP

• Rejeneratif tıp, özet olarak canlı fonksiyonel dokular yaratma işlemidir.

• Neden ihtiyaç duyarız??

• Hastalık, hasar yaş veya doğuştan bozukluklar nedeniyle dokular fonksiyonlarını yitirebilir.

• Bu doku veya organların tamiri veya değişimi için ihtiyaç vardır.

• Rejeneratif tıp uygulamaları hücresel tedavi ve doku

mühendisliği yardımıyla gerçekleşir.

(3)

REJENERATİF TIP İÇİN KÖK HÜCRELER

Değişik kaynaklardan elde edilen kök hücreler kullanılabilir.

• Embriyonik kök hücreler

• Fetüs kök hücreleri

• Amniyon sıvından elde edilen kök hücreleri

• Kordon kanı kök hücreleri

• Kordon kanı kök hücreleri

• Erişkin kök hücreleri

(4)

REJENERATİF TIP VE KÖK HÜCRE UYGULAMALARI

• Ortopedi ve Travmatoloji

Kıkırdak doku kayıplarında, bu dokular kıkırdak dokusundan kıkırdak üretme tekniği ile üretilebilmektedir.

• Göz Hastalıkları

Kök hücre nakli ile kornea yüzey resterasyonu sağlanarak

görme fonksiyonunun kazanılmasına imkan vermektedir

(5)

Estetik ve Plastik cerrahi

• Kök hücre uygulamaları ile

• yara ve ciltteki izlerin tedavisi

• meme rekonstrüksiyonu,

• yüz ve vücut dolgusu

• yanık tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Uygulamalarda hastaların kendi dokularının kullanılması

hastayı alerji gibi yan etkilerden de korumaktadır.

(6)

Dermatoloji

• Cilt yenileme, cilt gençleştirme

• Kırışıklıklar,

• Lekelenmeler,

• Cilt renginde matlaşma gibi problemlerin

tedavisinde kök hücre kullanılabilir.

(7)

• Kalp ve Damar Cerrahisi

Kişinin kendisinden elde edilen hücreler damar tıkanıklarında tedavi olanağı sunar.

Bu hastalıkta ilaç, ozon ya da yüksek basınçlı tedavi uygulanır.

Kök hücre uygulamaları ile yaraların kapanması ve

dolaşımın yeniden sağlanması mümkün olmaktadır.

(8)

Rejeneratif Tıp Teknikleri

• PRP-Plated Rich Plasma (trombosit zengin plazma)

PRP tam kanın santrifüj edilmesi ile elde edilen ve tam kandan daha yüksek konsantrasyonda platelet yani trombosit içeren plazma içeriğidir.

Bu plazmai içeriğinin doğrudan hasarlı bölgeye enjeksiyonu ile

tamir mekanizmalarının hızlı güçlü ve kalıcı olması sağlanmaya

çalışılır.

(9)

• KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON

İki çeşit olabilmektedir

• Otolog

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten sonra hücreler hastaya geri verilir.

• Allojenik

Kök hücre kaynağı olarak ikiz kardeş, kardeş, anne, baba, akrabalar,

akraba dışı vericiler kullanılabilir.

(10)

Otolog Kemik İliği Transplantasyonu

Öncelikle hastaya hastalığını tedavisine yönelik uygulamalar yapılır.

Sonraki aşamada hastalığın tekrarlamasını önlemek amaçtır.

Bunun için uygun ilaçlar verilir, kök hücreleri toplanır ve dondurulur.

Bunu takiben, hastalığının kalan hücrelerini yok etmek için hastaya yüksek dozda ilaç tedavisi uygulanır.

Sonra, dondurulmuş olarak saklanan sağlıklı kök hücreler hastaya

geri transfer edilir.

(11)

Allojenik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

• Günümüzde otolog periferik kök hücre transplantasyonunun yerine allogenik periferik kök hücre transplantasyonu tercih edilmektedir.

• Bu işlemde, bağış yapan kişiye kemik iliğinde bulunan kök hücrelein periferik kana çıkmasını sağlayan G-CSF (Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör) uygulaması yapılır.

• Bu uygulama sonunda vericiden kan alınır.

• Daha sonra belli yöntemlerle ile kök hücreler kan bileşeninden ayrılır.

• Elde edilen kök hücreler hasta bireye transfer edilir.

(12)

Ancak burada önemli bir konu;

• Bağışçı ile hasta arasında doku farklılıkları nedeni ile ortaya çıkabilecek (vericiye karşı konakçı) önemli bir hastalıktır.

• Bu hastalık alıcının organlarına ciddi hasar verebilir.

• Bu nedenle bağışçı ve hasta arasındaki doku uyumu çok

önemlidir.

(13)

• Dünya genelinde incelendiğinde; kök hücre nakil sayıları arttırılmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir.

• Kök hücre ve rejeneratif tıp uygulamalarının artırılması ve geliştirilmesini başlıca araştırma konularından biridir.

• ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, hemen her yıl için belirlediği

araştırma fonunun büyük bir bölümünü embroyonik

olmayan kök hücre araştırmalarına ayırmaktadır.

(14)

• Kuzey Amerika, Avrupa ve Doğu Asya’daki çalışmaların yanı sıra, Ortadoğu’da rejeneratif tıp alanında İsrail ve İran nitelikli araştırma ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

• Türkiye’nin de nitelikli araştırmalar yapabilecek potansiyele

sahip bir ülke olarak, bu konuda akılcı politikalar izlemesi

gerekmektedir.

(15)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu vaka raporunda yenidoğan bebekte mandibular anterior bölgede rastlanan 2 natal dişin muayenesi ve natal dişlerin neden olduğu Riga-Fede rahatsızlığının

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

All in all, Başoğlu (1992, p.7) summarizes the critiques related to the categorization of trauma: “1) Torture is a political phenomenon and thus cannot be classified in

AMAÇ: Nötropenik enterokolit (NE) hematolojik maligniteler nedeniyle kemoterapi uygulanan ve kök hücre nakli ile tedavi edilen hastalarda ateş ve karın ağrısı

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

Tanısal (kronik GVHH’nın kesin tanısı için yeterli). Ayırt

Tanısal (kronik GVHH’nın kesin tanısı için yeterli). Ayırt

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

Farklılaşma – yaşam boyunca ölmüş veya hasarlı hücrelerin yerini alırlar. 1

Fakat mezenki- mal kök hücreler bulundukları ortam itibarıyla ok- sijenin nispeten düşük olduğu koşullarda yaşayabil- dikleri için uzmanlar bu hücrelerin ölümden sonra

Yan› s›ra, fetal kök hücreler (fetal dönem süresince elde edilirler), embriyonik olmayan kaynaklardan elde edilen kök hücreler (embriyonik olmayan kök hüc- reler; dokuya

1) Güç spektrum grafikleri: Bant gücündeki yoğunluk düşük frekans bandında (delta) birikmiştir. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken,