• Sonuç bulunamadı

FONKSİYONLAR SORU ÇÖZÜMÜ 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FONKSİYONLAR SORU ÇÖZÜMÜ 3"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FONKSİYONLAR

SORU ÇÖZÜMÜ

(2)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

1. f(x) = |3x-2| g(x) = |x+3| fonksiyonları veriliyor.

(3)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

2.

R+ da tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.

(fog)(x) = f(x).g(x)

(4)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

3. f:R - {a} ® R-{b} f(x) = 2x+33x-2

(5)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

4.

f uygun koşullarda tanımlı f(2x+3) = ñx + 3

(6)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

5.

f uygun koşullarda tanımlı

f(x) = x3-3x2+3x+2 fonksiyonu veriliyor.

(7)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

6. f ( 6x-2 3 ) = 3x+4 veriliyor.

(8)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

7.

Grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için f(f(4) + f(5)) f(0) değeri kaçtır ? 5 4 3 3 5 y x y=f(x) -2 -3 -3 -4 -5

(9)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

8. g(x) = 2x-1- f(x+2)

olduğuna göre, g(0) - g(-4) değeri kaçtır ?

5 2 -2 -3 4 -4 x y= f(x)

(10)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

9.

Buna göre, 0<c<3 koşulunu sağlayan bir c gerçel sayısı için I) f(c) > h(c) olduğunda, g(c)<h(c)

II) g(c) > h(c) olduğunda, f(c) > h(c) III) h(c) > f(c) olduğunda, h(c) > f(c)

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur ?

Dik koordinat düzleminde, f,g ve h fonksiyonları grafikleri şekilde verilmiştir. y=f(x) y=g(x)

y=h(x)

(11)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-3

FONKSİYON

10.

Bir a Î (0,1) sayısı için b = (gof)(a)

c = (fog)(a) veriliyor.

Buna göre a,b,c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Dik koordinat düzleminde [0,4] aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. x y 1 1 0 2 3 4 2 3 4 f g

Referanslar

Benzer Belgeler

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N.. noktasında, f(x) parabolünü de M

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

A) Ahmet’in çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Sena’nın uyguladığı kuvvetten azdır. B) Sena’nın çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Ahmet’in uyguladığı kuvvetten

12 kilogramlık ve 18 kilogramlık çuvallardaki nohut ve fasulye birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eş torbalara konulmak isteniyor. Bir kolide 30

kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş.

Chebyshev eşitsizliği genellikle olasılıklar için bir alt veya üst sınır belirlemek için kullanılır.. Örneğin, varyansı var olan her hangi bir olasılık

Eğer parabolün kolları aşağı doğru olsaydı, tepe noktasının ordinatı fonksiyonun en büyük elemanı olurdu ve en küçük eleman bilinemezdi.. Parabolün en alt ya da en