• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SAYI- KESİR

PROBLEMLERİ

Soru Çözümü

(2)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

1.

Elif, boş olan kumbarasına her gün, bir önceki günden 15 TL daha fazla para atıyor. 10. günün sonunda kumbarada biriken

para 1175 TL olduğuna göre, Elif ikinci gün kumbaraya kaç TL para atmıştır?

(3)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

2. Bir GSM şirketi müşterilerine iki farklı tarife sunmaktadır. 1.Tarife: Aylık 8 TL sabit ücret ve her dakika için 10 kr.

2. Tarife: Aylık 11 TL sabit ücret ve her dakika için x kr.

Bu iki tarifede, 1 saatlik arama için aylık ödenecek fatura tutarları eşit olduğuna göre, x kaçtır?

(4)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

3. Emin’in parası, Saltuk’un parasınınn 3 katından 20 TL fazladır. Emin, Saltuk’a 50 TL verdiğinde, Emin’in parası Saltuk’un parasının 2 katından 40 TL eksik oluyor.

(5)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

4. Esra, elindeki parayla 5 öğrenci bileti ve 10 tam bilet veya 8 öğ-renci bileti ve 8 tam bilet alabilmektedir.

(6)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

5. İçinde 6 sarı, 7 mavi ve 8 kırmızı bilye bulunan torbadan en az kaç bilye alınırsa, alınan bilyelerin iki tanesi kesinlikle mavi olur?

(7)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

6. Bir düğün salonunda 6 ya da 10 kişilik olmak üzere toplam 40 masa vardır. Bu salonda aynı anda en çok 288 davetli ağırlandığına göre, 6 kişilik masa sayısı kaçtır?

(8)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

7. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sınavda 150 soru

işaretleyen bir öğrencinin 90 neti olduğuna göre, kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

(9)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

SIRA SENDE Bir minibüse 3 kadın binerse yolcuların 5

8 ’i kadın;

minibüsten 2 erkek inerse, yolcuların 1

3 ’ü erkek olacağına göre,

(10)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

8. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top her seferinde düştüğü yüksekliğin 2

5 ‘i kadar yükselmektedir. Üçüncü kez yere çarptıktan

(11)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

9. Bir fırında 30 açma ve 40 poğaça 75 TL’ye satılmaktadır. Bir si-mitçi 20 açma ve 40 poğaça için fırına 75 TL veriyor ve x TL para üstü alıyor.

Buna göre, 1 açma ve 1 poğaçanın toplam fiyatı, x türünden kaç TL’dir?

(12)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

10. Kivinin kilogramını K TL’den, mandalinanın kilogramını M TL’den satan bir manava gelen müşteri, 2 kg kivi ve

3 kg mandalina alıp 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor:

Manav: Hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kg daha mandalina vereyim.

Müşteri: Daha fazla mandalina istemiyorum. Bunun yerine sana 3 TL daha vereyim, bana 1 kg daha kivi ver.

(13)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM. Bir dernek başkanı, Pazartesi günü dernek üyelerinin ba-zılarına, “Bu mesajı alan her üye, ertesi gün iki üyeye göndersin” notu içeren bir mesaj gönderiyor.

Mesajı alan üyeler bu notta yazılanı uyguluyor. Aynı haftanın Per-şembe gününün sonunda bu mesaj, derneğin tüm üyelerine ulaşı-yor ve her üye bu mesajı yalnızca bir defa alıulaşı-yor.

Dernekteki üye sayısı 900 olduğuna göre, bu mesaj salı günü kaç üyeye gönderilmiştir?

(14)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM 10 takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır.

Turnuvada görevlendirilen 5 hakem arasından, her karşılaşma için 4 hakem belirlenmiş ve tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev almıştır.

(15)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM. Nermin, boncuk ve pul kullanarak bir kumaş üzerine tek

sıra halinde işleme yapmıştır.

Bu işlemenin bir kısmında 5 boncuk, diğerlerinde 3 boncuk kulla-narak motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasına birer pul yapıştırmıştır. Motife başladığı işlemeyi yine motifle bi-tiren Nermin, toplam 349 adet boncuk ve pul kullanarak 75 adet motif oluşturmuştur.

Buna göre, Nermin’in 3 boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısı kaçtır?

(16)

SAYI - KESİR PROBLEMLERİ

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM.İstanbul’daki 39 ilçenin tamamını kapsayan bir projede; önce her ilçeye a tane kreş yapılması sonra da yapılan her bir kre-şin bahçesine b tane ağaç dikilmesi planlanmıştır.

Fakat, bu planda yapılacak kreş ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bu-lunmamış ve önce her bir ilçeye yapılması planlanan kreş sayısın-dan 1 fazla sayıda kreş yapılmış, sonra da yapılan her bir kreşin bahçesine dikilmesi planlanan sayıdan 2 fazla sayıda ağaç dikil-miştir.

Buna göre, son durumda dikilen ağaç sayısı ile başlangıçta dikil-mesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

Madde 1- Bu yönerge, Üniversitede çalışan Akademik ve İdari Personelin çocukları ile herhangi bir nedenle velayeti ve vesayeti Üniversite personelinden

Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.. Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı

Üniversite Personelinin çocukları ile herhangi bir sebeple bozulmuş aile birliğinde vesayeti Üniversitemiz Personeli olan anne yada babaya verilmiş çocukların, bir aile

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işverenler yaşları ve

a) Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemlerden; çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin

a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır. b)

Bu düzenleme de Kanun'un yayım tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir. 11) Bağkurlu (4/B’li) Sigortalıların Prim Ödemelerine 5 Puanlık İndirim Sağlanmıştır. maddesinde

düzenledikleri bordrolarda göstermekle yükümlü olup, İşçilerin bordrolarda almaları gereken net ücretlerinin altında ödeme yapamaz, Kurum tarafından belirlenen ücretin