• Sonuç bulunamadı

2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI"

Copied!
145
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

2. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

KAPAK - DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821

BASIM YERİ ve TARİHİ ANKARA - 2020 ISBN: 978-605-80000-1-8

(3)

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

M. Akif ERSOY

(4)

Mustafa Kemal ATATÜRK 1881-1938

(5)

İÇİNDEKİLER

Okuma - Anlama - Şiir Zıt Anlamlı Kelimeler Eş Anlamlı Kelimeler

Değerlendirme - 1 (Eş ve Zıt Anlam) Okuma - Anlama - Şiir

Sesteş (eş sesli) Kelimeler Okuma - Anlama - Masal Özel İsimler

Sözlük Anlamı

Okuma - Anlama - Şiir Soru Oluşturalım

Etkinliklerle Değerlendirme Okuma - Anlama - Masal İçin - Fakat - Çünkü Ünlem İşareti

Okuma - Anlama - Şiir

“mi” Soru Eki Değerlendirme - 2

Okuma - Anlama - Hikaye Noktalama İşaretleri

Sesteş Kelimeler Olayları Sıralama

Okuma - Anlama - Masal Sözlük Anlamı

Şiirde Anlam Değerlendirme - 3 Okuma - Anlama - Şiir Harften Cümleye

Alfabetik Sıralama

Okuma - Anlama - Masal Bilmece - Bulmaca

Yazım ve Noktalama Kuralları

Sözlük Anlamı Zaman Kavramı

Okuma - Anlama - Masal Etkinliklerle Değerlendirme Özel İsimler

Okuma - Anlama - Masal Özel İsimler

Değerlendirme - 5

Okuma - Anlama - Hikaye Önem Belirten İfadeler Hayal Ürünü İfadeler Okuma - Anlama - Masal Kurallı Cümle

Değerlendirme - 6 Atasözleri

Okuma - Anlama - Hikaye Karşılaştırma

Olayları Sıralama

Okuma - Anlama - Şiir Duygusal ve Abartılı İfadeler

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Okuma - Anlama - Fıkra

Okuma - Anlama - Tekerleme Sözlük Anlamı

Soru - Cevap Değerlendirme - 7

Okuma - Anlama - Masal Değerlendirme - 8

Değerlendirme - 9

Okuma - Anlama - Hikaye Değerlendirme - 10

Değerlendirme - 11 5

7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141

(6)

Soyadı:

A. Aşağıdaki metni 3 defa okuyalım. Arka sayfadaki etkinlikleri yapalım.

Okuma - Anlama - Şiir

A YAĞMUR!

Şimdi yağmanın sırası mı A yağmur?

Neden düşünmüyorsun beni?

Yakında değil ki ninemin evi...

Ben oraya gidinceye kadar, Su olur, çamur olurum;

Neden bana acımıyorsun?

İnan ki pişman olacaksın, Böyle yağdığına deli yağmur!

Sen çocuk dostu değilsin...

Ama unutma ki sen,

Bizim eve geldiğin zaman, Seni babama şikayet edeceğim, Babam seni azarlayacak,

Bense kıs kıs güleceğim...

(7)

B. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Pişmanlık ifade eden cümlelerin kutularını boyayalım.

D. Aşağıdaki cümleleri şiire göre tamamlayalım.

1. Çocuk nereye gidiyormuş?

2. Çocuk yağmurun yağmasını neden istemiyormuş?

3. Çocuk yağmuru ne zaman şikayet edecekmiş?

4. Çocuğa göre babası yağmura ne yapacakmış?

a. Keşke ben de tiyatro kulübüne yazılsaydım.

b. Kardeşini yanına çağırdı ve onunla konuştu.

c. Yatmadan önce dişlerimi fırçalamalıydım.

d. Hava soğuk olduğu için dışarı çıkmadım.

e. Ödevlerimi zamanında yapmadığım için üzgünüm.

a. Şimdi yağmanın ... mı a yağmur?

b. Nineme gidinceye kadar ... olurum.

c. Pişman olacaksın böyle yağdığına ... yağmur.

d. A yağmur seni ... şikayet edeceğim.

(8)

Soyadı:

A

B

C

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

Aşağıdaki cümlelerdeki zıt anlamlı kelimeleri kutulara yazalım.

Aşağıdaki harfleri kullanarak zıt anlamlılarıyla eşleştirelim.

Zıt Anlamlı Kelimeler

yukarı ...

a. b. pahalı ...

ödül ...

c. d. savaş ...

faydalı ...

e. f. doğru ...

a. Gökhan akşam gelir, sabah giderdi. ... ...

b. Eski dostlar, düşman olmaz. ... ...

c. Sorduğum soruya cevap veremedi. ... ...

d. Maalesef gelen gideni aratıyor. ... ...

I üretici .... hasta Z binmek .... farklı

B sağlıklı .... kolay İ acı .... düz

L zor .... hayır N ters .... kapalı

K alıcı .... tüketici E açık .... tatlı

A evet .... satıcı D aynı .... inmek

(9)

D

E

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulmacadan bularak boyayalım.

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarıyla bulmacayı dolduralım.

1 Dar

Dışarı

4

Soğuk

7

Çıkış

3

Bitirmek

6 2 Yeni

5 Ön

2 1

3

4

5

6

7

M K O L A Y N A E N T B E L Ğ K O R K A K L V B A Y A T U Z U D L E A P E L İ K A E C Ö M E R T K B A T I N Z S N H A S T A İ

taze sağlıklı

galip artı

doğu cesur

cimri zor

(10)

Soyadı: Eş Anlamlı Kelimeler A

B

C

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

Kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadan bularak boyayalım.

Aşağıdaki harfleri kullanarak eş anlamlılarıyla eşleştirelim.

mektep ...

a. b. fert ...

önder ...

c. d. basit ...

ant ...

e. f. yürek ...

İ hür .... ulus A hürmet .... alaka

Y hata .... yanlışlık I ilave .... uyarı K tutsak .... endişe D ikaz .... saygı

E kaygı .... özgür R kural .... ek

G millet .... esir Ç ilgi .... kaide

Z S E N E A V Y U R T A U A L N A Z İ K K L İ S A N Ö İ U İ T İ N A T

vatan kibar

dil özen

yıl zaman

(11)

D

E

Aşağıda renkli yazılmış kelimelerin eş anlamlılarıyla yeni cüm- leler oluşturalım, yazalım.

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarıyla bulmacayı dolduralım.

kabiliyet

1

armağan

4

kıymetli

7 3 ak

kılavuz

6

özlem

2

görev

5

4 2

1

3

5

6

7

b. Tarkan kıyafetlerini itinalı bir şekilde katladı.

a. Derede balık tutma serüvenini unutamıyorum.

c. Güz gelince okullar yeniden açıldı.

d. Sebzeler sağlığımız için çok faydalıdır.

(12)

Soyadı: Değerlendirme - 1 (Eş ve Zıt Anlam)

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A. basit - kolay B. sebze - meyve C. dost - düşman

2. Kovadaki suyu yere boşalttı.

Renkli yazılmış sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?

A. çıkarmak B. doldurmak C. akıtmak

5. “Ne olursa olsun toplantıya katılacağım.”

Cümlesine altı çizili sözcük gru- bunun kattığı anlam hangisidir?

A. özellikle B. mutlaka C. genellikle

8. “Bir süre daha bekledi Ayşe’yi.”

Altı çizili sözcüğün yerine hangisi kullanılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A. müddet B. miktar C. saat 6. “Sık” sözcüğünün zıt anlamlısı

hangi cümlede kullanılmıştır?

A. Salonu geniş bir ev almıştı.

B. Seyrek ağaçlar arasından geçtiler.

C. Emrah daraşık arabaların arasından geçti.

7. Hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler bir arada kullanılmamıştır?

A. Uzun ince bir yoldayım.

B. Öğleden önce soğuk, öğle- den sonra ılık bir hava vardı.

C. Hüseyin’in yedi doğrusu, üç yanlışı vardı.

3. “Ara sıra” sözcüğüyle aynı anlama gelen kelime aşağı- dakilerden hangisidir?

A. her zaman B. sürekli C. bazen

4. : gelen - giden : misafir - konuk : önce - sonra : fakir - yoksul

Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangileri zıt anlamlıdır?

A. - B. - C. -

(13)

10. Aşağıdaki seçeneklerin han- gisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A. aynı - farklı B. taze - bayat

C. cevap - yanıt

14. Yukarıdaki kelimeler arasın- daki anlam ilişkisi hangi se- çenekte vardır?

A. kolay - basit B. ödül - ceza C. ödül - mükafat

12.

Yukarıdaki kelimeler arasın- daki anlam ilişkisi aynıdır.

Soru işareti olan yere hangi kelime gelmelidir?

A. öykü B. masal C. hatıra

9. Altı çizili sözcüğün zıt an- lamlısı hangisidir?

A. beceriksiz B. usta C. kuvvetli

Acemi berber kulağımı kesti. 13.

Altı çizili sözcüklerin yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A. yenildik

B. berabere kaldık C. galip geldik

11.

Altı çizili sözcüğün eş an- lamlısı hangisidir?

A. aniden B. yanlışlıkla C. sahipsiz

Karşıma birdenbire köpek çıktı.

Futbol maçında mağlup olduk.

unutmak hatırlamak

faydalı yararlı

anı

?

15.

Altı çizili sözcüğün eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. her zaman B. bazen C. sürekli

Akşamları ara sıra kitap okurum.

16.

Altı çizili sözcüğün eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. sebebini B. sonuçlarını C. ayrıntılarını

Babam, detaylarını sonra ko- nuşuruz dedi.

(14)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

BAYRAM YERİ Anne, bugün bayram

Haydi, giydir yeni elbiselerimi!

Saçlarımı tara, Mendilimi ver!

Bugün çok güzel olmalıyım

Elini öpeceğim dedemin, babamın Sonra bayram yerine gideceğim.

Bilsen, neler var bayram yerinde Hele o salıncaklar,

Horoz şekerleri,

Sıra sıra dizilmiş oyuncaklar.

Atlıkarıncalar üstünde Dönüp duruyor çocuklar!

Şükrü Enis REGÜ

(15)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki eğlence araçlarının isimlerini yazalım.

C. Aşağıdaki cümleler metne göre doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazalım.

3. Çocuk kimlerin elini öpecekmiş?

2. Bayram yerinde neler varmış? Maddeler halinde yazalım.

1. Çocuk annesinden neler istiyor? Maddeler halinde yazalım.

a a

b b

c c

a. Çocuk annesinde yeni elbiselerini giydirmesini istiyor. (...) (...) (...) ( ) b. Çocuk önce babamın elini öpeceğim diyor.

c. Bayram yerine bayramlaştıktan sonra gideceğini söylüyor.

d. Çocuk bayram yerini çok seviyor.

(16)

Soyadı:

Birden fazla anlamı olan kelimelere sesteş (eş sesli)

kelimeler denir.

Sesteş (eş sesli)kelime

ne demektir?

Kalemle veya farklı bir cisimle yazma işi.

Mevsimlerin en sıcak olanı.

Güzel kokulu ve türlü renkte olan bir çiçek.

Gülme işi, gülmek.

Yük ve binek hayvanı.

Atma işi, atmak.

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimeleri belirtilen anlamlarıyla cüm- le içinde kullanalım. Kelimelere ek getirebilirsiniz.

yaz

yaz

gül

gül

at

at cümle

cümle

cümle

cümle

cümle

cümle

Sesteş (eş sesli) Kelimeler

a.

e.

c.

b.

f.

d.

(17)

Suda ve karada yaşayabilen bir kuş türü.

kaz cümle

Yarış veya özel geziler için kullanılan gemi.

yat cümle

Doksan dokuzdan sonra gelen sayı.

yüz cümle

Siyah renk.

kara cümle

Kazma işi, kazmak.

kaz cümle

Göz, burun, ağız ve çenenin bulunduğu bölüm.

yüz cümle

Yatma işi, yatmak.

yat cümle

Yüzme işi, yüzmek.

yüz cümle

Yeryüzünün sularla kaplı olmayan bölümü.

kara cümle

a.

e.

c.

g.

b.

f.

d.

h.

ı.

(18)

Soyadı: Sesteş (eş sesli) Kelimeler

A. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Sesteş ağacındaki kelimelerden eş sesli olanların elmasını yeşile, diğerlerini sarıya boyayalım.

Yaz: Sinem annene mektup yaz.

Ben: Pikniğe ben sizinle gelmek istemiyorum.

Yaz: Bu yaz tatilinde köye gitmeyi düşünüyorum.

Ben: Yanağında küçük bir ben vardı.

yağ çöp

dağ

dolu al kuzu

kır bağ çay

dün bin

deve süt

göl

tuz

(19)

1. 1 yat: Yatma eylemi.

2 yat: Gezinti teknesi

“Yat” kelimesi hangi cümlede ikinci anlamıyla kullanılmıştır?

A. Sabri akşam erkenden yattı.

B. Cihan yatmayınca annesi kızdı.

C. Emrelerin yatı varmış.

2. 1 yaş: Yaşadığımız yıl sayısı.

2 yaş: Islak, kuru olmayan yer.

“Yaş” kelimesi hangi cümlede ikinci anlamıyla kullanılmıştır?

A. Serkan benden iki yaş büyük.

B. Cenk gömleği yaş olduğu için giymedi.

C. Ayşe yedi yaşındaymış.

3. 1 kaz: Kuş türü.

2 kaz: Kazma işi.

“Kaz” kelimesi hangi cümlede birinci anlamıyla kullanılmıştır?

A. Kaz sürüsü gölün kenarına indi.

B. Çetin bahçeyi kazdı.

C. Toprağı kazıp fidanı dikti.

4. diz

Yukarıdaki kelime hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Emre’nin dizi kanadı.

B. Babamın dizine iki dikiş atıldı.

C. Sınıf başkanı öğrencileri sıra- ya dizdi.

5. sağ

Yukarıdaki kelime hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Polis sağ kolunu havaya kaldırdı.

B. Otobüs sağ tarafa döndü.

C. Kaybolan çocuk sağ olarak bulundu.

6. yol

Yukarıdaki kelime hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Yaşlı adam tavuğun tüylerini yoldu.

B. Araba yolu evimizin önünden geçiyor.

C. Okul yolunda kaza oldu.

MİNİ TEST - 1

(20)

Soyadı: Okuma - Anlama - Masal

YAVRU AYI İLE TAVŞAN YAVRUSU Tavşan yavrusu,

annesine gelerek yavru ayıyı şikayete başlamış.

- Anneciğim komşu- muz yavru ayı benimle

“tavşan diş” diye alay edi- yor, dalga geçiyor, demiş ağ- lamaklı bir sesle.

Annesi, bunun nasıl başladığını öğ- renmek istemiş:

- Başka ne dedi, yavru ayı?

- Kepçe kulak diyor, şaşı göz, diyor.

- Peki yavrum, bunları sana söylemeden önce sen ona bir şeyler söyledin mi?

- Ben mi? Yoook... Ben ona hiçbir şey söylemedim.

- Sen hiçbir şey söylemediğin halde o gelip sana sataştı, öyle mi?

- Şey, ben onu görünce “tombili” diye takılmıştım.

- Bak, gördün mü, demiş annesi. “Önce sen sataşmışsın. Alay edip üzmüşsün onu. O seninle alay edince kızıp şikayet ediyorsun.

Yaptığın çok ayıp, demiş.

Yavru tavşan, utancından ne diyeceğini bilememiş. Başını önüne eğerek ses çıkarmadan oradan uzaklaşmış.

(21)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

1. Yavru ayı, yavru tavşana neler söylemiş?

a. Yavru tavşan, yavru ayıyı şikayet etti.

2. Yavru ayı, yavru tavşana niçin hoş olmayan sözler söylemiş?

b. Anne tavşan, yavrusunu uyardı.

3. Anne tavşan, yavrusuna nasıl bir cevap vermiş?

c. Yavru tavşan başını önüne eğip yürüdü.

d. Yavru tavşan yuvasına girip uyudu.

C. Aşağıdaki cümleleri ekleri kullanarak soru cümlesi haline getirelim.

B. Metnin konusu olan cümlenin bulutunu boyayalım.

Yavru tavşanın, yavru ayıyı şikayet etmesi.

Anne tavşanın, yavru ayıyı azarlaması.

Yavru ayı ile yavru tavşanın arkadaşlığı.

a.

b.

c.

Yavru tavşan, yavru ayıyı şikayet etti mi?

mi mu

(22)

Soyadı:

E R İ K S E R D A R

L N N B A N T D A E R O D A D I N E L E

K A E N R N R A N L Z D L İ S E G Z T E

Ü T P İ Z V K E D G M O Ğ B N İ Ş S A D

Y İ M Ş G S L K Z Y M E T İ N G P R Z E R A U Z R M A V İ Ş

T I Ç M E Ö R B K L U Ü A C Ü G E F Y L

İ B B O T Ü Z Y İ A U Y U Ö Z B Ü T A S

R K Ş N P E İ Ç E N T A Z I Y E L E K A

E R V Ç İ N Y U Ç Ş

Kız ve erkek isimleri;

Deniz, dağ, ova isimleri;

Kurum isimleri;

Şehir, ülke isimleri;

Gök cismi isimleri;

Hayvanlara verilen isimler.

A. Aşağıdaki bulmacada özel isimleri bulup sarıya boyayalım. Noktalı yerlere yazalım. Büyük harfle başlamayı unutmayalım.

Özel İsimler

(23)

B. Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

Cümlelerin yazım yanlışlarını düzelterek alt satıra yazalım.

a. Okul olarak tuz gölüne gezi düzenledik.

e. Sınıf olarak kızılayı ziyaret ettik.

c. Dünyaya en yakın gezegen venüstür.

g. Japonyanın başkenti tokyodur.

b. Tekneyle ege denizinin mavi sularında dolaştık.

f. Denizlinin en güzel yeri pamukkaledir.

d. Ayhan ve ahmet menekşe sokakta oturuyor.

h. Yurdumuzun en yüksek dağı ağrı dağına tırmandık.

ı. Gemiler kutup yıldızına bakarak yol alır.

i. Rizenin çayeli ilçesinin merkezinde yaşıyoruz.

(24)

Soyadı: Sözlük Anlamı

A. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Anlamlarını önündeki noktalı yerlere yazalım.

a ...:Yeryüzünü çevreleyen mavi görünümlü boşluk.

e ...:Etrafı su ile çevrili kara parçası.

c ...:Dünya’mızın ısı ve ışık kaynağı.

g ...:Üzerinde canlı varlıkların yaşadığı gezegen.

b ...:Karalar üzerinde oluşmuş su birikintisi.

f ...:Bitki örtüsünden yoksun kumluk bölge.

d ...:Genellikle denize dökülen en büyük akarsu.

h ...:Dünya’mızın uydusu olan gök cismi.

Gökyüzü

Göl

Güneş

Çöl Ay

Ada

Irmak Dünya

(25)

B. Aşağıdaki görsellerle anlamlarını harfleri kullanarak eşleştirelim.

Öğütülerek una dö- nüştürülen, başakları olan bitki.

...

Kuzey Kutbu bölgesinde yaşayan insan topluluğu- na verilen isim.

...

Üzerinde tarım yapıldı- ğı, çeşitli hayvanların ye- tişrildiği geniş toprak.

...

Suların yüksekten dö- külerek aktığı yer.

Dereden büyük, nehir- den küçük akarsu.

...

Buğday, mısır gibi ta- neli bitkilerin öğütüldüğü yer.

...

...

a Çiftlik

Buğday

Şelale

Değirmen

Çay

Eskimo c

e b

d

f

(26)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

KİRPİCİK

Nereden gelmiş, niçin gelmişse, Bir kirpicik gelmiş sokağımıza.

Herkeste bir merak, bir telaş, Sorup duruyorlar:

Ayol bu da ne?

Bir fenalık yapmasın sakın, Başını çıkarıyor, bakın, bakın...

Elbette çıkaracak başını, Bunda şaşılacak ne var!

Kirpi olduysa ne olmuş sanki, Hep yusyuvarlak mı dursun, Hep yer altında mı otursun, Onun hakkı yok mu ?

Bu sokaktan geçmeye, Salına salına gezmeye.

Haydi git yuvana dost kirpicik, Hiç korkma.

Bizim olduğu kadar da senindir, Bu güzel dünya.

Hasan Latif SARIYÜCE

(27)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

Cümle içinde kullanalım.

C. Şiirin konusu olan cümlenin bulutunu boyayalım.

D. Aşağıdaki kelimeleri anlam ilişkisi kurarak eşleştirelim.

a. Kirpi:

Cümlem:

b. Telaş:

Cümlem:

c. Dost:

Cümlem:

1. İnsanların şaşkınlığının sebebi nedir?

2. Şair neyin kirpinin hakkı olduğunu söylüyor?

3. Şair kirpiye niçin korkmamasını söylüyor?

1 zıplar 2 yüzer 3 açar 4 siler

.... anahtar .... silgi .... balık .... çekirge Sokaktan geçen kirpinin yarattığı şaşkınlık.

Kirpinin şehirde yaşadığı mutluluklar.

İnsanların kirpiyle dalga geçmeleri.

a.

b.

c.

(28)

Soyadı: Soru Oluşturalım

A. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Verilen cümlelerle ilgili ikişer tane soru hazırlayalım.

a. Semra annesiyle parka gidecek.

b. Ömer’in sevimli mi sevimli bir tavşanı var.

d. Marketten bisküvi ve çikolata aldım.

c. Hatice arkadaşına mektup yazdı.

e. Annesi, Filiz’i saat sekizde uyandırdı.

1. Semra parka kiminle gidecek?

1.

1.

1.

1.

2. Semra annesiyle nereye gidecek?

2.

2.

2.

2.

(29)

B. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Sorulara kısa cevaplar yazalım.

C. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

Pazar günü İstanbul’a gideceğiz.

1

Ne zaman?: ... Nereye?: ...

Uğur sessizce dışarı çıktı.

3

Nereye?: ... Nasıl?: ...

Hilal’le Oya’yı ziyarete gittik.

2

Kimi?: ... Kiminle?: ...

Tatilde iki kitap okudum.

4

Kaç kitap?: ... Ne zaman?: ...

Turgut, annesini çok özlemiş.

5

Kim?: ... Kimi?: ...

3. Özlem bahçede ip atlıyor.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı renkli yazılmış kelimedir?

A. Ne yapıyor?

B. Nerede?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“Nasıl?” sorusunun cevabı vardır?

A. Yolda karşımıza köpek çıktı.

B. Bugün çok yağmur yağdı.

C. Ayhan tırmanarak direğe çıktı.

2. Ebru çalışkan bir öğrencidir.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı renkli yazılmış kelimedir?

A. Neden?

B. Kim?

C. Nasıl?

1. Teyzem muzlu pasta yaptı.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yoktur?

A. Kim?

B. Niçin?

C. Neli?

(30)

Soyadı: Soru Oluşturalım

A. Aşağıdaki metinleri okuyalım. Metinlerden 3’er soru oluşturalım.

Soruların cevaplarını yazalım.

Selim’in güzel bir keçisi vardı. Selim önde, keçi arkada kasa- baya doğru gidiyorlardı. Fatih, Selim’e bir şaka yapmak istedi.

Selim’in arkasından gelerek keçiyi aldı, sakladı. Selim bir süre daha yürüdü. Sonra, arkasına dönüp baktı ki keçi ortalarda yok.

“Keçim neredeee?” diye dövünerek sağa sola koşmaya başladı.

Sabah erkenden uyandım. Hava güzel, gök parlak mavi idi.

Önceki gün biraz yağmur yağmıştı. Kahvaltımı yaptım, kıya- fetlerimi giydim ve dışarı çıktım. Arkadaşlarımla buluşup oyun alanına gittik. Gün boyu doya doya oynadık.

KEÇİ NEREDE?

GÜZEL BİR GÜN 1.

1.

2.

2.

3.

3.

(31)

B. Aşağıdaki metinlerle ilgili 3’er soru hazırlayalım. Cevapları yazalım.

Çok önceleri, ormanda yaşayan bir köpek varmış. O, cesur bir arkadaş edinmek istemiş. Köpek çok gezmiş, çok dolaşmış.

Sonunda bir tavşana rastlamış. Ona:

- Yalnız yaşamaktan usandım. İstersen, ikimiz arkadaş olalım, demiş.

Tavşan bu teklifi kabul etmiş. Arkadaş olmuşlar.

ARKADAŞ

1.

2.

3.

Ev halkı pencerenin arkasında toplanmışlardı. Sabırsızlıkla, Mehmet’in okuldan dönmesini bekliyorlardı. Mehmet, yolun ucunda görününce sevindiler. Onu karşılamak için kapıya koştular.

Mehmet, çantasını koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Ellerinin arasındaki boyun atkısına sarılı bir şey vardı.

ATKINDA NE VAR?

1.

2.

3.

(32)

Soyadı: Etkinliklerle Değerlendirme a

b

c

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

Aşağıdaki kelimelerden sesteş olanların bulutunu boyayalım.

yokuş

ilan

...

...

masum

konut

...

...

tavan

gayret

...

...

üretim

rüya

...

...

dert

detay

...

...

cimri

mana

...

...

galibiyet

...

...

alıcı

ırmak

...

...

ocak yaş dağ

vida dolu gül

kara çene sıra

(33)

d

e

Aşağıdaki kelimeleri sözlük anlamlarıyla eşleştirelim.

Aşağıdaki metinle ilgili 3 soru oluşturalım. Cevaplarını yazalım.

penguen Ağaç ya da ağaçcıkların en büyük olanı, yeni yetişeni.

a

fidan Gökyüzünde nokta olarak görünen uzayda ışık saçan gök cismi.

b

doğa Güney Kutbu’nda yaşayan sırtı siyah, göğsü beyaz deniz kuşu.

c

yıldız Güneş ışınlarının yağmur damlalarında yansıması sonucu oluşan renk cümbüşü.

d

gökkuşağı

e Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu

varlıkların tümü.

GÜVERCİN İLE KARINCA

Günlerden bir gün küçük bir karınca, dere kenarında su içerken dereye düşmüş. Uğraşmış, çabalamış ama sudan çıkamamış. Dere kenarına su içmeye gelen beyaz güvercin, karıncanın çırpındığını görmüş. Çalılıktan bir parça çubuk alarak karıncaya uzatmış. Karın- ca, çubuğa tutunarak kıyıya çıkmış.

1. Soru:

Cevap:

2. Soru:

Cevap:

3. Soru:

Cevap:

(34)

Soyadı: Okuma - Anlama - Masal

KIŞ BABA

Veli Dayı bir kulübede yaşarmış. Her kış, aç kalırmış. Kış Baba’ya:

- Bir dahaki yıl gelmeden önce bana haber ver. Hazırlık yapa- yım, demiş.

Mevsimler geçmiş. Yine sonbahar gelmiş. Ağaçların yaprakları dökülmüş. Göçmen kuşlar gitmiş. Soğuk rüzgârlar esmeye başlamış.

Veli Dayı:

- Kış Baba’dan haber yok. Kış hazırlıkları için daha çok erken, demiş.

İlk kar dağlara yağmış. Veli Dayı yine aldırmamış. Karlar yak- laşmış yaklaşmış. Kulübenin penceresine kadar yükselmiş. Veli Dayı pencereden seslenmiş:

- Heey, Kış Baba! Hani gelmeden önce haber verecektin?

Kış Baba:

- Önce soğuk rüzgâr oldum, estim. Sonra kar oldum, dağlara yağdım. Sana çoktan haber verdim, demiş.

Veli Dayı başını kaşımış:

- Doğru. Kış Baba çok haklı, demiş.

(35)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Metnin konusu olan cümlenin yanındaki kutuyu boyayalım.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Kış ile ilgili olanların kutusuna “K”, sonbahar ile ilgili olanların kutusuna “S” yazalım.

1. Veli Dayı, her kış aç kaldığı için Kış Baba’dan ne yapmasını istemiş?

2. Sonbaharın gelmesiyle hangi olaylar yaşanmış?

3. Veli Dayı neye aldırmamış?

a. Veli Dayı’nın Kış Baba’dan isteği.

b. Veli Dayı’nın kışın yaptıkları.

c. Veli Dayı’nın yaz mevsimini çok sevmesi.

1. Göçmen kuşların sıcak ülkelere göç etmesi.

2. Havaların soğuması ve kar yağması.

3. Çocukların mont giymesi, atkı ve bere takması.

4. Ağaç yapraklarının sararıp dökülmesi.

5. Yollarda ve çatılarda buzlanma meydana gelmesi.

6. Hava sıcaklığının azalması, yağmurların başlaması.

(36)

Soyadı: İçin - Fakat - Çünkü

A. Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

a. Bu elbise size ... çok yakıştı.

e. Seni arayamadım ... telefonum bozuldu.

c. Anlattıkları o ... karışıktı ki anlayamadım.

g. Büyüyünce pilot olmak istiyorum ... uçakları seviyorum.

ı. Kalk oğlum ... yapacak çok işimiz var.

b. Uçağa yetişmek ... erkenden evden çıktı.

f. Topumu veririm ... ben de oynayacağım.

d. Hava çok güzel ... benim çok işim var.

h. Şiiri yazdım ... ezberleyemedim.

i. Geç kaldığım ... öğretmenimden özür diledim.

daha

yalnız çünkü kadar için

fakat ancak

(37)

B. Aşağıdaki ifadelerin devamı yan tarafta verilmiştir. İfadeleri harf- leri kullanarak eşleştirelim.

C. Aşağıdaki ifadeleri cümle içinde kullanalım.

a. fakat:

c. veya:

e. yoksa:

b. ancak:

d. ya da:

f. için:

g. ise:

Size gelecektim fakat zilin sesini duymamıştır.

T

Ben çileği, kardeşim ise sabah kalkamazsın.

O

Çiçekleri çok sev ama evin önünde oynayacaksın.

İ

Akşam erken yatmalısın yoksa onları sakın koparma.

Y

Günler çok çabuk geçiyor fakat babam izin vermedi.

A

Dışarı çıkabilirsin ancak biz farkında değiliz.

R

Oyuna dalmıştır veya kirazı çok sever.

T

(38)

Soyadı: Ünlem İşareti

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Cümlenin sonuna gelecek noktala- ma işaretinin kutusunun boyayalım.

Seslenme ve uyarı cümlelerinden sonra ünlem işareti kullanılır.

Dikkat! Lütfen! Heeey! Çocuklar!

!

. ?

!

. ?

!

. ?

!

. ?

!

. ?

!

. ?

!

. ?

!

. ?

a. Dikkat, kamyon çıkabilir( )

e. Her gün düzenli olarak dişlerimi fırçalarım( ) c. Evladım, çiçekleri suladın mı( )

g. Dikkat, köpek var( )

b. Annem bana her gece masal anlatır( )

f. Sayın seyirciler, sessiz olalım( )

d. Lütfen, ayakta yolculuk yapmayınız( )

h. Off, canım tatlı çekti( )

(39)

1. Çocuklar, sıraya geçiniz( ) Cümlesinin sonuna hangi

noktalama işareti gelmelidir?

A. ( . ) B. ( ! ) C. ( ? )

2. Tehlikeli madde( ) Zafer sana ne dedi( ) Beyler, sessiz olalım( ) İfadelerinin sonuna sırasıy-

la hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A. ( ! ) ( . ) ( ? ) B. ( ! ) ( ? ) ( ? ) C. ( ! ) ( ? ) ( ! )

6. Vah vah, keşke olmasaydı( ) Arda gelince haber ver( ) Boşuna mı çalıştın sen( ) Cümlelerinin sonuna sırasıy-

la hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A. ( ! ) ( . ) ( ? ) B. ( . ) ( . ) ( ? ) C. ( ! ) ( ? ) ( ? )

4. Aşağıdaki cümlelerden han- gisinin sonuna ünlem işareti gelmelidir?

A. Yağmur yağmaya başladı B. Sayın veliler, hoşgeldiniz C. Ufuk sınava çalıştın mı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A. Kuşlara yem verdi.

B. Dikkat, kaygan zemin!

C. Hırkamı okulda unuttum?

3. Heey( ) Arkana dönme( ) İfadelerinin sonuna sırasıy-

la hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A. ( ! ) ( . ) B. ( , ) ( ! ) C. ( ! ) ( , )

MİNİ TEST - 2

(40)

Soyadı:

YENİ YIL BEKLE BİRAZ Yeni yıl bekle biraz, Eski yılla vedalaşayım.

Eski yıl, eski dost hoşça kal.

Biliyorum gitme zamanı.

Ne güzel günler geçirdik birlikte Bil ki anılarımdasın artık.

Yeni yıl bekle biraz,

Eski yıla armağanını vereyim.

Eski yıl, eski dost hoşça kal.

Armağanlarla gelmiştin bana, Giderken armağanım olsun, Yaşanan anılar sana.

Yeni yıl, yeni dost hoş geldin.

Gel seni bir öpeyim.

Nejdet NEYDİM

Okuma - Anlama - Şiir

(41)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

1. Çocuk yeni yıla niçin biraz bekle diyor?

2. Geride kalan yıl çocuk için nasıl geçmiş?

3. Çocuk eski yıla ne verecekmiş?

4. Çocuk yeni yılı nasıl karşılıyor?

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

Cümle içinde kullanalım.

C. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

a. Veda:

Cümlem:

b. Anı:

Cümlem:

c. Armağan:

Cümlem:

yıl

...

önder

...

anı

...

kibar

...

armağan

...

yanlışlık

...

(42)

Soyadı: “mi” soru eki

mı?

mısın?

mi?

misin?

mu?

musun?

mü?

müsün?

“mi” soru eki kendinden önceki keli- meden her zaman ayrı yazılır.

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun olan eki yazalım.

a. Yarın akşam bize gelecek ... ?

e. Benim gibi siz de otobüs ... bekliyorsunuz?

c. Okula giderken markete ... uğradın?

h. Sabahtan beri hala uyuyor ... ?

g. Mehmet Bey yarın dükkana uğrar ... acaba?

b. Sınıftaki erkeklerin tamamı yüzme biliyor ... ?

f. Yarınki veli toplantısına gelemezsem üzülür ... ? d. Yaşamaktan daha güzel bir şey var ... ?

(43)

B. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan kelimelerle cümleler oluşturup yazalım. Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edelim.

a. görünce senin salladı geldiğini mi el

c. sözler yavuzu mıdır söylediğim kırmış

f. okula mi hastalandığı gelmiyor için

h. yarın türkçe sınav mı olacağız dersinden b. daha sizinle mı karşılaştık önce

e. kazanacağına musun yarışmayı inanıyor d. havalara sevincinden mı sıçradı selim

g. susmak başladı bilmez konuşmaya mı

ı. sen en öğrencisi misin sınıfın başarılı

(44)

Soyadı: Değerlendirme - 2

En çok kimi seviyorsun, diye Sormayın bana öyle.

Babamı da annemi de

Ninemi de, kim varsa evde.

Birazcık daha seviyorum dedemi işte.

M. TEKDOĞAN 1. Çocuk kendisine ne sorulma-

sını istemiyormuş?

A. Evinizde kimler yaşıyor?

B. Niçin anneni daha çok seviyorsun?

C. Kimi seviyorsun en çok?

4. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le değildir?

A. Dere kenarında kurbağanın B. Reçel dolu kavanoza elini

uzattı

C. Karşımıza yüksek bir dağ çıktı

6. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna farklı bir nokta- lama işareti konulmalıdır?

A. Yaşasın, kara göründü ( ) B. Yıllar önce bir usta varmış ( ) C. Zil çalar çalmaz dışarı çıktı ( )

7. Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde “uyarı” söz konusudur?

A. Bu bardağı kim kırdı?

B. Bir daha eve geç gelme.

C. Emre yüzme bilmiyormuş.

5. Yukarıdaki sözcükler sözlükte- ki sıralarına göre sıralandık- larında sıralama nasıl olur?

A. , , B. , , C. , ,

2. Çocuk aile bireylerinin hepsini sevdiğini söylemesine rağmen bir tanesini azıcık daha fazla seviyormuş. Bu birey hangisidir?

A. Dedesi B. Annesi C. Ninesi

3. Şiirde aşağıdakilerin hangisin- den bahsedilmemiştir?

A. Anne - baba B. Hala - teyze C. Dede - nine

- kafes - hurma - orman

(45)

8.

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturul- duğunda sıralama nasıl olur?

A. 2 - 1 - 3 - 5 - 4 B. 5 - 4 - 3 - 2 - 1 C. 3 - 1 - 2 - 5 - 4

12. Lütfen, yerlere çöp atma- yalım( )

Yukarıdaki cümlenin sonu- na hangi noktalama işareti gelmelidir?

A. ( . ) B. ( ? ) C. ( ! )

13. Rize’ye yılın ilk karı düştü.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. yağdı B. başladı C. indi

14. Okula gitmedim ...

uyanamadım.

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. için B. fakat C. çünkü

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“mi” soru eki yanlış yazılmıştır?

A. Çetin dondurma mı istiyor?

B. Aykut ödevini bitirdin mi?

C. Cihan ile Bora parkamı gitmiş?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de “pişmanlık” anlamı vardır?

A. Off, hava çok sıcak!

B. Off, keşke söylemeseydim!

C. Off, çok geciktiniz!

11. Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Suat yarın Samsu’na gidecek.

B. Ekrem akşam Metin’i aramış.

C. Fatoş, kardeşi Aslı’yı okula getirdi.

10. Postacı, Hakan’a mektup getirdi.

Sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yoktur?

A. Kime? B. Ne zaman?

C. Kim?

1. anda 2. gökyüzünü 3. bir 4. kapladı 5. bulutlar

(46)

Soyadı: Okuma - Anlama - Hikaye YOLDAKİ TAŞ

Eski zamanlarda, ülkenin birinde bilge bir padişah varmış. Bilge padişah ülkesindeki insanların “iyiliksever” olup olmadıklarını öğrenmek için bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Yardımcılarına emir vermiş:

- Ülkemin her yanına haber salın.

Sarayda “bilgi yarışması” yapı- lacağını duyurun. Yarışmayı kazanana da yüz altın ödül verileceğini ilan edin.

Padişahın emri hemen ye- rine getirilmiş. Ülkenin dört bir yanına haber salınmış.

Yarışmayı duymayan kim- se kalmamış. Yarışmaya katıl-

mak isteyenler yola koyulmuşlar. Bilge padişah en güvendiği adamını yanına çağırmış:

- Saraya gelen yolun üzerine kocaman bir taş koymasını söylemiş.

Dediği yerine getirilmiş. Yolun üzerine kocaman bir taş koyulmuş.

Yarışmaya katılmak için gelenler yoldaki taşı görmüşler. Taşın sağından, solundan geçerek yollarına devam etmişler. Bazıları ise şöyle demiş:

- Padişahımız halktan topladığı paraların bir kısmını yol için harca- saymış iyi olurmuş. Yoldan geçmek neredeyse imkansız gibi.

Bahçesinden topladığı meyveleri padişaha getirmekte olan bir köylü çıkagelmiş.

Yoldaki taşı gören köylü, zor da olsa taşı yoldan kaldırmış. Taşın altından büyük bir “kese” çıkmış. Keseyi açmış, içinden tam tamına yüz altın çıkmış. Ayrıca kesenin içinde bir kağıt varmış. Kağıtta şöyle yazı- yormuş.

- Bu altınlar, taşı yoldan kaldıran kişinin hakkıdır. Güle güle harcayınız.

(47)

B. Aşağıdaki cümleler metne göre doğruysa “D” yuvarlağını, yanlışsa

“Y” yuvarlağını boyayalım.

C. Köylü vatandaş yoldaki taşı karşılık beklemeden kaldırmıştır. Aşağıya günlük hayatımızdan karşılık beklemeden yapılan dört güzel davranışı yazalım.

1. Padişah ülkesindeki insanları sevmiyormuş.

1.

2.

3.

4.

3. Yarışmanın ödülü yüz altınmış.

5. Kesedeki kağıtta “Altınları saklayın.” yazıyormuş.

2. Padişah topladığı paraları halka dağıtıyormuş.

4. Köylü taşın altındaki bir kese altını biliyormuş.

6. Köylü altınlarla kendine bir ev yaptırmış.

DOĞRU YANLIŞ

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

1. Padişah niçin bir yarışma düzenlemeye karar vermiş?

2. Padişah niçin en güvenilir adamını görevlendirmiştir?

3. Padişah görevlendirdiği adamdan ne yapmasını istemiştir?

4. Saraya gelenler taşı görünce ne yapmışlar?

5. Köylü taşı niçin yoldan kaldırmış olabilir?

(48)

Soyadı:

A. Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarına ve noktalama işaretle- rine uyulmamıştır. Cümleleri yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak alt satıra yazalım.

Noktalama İşaretleri

a. ailece bahçeye çıktık ve top oynadık

e. vay canına çok güzel olmuşsun

ı. ardanın çizdiği tavşanı beğendinmi

c. istanbul boğazını kiraladığımız tekneyle gezdik

f. sınıfımızın sarışın ve mavi gözlü öğrencisi fundadır

j. çocuklar lütfen sessiz olun ve önünüze dönün

b. en önemli masal kahramanlarından biri de keloğlandır

i. hacivat ile karagözün oyununa ne zaman gideceğiz d. köyümüzün en zengini ekremin babası mıdır

h. eyvah burak ile vedat bizi gördü g. öğretmeniniz sizi niçin sınav yapmadı

k. uzun lafın kısası recepin oltasına balık takılmadı

(49)

B. Aşağıdaki şiiri kutucuklardaki kelimelerle tamamlayalım. Konulmamış noktalama işaretlerini koyalım. Üç soru hazırlayarak cevaplarıyla birlikte deftere yazalım.

KÜÇÜK KIZ İLE DANASI Küçük bir kızın,

Küçük bir danası .... Bir gün kabak yedirmiş danaya.

Kabaktan birkaç çekirdek, Dağılmış oraya, .... Güneş çıkmış,

... toprağı.

Yağmur yağmış,

Beslemiş bahçeyi( ) bağı.

Sonra bir ...

Uzanıvermiş avluya.

Kocaman bir ... açmış, Ardından sebzesi görünmüş.

Küçük kız( )

Yanında ...,

Kabağı koparmaya gelince, Dana demiş ki( )

Benimdir bu kabak.

Toprağı eşen de benim, Kabağı diken de.

Çekirdekleri ekerseniz( ) Siz de sonbaharda, Kabak yetiştirirsiniz.

ısıtmış

buraya

varmış

çiçek

kabak

anası

(50)

Soyadı: Sesteş Kelimeler

A. Aşağıdaki eş sesli (sesteş) kelimeleri bulmacadan bulup sarıya boyayalım.

çay yaz ekmek

yüz sıva

kaz diz gül dolu yağ pazar

ocak gelin

yol pas yedi soy bağ

P N T S I V A M N G

Z Ü İ E A G Ü L N T

Z K G Z L Ö S O Y Ü

C E B A Z L M L N İ

Y Ö A Ç H K A Z F A

N U Ü I P E O D A E

L V G V R G E L İ N

K T Ğ L R S Ş Ü G L

P Y O L D K M S İ Ö

U P P S U İ Ç R İ Ç

Y Z A Ş S L M N Ö Y

T D D İ Z C İ Ğ Ü U

A U A E A G M U R Z

A T S F S T E E N Y

O Z N E A R P O F D

V Y Ö Y K Ğ M N P Z

T T F N R Y A Ğ D E

O M M N Ü E K M E K

Referanslar

Benzer Belgeler

Hükümdar çok yaşlı manasına gelen ( ) üge ( ) dedi.. Fantastik bir kitap dizisi olarak sunulması planlanan “Ilgana” Türk ve Anadolu kültürü, tarihi ve

Buna göre hangi basit makinelerde kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlanamaz?. A) Yalnız II. Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli ma- karalar için ortak

konuda çok çeşitli araştırma ve deneyler yapılmıştır. Uzmanlar, dil öğreniminde zekâ düzeyinin mi, yoksa kişideki özel yeteneğin mi önemli olduğu konusunda hâlâ

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri inceleyiniz ve basit yapılı fiil bulunan cümleleri işaretleyiniz.. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun

A) Birleşik zamanlı çekimlerde birden fazla kip bulunur. B) Birleşik çekimlerin ikinci kipi ek fiil olarak adlandırılır. C) Birleşik çekimler isim soylu sözcükleri yüklem

Aşağıdaki cümlelerden olumlu olanların gülen yüz, olumsuz olanların üzgün yüzünü işaretleyin.. VERİLMEYEN

mübteda ve haberden oluşan bu iki öge basit cümle yapısında haber müfred olarak gelir.. Müfred teriminin buradaki anlamı

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yokturA. Hüseyin bu duruma çok üzül- müş (