• Sonuç bulunamadı

1. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI"

Copied!
129
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

1. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

KAPAK - DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821

BASIM YERİ ve TARİHİ ANKARA - 2020 ISBN: 978-605-80000-3-2

(3)

İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Âkif ERSOY

(4)

Mustafa Kemal ATATÜRK 1881-1938

(5)

İÇİNDEKİLER

Soru İşareti Kurallı Cümle Özel İsimler

Okuma - Anlama - Şiir Özel İsimler

Tekrar Ediyorum Değerlendirme - 2 Okuma - Anlama - Şiir Sözlük Anlamı

Kelimelerin Çağrışımları Okuma - Anlama - Hikaye Kurallı Cümle

Değerlendirme - 3 Ünlem

Noktalama İşaretleri Okuma - Anlama - Şiir Sebep - Sonuç

Değerlendirme - 4

Okuma - Anlama - Fıkra

“mi” Soru Eki Soru Oluşturalım

Okuma - Anlama - Şiir Ünlem

Soru Oluşturalım Değerlendirme - 5

69 71 73 75 77 81 83 85 87 89 93 95 97 99 101 103 105 109 111 113 115 117 119 123 125 Okuma - Anlama - Şiir

Alfabe

Sesli Harf - Hece

Okuma - Anlama - Şiir Harf - Hece - Kelime Hece - Kelime

Okuma - Anlama - Şiir Zıt Anlam

Kelimeden Cümleye

Okuma - Anlama - Masal Eş Anlam

Okuma - Anlama - Masal Alfabetik Sıralama

Okuma - Anlama - Hikaye Değerlendirme - 1

Okuma - Anlama - Hikaye Oluş Sırası

Okuma - Anlama - Masal Eş Sesli Kelimeler

Alfabetik Sıralama Okuma - Anlama - Şiir Nokta

Okuma - Anlama - Şiir Zıt ve Eş Anlam

Virgül

5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 31 33 37 39 41 43 45 49 53 55 57 59 63 65

(6)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

KÜÇÜK ÇOCUK

Güneş ufkun kenarından Yavaş yavaş yükseliyor.

Köyün yeşil dağlarından Serin nefesler geliyor.

Beyaz, sarı, mavi renk renk Çiçekler açmış ovada.

Kelebekler benek benek Dolaşıyorlar havada.

Gece yorgun akan ırmak Tatlı seslerle coşuyor.

Artık herkes uyanarak Kendi işine koşuyor.

Yalnız küçük bir çocuk Karşıdaki evde uykuda Uyanacak şimdi o da.

Köydeki bütün horozlar Diyorlar ki: Uyan uyan!

Tembel olur çok uyuyan.

Orhan Seyfi ORHON

(7)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıda şiirdeki olaylar karışık olarak verilmiştir. Harfleri kullanarak olayları oluş sırasına göre sıralayarak şifreyi bulalım.

1 2 3 4 5

Güneş nereden yavaş yavaş yükseliyor?

Ovada hangi renk çiçekler açmış?

İnsanlar uyanınca ne yapıyorlarmış?

Uykudan henüz uyanmayan kimmiş?

Köydeki horozlar hep bir ağızdan ne diyorlarmış?

a :

c :

b :

d :

E İnsanlar uyanıyor. İ Çocuk birazdan uyanacak.

L Horozlar hep birlikte ötüyor. R Güneş yavaş yavaş yükseliyor.

N İnsanlar işlerine gidiyor. K Çocuk yatağında uyuyor.

... ... ... ... ... ...

KELEBEK HOROZ TEMBEL

BENEK

(8)

Soyadı:

A a

A a

A a

B b

B b

B b

C c Ç

ç

D d

E e

İ i

J j

K k

Ö ö

P p

R r F

f

G g

H h

L l

M m

N n

S s

T t

Ü ü

A. Aşağıdaki satırları büyük ve küçük harflerle tamamlayalım.

Alfabe

(9)

B. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimeleri oluşturan sesli ve sessiz harfleri örnekteki gibi yazalım.

KELIMELER SESLI HARFLER SESSIZ HARFLER

a karpuz ... ... ... ... ... ...

c yağmur ... ... ... ... ... ...

ı dörtlü ... ... ... ... ... ...

d adres ... ... ... ... ...

g aferin ... ... ... ... ... ...

j derste ... ... ... ... ... ...

b tepsi ... ... ... ... ...

e incir ... ... ... ... ...

i üzümcü ... ... ... ... ... ...

f kelime ... ... ... ... ... ...

h oyuncu ... ... ... ... ... ...

k şeftali ... ... ... ... ... ... ...

a u k r p z

a - e - ı - i - o - ö - u - ü harfleri sesli harftir. Diğer harfler

ise sessiz harftir.

Sesli harfler hangileridir?

(10)

Soyadı:

KELIMELER SESLI HARFLER HECE SAYISI

a sincap ... ... ...

e kask ... ...

c ders ... ...

g gökkuşağı ... ... ... ... ...

b otobüs ... ... ... ...

f yoğurt ... ... ...

d insanlar ... ... ... ...

h hentbol ... ... ...

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelerdeki sesli harfleri ve hece sa- yılarını yazalım.

Sesli Harfler a e ... i o ... u ...

Kelimelerin hece sayısı, kelimelerdeki sesli harf sayısına eşittir.

i a 2

Sesli Harf - Hece

(11)

B. Aşağıdaki kelimelerin verilmeyen sesli harflerini yazarak anlamlı keli- meler oluşturalım.

k....ş

....nek

p....sta

c....v....z od....n

hor....z

b....yaz ....rdek

ark....d....ş g....ky....z....

s....r

....kul

d....nya

....sl....n er....k

küm....s

d....rek ....rman

s....viml....

m....rd....v....n

ç....y

....zun

ç....nta

y....z....k üz....m

den....z

s....luk ....yran

penc....r....

b....lm....c....

(12)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir A. Aşağıdaki şiiri yandaki kelimelerle tamamlayalım.

AİLEMİZ

Bilirsiniz:

Hiç birimiz

Evde yalnız değiliz,

...

, büyükbaba...

Daha kimler var acaba?

Baba, oğul, anne, kız,

Ağabeyimiz,

...

, Teyzemizle, halamız.

Bir soydan, bir kandanız.

İşte böyle hepimiz Toptan bir aileyiz,

Küme

...

gibi Bir arada yaşarız.

İyiliğe koşarız,

Kötülükten

...

Mehmet Necati ÖNGAY

kaçarız

ablamız

yıldızlar

büyükanne

(13)

B. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Kelimeleri anlamlarının verildiği noktalı yerlere yazalım.

C. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

D. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazalım.

kitap sınıf

okul defter

teneffüs kantin a ...:Dinlenmek, hava almak için verilen ara.

c ...:Okumakta yararlanılan, kapaklı nesne.

e ...:Eğitim ve öğretimin yapıldığı yer.

b ...:Yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer.

d ...:Ders okutulan yer, derslik.

f ...:Sayfalarına yazı yazılan, resim yapılan nesne.

c

CÜMLEM HALA :

:

b

CÜMLEM ANNEANNE :

:

a

CÜMLEM AİLE :

:

aile

...

iyilik

...

ağabeyimiz

...

teyzemizle

...

bilirsiniz

...

kötülükten

...

(14)

Soyadı:

B. Aşağıda heceleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri yazalım.

K K

A T

P P İ

İ

T A

a b P S T A A c Ç Ç E İ K

H A T F A

d e S B A A H f A V U Z H

L E K Ç İ

g h Z A R Y A ı H A V Ç U

N D Ü Y A

i j V T A A N k Ü E G N Ş

Kİ TÜR YE

...

a ZE GEN GE

...

b TA TÜRK A

...

c

NE MA Sİ

...

d SA KA BA

...

e Cİ REN ÖĞ

...

f

BUL TAN İS

...

g LIK TAP Kİ

...

h KA CA RIN

...

ı

PA YA PAT

...

i VEN Dİ EL

...

j RET ÖĞ MEN

...

k

A. Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri yazalım.

Harf - Hece - Kelime

(15)

C. Aşağıdaki zıpır bilmecelerin önündeki harfleri kullanarak eşleşti- relim ve şifreyi bulalım.

D. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını tablodan bulup yazalım.

Hangi istasyonda tren durmaz? Lahmacun S

Kimin dişleri ağrımaz? Islık

T

Çalabiliriz ama göremeyiz? Şeftali

Ğ

Meyvelerin şefi hangisidir? Uzay istasyonu U

Hangi macun dişe sürülmez? Tarak

A

Tamir edilmesi gereken ilimiz hangisidir? Çok problemim var S

Matematik kitabı, Türkçe kitabına ne demiş? Kırıkkale O

kar kurbağa

yağmur şemsiye

ağaç kuş

yorgan saat

koyun havuç

Şekere benzer, tadı yok Gökte uçar, kanadı yok.

Üstü çayır biçilir Altı çeşme içilir.

Dalda durur Elde durmaz.

Burnum turuncu Kuyruğum yeşil.

Benim adım iki hece Çalışırım gündüz gece.

Yazın giyinirim Kışın soyunurum.

3.

5.

1.

4.

6.

2.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(16)

Soyadı: Hece - Kelime

A. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Harf ve hece sayısını yazalım.

bahçe bah - çe Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

matematik

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

bilgisayar

otobüs Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

istasyon

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

domates Türkçe

Türkçe Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

( ... ) gidi- yorlar

( ... ) üzüntül- üyüm ( ... ) meydan-

dakiler

( ... ) ödevler- imi

( ... ) tekerl- emeler

( ... ) hoşgör- ülü

( ... ) şaka- cıktan ( ... ) anlaya-

madım

( ... ) yönel- mişler ( ... ) yakalay-

amadım ( ... ) otomob-

ilde

( ... ) servistek- iler

( ... ) ötüyor- lardı

( ... ) sıra- landık ( ... ) balık-

ları

B. Aşağıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerin yazımını inceleyelim.

Doğru yazılmışsa “D”, yanlış yazılmışsa “Y” yazalım.

(17)

C. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Uygun tabloya yazalım.

sehpa

kulübe

şu uyarı

kitapçı

okul puan

ay

ok

balina oyuncu

melek

tiyatro genç

top

şapka

mart kent

ip

gül tarla

bant

sepet

dergi şiir

üst

güneşli yağ

İki Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler

Dört Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler

İkinci Hecesi Üç harften

Oluşan Kelimeler

Üç Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler İki Heceden

Oluşan Kelimeler

Üç Heceden Oluşan Kelimeler

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

(18)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir SAĞIM SOLUM SOBE

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice.

Ay dedenin

Kabuğunu soydum, Başucuma koydum.

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice.

Yıldızları toplayıp Bir bir saydım Heybeme koydum.

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice Dakikaları saatlere ekledim.

Tâ sabahı bekledim.

Güneşi aldım elime Aman Allahım!

Sağım solum,

Önüm arkam sobe!

(19)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

a ZARİF :

b RÜYA :

c HEYBE :

d YILDIZ :

1 Çocuk, nasıl bir merdivenle gökyüzüne tırmanmış?

2 Çocuk, gökyüzüne ilk tırmandığında ne yapmış?

3 Çocuk, gökyüzüne ikinci tırmanışında ne yapmış?

4 Çocuk, gökyüzüne üçüncü tırmanışında ne yapmış?

C. Aşağıdaki hecelerle başlayan kelimeler oluşturup, yazalım.

çar

...

sil

...

mas

...

pas

...

tuz

...

köf

...

kar

...

ek

...

ye

...

ır

...

av

...

ül

...

...

...

ki

...

ça

...

ro

...

ye

...

so

...

du

...

...

kilim

(20)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

boş ... ileri ... küçük ... yanlış ...

mağlup ... berrak ... ceza ... hafif ...

alt ... acı ... soru ... sıcak ...

zor ... gündüz ... bayat ... üzgün ...

yukarı ... evet ... genç ... eski ...

kuru ... red ... gerçek ... acemi ...

geniş ... önce ... fakir ... hayal ...

başlamak ... açık ... uslu ... ters ...

Zıt Anlam

(21)

B. Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanalım.

ısıtıcı :

kıtlık : iyimser :

masum :

olgun : indirim :

koyu : katı :

lüks :

pahalı : soğutucu :

bolluk : kötümser :

suçlu :

ham :

zam :

açık : sıvı :

sade :

ucuz :

(22)

Soyadı:

A. Aşağıdaki her bir gruptaki 4 kelimeden ikisi zıt anlamlıdır. Zıt an- lamlı olan kelimeleri aynı renge boyayalım.

ılıksıcak beyaz soğuk

arızalı önemli faydalı sağlam

gelecek tutsak özgür hürriyet

aileçocuk bekâr evli

yokuş tümsek çukur vadi

işlem eşiteksi artı

yabani masum evcil akıllı

yararlı faydalı önemsiz zararlı

bütçe gelir gider ekonomi

sertgevşek bütün sıkı

güney doğuyüksek kuzey

tuhaf ilginç hırçın uysal parça

yarım geniş bütün

cimri cömert yalnız pinti

usludağınık hüner düzenli

giriş içeri sokak çıkış

zengin varlık yokluk paralı

tüketim çiftçi market üretim

kumbara savurgan birikim tutumlu

farklı çeşitli farksız aynı Zıt Anlam

(23)

1. Emrah ödevini bitirdi.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yapmak B. başlamak C. çizmek 2. Çetin yedi soruyu doğru çözmüş.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yalan B. eğri C. yanlış

3. ödül ucuz

ceza ?

Anlam ilişkisi yönünden aynı olan sözcükler verilmiştir. Soru işareti olan yere hangi kelime gelmelidir?

A. ücretsiz B. pahalı C. kalitesiz 4. Acemi berber kulağımı kesti.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. kalfa B. kaliteli C. usta

5. dost

Yukarıdaki sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?

A. arkadaş B. düşman C. akraba

6. Tutsak edilen kuşlara üzülüyorum.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. özgür B. esir C. köle 7. Cümlelerin hangisinde zıt anlamlı

kelimeler bir arada verilmiştir?

A. Şimşek çakmadan gök gürlemez.

B. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.

C. Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

8. savaş barış

Yukarıdaki sözcükler arasındaki an- lam ilişkisi hangi kelimeler arasında vardır?

A. korkak - cesur B. komik - gülünç C. misafir - konuk

9. Okul gezisinde erkekler çoğun- luktaydı.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. fazlalık B. azınlık C. kalabalık 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A. Babanın boyu uzun mu kısa mı?

B. Tok, açın halinden anlamaz.

C. Gülme komşuna gelir başına.

MİNİ TEST - 1

(24)

Soyadı:

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelerle 2 farklı cümle oluşturalım.

Kelimelere ek getirebilirsiniz.

cümle Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren söz veya sözlere cümle denir.

pencere

soru kardeş

lider deniz

misafir ücretsiz

vatan

martı

Kelimeden Cümleye

(25)

B. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan kelimelerle cümleler oluşturalım.

bahçede Orhan oynuyorlardı ile kardeşi Ayşe a

...

çocuk daha aynı parka üç gelmiş

e

...

ceviz dolu doğru büyüklüğünde yağdı akşama

c

...

kampında çok günler geçirdim yaz güzel

g

...

gökyüzüne balonları ellerindeki saldı çocuklar b

...

yaptığı yemiş ayranı böreği içmiş annesinin

f

...

bir bitiriyorum hafta kitap her

d

...

dedesini Sinan görmek haziranda gidecek köye için h

...

(26)

Soyadı:

KİRPİNİN DİKENLERİ

Kahramanımız tavşan dalgın dalgın or- manda geziyormuş. Bir elma ağacı gör- müş. Ağacın üstünde tek bir elma varmış.

Karnı aç olan tavşan:

- Şu elmayı alsam da karnımı doyur- sam, diye söylenmiş.

Söylenmesine söylenmiş ama tavşan- lar ağaca çıkamaz ki. Çözüm bulmak için düşünürken sincap çıkagelmiş. Sincaba:

- Sincap kardeş karnım çok aç. Şu ağaçtaki elmayı benim için alır mısın?

- Elbette alırım, diyen sincap bir kaç hamlede ağaca tırmanmış.

Elmayı dalından koparıp tutması için tavşana atmış. O sırada yu- vasının önüne güneşlenmeye çıkmış olan kirpinin dikenlerine saplan- mış elma.

Tavşan elmasını almak için kirpiye yönelmiş. Kirpi yürümeye baş- layınca tavşan arkasından telaşla:

- Hey, kirpi kardeş! Elmamı nereye götürüyorsun? diye bağırmış.

Kirpi tavşana dönerek:

- Nereden senin oluyormuş? Elma benim sırtıma düştü. Öyleyse bu elma benim.

Onlar benimdi senindi derken sincap ağaçtan inmiş ve söze karışmış:

- O elma ne senin ne de senin. O elmayı ağaçtan ben düşürdüm.

Zaten ben onu tavşan için değil kendim için koparmıştım.

Kavga böyle sürüp giderken tonton ayı çıkıp gelmiş. Olan biteni tonton ayıya anlatmışlar.

Tonton ayı:

Okuma - Anlama - Masal

(27)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Metne göre doğruysa "D", yanlışsa

"Y" kutusunu boyayalım.

1 Tavşan kendi kendine ne söylenmiş?

2 Sincabın ağaçtan alıp attığı elma nereye düşmüş?

3 Sincap, tavşan ve kirpi niçin kavga ediyorlarmış?

4 Siz, tonton ayının yerinde olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

a HAMLE :

b TELAŞ :

c ÇÖZÜM :

d YUVA :

a Kahramanımız sincap dalgın dalgın ormanda geziniyormuş. D Y

e Kirpi, dikenlerine saplanan elmayı tavşana vermiş. D Y c Sincap zor da olsa ağaca çıkmayı başarmış. D Y

g Kirpi, tavşan, sincap olayı aralarında çözmüşler. D Y b Tavşan, elmayı alması için sincaptan yardım istemiş. D Y

f Sincap elmanın kendisinin olduğunu iddia etmiş. D Y d Sincabın attığı elma kirpinin dikenlerine saplanmış. D Y

h Tonton ayı olanları görünce oradan uzaklaşmış. D Y ı Üç kafadar olan biteni tonton ayıya anlatmışlar. D Y

(28)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

doktor ... beyaz ... mektep ... talebe ...

vakit ... şehir ... önder ... anı ...

ulus ... yurt ... misafir ... yıl ...

esir ... hür ... itinalı ... neşe ...

ihtiyar ... öykü ... ant ... sıhhatli ...

öğüt ... beceri ... basit ... yanıt ...

mükâfat ... beleş ... pinti ... tabiat ...

suçsuz ... ad ... sözcük ... armağan ...

Eş Anlam

(29)

B. Aşağıda verilen eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanalım.

sonbahar :

basit : rehber :

ilginç :

maaş : kabiliyet :

küs : kabahat :

tesadüf :

özlem : güz :

kolay : kılavuz :

enteresan :

aylık : yetenek :

dargın : suç :

rastlantı :

hasret :

(30)

Soyadı:

A. Aşağıdaki her bir gruptaki 4 kelimeden ikisi eş anlamlıdır. Eş an- lamlı olan kelimeleri aynı renge boyayalım.

fıkra düş rüya uyku

hane miktar fazla adet

haber duyuru iletişim ilan

çeşit tür ırk paket

zaman evvel önce sonra

fayda önemli sağlık yarar

sanatçı ünlü meşhur futbolcu

meslek çaba geçim gayret

gizem saklı kayıp sır

harf tümce kelime cümle

komik şaka fıkra gülünç

meslek görev vazife sıkıntı uyarı

anlam borç ikaz

seçim gayret bildiri çaba

kara siyah kırmızı beyaz

yel sel rüzgâr afet

tören merasim mikrofon düğün

toplum grup birey fert

akıllı uslu yaramaz çocuk

felaket

deprem

tabiat

zelzele

Eş Anlam

(31)

MİNİ TEST - 2 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş

anlamlıdır?

A. hızlı - yavaş B. genç - yaşlı

C. güçlü - kuvvetli

2. Doğal felaketlere karşı tedbir almalıyız.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. uyanık B. dikkatli C. önlem 3. öğrenci talebe

Yukarıdaki kelimeler arasında- ki anlam ilişkisi hangi kelimeler arasında vardır?

A. tek - çift B. birey - fert C. acı - tatlı

4. Emre gizlendiği yerden çıktı.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. sığındığı B. saklandığı C. uyuduğu

5. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden farklıdır?

A. gayret - çaba B. gülmek - ağlamak C. doğru - yanlış

6. Sağlık , para dünyada Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak Kim bilir ne acı şey.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. kıymetsiz B. pahalı C. değerli

7. Erkan beni görünce öfkelendi.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. hoşgörü B. sinir C. gergin 8. Vakitli yat, erken kalk,

Çok dikkat et zamana.

Ne güzeldir çalışmak Dinçlik verir insana.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı kaçıncı satırdadır?

A. 2 B. 3 C. 4 9. . ücretsiz - bedava ( ... )

. faydalı - zararlı ( ... )

. öfke - sevinç ( ... )

. rüya - düş ( ... )

Yukarıdakilerden hangileri eş anlamlıdır?

A. B. C.

(32)

Soyadı:

EŞEK ARISI

Bir varmış bir yokmuş... Gezip eğlenmeye meraklı bir eşek arısı varmış.

Annesi:

- Benim güzel eşek arım, gez eğlen. Bu senin hakkın. Fakat bilmen gereken şeyleri öğrenmelisin, diye nasihat edermiş.

Ama bizim eşek arısı hiçbir şey öğrenmek istemiyormuş. Hele de bütün eşek arılarının

bilmek zorunda olduğu matematiği hiç sevmiyormuş. Matematik öğ- renmek çok sıkıcı geliyormuş ona. Oysa bir eşek arısı yaşayacağı ko- vanları oluşturabilmek için mutlaka matematik bilmeliymiş. Kovanlar altıgen olmalı, ölçüleri şaşmamalıymış.

Gel de bunu bizim eşek arısına anlat! Onun işi varsa yoksa macera- dan maceraya atılmakmış. Yine bir gün yeni bir macera yaşamak istemiş:

- Acaba ne kadar yükseğe çıkabilirim? diye söylenmiş. Ve hava- lanmaya başlamış. O kadar çok yükselmiş ki;

- Daha önce hiçbir eşek arısı bu kadar yükseğe çıkmamıştır, diye ken- disiyle övünmüş. Bu şekilde kendisiyle övünürken birden tepetaklak olmuş.

Çünkü şiddetli bir fırtına başlamış. Eşek arısı savrula savrula yere yapış- mış. Perişan bir hâlde düştüğü yerden kalkmış. Doğruca kovanına gitmiş.

Ama ne görsün! Fırtına kovanlarını yıkmış. Annesi, babası yaralanmış.

Eşek arısı, ailesi için bir şeyler yapmak istemiş:

- Bir kovan yapmalıyım, demiş. Ama na- sıl? Eşek arısı o gün hatasını anlamış. Kovanı yapmak için matematik bilmeliymiş. Ama o matematik bilmiyormuş.

İnci CEREN

Okuma - Anlama - Masal

(33)

B. Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde kullanalım. Kelimelere ek getirebilirsiniz.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Nasihat içeren cümlelerin bulutlarını boyayalım.

a KOVAN :

b SIKICI :

c MACERA :

d SAVRULMAK :

A. Aşağıdaki noktalı yerlere cevaplara uygun sorular yazalım.

: CEVAP :

1 SORU

Benim eşek arım bilmen gereken şeyleri öğrenmelisin diye nasihat edermiş.

: CEVAP :

2 SORU

Sıkıcı geldiği için matematiği sevmiyormuş.

: CEVAP :

3 SORU

Acaba ne kadar yükseğe çıkabilirim, diye kendi kendine söylenmiş.

: CEVAP :

4 SORU

Fırtına başlayınca sağa sola savrulmuş.

a Ormanın birinde gezip eğlenmeye meraklı bir arı varmış.

c Bizim eşek arısı söylenenleri hiç dinlemezmiş.

f Sağlığın için temizliğe dikkat etmelisin.

b Benim güzel arım erkenden kovanına dönmelisin.

e Evden ayrılırken mutlaka bana söylemelisin demiş.

d Yine bir gün annesinin sözüne kulak asmamış.

g Eşek arısı başına gelecekleri bilmeden yükselmeye başladı.

(34)

Soyadı:

A. Aşağıdaki harflerden önceki ve sonraki harfleri yazalım.

B. Karışık olarak verilmiş olan harfleri alfabedeki sırasına göre sıralayalım.

... ...e ...

... ...i ...

... ...g ...

... ...ü ...

... ...f ...

... ...l ...

... ...b ...

... ...p ...

... ...k ...

... ...r ...

... ...y ...

... ...ş ...

... ...ö ...

... ...m ...

... ...ğ ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

e b k h

y ö z n

ü r f l ö u e i

h i d t

v s k r

c m e b i h g ö

...

...

...

...

Alfabetik Sıralama

(35)

C. Aşağıdaki harfler alfabetik ola- rak sıralanmıştır. Noktalı yer- lere uygun harfleri yazalım.

...k

...ü

...e

...

...h

...s

...i

...

...n

...l

...

...f

...r

...ı

...ş

...j

...u

...o

...

...y

...

...s

...i

...

...

...ü

...ö

...n

...z

...ğ

...ş

...

...u

...l

...v

...

1. Aşağıdaki harflerden hangisi söz- lükte diğerlerinden öncedir?

A. p B. k C. h 2. Aşağıdaki harflerden hangisi söz-

lükte diğerlerinden sonradır?

A. u B. ö C. i

3. ...m ...g ...k

Yukarıdaki harfleri alfabetik olarak sıraladığımızda sıralama nasıl olur?

A. ...m ...k ...g B. ...g ...k ...m C. ...g ...m ...k

4. Alfabemizde “p” harfinden önceki harf hangisidir?

A. r B. ö C. t 5. Alfabemizin üçüncü ve sonuncu

harfleri hangileridir?

A. b , z B. ç , y C. c , z 6. ... ... ... u ü

Yukarıdaki harfler alfabetik olarak sıralanmıştır. Yıldız olan yere hangi harf gelmelidir?

A. t B. s C . ş a

c

e

g

h b

d

f

ı

(36)

Soyadı:

fidan

...

gül

...

d e ni z

...

1.

2.

3.

k ir a z

...

p ale t

...

şeke r

...

1.

2.

3.

t enis

...

m ü zik

...

u zun

...

1.

2.

3.

y ü z ü k

...

zi l

...

ren k li

...

1.

2.

3.

kent

...

ba n t

...

p uan

...

1.

2.

3.

ödev

...

ü r ü n

...

emir

...

1.

2.

3.

n ane

...

la l e

...

se le

...

1.

2.

3.

vid a

...

s ür e

...

t a

...

1.

2.

3.

A. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralayalım.

Alfabetik Sıralama

(37)

MİNİ TEST - 3

1. f g ğ h ı i ...

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. k B. l C. j

2. Aşağıdaki harflerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir?

A. m B. t C. p

3. ...r ...k ...ş

Yukarıdaki harfleri alfabetik olarak sıraladığımızda sıralama nasıl olur?

A. ...k ...r ...ş B. ...r ...k ...ş

C. ...ş ...k ...r

4. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında hangisi ilk sırada yer alır?

A. sayı B. harf C. uçak

5. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında hangisi son sırada yer alır?

A. yemiş B. türkü C. ülke

6. - jilet - tepe

- lale - güreş

Yukarıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında sıralama nasıl olur?

A.

B.

C.

7. füze müze ... serçe

Yukarıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanmıştır. Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. oyun B. terzi C. horoz

8. T 1.

2.

3.

4.

ördek

R erik S nehir

E hediye

Yukarıdaki kelimeler harfler kul- lanılarak alfabetik olarak sıra- landığında hangi kelime oluşur?

A. SERT B. TERS C. REST

(38)

Soyadı:

DÜRÜST OLMAK

Aliş Çoban, annesi ve babası olmayan yetim bir çocuktu. İyi kalpli bir adamın koyunlarını ot- latıyordu. Yine bir gün koyunları alıp köyün kırlarına çıkarmıştı.

Koyunlar otlarken Aliş Çoban bir ağaca yaslanmış çevreyi izliyordu. Uzaktan kendisine doğru yaklaşan bir atlı gör- dü. İri yarı, pala bıyıklı bir adamdı bu.

Adam Aliş’in yanına gelince atından indi. Selam verdikten sonra:

- Hey çocuk! Senin adın ne?

- Aliş Çoban.

- Aliş zengin olmak ister misin?

- Kim zengin olmak istemez ki?

- Şu otlattığın koyunları bana satarsan, sana çok para veririm.

- Tamam güzel diyorsun da, koyunlar benim değil ki. Bunlar bana emanet.

- Canım, sahibi nereden görecek? Paraları alır, şehre gidersin.

- Hayır, asla böyle bir şeyi kabul edemem. Hem sahibi görmese bile Allah her şeyi görür.

Bu cevap karşısında duygulanan adam, Aliş’i kucakladı ve alnından öptü.

- Seni tebrik ediyorum. Sen artık benim çobanım değil, evladım sayılırsın, dedikten sonra, Aliş’in şaşkın bakışları arasında takma bı- yıklarını ve şapkasını çıkardı. Gerçekte bu adam, sürülerin sahibiydi.

Aliş’in dürüstlüğünü öğrenmeye gelmişti.

Okuma - Anlama - Hikaye

(39)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Metinle ilgili 2 soru hazırlayalım ve cevaplarını yazalım.

D. Metinle ilgili istenilen unsurları yazalım.

1 2 3 4 5

Aliş Çoban nasıl bir çocuktu?

Koyunlar otlarken Aliş çoban ne yapıyordu?

Adam, Aliş Çoban'a nasıl bir teklifte bulundu?

Aliş'in yanına gelen adam gerçekte kimdir?

Metnin ana fikri nedir?

a yETİM :

a ANA KARAKTER :

b KIR :

1. SORUM : CEVAP : 2. SORUM : CEVAP :

b YARDIMCI KARAKTER :

c EMANET :

c OLAY :

d SÜRÜ :

d YER :

(40)

Soyadı:

ASLAN POSTU

Bir eşek, avcıların kuruması için güneşe serdikleri bir aslan postu- nu sırtına geçirerek yola koyulmuş.

Onu uzaktan görenler korkuyla kaçışmışlar. Haber köyde hemen duyulmuş.

- Kaçın! Kaçın! Bir aslan geliyor!

Herkes çil yavrusu gibi dağıl- mış. Köylüler evlerine kapanmış- lar. Bundan çok hoşlanan eşek, boş bulunup keyfinden anırmaya başlayınca, iş anlaşılmış.

Köylüler panik yarattığı için as- lan postu giyen eşeğe çok kızmışlar.

Onu bir güzel azarlamışlar.

Eşek zor bela köyden kaçmış.

Yolda rastladığı bir tilkiye başın- dan geçenleri anlatmış ve sormuş:

- Nasıl oldu da beni tanıdılar, buna şaştım...

Tilki bıyık altından gülerek cevap vermiş:

- ... . Aşağıdaki ilk 5 soruyu metne

göre cevaplandıralım.

1. Eşek ne yapmış?

A. Aslan avlayarak postunu sırtı- na geçirmiş.

B. Kürkçüden aldığı postu sırtına geçirmiş.

C. Avcıların güneşe serdiği aslan postunu sırtına geçirmiş.

2. Köylüler niçin kaçışmışlar?

A. Eşekten korktukları için.

B. Aslan geldiğini düşündükleri için.

C. Saldırıya uğradıkları için.

3. Çil yavrusu gibi dağılmışlar

Cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Herkesin bir tarafa kaçışması.

B. Herkesin bir araya toplanması.

C. Herkesin yavrusunu alıp kaçışması.

4. Eşek neye şaşırmış?

A. Köylülerin kendisinden kaçışmasına B. Kendisini nasıl tanıdıklarına C. Niçin dayak yediğine

5. Tilki, eşeğin sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi metne uygun olur?

A. Seni kulaklarından tanıdılar.

B. Seni kuyruğundan tanıdılar.

C. Seni sesinden tanıdılar.

6. “Yağmur yağdığı ...

şemsiyemi yanıma aldım.”

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. çünkü B. veya C. için Değerlendirme - 1

(41)

7. farklı

Yukarıdaki kelimenin zıt anlam- lısı hangisidir?

A. benzer B. aynı C. eşit

8. Aşağıdaki kelimelerden hangi- si sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A. tünel B. mantar C. pilav

9. kümes - kiraz - kale

Kelimelerinin hangi seçenekte alfabetik sıralaması doğru ola- rak yapılmıştır?

A. kiraz - kale - kümes B. kümes - kiraz - kale C. kale - kiraz - kümes

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi- nin hece sayısı farklıdır?

A. turist B. kılavuz C. kervan

11. Aşağıdakilerin hangisinde an- lam ilişkisi farklıdır?

A. Başlangıç - Bitiş B. Yakınlık - Uzaklık

C. Kolay - Basit

12. “Murat’ın suçlu olduğunu gösteren bir delil bulamadık.”

Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisinin kullanılması cümlenin anlamını değiştirmez?

A. kanıt B. unsur C. araç

13. Çocuk kalbimle, İlk O’nu sevdim.

Atatürk benim, Başöğretmenim.

Tarık ORHAN

Altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. başlangıç B. bitiş C. son

14. Sert nesnelerin sürtünme so- nucu çıkardıkları ses.

Anlamına gelen kelime hangisidir?

A. Şırıltı B. Çıtırtı C. Gıcırtı

15. "Haber köyde hemen duyulmuş."

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime ile anlatılmak istenen hangisidir?

A. Uzun sürede B. Kısa sürede

C. Belli sürede

(42)

Soyadı:

OYUN ALANI Ercan ile Erdinç, aynı semtin

çocuklarıydı. Evlerinin bulundu- ğu sokak ve gittikleri okul ay- rıydı, ama çoğu zaman birlikte oynarlardı. Semtlerinde apart- man yığınları arasında kalmış boş bir alan vardı. Çevredeki tüm çocuklar burada toplanır-

dı. En çok futbol oynanırdı. Sonradan alanın bir köşesine basket potası yerleştirildi. Kimi çocuklar da basket oynamaya başladı.

Pazar günleri çocuklara bazı babalar da katılırdı. Bu top meraklısı babalar semt çocuklarından iki takım bile oluşturmuşlardı.

Okul çağına yeni girmiş miniklerin oynaması için alanın köşesinde bir yer düzenlenmişti. Küçükler de orada top peşinde koşup, oynuyorlardı.

Ne var ki o güzel günler sona erdi. Semtin oyun alanına otopark yapıldı.

Çocuklar da açıkta kaldılar. Kimi zaman evlerinin önündeki araba yolunda top oynamaya çalışıyorlardı. Ama eski neşeleri yoktu. Yoldan geçenler:

- Burada top oynanır mı? diye çıkışıyorlardı.

İlk katlarda oturanlar ise:

- Camları kıracaksınız, diyerek çocukları kovalıyorlardı. Bu da onların canını sıkıyordu. Çocuklar boş zamanlarında oynayacak yer bulamadıkla- rından aylak aylak gezmekten sıkıldıkça birbirlerine sataşıyorlardı.

Oysa oyun varken çok mutluydular.

Okuma - Anlama - Hikaye

(43)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Metne göre doğruysa "D", yanlışsa

"Y" kutusunu boyayalım.

1 Çocukların oyun oynadıkları alan nasıl bir yerdeydi?

2 Basket potası alanın neresine yerleştirildi?

3 Çocuklara göre güzel günler niçin sona erdi?

4 Oyun alanları kalmayan çocuklar nerede oynamaya başladılar?

5 Çocukların mutsuzluğunun nedeni nedir?

a YIĞIN :

b SEMT :

c OTOPARK :

d AYLAK :

a Ercan ile Erdinç ayrı okullarda okuyorlardı. D Y

e Oyun alanı otopark olunca çocuklar çok sevindiler. D Y c Oyun alanına pazar günleri çocukların babaları da gelirdi. D Y

g Oyun oynayacak alan kalmayınca çocuklar evlerinden çıkmadılar. D Y b Oyun alanında en çok basketbol aynanırdı. D Y

f Yoldan geçenler oyun oynayan çocukları azarlıyordu. D Y d Mahalleninin isteği üzerine oyun alanına otopark yapıldı. D Y

h Oyun alanı varken çocuklar çok mutluydular. D Y

(44)

Soyadı: Oluş Sırası A. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayarak yazalım.

a

b

c

Arkadaşlar, uçurtma yapabiliriz! demiş.

Arkadaşı, “Bu da ne böyle!” demiş.

Küçük ve sevimli bir kuzusu varmış.

Oğuz’un aklına bir fikir gelmiş.

Hakan aslan resmi çizmeye karar vermiş.

Küçük kız, kuzusunu her gün kırlara çıkarırmış.

Mahalledeki çocuklar bir araya toplanmış.

Resim defterine bir aslan resmi çizmiş.

Kırlarda kuzusunu otlatır ve onunla oynarmış.

Ne yapacaklarına karar veremiyorlarmış.

Çizdiği aslan resmini arkadaşına göstermiş.

Küçük bir kızın,

(45)

B. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan cümlelerle anlamlı bir metin oluşturarak yazalım.

Bir gün canı çok sıkılmış. Küçük bir gölde yaşayan bir balık varmış. Gezintiye çıkmaya karar vermiş. Dere almış onu denize götürmüş. Kendini derenin serin sularına bırakmış.

Annesinden izin almadan balık tutmaya gitmiş. Bir sabah Keloğlan erkenden kalkmış. Oltasını suya atmış. Derenin kenarı- na varmış. Bu balığın pulları renkli, gözleri cam gibi parlakmış.

Bir süre sonra oltasına bir balık takılmış.

(46)

Soyadı:

SEVİMLİ TAVŞAN YAVRUSU Bir varmış, bir yokmuş.

Ormanın birinde sevimli bir tavşan yavrusu yaşarmış.

Ormanda yaşayan bütün hayvanlar, bu sevimli yav- ruyu çok severlermiş. Sevimli tavşan, bütün yaz orman- da gezmiş, tozmuş, oyunlar oynamış. Derken, yaz tatili bitmiş, okullar açılmış. Fakat

yavru tavşan okula gitmek istemiyormuş.

– Okumaya ne gerek var ki? Ben okumadan da her şeyi öğrenebili- rim, diyormuş.

Bütün arkadaşları okula gittiği hâlde, yavru tavşan okula gitmemiş.

Yine ormanda gezmiş, oyunlar oynamış. Bir müddet sonra yalnızlıktan canı sıkılmış. Yavru tavşan, ördek amcanın dükkanına gitmeye karar ver- miş. “Bana masal anlatır, ben de dinlerim” diye düşünmüş.

Ördek amcanın dükkanına geldiğinde, kapı kapalıymış. Sevimli tavşan kapıda asılı duran bir kâğıt görmüş. Fakat okuma yazma bilmediği için yazıyı okuyamamış. Eve dönerken yolda ördek amcaya rastlamış.

– Ördek amca sizin dükkana uğradım, fakat yoktunuz. Ben de geri dönüyordum, demiş.

Ördek amca:

– Kapıdaki yazıyı okumadın mı? Malzeme almaya gidiyorum, 10 dakika sonra geleceğim diye yazmıştım.

Sevimli tavşan çok utanmış ama ördek amcaya “Ben okuma bilmi- yorum” diyememiş.

DEVAMI SAYFA 47’DE Okuma - Anlama - Masal

(47)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki cümleleri masala göre tamamlayalım. Noktayı unutmayalım.

1 Sevimli tavşan yavrusu yaz boyunca ne yapmış?

2 Yavru tavşan niçin okula gitmek istemiyormuş?

3 Yavru tavşan niçin ormanda yalnız kalmış?

4 Yavru tavşan niçin dükkandan geri dönmüş?

5 Dükkanın kapısında ne yazıyormuş?

a Ormanın içinde sevimli bir

d Sevimli tavşan kapıda asılı duran b Yavru tavşan okula

e Sevimli tavşan okuma bilmediği için c Yavru tavşanın bir müddet sonra canı

f Yavru tavşan eve dönerken ördek amcaya g Yavru tavşan, ördek amcanın dükkanına gitmeye

a :

c :

b :

d :

ÖRDEK ORMAN

TATİL DÜKKAN

(48)

Soyadı: Okuma - Anlama - Masal SEVİMLİ TAVŞAN YAVRUSU

Ördek amca: “Kapıdaki yazıyı okumadın mı? Malzeme almaya gidiyo- rum, 10 dakika sonra geleceğim diye yazmıştım.”

Sevimli tavşan çok utanmış ama ördek amcaya “Ben okuma bil- miyorum” diyememiş.

Aradan birkaç gün geçmiş. Yavru tavşanın canı yine sıkılmış. “Tavşan teyzemi bir ziyaret edeyim” diye teyzesinin evine gitmiş. Evin önünde bir sandalye varmış. Sandalyenin üzerinde bir kâğıt asılıymış. Tavşan

“Teyzem, herhâlde bu kâğıda 10 dakika sonra geleceğim diye yazmıştır.”

deyip, sandalyeye oturmuş ve teyzesini beklemeye başlamış. Ama oturur oturmaz pantolonu sandalyeye yapışmış.

Sandalyeden kurtulmak için çabalarken, teyzesi pencereden sevimli tavşanı görmüş. “Yavrum, sandalyenin üzerindeki kâğıdı okumadın mı?

Okudum teyzeciğim. Kâğıtta 10 dakika sonra geleceğim diye yazıyordu.

Ben de sizi beklemek için sandalyeye oturdum.

Tavşan teyze gülümsemiş: “Olur mu be yavrucuğum. Kâğıtta oturma- yın, boyalıdır! yazıyordu.” demiş.

Referanslar

Benzer Belgeler

Metne göre Atatürk için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir.. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı

Aşağıdaki metinleri inceleyiniz alttaki kelimelerden anahtar kelime olabilecek kelimeleri işaretleyiniz. Şiir, duygulara seslenen bir türdür. Şiir okuyan her insan,

Görme, tatma, işitme, koklama ve dokunma duyularından herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır. Ağaç: Göz organıyla görme duyusu ile algılanır.

A) Denizlerin dibinde çok fazla yaşama rastlarız. B) Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur. C) Eniştesi eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış. D) Öyle güzel

Yukarıdaki cümlenin anlamlı ola- bilmesi için noktalı yere hangisi gelmelidir.. Elma armut gibi

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler arasında

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler ara- sında vardır.. gemi

Orhan Cem ÇETİN Okuma - Anlama.. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım... B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten