• Sonuç bulunamadı

1. KİTAP 2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. KİTAP 2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI"

Copied!
161
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

2. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

1. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

KAPAK - DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821 BASIM YERİ ve TARİHİ

ANKARA - 2020

(3)

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

M. Akif ERSOY

(4)

Mustafa Kemal ATATÜRK

(5)

İÇİNDEKİLER

Büyük ve Küçük Harfler Okuma - Anlama - Şiir Hece Kavramı

Okuma - Anlama - Şiir Alfabe

Alfabetik Sıralama Okuma - Anlama - Şiir Alfabetik Sıralama Okuma - Anlama - Şiir Hece Kavramı

Okuma - Anlama - Hikaye Harf - Hece - Kelime - Cümle Zıt Anlamlı Kelimeler

Okuma - Anlama - Tekerleme Sözlük Anlamı

Nokta

Cümle Yazıyorum

Değerlendirme - 1 (Zıt Anlam) Okuma - Anlama - Masal Eş Anlamlı Kelimeler

Okuma - Anlama - Anı

Değerlendirme - 2 (Eş Anlam) Nokta - Virgül

Soru İşareti Ünlem İşareti Değerlendirme - 3 Okuma - Anlama - Anı Özel İsimler

Okuma - Anlama - Hikaye

“mi” Soru Ekinin Yazımı Özel İsimler

Etkinliklerle Değerlendirme Değerlendirme - 4

Okuma - Anlama - Masal Kelimelerin Çağrışımları

Anlamlı ve Kurallı Cümle Değerlendirme - 5 (Cümle) Okuma - Anlama - Şiir Sözlük Anlamı

Soru Oluşturalım Değerlendirme - 6

Okuma - Anlama - Hikaye Yazımı Yanlış Kelimeler Okuma - Anlama - Fıkra Eş ve Zıt Anlam

Okuma - Anlama - Fıkra Konuşma Çizgisi

Değerlendirme - 7 (Noktalama) Sözlük Anlamı

Sözlük Sırası

Değerlendirme - 8 (Alfabetik Sıralama) Okuma - Anlama - Hikaye

Kesme İşareti Kurallı Cümle Değerlendirme - 9

Okuma - Anlama - Masal Anlam İlişkisi

Sebep - Sonuç

Virgül, Soru Oluşturalım

Değerlendirme - 10 (Yazım Kuralları) Okuma - Anlama - Masal

Hayvan İsimleri Değerlendirme - 11 Tekil - Çoğul

Değerlendirme - 12 Okuma - Anlama - Şiir Cümle Tamamlama

Okuma - Anlama - Masal Okuma - Anlama - Fıkra Değerlendirme - 13 5

9 11 13 15 17 19 21 23 25 29 31 33 37 39 41 43 45 47 49 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157

(6)

Soyadı: Büyük ve Küçük Harfler A. Aşağıdaki satırları büyük ve küçük harflerle tamamlayalım.

A A A a a a

E e

F f

G g

Ğ ğ

H h

I ı

İ i

B b

D d

C c

Ç ç

B b

Ç ç

E e

G g

H h

İ i

C c

D d

F f

Ğ ğ

I ı

(7)

K k

L l

M m

N n

O o

Ö ö

P p

R r

S s

Ş ş

T t

U u

Ü ü

V v

Y y

Z z

K k

O o

S s

Ü ü

M m

P p

T t

Y y

L l

Ö ö

Ş ş

V v

N n

R r

U u

Z z

(8)

Soyadı:

A. Aşağıdaki harflerle başlayan kız, erkek ve şehir isimleri yazalım.

Büyük harfle başlamayı unutmayalım.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

HARFLER

A B Ç D E G

H K M

N R

KIZ ERKEK ŞEHİR

Büyük ve Küçük Harfler

(9)

B. Aşağıdaki varlıkların isimlerini yazalım. Küçük harfle başlayalım.

ayva

(10)

Soyadı:

A. Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Arka sayfadaki etkinlikleri yapalım.

Okuma - Anlama - Şiir

OKUL VAKTİ

Kalk artık sabah oldu Her taraf sesle doldu.

Karanlıklar uzaklaştı Okul vakti yaklaştı.

Sütçü köşeyi döndü Bütün lambalar söndü.

Karanlıklar uzaklaştı Okul vakti yaklaştı.

Sürü gitti ovaya Kuşlar uçtu havaya.

Uykunun da keyfi kaçtı Okul vakti yaklaştı.

(11)

B. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım. Uzun cevaplar yazalım.

C. Aşağıdaki kıtalarda noktalı yerleri tamamlayalım.

1. Sabah olunca ne uzaklaştı?

2. Sütçü nereyi döndü?

3. Sabah olunca sürü nereye gitti?

4. Sabah olunca kuşlar ne yaptı?

5. Sabah olunca neyin keyfi kaçtı?

Kalk artık oldu Her sesle doldu.

Karanlıklar uzaklaştı Okul yaklaştı.

Sürü gitti

Kuşlar uçtu havaya,

Uykunun da kaçtı vakti yaklaştı.

taraf

okul keyfi

ovaya vakti

sabah

(12)

Soyadı: Hece Kavramı

A. Aşağıdaki hecelerle kelimeler oluşturalım, yazalım. Aynı heceyi birkaç defa kullanabilirsiniz.

se

mey

a ka

sil

pet

ve

lek ba

şe ör

dün

ye lem

ker

dek

ya

ğaç lon

gi

ce

şil nıf

viz HECELER

KELİMELER

sepet

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

(13)

B. Aşağıdaki varlıkların isimlerinin verilmeyen hecelerini yazalım.

bi ron porta rafa

tali papa cin

tele mer ven rınca

u ma süra raşüt

te viz to he kop

(14)

Soyadı:

A. Aşağıdaki şiiri 3 defa okuyalım. Arka sayfadaki etkinlikleri yapalım.

Okuma - Anlama - Şiir

GÜZEL ARI

Kırda uçan şen arılar.

Renk renk çiçeklere konar.

Bize bal yapmak için.

Durmadan çalışırlar.

Vız vız güzel arı, Uç uç şirin arı.

Bilsen ne çok severiz, Yaptığın tatlı balı.

Bilsen ne çok severiz, Biz seni güzel arı.

Vız vız güzel arı, Uç uç şirin arı.

(15)

B. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım. Uzun cevaplar yazalım.

C. Aşağıda resimlerle ifade edilen yerlere hayvanların isimlerini yaza- rak bulmacayı dolduralım.

1. Arılar nerede uçuyorlar?

2. Arılar nerelere konuyorlar?

3. Arılar niçin durmadan çalışırlar?

4. Çocuk neyi çok sevdiğini söylüyor?

(16)

Soyadı:

A. Aşağıdaki alfabeyi tamamlayalım. Belirtilen harfleri yazalım.

...

a b

...

ç d

j k

...

m

...

o

...

f

...

ğ h ı

...

ö

...

r

...

ş

u

...

v

...

z

Alfabemizin ilk 5 harfi

a ... ... ... ... ...

“k” harfinden sonraki 5 harf

c ... ... ... ... ...

“f” harfinden sonraki 5 harf

e ... ... ... ... ...

Alfabemizin son 5 harfi

b ... ... ... ... ...

“ö” harfinden sonraki 5 harf

d ... ... ... ... ...

Alfabe

(17)

B. Aşağıdaki noktalı yerlere açıklamalara göre uygun harfleri yazalım.

a Aşağıda belirtilen harflerden sonraki 2 harfi sırasıyla yazalım.

c ... ... i ... ... ü ... ...

e ... ... ş ... ... n ... ...

k ... ... p ... ... v ... ...

b Aşağıda belirtilen harflerden önceki ve sonraki harfleri yazalım.

... n ... ... d ... ... u ...

... j ... ... m ... ... s ...

... ç ... ... t ... ... ö ...

c Aşağıda belirtilen harflerden önceki 2 harfi sırasıyla yazalım.

... ... d ... ... ı ... ... l

... ... o ... ... r ... ... v

... ... z ... ... ş ... ... m

(18)

Soyadı:

A. Aşağıdaki harfleri alfabedeki yerlerine göre önceden sonraya doğru sıralayalım.

Alfabetik Sıralama

...

... 3.

... 2.

1.

a. n e b

...

... 3.

... 2.

1.

e. n t a

...

... 3.

... 2.

1.

c. ü p n

...

... 3.

... 2.

1.

g. ö e i

...

... 3.

... 2.

1.

ı. ş e g

...

... 3.

... 2.

1.

b. y d u

...

... 3.

... 2.

1.

f. y k ö

...

... 3.

... 2.

1.

d. i ç z

...

... 3.

... 2.

1.

h. o u ı

b e n

(19)

B. Aşağıdaki kelimeleri yandaki açık- lamaya uygun olarak sözlük sı- rasına göre sıralayarak yazalım.

...

...

...

göl çay buz

1.

2.

3.

...

...

...

nane biber hurma

1.

2.

3.

...

...

...

muz üzüm

ayva

1.

2.

3.

...

...

...

füze uçak pilot

1.

2.

3.

...

...

...

okul silgi defter

1.

2.

3.

...

...

...

valiz müzik

yatak

1.

2.

3.

...

...

...

tilki civciv

balık

1.

2.

3.

...

...

...

limon fidan güneş

1.

2.

3.

Sözlük sıralaması yapılırken kelimelerin ilk harfine bakıla-

rak sıralama yapılır.

DİKKAT!!!

(20)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

ÇOCUK VE OYUN Küçükken düştüğümde Canım nasıl yanardı Pantolonum yırtılır İki dizim kanardı.

Ellerime üfleyip

Toparlanıp kalkardım Gidip çeşme başına Dizlerimi yıkardım.

Gün boyunca aç susuz Oynardım da oynardım

Yemek de oyun, su da oyun Ben oyunla doyardım.

Yara bereler beni Oyunumdan alamaz Bütün çocuklar aynı Oynamadan duramaz.

(21)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

1. Çocuk düşünce neler oluyor?

2. Çocuk çeşme başına niçin gidiyor?

3. Çocuk gün boyunca ne yapıyor?

4. Çocuk ne ile doyuyor?

5. Çocuklar ne yapmadan duramaz?

B. Aşağıdaki kutulara şiirde geçen varlıkların isimlerini yazalım. Boş kalan kutulara kendimiz varlık isimleri yazalım.

... ...

...

... ...

...

... ...

...pantolon

Dünya’da var olan canlı ve cansız her şeye

varlık denir.

Varlık nedir?

(22)

Soyadı:

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Varlıkların isimlerini yazalım, alfa- betik sıraya göre sıralayarak yazalım.

Kelimelerin sözlükteki sıralamasına alfabetik

sıralama denir.

Alfabetik sıralama nedir?

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Alfabetik Sıralama

(23)

B. Aşağıdaki kelimeleri sözlükteki sıralarına göre sıralayarak noktalı yerlere yazalım.

yarın bugün dün

1. ...

2. ...

3. ...

kano çelik mavi

1. ...

2. ...

3. ...

dergi kitap gazete

1. ...

2. ...

3. ...

limon vida nane

1. ...

2. ...

3. ...

gün yıl hafta

1. ...

2. ...

3. ...

pota halı elek

1. ...

2. ...

3. ...

insan bitki hayvan

1. ...

2. ...

3. ...

meyve deniz fidan

1. ...

2. ...

3. ...

nehir köprü sahil

1. ...

2. ...

3. ...

uçak ılık erik

1. ...

2. ...

3. ...

ALF A BET İK SI R A L AMA

(24)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

A. Aşağıdaki şiiri tamamlayalım. Ardından okuyalım. Arka sayfadaki etkinlikleri yapalım.

SERÇE KUŞU Bu sabah bahçede

Karşıma bir ... kuşu geldi.

Çeşmenin taşına ...

Bir içti, bir doğruldu.

Nasıl da korkuyordu.

Sen hiç ... serçe kuşu Suyunu ... rahat iç.

Sıhhat afiyetle ...

İnsanoğlu çeşit çeşit

Beş parmağın beşi bir mi?

Necati CUMALI serçe

korkma

rahat kondu

(25)

B. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

C. Aşağıdaki kelimelerin sözlük anlamlarını yazalım, cümle içinde kullanalım.

D. Aşağıda şiirle ilgili istenilen bilgileri yazalım.

1. Serçe kuşu nereye kondu?

2. Serçe kuşu su içerken ne yapıyordu?

3. Şiirde insanoğlunun farklı farklı olduğunu anlatan satırı yazalım.

4. Serçe kuşu niçin tedirgin bir hâlde su içiyor?

a. Sıhhat:

Cümlem:

b. Serçe:

Cümlem:

a. Şiirin yazarı:

b. Şiirin başlığı:

c. Olayın kahramanları:

d. Olayın zamanı:

e. Olayın geçtiği yer:

f. Olayın konusu:

(26)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayıralım.

kitap

... ...

a. sevgi

... ...

b. oyun

... ...

c.

önemli

... ... ...

d. kavanoz

... ... ...

e. balıkçı

... ... ...

f.

uçurtma

... ... ...

g. futbolcu

... ... ...

h. postacı

... ... ...

ı.

kütüphane

... ... ... ...

i. otomobil

... ... ... ...

j.

Hece Kavramı

(27)

B. Aşağıdaki kelimelerin harf ve hece sayılarını yazalım.

a. pamuk harf sayısı ... hece sayısı ...

e. öğrenci harf sayısı ... hece sayısı ...

ı. yolculuk harf sayısı ... hece sayısı ...

c. pirinç harf sayısı ... hece sayısı ...

g. güneşlik harf sayısı ... hece sayısı ...

j. oyuncular harf sayısı ... hece sayısı ...

b. düşünce harf sayısı ... hece sayısı ...

f. fasulyeli harf sayısı ... hece sayısı ...

i. televizyonda harf sayısı ... hece sayısı ...

d. başarılı harf sayısı ... hece sayısı ...

h. kuzeydoğu harf sayısı ... hece sayısı ...

k. kelimelerin harf sayısı ... hece sayısı ...

(28)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Kelimeleri tablolardaki açıklama- lara uygun bölüme yazalım. Boş kalan yerlere benzer özellikte kelimeler yazalım.

Hece Kavramı

sahil

biberon ödev

ödünç

aralık kelebek

yararlı sözlük

uyanık

seçenek simitçi

sahne dağınık

güvenli

cüzdan kolonya

arkadaş

ikinci düzenli

bardak

Heceliİki Kelimeler

İkinci hecesi 3 harfli,

3 heceli kelimeler

Son hecesi 3 harfli,

3 heceli kelimeler 1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

(29)

S

A

TIR

SON

U

ŞİFRE :

A. Aşağıda satır sonuna sığmayan kelimelerin ayrılışını inceleyelim.

Doğru ayrılmış olanların önündeki harfleri sırasıyla kutulara yazarak şifreyi bulalım.

B. Aşağıda satır sonunda yanlış yazılmış olan kelimelerin doğrusunu yan tarafa yazalım.

gülüm- semek

gel- iyorum

cumhu- riyet

dem- okrasi A

L

T

V

geze- genler

kaplum- bağa

berab- erlik

yön- etim N

Z

Ü

K

akrab- alar

dayan- ışma

telev- izyon E

Ö

P oto-

büste kalo- rifer

lider- lik

T

A

R

.... .... .... .... .... .... ....

davr- anış

a. yardı-

mcı

b. tiya-

trocu c.

şeke- rleme

d. okul-

umuz

e. davet-

iye f.

bel- ediye

g. paza-

rtesi

h. teke-

rleme ı.

(30)

Soyadı: Okuma - Anlama - Hikaye

A. Aşağıdaki metni 3 defa okuyalım. Arka sayfadaki etkinlikleri yapalım.

GÜLÜNECEK BİR ŞEY Mİ VAR?

Burcu, ikinci sınıfta okuyor- du. Annesi ve babası sabah erkenden işe giderdi. Burcu öğlenciydi. O gün biraz ge- cikmişti. Çarpım tablosunu ezberlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı. Saate baktığında aklı başından gitti.

Çabucak giyindi.

Annesinin hazırlayıp do- laba koyduğu yemeği ısıt- ması ve yemesi olanaksızdı.

Masanın üstündeki paketi aceleyle çantasına koydu.

Son anda servise yetişip

okula gitti. Burcu sınıfa girince arkadaşları ona güldüler.

Burcu:

- Niçin gülüyorsunuz? Gülünecek bir şey mi var? dedi.

Arkadaşlarından biri:

- Elbette var, iki renkli çoraplarınla o kadar gülünçsün ki, dedi.

Burcu eğilip çoraplarına baktı. Gerçekten de dizlerine dek uza- nan çoraplardan biri kırmızı, diğeri mavili yeşilliydi. Burcu mahcup

(31)

B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

C. Cümleler metne göre doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutusunu boyayalım.

D. Aşağıdaki cümleleri yandaki kelimelerle tamamlayalım.

1. Burcu’nun anne ve babası ne zaman işe giderdi?

2. Burcu kaçıncı sınıfta okuyor?

3. Burcu niçin okula geç kaldı?

4. Burcu annesinin hazırladığı yemeği niçin yemedi?

5. Arkadaşları Burcu’ya niçin güldüler?

a. Burcu her gün okula geç kalıyordu. D Y

b. Burcu okula öğlen gidiyordu. D Y

c. Burcu masanın üstündeki paketi çantasına koydu. D Y

d. Burcu servise yetişemedi. D Y

e. Burcu sınıfa girince arkadaşları ona güldü. D Y

Burcu’nun çorapları ... renkteydi.

aklı

Burcu ... bir şekilde yerine oturdu.

servise

Burcu saate bakınca ... başından gitti.

mahcup

Burcu son anda ... yetişip okula gitti.

farklı

(32)

Soyadı:

A. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Cümlelerdeki harf, hece ve kelime sayısını yazalım.

HARF HECE KELİME

a. Mağazanın vitrinindeki elbise çok güzeldi.

b. Tatilde gezdiği yerleri arka- daşlarına anlattı.

c. Güneş sanki bugün daha er- ken doğdu.

d. Bu kalem çok güzel ama ol- dukça pahalı.

f. Çocuğum dışarısı çok güneşli ama yine de montunu giymelisin.

e. Bütün seyirciler bizi ayakta al- kışladı.

e. Bütün seyirciler bizi ayakta al- kışladı.

g. Derse geç kaldığı için öğretme-

Harf - Hece - Kelime - Cümle

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

(33)

B. Cümle olanların yuvarlağını maviye, olmayanları yeşile boyayalım.

C. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

a. Çocuk salondaki radyonun düğmesini

e. Küçük çocuğun gözünde iki damla yaş belirdi c. Fırtına çıkacağını anlasaydım dışarı çıkmazdım

g. Her sabah sahilde yarım saat yürürüm b. Serpil, kumsalda tek başına oynuyor

f. Odama girdiğimde oyuncaklarım bana d. Yarın erkenden teyzeni ziyarete

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin kelime sayısı farklıdır?

A. Taze ekmekler mis gibi koku- yordu.

B. Çalışma masası her zamanki gibi düzenliydi.

C. Hakemin başarısız yönetimi seyirciyi kızdırdı.

3. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A. Çilek, meyvelerin en B. Saksıdaki çiçekleri hemen C. Çantamı akşamdan hazırladım

2. “Bu yağmurda dışarı çıka- mazsın.”

Cümlesi için hangisi yanlıştır?

A. İfade bir cümledir.

B. İfade 11 kelimeden oluşmuştur.

C. İfade 26 harften oluşmuştur.

4. “Çocuklar, beni sessizce bekleyin.”

Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?

A. 4 B. 11 C. 28

(34)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

Zıt Anlamlı Kelimeler

sıcak zıt ... eski zıt ...

boş zıt ... altında zıt ...

güzel zıt ... sert zıt ...

dost zıt ... taze zıt ...

genç zıt ... siyah zıt ...

soru zıt ... zengin zıt ...

yanlış zıt ... ağır zıt ...

tembel zıt ... gündüz zıt ...

(35)

B. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Renkli yazılmış kelimelerin zıt anlam- lılarıyla yeni cümleler oluşturup yazalım.

Akşam erken yatınca sabah rahatlıkla uyandı.

a. Eve geç geldiği için annesinden özür diledi.

b. Bütün ev halkı yemekten sonra ellerini yıkadı.

c. Annemle birlikte güneşin doğuşunu izledik.

d. Yeni alınan ayakkabılar ayağıma büyük oldu.

e. Manav elinde kalan karpuzları ucuz fiyata sattı.

f. Trafiği rahatlatmak için geniş yollar yapılmalı.

g. Hava kapalı olduğu için yola çıkamadık.

h. Şule’nin üzgün olduğunu gördüm.

ı. Turgut karanlık çökmeden eve döndü.

(36)

Soyadı: Zıt Anlamlı Kelimeler A. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

a. geniş

...

b. giriş

...

c. erken

...

g. alıcı

...

h. ağlamak

...

ı. geldi

...

d. aldı

...

e. evet

...

f. var

...

i. başlamak

...

j. sonra

...

k. açık

...

l. evli m. ham n. sabah

(37)

kirli

1

hatırlamak

4

pahalı

7 3 yaş

sakin

6

10 dar

9 geri

üzgün

2

5 önce

kötülük

8

2 1

3

5

8

9

10 6

4 7

B. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarıyla bulmacayı dolduralım.

(38)

Soyadı: Okuma - Anlama - Tekerleme

Çocuktum ufacıktım, Top oynadım acıktım.

Buldum yerde bir erik, Kaptı bir ala geyik.

Geyik kaçtı ormana, Bindim bir ak doğana.

Doğan yolu şaşırdı, Kaf Dağı’ndan aşırdı.

Attı beni bir göle, Gölden çıktım bir çöle.

Çölde buldum izini, Koştum tuttum dizini.

Geyik beni görünce, Düştü büyük sevince.

Verdi bana bir elma, Dedi: “Dinlenme, durma.”

Dağdan yürü, kırdan git.

Altın köşke çabuk var.

Seni bekler ezeli, Orda dünya güzeli.

Bin yıllık çile doldu, Bunu dedi kayboldu.

Yedim sırlı elmayı, Gördüm gizli dünyayı.

ALA GEYİK

(39)

A. Aşağıdaki soruları tekerlemeye göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki ifadelerle devamı olan ifadeyi numaraları kullanarak eşleştirelim.

1 Buldum yerde bir erik, Gördüm gizli dünyayı.

2 Doğan yolu şaşırdı, Koştum tuttum dizini.

3 Yedim sırlı elmayı, Düştü büyük sevince.

4 Geyik beni görünce, Kaptı bir ala geyik.

5 Çölde buldum izini, Bunu dedi kayboldu.

6 Bin yıllık çile doldu, Kaf Dağı’ndan aşırdı.

1. Tekerlemede ismi geçen meyveleri yazalım.

2. Tekerlemede ismi geçen hayvanları yazalım.

3. Çocuk ne yaptıktan sonra acıkmış?

4. Çocuğun yerde bulduğu eriğe ne olmuş?

5. Çocuk ak doğana niçin binmiş?

(40)

Soyadı: Sözlük Anlamı

A. Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını okuyalım. Kelimeleri anlamlarına göre noktalı yerlere yazalım.

ziyaret taklit ürkütmek mesafe

hamle kurabiye mücadele şımarık

ödül

a. ...: Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma.

b. ...: Herhangi bir şeyin benzerini yapmak.

f. ...: Bir kimseyi görmeye gitmek.

d. ...: Her isteği yerine getirilmiş nazlı kişi.

h. ...: Bir davranıştan dolayı verilen armağan.

c. ...: İki nokta arasındaki uzaklık.

g. ...: Korkmasını sağlamak, kaçırmak.

e. ...: Un, yağ ve şekerle yapılan küçük çörek.

ı. ...: İleri atılmak, hücum etmek.

(41)

1. açık - kapalı

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden han- gisidir?

A. Zıt anlamlı kelimeler B. Eş anlamlı kelimeler C. Sesteş kelimeler

2. faydalı

Yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yararlı B. sağlıklı C. zararlı

3. hızlı

Yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. süratli B. yavaş C. geniş

4. ödül

Yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. puan B. ceza C. hediye

5. giriş

Yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. çıkış B. girmek C. yatış

6. “Satıcı paranın gerçek olmadığını söyledi.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili ke- limenin zıt anlamlısı hangisidir?

A. yeni B. sahte C. yırtık 7. “Hakan kalemini kaybetti.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili ke- limenin zıt anlamlısı hangisidir?

A. unuttu B. aldı C. buldu 8. “Savaş sona erince ...

ilân edildi.”

Noktalı yere gelecek kelime “sa- vaş” kelimesinin zıt anlamlısıdır.

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. barış B. dostluk C. anlaşma

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zıt anlamlı değildir?

A. zayıf - şişman B. akıllı - deli

C. imkansız - zor

10. “Pahalı olduğu için almadım.”

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?

A. kaliteli B. kötü C. ucuz MİNİ TEST - 1

(42)

Soyadı: Nokta

A. Karışık olarak verilmiş olan kelimelerle cümleler oluşturup yazalım.

koydu çiçekleri masadaki vazoya topladığı

açık unutmuş penceresini salonun Serkan

var kalemim de benim mavi

olmuş resim yarışmasında Turgut birinci

döndü top oynadıktan eve sonra

çıkamadı için yağdığı bahçeye yağmur

Cümle yazarken neye dikkat

etmeliyim?

Cümleye büyük harfle başla ve sonuna

mutlaka nokta koy.

(43)

B. Aşağıdaki metni okuyalım. Metinde yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uyulmamıştır. Metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak aşağıya yazalım.

suçlu nasıl bulundu

orhan ile mert evde oynuyordu anneleri de çarşıdan eve geldi odanın duvarına çizilmiş güzel bir tavşan resmi gördü orhan ile merti yanına çağırdı bunu kim yaptı diye sordu

ben yapmadım dedi mert

ben de yapmadım dedi orhan

(44)

Soyadı: Cümle Yazıyorum

A. Aşağıdaki cümlelerdeki ipuçlarının yardımıyla harfleri kullanarak uygun resimlerle eşleştirelim.

... ...

... ...

A 1.

2.

B 1.

2.

C 1.

2.

D 1.

2.

Seçil üşütünce hasta oldu.

Ceren ile Arzu piknik sepeti hazırladılar.

Köyümüzde iki gün önce deprem oldu.

Tarık otobüste oturu- yordu.

Arkadaşları Seçil’i zi- yarete geldi.

Piknik alanında güzelce piknik yaptılar.

Kızılay köyümüze ça- dırlar kurdu.

Yaşlı teyzeyi görünce kalkıp ona yer verdi.

(45)

B. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Resimlerle ilgili 3’er cümle yazalım.

Resimlerdeki kişilere isimler verebilirsiniz.

a

1.

2.

3.

b

1.

2.

3.

c

1.

2.

3.

(46)

Soyadı: Değerlendirme - 1 (Zıt Anlam)

1. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin zıt anlamlısı yoktur?

A. sevinçli B. çalışkan

C. tatil

2. Yarışmayı kazanınca ödül aldı.

Renkli yazılmış kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?

A. armağan B. ceza

C. yanlış

5. Büyük penguen söz almış.

Renkli yazılmış kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?

A. mavi B. kırmızı

C. yeşil 6.

Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesinin zıt anlamlısı vardır?

A. 2 B. 3 C. 4 4. Aşağıdaki seçeneklerin han-

gisinde zıt anlamlı kelimeler doğru olarak verilmiştir?

A. Geri - İleri B. Para - Cüzdan

C. İhtiyar - Yaşlı

3. Turgut’un doğru söylediğini düşünüyorum.

Renkli yazılmış kelimenin cümledeki anlamına göre zıt anlamlısı hangisidir?

A. yanlış B. sahte

ilk

başlangıç yolcu zengin

(47)

7.

Yukarıdaki kelimenin zıt an- lamlısı hangisidir?

A. ihtiyar B. adam

C. genç

10.

Yukarıdaki kelimenin zıt an- lamlısı hangisidir?

A. benzer B. tıpkısı

C. farklı 8. Okullar eylül ayında açıldı.

Renkli yazılmış kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?

A. kapalı B. kapandı

C. kapanacak

11. : yeni : soru : çizgi Kelimelerden hangilerinin

zıt anlamlıları vardır?

A. - B. -

C. - 9. Aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A. Havalar ısınınca çiçekler açtı.

B. Efe soruların bazılarını doğ- ru, bazılarını yanlış yaptı.

C. Çok eski zamanlarda bir Keloğlan varmış.

12.

Kelimeleri zıt anlamlılarıyla eşleştirdiğimizde ortaya çı- kacak kelime hangisidir?

A. ANT B. NAT C. TAN

yaşlı aynı

A : Unutmak : Sonra T : Önce : Hatırlamak N : Güzel : Çirkin

(48)

Soyadı: Okuma - Anlama - Masal

TAVŞAN İLE KAPLUMBAĞA

Bir yaz günü ormandaki hayvanlar bir araya toplandı. Tavşan:

- Arkadaşlar, benden daha hızlı koşan yoktur.

Benimle yarışmak isteyen var mı?

Tavşanın çok hızlı koştuğunu herkes biliyordu. Bu nedenle kimse tavşanla yarışmayı kabul etmedi.

Fakat kaplumbağa, bu kendini beğenmişe bir ders vermek istiyordu.

Tavşana dönerek:

- Seninle yarışmayı kabul ediyorum, dedi. Tavşan şaşırarak:

- Kim, sen mi, deyince.

- Evet, dedi kaplumbağa.

Ayıcık yarışı başlatır başlatmaz tavşan hızla fırladı. Aradaki mesafeyi oldukça açtı. Kaplumbağa çok geride kaldı. Tavşan, kaplumbağanın kendi- sine yetişemeyeceğini düşündü. Yolun kenarındaki ağacın altına yatıp uyudu.

Kaplumbağa inatla, sabırla yürüdü yürüdü varış çizgisine ulaştı. Tavşan uyandığında kaplumbağa yarışı bitirmek üzereydi. Tavşan var gücüyle koş- maya başladı.

Ama artık çok geçti. Kaplumbağa yarışı çoktan kazanmıştı.

(49)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıda verilen özellikler tavşan ve kaplumbağaya aittir.

Bu özellikleri tavşan ve kaplumbağanın olduğu bölüme yazalım.

1. Hayvanlar, tavşanın yarışma teklifini niçin kabul etmemiş?

2. Tavşan, kaplumbağanın yarışmayı kabul etmesine niçin şaşırmış?

3. Yarışmayı kim başlattı?

4. Tavşan aradaki mesafeyi açınca ne yaptı?

5. Tavşanın yarışmayı kaybetmesinin en önemli sebebi nedir?

mücadeleci hızlı

şımarık inatçı yavaş küçümseyici

sabırlı kibirli

TAVŞAN KAPLUMBAĞA

1. ... 1. ...

3.... 3....

2.... 2....

4.... 4....

(50)

Soyadı: Eş Anlamlı Kelimeler A. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını tablodan bulup yazalım.

ihtiyar mektep

sözcük yıl

yanıt hekim talebe yoksul

konuk armağan

ad siyah

süre ödül

ak al

a. mükâfat ... b. zaman ...

e. doktor ... f. okul ...

ı. misafir ... i. fakir ...

l. beyaz ... m. kara ...

c. kırmızı ... d. isim ...

g. yaşlı ... h. hediye ...

j. öğrenci ... k. kelime ...

n. sene o. cevap

ödül

(51)

B. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Cümlelerde renkli yazılmış kelimelerin eş anlamlısının önündeki çiçeği boyayalım.

Eş anlam nedir?

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı

kelimeler denir.

a. Ayşegül elbiselerini güzelce katladı.

kazak gömlek giysi

b. Vatanımı çok özledim.

şehir yurt millet

c. Dedem akşamları anılarını anlatırdı.

hatıra olay hikaye

d. Depremden önce tedbir almalıyız.

şikayet düdük önlem

e. Sebzeler sağlığımız için faydalıdır.

yararlı iyi zararlı

f. Türkçe dersinde imtihan olacağız.

soru sınav ders

g. Öykü kitaplarını çok seviyorum.

şiir fıkra hikaye

(52)

Soyadı: Eş Anlamlı Kelimeler

A. Cümlelerde renkli yazılmış kelimelerin eş anlamlısını yandan bula- lım, alt satıra yazalım. Eş anlamlısıyla cümle oluşturup, yazalım.

Kitaptaki hikayeyi beğendim.

a. Dedem bana öykü anlattı.

...

d. Cengiz konuklara hoşgeldiniz, dedi.

...

g. Evden çıkarken annem nasihat etti.

...

b. Öğretmenim Arda’ya basit bir soru sordu.

...

e. Geçen yıl birinci sınıfta okuyorduk.

...

h. Doktor sıhhatli olduğumu söyledi.

...

c. Motor süratli bir şekilde yola çıktı.

...

f. İlkbahar gelince tabiat canlanır.

...

ı. Vatanımın bağını, bahçesini özledim.

hızlı

doğa

misafir sağlıklı

hikaye

öğüt kolay

yurt

sene

hikaye

(53)

1 al

öfkeli

4

7 esir

3 küs

yolculuk

6

haylaz 10

armağan

9 2 ak

müsaade

5

görev

8

2 3

1 4

7

8

9

10 5 6

Aşağıdaki bulmacayı kelimelerin eş anlamlılarıyla dolduralım.

Sözlükten faydalanabilirsiniz.

(54)

Soyadı: Okuma - Anlama - Anı

ATATÜRK ve CEMİL

Atatürk bir sabah arkadaşlarıyla Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkmıştı. Yolun karşısında onları izleyen bir çocuk gördü. Atatürk çocuğu yanına çağırdı ve gülümseyerek sordu:

- Adın ne senin bakayım?

- Cemil.

- Okula gidiyor musun?

- Evet.

- Peki, ne okuyorsun okulda?

- Her bir şey okuyoruz.

- Beni tanıyor musun Cemil?

Çocuk başını kaldırdı, bir süre Atatürk’e dikkatle baktı.

- Sen Gazi Paşa’sın.

- Hayır, Cemil, ben Gazi Paşa değilim. Beni benzettin sen.

- Yok benzetmedim, iyi biliyorum, sen Gazi Paşa’sın.

- Nereden biliyorsun?

Çocuk, kendine güvenir bir tutum içinde:

- Çünkü dedi, sana hiç kimse benzemez.

Atatürk’ün gözleri dolar gibi oldu:

- Cemil, büyüdüğün zaman ne olacaksın?

- Asker olacağım!

- Asker olup da ne yapacaksın?

- Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onları buradan kovacağım.

Atatürk hiç bir şey söylemedi. Küçük çocuğu kollarının arasına

(55)

1. Olayın yaşandığı yer ve zaman hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. Çamlıca - Akşam saatleri B. Çankaya - Sabah saatleri C. Çankırı - Sabah saatleri 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün

sorduğu sorulardan değildir?

A. Okula gidiyor musun?

B. Beni tanıyor musun?

C. Nerede oturuyorsun?

3. Cemil’in hangi cevabı Atatürk’ün gözlerinin dolmasına neden oldu?

A. Çünkü, okulda her bir şey öğreniyoruz.

B. Çünkü, seni daha önce gör- müştüm.

C. Çünkü, sana hiç kimse ben- zemez.

4. Atatürk’ün çocuğu alnından öp- mesi neyi ifade eder?

A. Verdiği cevabı çok beğendiğini.

B. Verdiği cevaptan memnun kalmadığını.

C. Verdiği cevap karşısında si- nirlendiğini.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A. Leylek yemeklerini ağzı dar, uzun bir sürahiye koymuş.

B. Tilki ne var, ne yok yemiş bitirmiş.

C. Günün birinde tilki ile leylek arkadaş olmuş.

6. 1. tilki 2. leylek 3. sürahi Yukarıdaki kelimeler alfabetik

olarak sıralandığında hangisi son sırada yer alır?

A. 1. B. 2. C. 3.

7. 1 çocuklar 4etrafını

2 sardılar 5hemen

3 annelerini 6gören

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sı- ralama nasıl olur?

A. 3 - 6 - 1 - 5 - 4 - 2 B. 1 - 5 - 4 - 2 - 3 - 6 C. 3 - 5 - 6 - 1 - 4 - 2

8. yıl - sene

Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

A.siyah - beyaz B.yanlış - doğru C. hikaye - öykü

MİNİ TEST - 2

(56)

Soyadı: Değerlendirme - 2 (Eş Anlam)

1.

Yukarıdaki kelimenin eş an- lamlısı hangisidir?

A. talebe B. sınıf

C. mektep

2. Babası, iyi geçinmeleri için çocuklarına nasihat etti.

Renkli yazılmış kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

A. emir B. öğüt

C. akıl

4. Dedem benden bir talepte bulundu.

Renkli yazılmış kelimenin yeri- ne hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A. emir B. istek C. görev

6. Yaşamım boyunca herkese iyilik yaptım.

Renkli yazılmış kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

A. hayatım B. yıllarım

okul

3. : Sene - Yıl : İsim - Ad

: Aşağı - Yukarı

Yukarıdaki kelimelerden han- gileri eş anlamlıdır?

5.

Kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır?

A. soru - cevap B. evet - hayır

C. doktor - hekim

basit kolay

(57)

7. Dört yıl mahallemizden uzakta yaşadım.

Renkli yazılmış kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

A. ay B. sene C. hafta

10.

Yukarıdaki kelimenin eş an- lamlısı hangisidir?

A. her gün B. ara sıra

C. sürekli 8.

Yukarıdaki kelimenin eş an- lamlısı hangisidir?

A. site B. ev C. apartman

11. Çocuklar! Beslenirken faydalı yiyecekleri tercih etmeliyiz.

Renkli yazılmış kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

A. yararlı B. güzel C. besleyici

9. : bilgili - cahil : hızlı - süratli : küs - dargın : özgür - tutsak

Yukarıdaki kelime çiftlerin- den hangileri eş anlamlıdır?

A. - B. -

C. -

12.

Yukarıdaki harfleri kullana- rak eş anlamlılarıyla eşleş- tirdiğimizde ortaya çıkacak kelime hangisidir?

A. TÜS B. ÜST C. SÜT

bazen

konut

Ü : Ulus : Yemin T : Vatan : Millet S : Ant : Yurt

(58)

Soyadı:

A. Açıklamayı okuyalım. Karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturup yazalım.

Nokta - Virgül

a. dinleyen Aliş bir annesinin çocuktur sözünü

d. yürümeye yorulmuştuk ettik ama devam b. maça yarın olursa gideceğiz güzel hava

e. evimizin bahçeye domates annem önündeki dikti c. satranç Samsun turnuvası düzenledi Belediyesi

f. yazdığı şiir Yusuf’un aldı ödülü birincilik

g. veririm para hepsini ama harcamayacaksın Bitmiş cümlelerin sonuna

nokta işareti konulur.

(59)

B. Açıklamayı okuyalım. Karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturup yazalım. Virgülü ve noktayı unutmayalım.

a. fıkra aldım hikaye kitapçıdan şiir kitapları

b. çilek vardı masadaki kiraz üzüm tabakta

c. atlıkarıncaya lunaparkta dönme bindim dolaba

d. kuzular köyün koyunlar kırlarında otluyordu inekler

e. canlı insanlar varlıklardır bitkiler hayvanlar

f. Ömer’i törene Ezgi’yi Murat götürdü

g. en menekşe çok papatya ve çiçeklerdir gül sevdiğim

h. boyarken mavi resmi yeşil renkleri kullandı mor Aynı görevdeki kelimeleri

ayırmak için virgül kullanılır.

(60)

Soyadı:

A. Açıklamayı okuyalım. Karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturup yazalım. Noktalama işaretlerini unutmayalım.

Soru İşareti

a. beni aramadın hafta niçin sonu

c. masanın kim kalemi çocuklar aldı üzerindeki

e. annesini uzun zamandır ayrı özlemiş kaldığı için b. iki gündür Ankara’ya yağıyor aralıksız yağmur

d. nereye balık için gidiyorsun tutmak

f. aldınız bayrakları nereden balonları fenerleri

g. üst karşıdan geçidi kullanmalıyız karşıya geçerken Soru anlamı içeren söz ve cümlelerin

sonuna soru işareti ( ? ) konur.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıdaki cümlenin anlamlı ola- bilmesi için noktalı yere hangisi gelmelidir.. Elma armut gibi

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler ara- sında vardır.. gemi

Orhan Cem ÇETİN Okuma - Anlama.. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım... B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler ara- sında vardır?. çay

Metne göre Atatürk için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir.. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı

Aşağıdaki metinleri inceleyiniz alttaki kelimelerden anahtar kelime olabilecek kelimeleri işaretleyiniz. Şiir, duygulara seslenen bir türdür. Şiir okuyan her insan,

Görme, tatma, işitme, koklama ve dokunma duyularından herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır. Ağaç: Göz organıyla görme duyusu ile algılanır.

A) Denizlerin dibinde çok fazla yaşama rastlarız. B) Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur. C) Eniştesi eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış. D) Öyle güzel