• Sonuç bulunamadı

7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME BASİT VE BİRLEŞİK ZAMAN MUSTAFA KAFA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME BASİT VE BİRLEŞİK ZAMAN MUSTAFA KAFA"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME

BASİT VE BİRLEŞİK ZAMAN MUSTAFA KAFA

KONU ANLATIMI ……….:

BASİT ZAMANLI FİİL (Basit Çekimli Fiil)

Sadece bir kip eki almış fiillere basit zamanlı fiil denir.

Basit çekimli fiiller, haber kipi veya dilek kipi eklerinden sadece birini alarak çekimlenir.

Aç mış

Bu fiil, haber kiplerinden öğrenilen geçmiş zaman kip ekini almıştır, sadece bir tane kip eki aldığı için basit zamanlı fiildir.

Çalışmalısın, gelsin, öğrenelim, dinleniyor.

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL (Birleşik Çekimli Fiil)

Fiilin birden fazla kip eki almasıyla oluşan fiillere birleşik zamanlı fiil denir.

Fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kip ekinin yan yana gelmesi demektir.

Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki her zaman ek fiildir.

Aç mış tı

Yukarıdaki cümlede iki kip bulunmaktadır. Öğrenilen geçmiş zamanın üzerine bilinen geçmiş zaman eki gelerek birleşik zamanlı fiil oluşturmuştur.

Çalışmalıysa, öğrenseydin, dinleniyormuş

Birleşik zamanlı fiillerin üç çekimi vardır:

1. Hikaye Hikaye Birleşik Zamanlı Fiiller (idi)

Basit zamanlı fiillere ek fiilin bilinen geçmiş zaman eki “idi”

getirilerek yapılır.

Buraya geleceğini biliyordum.

bili yor du m 2. Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller (imiş)

Basit zamanlı fiillere ek fiilin duyulan geçmiş zaman eki

“imiş” getirilerek yapılır.

Bu soruyu yeniden değerlendirmeliymiş.

Değerlendir meli y miş 3. Şart Birleşik Zamanlı Fiiller (ise)

Basit zamanlı fiillere ek fiilin şart kipi eki “ise” getirilerek yapılır.

Ya yaptığımız her şeyi biliyorsa.

bili yor sa

ALIŞTIRMA ………..:

Aşağıdaki cümlelerin fiil çekimlerini inceleyerek basit çekim veya birleşik çekim oluşlarını altlarına yazınız.

Bütün yaz etrafta dolaşıp şarkılar söylemişti.

[………..]

Kaplumbağalar kabukları sayesinde korunurlar.

[………..]

Hiçbir zaman sınıfta gülmezdi.

[………..]

Haber göndermişse bizim bakkaldadır.

[………..]

Gelirken tost ekmeği alabilir misin?

[………..]

Onunla görüşecekseniz sınıftan çakmak üzeredir.

[………..]

İki şirket yarın birleşecekmiş.

[………..]

Teknoloji, gençlerimizi olumsuz etkilemişti.

[………..]

Sabahın ilk ışıkları pencereden içeriye süzülüyordu.

[………..]

Değerlerimizi gençlerimize anlatmalıyız.

[………..]

Kitabın içinden iki tane kitap ayracı çıktı.

[………..]

Neler olduğunu bize sorsaymış.

[………..]

Cuma günü projesini teslim edecekti.

[………..]

Kitabı o yazdıysa, bence güzeldir.

[………..]

(2)

TÜRKÇE DERSİ

ETKİNLİK ……….……….:

Aşağıdaki fiilleri verilen birleşik zamanlara göre çekimleyerek yazınız.

Çalış- (gereklilik kipinin hikayesi II. tekil şahıs)

………..

Görüş- (gelecek zamanın rivayeti II. çoğul şahıs)

………..

Gel- (geniş zamanın şartı I. tekil şahıs)

………..

Aşağıdaki birleşik zamanların açılımını örnekteki gibi yazınız.

Sabah erkenden köye gideceklermiş.

( gelecek zamanın rivayeti III. çoğul şahıs )

Zil çalmışsa öğretmeniniz şimdi sınıftadır.

( ……… )

Karanlık olmadan yayladaki eve ulaşmalıydılar.

( ……… ) Ağaçtaki elmaları yeni gelen işçiler topluyormuş.

( ……… ) Sizin söylediğiniz yerleri biz de görseydik.

( ……… ) Kaldırıma atılmış çöpleri topluyorduk arkadaşlarla.

( ……… ) Fidan dikeceklerse istedikleri eşyalar kulübedeydi.

( ……… )

TEST ……….:

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik zamanlı bir çekim kullanılmıştır?

A) Arkadaşlarımı evin önünde bekliyordum.

B) Bilmece çözmek için gazete aldırmış.

C) Güneş doğmadan yola çıkacaklar.

D) Bilmediğiniz soruları öğretmenlerinize sorun.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi birleşik zamanlı çekimler için geçerli bir bilgi değildir?

A) Birleşik zamanlı çekimlerde birden fazla kip bulunur.

B) Birleşik çekimlerin ikinci kipi ek fiil olarak adlandırılır.

C) Birleşik çekimler isim soylu sözcükleri yüklem haline getirir.

D) Birleşik fiillerin üç tane çekim sağlayan kipi vardır.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik zamanlı bir çekim yoktur?

A) Benden önce buraya geleceğini biliyordum.

B) Bizimle gelse de içeriye giremeyebilir.

C) Dinlenmek için kenardaki bir banka ilişmiştim.

D) Korna sesi geliyorsa dışarıda demektir.

4. “ Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmalıydık.”

Cümlesinde birleşik zamanlı çekim aşağıdakilerden hangisidir?

A) gereklilik kipinin rivayeti I. çoğul şahıs B) gereklilik kipinin şartı I. çoğul şahıs C) gereklilik kipinin hikayesi I. çoğul şahıs D) gereklilik kipinin rivayeti II. çoğul şahıs

5. (I) Biz askerlerle ormanın derinlerindeki kulübeye gidiyorduk. (II) Bir grup asker arkada kalıp yolu emniyete aldı. (III) Suçluları bir anda baskın yaparak yakalayacaktık. (IV) Oraya vardığımızda içeride kimse kalmamıştı.

Yukarıdaki metinde numaralı cümlelerden hangisinin fiil çekimi diğerlerinden farklıdır?

A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV)

Referanslar

Benzer Belgeler

Vatan sevgisinin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Bizden önce indiyse bizi orada beklemesini söyle. Hazırlanan eşyalar hayır kurumuna gitmeliymiş. Siz de bu sorulara

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yanlışlıkları yazı düzeltme sembollerini kullanarak gösteriniz. Güneşin doğuşu Van gölünde bir başka olur. Çocuklar

Aşağıdaki sözcükleri fiil anlam özelliğine göre ilgili alana yazınız. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi durum fiilidir?. A) Güneş karları yavaş yavaş eritti.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kurallı birleşik fiilleri uygun alana yazınız. Güneşli günlerde çok uzakları görebilirsiniz. Elindeki kağıtlar döküleyazdı.

Birden fazla kelimeden oluşan fiillerdir. Birleşik fiili oluşturan kelimelerden biri veya her ikisi fiil olabilir. YARDIMCI FİİLLE OLUŞTURULAN BİRLEŞİK FİİLLER İsim ve

A) Tüm tutanakları her zaman kendisi yazar. B) Bu kitapta aradığın her şey ayrıntılarıyla yazar. C) O, herkesin takdir ettiği tanınmış bir yazar. D) Köyün çobanı,

4- Emir Kipi: (Eki yoktur, şahıs ekleriyle çekimlenir.) Eyleme “emretme” anlamı veren kiptir.. Emir anlamı, şahıs ekleriyle cümlenin anlamından

Aşağıdaki zaman (anlam) kayması bulunan fiillerde yazılı kiplerin hangi kip yerine kullanıldıklarını altlarına yazınız. Öğretmenimiz çok ödev veriyor.