• Sonuç bulunamadı

1. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI"

Copied!
128
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

1. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

KAPAK - DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821

BASIM YERİ ve TARİHİ ANKARA - 2020 ISBN: 978-605-80000-3-2

(2)

İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Âkif ERSOY

(3)

Mustafa Kemal ATATÜRK 1881-1938

(4)

İÇİNDEKİLER

Soru İşareti Kurallı Cümle Özel İsimler

Okuma - Anlama - Şiir Özel İsimler

Tekrar Ediyorum Değerlendirme - 2 Okuma - Anlama - Şiir Sözlük Anlamı

Kelimelerin Çağrışımları Okuma - Anlama - Hikaye Kurallı Cümle

Değerlendirme - 3 Ünlem

Noktalama İşaretleri Okuma - Anlama - Şiir Sebep - Sonuç

Değerlendirme - 4

Okuma - Anlama - Fıkra

“mi” Soru Eki Soru Oluşturalım

Okuma - Anlama - Şiir Ünlem

Soru Oluşturalım Değerlendirme - 5

69 71 73 75 77 81 83 85 87 89 93 95 97 99 101 103 105 109 111 113 115 117 119 123 125 Okuma - Anlama - Şiir

Alfabe

Sesli Harf - Hece

Okuma - Anlama - Şiir Harf - Hece - Kelime Hece - Kelime

Okuma - Anlama - Şiir Zıt Anlam

Kelimeden Cümleye

Okuma - Anlama - Masal Eş Anlam

Okuma - Anlama - Masal Alfabetik Sıralama

Okuma - Anlama - Hikaye Değerlendirme - 1

Okuma - Anlama - Hikaye Oluş Sırası

Okuma - Anlama - Masal Eş Sesli Kelimeler

Alfabetik Sıralama Okuma - Anlama - Şiir Nokta

Okuma - Anlama - Şiir Zıt ve Eş Anlam

Virgül

5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 31 33 37 39 41 43 45 49 53 55 57 59 63 65

(5)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir

KÜÇÜK ÇOCUK

Güneş ufkun kenarından Yavaş yavaş yükseliyor.

Köyün yeşil dağlarından Serin nefesler geliyor.

Beyaz, sarı, mavi renk renk Çiçekler açmış ovada.

Kelebekler benek benek Dolaşıyorlar havada.

Gece yorgun akan ırmak Tatlı seslerle coşuyor.

Artık herkes uyanarak Kendi işine koşuyor.

Yalnız küçük bir çocuk Karşıdaki evde uykuda Uyanacak şimdi o da.

Köydeki bütün horozlar Diyorlar ki: Uyan uyan!

Tembel olur çok uyuyan.

Orhan Seyfi ORHON

(6)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıda şiirdeki olaylar karışık olarak verilmiştir. Harfleri kullanarak olayları oluş sırasına göre sıralayarak şifreyi bulalım.

1 2 3 4 5

Güneş nereden yavaş yavaş yükseliyor?

Güneş ufkun kenarından yavaş yavaş yükseliyor.

Ovada hangi renk çiçekler açmış?

Ovada beyaz, sarı ve mavi renk çiçekler açmış.

İnsanlar uyanınca ne yapıyorlarmış?

İnsanlar uyanıp işlerine koşuyorlarmış.

Uykudan henüz uyanmayan kimmiş?

Karşıdaki evde olan küçük çocuk henüz uyanmayan kişiymiş.

Köydeki horozlar hep bir ağızdan ne diyorlarmış?

Köydeki horozlar “Uyan uyan, tembel olur çok uyuyan” diyorlarmış.

a :

c :

b :

d :

E İnsanlar uyanıyor. İ Çocuk birazdan uyanacak.

L Horozlar hep birlikte ötüyor. R Güneş yavaş yavaş yükseliyor.

N İnsanlar işlerine gidiyor. K Çocuk yatağında uyuyor.

... ... ... ... ... ...

KELEBEK HOROZ TEMBEL

BENEK

R E N K L İ

Vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü dört kanatlı böceklerdir.

İş yapmayı ve çalışmayı sevmeyen kimse.

Tavuğun erkeği olan kümes hayvanı.

Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke.

(7)

Soyadı:

A a

A a

A a

B b

B b

B b

C c Ç

ç

D d

E e

İ i

J j

K k

Ö ö

P p

R r F

f

G g

H h

L l

M m

N n

S s

T t

Ü ü

A. Aşağıdaki satırları büyük ve küçük harflerle tamamlayalım.

Alfabe

(8)

B. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimeleri oluşturan sesli ve sessiz harfleri örnekteki gibi yazalım.

KELIMELER SESLI HARFLER SESSIZ HARFLER

a karpuz ... ... ... ... ... ...

c yağmur ... ... ... ... ... ...

ı dörtlü ... ... ... ... ... ...

d adres ... ... ... ... ...

g aferin ... ... ... ... ... ...

j derste ... ... ... ... ... ...

b tepsi ... ... ... ... ...

e incir ... ... ... ... ...

i üzümcü ... ... ... ... ... ...

f kelime ... ... ... ... ... ...

h oyuncu ... ... ... ... ... ...

k şeftali ... ... ... ... ... ... ...

a u k r p z

a - e - ı - i - o - ö - u - ü harfleri sesli harftir. Diğer harfler

ise sessiz harftir.

Sesli harfler hangileridir?

e a a i e a o ö ü e e

i u e i

i e

e i

u u

ü

ü ü

e

a i

t y d n k f y d z d ş

p ğ r c l r n r m

r f

s m

s r m

n c t c s t

r

l

t l

(9)

Soyadı:

KELIMELER SESLI HARFLER HECE SAYISI

a sincap ... ... ...

e kask ... ...

c ders ... ...

g gökkuşağı ... ... ... ... ...

b otobüs ... ... ... ...

f yoğurt ... ... ...

d insanlar ... ... ... ...

h hentbol ... ... ...

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelerdeki sesli harfleri ve hece sa- yılarını yazalım.

Sesli Harfler a e ... i o ... u ...

Kelimelerin hece sayısı, kelimelerdeki sesli harf sayısına eşittir.

i

o e i a o ö e

a o

a

u u o

ü

a

a ı

2

3 1 3 1 2 4 2 Sesli Harf - Hece

(10)

B. Aşağıdaki kelimelerin verilmeyen sesli harflerini yazarak anlamlı keli- meler oluşturalım.

k....ş

....nek

p....sta

c....v....z od....n

hor....z

b....yaz ....rdek

ark....d....ş g....ky....z....

s....r

....kul

d....nya

....sl....n er....k

küm....s

d....rek ....rman

s....viml....

m....rd....v....n

ç....y

....zun

ç....nta

y....z....k üz....m

den....z

s....luk ....yran

penc....r....

b....lm....c....

u

u

i

o

o

ı

i

o

e

ü

o

i

a

e a

ü i a

ö e u

a

i a

ü e a

ü

e ü

e ö

e

e i

a

ü

u

i

a

a

o

(11)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir A. Aşağıdaki şiiri yandaki kelimelerle tamamlayalım.

AİLEMİZ

Bilirsiniz:

Hiç birimiz

Evde yalnız değiliz,

...

, büyükbaba...

Daha kimler var acaba?

Baba, oğul, anne, kız,

Ağabeyimiz,

...

, Teyzemizle, halamız.

Bir soydan, bir kandanız.

İşte böyle hepimiz Toptan bir aileyiz,

Küme

...

gibi Bir arada yaşarız.

İyiliğe koşarız,

Kötülükten

...

Mehmet Necati ÖNGAY

kaçarız

ablamız

yıldızlar

büyükanne Büyükanne

ablamız

yıldızlar

kaçarız

(12)

B. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Kelimeleri anlamlarının verildiği noktalı yerlere yazalım.

C. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

D. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazalım.

kitap sınıf

okul defter

teneffüs

Teneffüs

kantin a ...:Dinlenmek, hava almak için verilen ara.

c ...:Okumakta yararlanılan, kapaklı nesne.

e ...:Eğitim ve öğretimin yapıldığı yer.

b ...:Yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer.

d ...:Ders okutulan yer, derslik.

f ...:Sayfalarına yazı yazılan, resim yapılan nesne.

c

CÜMLEM HALA :

:

b

CÜMLEM ANNEANNE :

:

a

CÜMLEM AİLE :

:

aile

...

iyilik

...

ağabeyimiz

...

teyzemizle

...

bilirsiniz

...

kötülükten

...

Kantin

Sınıf Kitap

Okul Defter

Anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi.

Geçen yaz ailecek müzeye gittik.

Annemizin annesi.

Bayramda anneannemi ziyaret ettik.

Dün akşam halam bize geldi.

Babamızın kız kardeşi.

a-i-le i-yi-lik a-ğa-be-yi-miz

tey-ze-miz-le bi-lir-si-niz kö-tü-lük-ten

(13)

Soyadı:

B. Aşağıda heceleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri yazalım.

K K

A T

P P İ

İ

T A

a b P S T A A c Ç Ç E İ K

H A T F A

d e S B A A H f A V U Z H

L E K Ç İ

g h Z A R Y A ı H A V Ç U

N D Ü Y A

i j V T A A N k Ü E G N Ş

Kİ TÜR YE

...

a ZE GEN GE

...

b TA TÜRK A

...

c

NE MA Sİ

...

d SA KA BA

...

e Cİ REN ÖĞ

...

f

BUL TAN İS

...

g LIK TAP Kİ

...

h KA CA RIN

...

ı

PA YA PAT

...

i VEN Dİ EL

...

j RET ÖĞ MEN

...

k

A. Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri yazalım.

Harf - Hece - Kelime

P A S T A Ç İ Ç E K

H A F T A S A B A H H A V U Z

Ç İ L E K Y A Z A R H A V U Ç

D Ü N Y A V A T A N G Ü N E Ş

TÜRKİYE GEZEGEN ATATÜRK

SİNEMA KASABA ÖĞRENCİ

İSTANBUL KİTAPLIK KARINCA

PAPATYA ELDİVEN ÖĞRETMEN

(14)

C. Aşağıdaki zıpır bilmecelerin önündeki harfleri kullanarak eşleşti- relim ve şifreyi bulalım.

D. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını tablodan bulup yazalım.

Hangi istasyonda tren durmaz? Lahmacun S

Kimin dişleri ağrımaz? Islık

T

Çalabiliriz ama göremeyiz? Şeftali

Ğ

Meyvelerin şefi hangisidir? Uzay istasyonu U

Hangi macun dişe sürülmez? Tarak

A

Tamir edilmesi gereken ilimiz hangisidir? Çok problemim var S

Matematik kitabı, Türkçe kitabına ne demiş? Kırıkkale O

kar kurbağa

yağmur şemsiye ağaç

ağaç kuş

kuş

yorgan saat

koyun havuç

Şekere benzer, tadı yok Gökte uçar, kanadı yok.

Üstü çayır biçilir Altı çeşme içilir.

Dalda durur Elde durmaz.

Burnum turuncu Kuyruğum yeşil.

Benim adım iki hece Çalışırım gündüz gece.

Yazın giyinirim Kışın soyunurum.

3.

5.

1.

4.

6.

2.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

A

U

O Ğ

T S

S

kar

saat koyun

havuç

(15)

Soyadı: Hece - Kelime

A. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Harf ve hece sayısını yazalım.

bahçe bah - çe

o-to-büs ma-te-ma-tik is-tas-yon bil-gi-sa-yar

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

matematik

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

bilgisayar

otobüs Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

istasyon

Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

domates Türkçe

Türkçe Harf Sayısı: ... Hece Sayısı: ...

( ... ) gidi- yorlar

( ... ) üzüntül- üyüm ( ... ) meydan-

dakiler

( ... ) ödevler- imi

( ... ) tekerl- emeler

( ... ) hoşgör- ülü

( ... ) şaka- cıktan ( ... ) anlaya-

madım

( ... ) yönel- mişler ( ... ) yakalay-

amadım ( ... ) otomob-

ilde

( ... ) servistek- iler

( ... ) ötüyor- lardı

( ... ) sıra- landık ( ... ) balık-

ları

B. Aşağıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerin yazımını inceleyelim.

Doğru yazılmışsa “D”, yanlış yazılmışsa “Y” yazalım.

5 2

6 9 8 10

3 4 3 4 do-ma-tes

Türk-çe

7 6

3 2

D

D

Y

Y

Y

Y

D

Y

D

D

Y

D

D

D

Y

(16)

C. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Uygun tabloya yazalım.

sehpa

kulübe

şu uyarı

kitapçı

okul puan

ay

ok

balina oyuncu

melek

tiyatro genç

top

şapka

mart kent

ip

gül tarla

bant

sepet

dergi şiir

üst

güneşli yağ

İki Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler

Dört Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler

İkinci Hecesi Üç harften

Oluşan Kelimeler

Üç Harf Bir Heceden

Oluşan Kelimeler İki Heceden

Oluşan Kelimeler

Üç Heceden Oluşan Kelimeler

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

ay ok ip şu

sepet melek okul tiyatro sehpa

şiir şapka dergi

uyarı kulübe balina güneşli top gül üst yağ bant

kent mart genç

(17)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir SAĞIM SOLUM SOBE

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice.

Ay dedenin

Kabuğunu soydum, Başucuma koydum.

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice.

Yıldızları toplayıp Bir bir saydım Heybeme koydum.

Bir gece Zarif ve ince Rüya merdiveniyle

Göğe tırmandım gizlice Dakikaları saatlere ekledim.

Tâ sabahı bekledim.

Güneşi aldım elime Aman Allahım!

Sağım solum,

Önüm arkam sobe!

(18)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

a ZARİF :

b RÜYA :

c HEYBE :

d YILDIZ :

1 Çocuk, nasıl bir merdivenle gökyüzüne tırmanmış?

2 Çocuk, gökyüzüne ilk tırmandığında ne yapmış?

3 Çocuk, gökyüzüne ikinci tırmanışında ne yapmış?

4 Çocuk, gökyüzüne üçüncü tırmanışında ne yapmış?

C. Aşağıdaki hecelerle başlayan kelimeler oluşturup, yazalım.

çar

...

sil

...

mas

...

pas

...

tuz

...

köf

...

kar

...

ek

...

ye

...

ır

...

av

...

ül

...

...

...

ki

...

ça

...

ro

...

ye

...

so

...

du

...

...

Çocuk, zarif ve ince rüya merdiveniyle gökyüzüne tırmanmıştır.

Çocuk, ilk tırmandığında ay dedenin kabuğunu soyup başucuna koymuş.

Yıldızları toplayıp, bir bir saymış ve heybesine komuştur.

Görünüş, konuşma ve davranışlarla hoşa giden, beğenilen.

Omuza geçirilen tek gözlü bir çanta türü.

Dakikaları saatlere ekleyip sabahı beklemiş ve güneşi eline almış.

Uyurken zihinde beliren olayların, görüntülerin tamamı.

Işıklı gök cisimlerinden her bir tanesi.

kilim

çalışkan

robot yemek

soba

duru Güneş

ekmek

yedi

ırmak avcı

ülke

eşya iğne

çarpık

silgi

maske paspas

tuzluk

köfte karton

(19)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.

boş ... ileri ... küçük ... yanlış ...

mağlup ... berrak ... ceza ... hafif ...

alt ... acı ... soru ... sıcak ...

zor ... gündüz ... bayat ... üzgün ...

yukarı ... evet ... genç ... eski ...

kuru ... red ... gerçek ... acemi ...

geniş ... önce ... fakir ... hayal ...

başlamak ... açık ... uslu ... ters ...

Zıt Anlam

dolu

aşağı

üst

dar

bitirmek

galip

ıslak

kolay

geri

hayır

tatlı

sonra

kapalı

bulanık

kabul

gece

büyük

ihtiyar

cevap

zengin

yaramaz

ödül

yalan

taze

doğru

yeni

soğuk

gerçek

düz

ağır

usta

mutlu

(20)

B. Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanalım.

ısıtıcı : Üşüdüğümüz için ısıtıcının yanına oturduk.

kıtlık : Kurtuluş savaşı döneminde kıtlık varmış.

iyimser : Babam çok iyimser biridir.

masum : Masum olduğunu kanıtladı.

olgun : Yaz mevsiminde meyveler olgunlaşır.

indirim : Elbiselerimi aldığım mağazada indirim vardı.

koyu : Kazağımın rengi koyu yeşildir.

katı : Ekmek, elma, armut katı yiyeceklerdir.

lüks : Amcamlar lüks yaşamayı seviyorlar.

pahalı : Ayakkabıyı çok pahalıya almışsın.

soğutucu : Annem dondurmaları soğutucuya koydu.

bolluk : Yazları çok çeşit meyve olur ve bolluk içinde geçer.

kötümser : Halam kötümser olduğu için her şeyin kötü olacağını düşünür.

suçlu : Suçluluğunu gizleyemedi.

ham : Ham meyveleri dalından koparmamak gerekiyor.

zam : Otobüs ücretlerine zam geldi.

açık : Açık mavi pantolon bulmak için bütün mağazaları gezdim.

sıvı : Sağlığımız için bol bol sıvı tüketmeliyiz.

sade : Çok zengin olmasına rağmen sade bir yaşam sürüyorlar.

ucuz : Pazardan aldığımız sebzeler çok ucuzdu.

(21)

Soyadı:

A. Aşağıdaki her bir gruptaki 4 kelimeden ikisi zıt anlamlıdır. Zıt an- lamlı olan kelimeleri aynı renge boyayalım.

ılıksıcak beyaz soğuk

arızalı önemli faydalı sağlam

gelecek tutsak özgür hürriyet

aileçocuk bekâr evli

yokuş tümsek çukur vadi

işlem eşiteksi artı

yabani masum evcil akıllı

yararlı faydalı önemsiz zararlı

bütçe gelir gider ekonomi

sertgevşek bütün sıkı

güney doğuyüksek kuzey

tuhaf ilginç hırçın uysal parça

yarım geniş bütün

cimri cömert yalnız pinti

usludağınık hüner düzenli

giriş içeri sokak çıkış

zengin varlık yokluk paralı

tüketim çiftçi market üretim

kumbara savurgan birikim tutumlu

farklı çeşitli farksız aynı Zıt Anlam

(22)

1. Emrah ödevini bitirdi.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yapmak B. başlamak C. çizmek 2. Çetin yedi soruyu doğru çözmüş.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yalan B. eğri C. yanlış

3. ödül ucuz

ceza ?

Anlam ilişkisi yönünden aynı olan sözcükler verilmiştir. Soru işareti olan yere hangi kelime gelmelidir?

A. ücretsiz B. pahalı C. kalitesiz 4. Acemi berber kulağımı kesti.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. kalfa B. kaliteli C. usta

5. dost

Yukarıdaki sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?

A. arkadaş B. düşman C. akraba

6. Tutsak edilen kuşlara üzülüyorum.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. özgür B. esir C. köle 7. Cümlelerin hangisinde zıt anlamlı

kelimeler bir arada verilmiştir?

A. Şimşek çakmadan gök gürlemez.

B. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.

C. Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

8. savaş barış

Yukarıdaki sözcükler arasındaki an- lam ilişkisi hangi kelimeler arasında vardır?

A. korkak - cesur B. komik - gülünç C. misafir - konuk

9. Okul gezisinde erkekler çoğun- luktaydı.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. fazlalık B. azınlık C. kalabalık 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A. Babanın boyu uzun mu kısa mı?

B. Tok, açın halinden anlamaz.

C. Gülme komşuna gelir başına.

MİNİ TEST - 1

(23)

Soyadı:

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelerle 2 farklı cümle oluşturalım.

Kelimelere ek getirebilirsiniz.

cümle Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren söz veya sözlere cümle denir.

pencere

soru kardeş

lider deniz

misafir ücretsiz

vatan

martı

Kelimeden Cümleye

Sınıfı havalandırmak için pencereyi açtık.

Odamın penceresinin camı kırıldı.

Öğretmenimizin sorduğu soruya kimse cevap veremedi.

Cevabını bilmediğim sorular için annem yardımcı oluyor.

Kardeşimin oyuncaklarını her defasında ben toplarım.

Dedem kardeşimle bana harçlık verdi.

Atatürk çok büyük bir liderdi.

Okulumuzun voleybol takımı grupları lider tamamladı.

Begüm annesiyle denize gitmiş.

Evimiz deniz manzaralıdır.

Elif ve annesi bize misafirliğe geldi.

Evde misafir olduğu için bugün dışarı çıkamadım.

Bayramlarda toplu taşıma araçları ücretsizdir.

Halk plajına ücretsiz girdik.

Vatanımızı seviyorsak daha çok ders çalışmalıyız.

Bu vatan bize atalarımızın emanetidir.

Her sabah martı sesiyle uyanıyorum.

Sivas’ta deniz olmadığı için hiç martı göremedim.

(24)

B. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan kelimelerle cümleler oluşturalım.

bahçede Orhan oynuyorlardı ile kardeşi Ayşe a

...

çocuk daha aynı parka üç gelmiş

e

...

ceviz dolu doğru büyüklüğünde yağdı akşama

c

...

kampında çok günler geçirdim yaz güzel

g

...

gökyüzüne balonları ellerindeki saldı çocuklar b

...

yaptığı yemiş ayranı böreği içmiş annesinin

f

...

bir bitiriyorum hafta kitap her

d

...

dedesini Sinan görmek haziranda gidecek köye için h

...

Orhan ile kardeşi Ayşe bahçede oynuyorlardı.

Akşama doğru ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Annesinin yaptığı böreği yemiş, ayranı içmiş.

Çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne saldı.

Aynı parka üç çocuk daha gelmiş.

Her hafta bir kitap bitiriyorum.

Yaz kampında çok güzel günler geçirdim.

Sinan dedesini görmek için haziranda köye gidecek.

(25)

Soyadı:

KİRPİNİN DİKENLERİ

Kahramanımız tavşan dalgın dalgın or- manda geziyormuş. Bir elma ağacı gör- müş. Ağacın üstünde tek bir elma varmış.

Karnı aç olan tavşan:

- Şu elmayı alsam da karnımı doyur- sam, diye söylenmiş.

Söylenmesine söylenmiş ama tavşan- lar ağaca çıkamaz ki. Çözüm bulmak için düşünürken sincap çıkagelmiş. Sincaba:

- Sincap kardeş karnım çok aç. Şu ağaçtaki elmayı benim için alır mısın?

- Elbette alırım, diyen sincap bir kaç hamlede ağaca tırmanmış.

Elmayı dalından koparıp tutması için tavşana atmış. O sırada yu- vasının önüne güneşlenmeye çıkmış olan kirpinin dikenlerine saplan- mış elma.

Tavşan elmasını almak için kirpiye yönelmiş. Kirpi yürümeye baş- layınca tavşan arkasından telaşla:

- Hey, kirpi kardeş! Elmamı nereye götürüyorsun? diye bağırmış.

Kirpi tavşana dönerek:

- Nereden senin oluyormuş? Elma benim sırtıma düştü. Öyleyse bu elma benim.

Onlar benimdi senindi derken sincap ağaçtan inmiş ve söze karışmış:

- O elma ne senin ne de senin. O elmayı ağaçtan ben düşürdüm.

Zaten ben onu tavşan için değil kendim için koparmıştım.

Kavga böyle sürüp giderken tonton ayı çıkıp gelmiş. Olan biteni tonton ayıya anlatmışlar.

Tonton ayı:

Okuma - Anlama - Masal

(26)

A. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Metne göre doğruysa "D", yanlışsa

"Y" kutusunu boyayalım.

1 Tavşan kendi kendine ne söylenmiş?

“Şu elmayı alsam da karnımı doyursam” diye söylenmiş.

2 Sincabın ağaçtan alıp attığı elma nereye düşmüş?

Güneşlenen kirpinin üstüne düşüp dikenlerine saplanmış.

3 Sincap, tavşan ve kirpi niçin kavga ediyorlarmış?

Hepsi elmanın kendisinin olduğunu söylüyormuş.

4 Siz, tonton ayının yerinde olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Elmayı üç eşit parçaya böler hepsine dağıtırdım.

a HAMLE :

b TELAŞ :

c ÇÖZÜM :

d YUVA :

a Kahramanımız sincap dalgın dalgın ormanda geziniyormuş. D Y

e Kirpi, dikenlerine saplanan elmayı tavşana vermiş. D Y c Sincap zor da olsa ağaca çıkmayı başarmış. D Y

g Kirpi, tavşan, sincap olayı aralarında çözmüşler. D Y b Tavşan, elmayı alması için sincaptan yardım istemiş. D Y

f Sincap elmanın kendisinin olduğunu iddia etmiş. D Y d Sincabın attığı elma kirpinin dikenlerine saplanmış. D Y

h Tonton ayı olanları görünce oradan uzaklaşmış. D Y ı Üç kafadar olan biteni tonton ayıya anlatmışlar. D Y

İleri atılma, saldırış.

Bir sorunun giderilmesi için alınan sonuç.

Herhangi bir nedenden dolayı acele etmek.

Hayvanların barınmak, yavrularını büyütmek için hazırladıkları barınak.

(27)

Soyadı:

A. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

doktor ... beyaz ... mektep ... talebe ...

vakit ... şehir ... önder ... anı ...

ulus ... yurt ... misafir ... yıl ...

esir ... hür ... itinalı ... neşe ...

ihtiyar ... öykü ... ant ... sıhhatli ...

öğüt ... beceri ... basit ... yanıt ...

mükâfat ... beleş ... pinti ... tabiat ...

suçsuz ... ad ... sözcük ... armağan ...

Eş Anlam

hekim

yaşlı

millet

ödül

masum

zaman

nasihat

tutsak

ak

hikaye

vatan

bedava

isim

il

yetenek

özgür

okul

yemin

konuk

cimri

kelime

lider

kolay

özenli

öğrenci

sağlıklı

sene

doğa

hediye

hatıra

cevap

sevinç

(28)

B. Aşağıda verilen eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanalım.

sonbahar :

basit : rehber :

ilginç :

maaş : kabiliyet :

küs : kabahat :

tesadüf :

özlem : güz :

kolay : kılavuz :

enteresan :

aylık : yetenek :

dargın : suç :

rastlantı :

hasret :

Sonbaharda yapraklar sararır.

Güz yağmurları başlayınca yayladan şehre indik.

Karadeniz Turu’ndaki rehberimiz oldukça bilgiliydi.

Çanakkale Şehitliği hakkında bilgi veren kılavuzun gözleri dolmuştu.

Basit bir işlemle doğru sonucu buldu.

Yeni başlayacağım okulun yolunu çok kolay bulmuştuk.

Babamla gittiğimiz sirkte ilginç şovlar vardı.

Yaz tatilinde enteresan olaylara tanıklık ettim.

Babam maaşı alınca bana ve kardeşime hediyeler alır.

Dedem aylığını aldığında bana harçlık verdi.

Ercüment kendini ifade etmek konusunda oldukça kabiliyetlidir.

Futbol konusundaki yeteneği tartışılamaz.

Geçen kış yaşadığımız olayda kabahatli sendin.

Halıya meyve suyu döken kardeşim suçunu itiraf etti.

Emre ile Müge birbirlerine küsmüşler.

Bayramlarda dargınlar barışır.

Mağazada tesadüfen öğretmenimle karşılaştım.

Dayımla okulun önünde rastlaştık.

Bütün yaz tatili boyunca okulumu özledim.

Köyümden uzak olduğum zaman hasret hiç bitmiyor.

(29)

Soyadı:

A. Aşağıdaki her bir gruptaki 4 kelimeden ikisi eş anlamlıdır. Eş an- lamlı olan kelimeleri aynı renge boyayalım.

fıkra düş rüya uyku

hane miktar fazla adet

haber duyuru iletişim ilan

çeşit tür ırk paket

zaman evvel önce sonra

fayda önemli sağlık yarar

sanatçı ünlü meşhur futbolcu

meslek çaba geçim gayret

gizem saklı kayıp sır

harf tümce kelime cümle

komik şaka fıkra gülünç

meslek görev vazife sıkıntı uyarı

anlam borç ikaz

seçim gayret bildiri çaba

kara siyah kırmızı beyaz

yel sel rüzgâr afet

tören merasim mikrofon düğün

toplum grup birey fert

akıllı uslu yaramaz çocuk

felaket

deprem

tabiat

zelzele

Eş Anlam

(30)

MİNİ TEST - 2 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş

anlamlıdır?

A. hızlı - yavaş B. genç - yaşlı

C. güçlü - kuvvetli

2. Doğal felaketlere karşı tedbir almalıyız.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. uyanık B. dikkatli C. önlem 3. öğrenci talebe

Yukarıdaki kelimeler arasında- ki anlam ilişkisi hangi kelimeler arasında vardır?

A. tek - çift B. birey - fert C. acı - tatlı

4. Emre gizlendiği yerden çıktı.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. sığındığı B. saklandığı C. uyuduğu

5. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden farklıdır?

A. gayret - çaba B. gülmek - ağlamak C. doğru - yanlış

6. Sağlık , para dünyada Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak Kim bilir ne acı şey.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. kıymetsiz B. pahalı C. değerli

7. Erkan beni görünce öfkelendi.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. hoşgörü B. sinir C. gergin 8. Vakitli yat, erken kalk,

Çok dikkat et zamana.

Ne güzeldir çalışmak Dinçlik verir insana.

Altı çizili kelimenin eş anlamlısı kaçıncı satırdadır?

A. 2 B. 3 C. 4 9. . ücretsiz - bedava ( ... )

. faydalı - zararlı ( ... )

. öfke - sevinç ( ... )

. rüya - düş ( ... )

Yukarıdakilerden hangileri eş anlamlıdır?

A. B. C.

(31)

Soyadı:

EŞEK ARISI

Bir varmış bir yokmuş... Gezip eğlenmeye meraklı bir eşek arısı varmış.

Annesi:

- Benim güzel eşek arım, gez eğlen. Bu senin hakkın. Fakat bilmen gereken şeyleri öğrenmelisin, diye nasihat edermiş.

Ama bizim eşek arısı hiçbir şey öğrenmek istemiyormuş. Hele de bütün eşek arılarının

bilmek zorunda olduğu matematiği hiç sevmiyormuş. Matematik öğ- renmek çok sıkıcı geliyormuş ona. Oysa bir eşek arısı yaşayacağı ko- vanları oluşturabilmek için mutlaka matematik bilmeliymiş. Kovanlar altıgen olmalı, ölçüleri şaşmamalıymış.

Gel de bunu bizim eşek arısına anlat! Onun işi varsa yoksa macera- dan maceraya atılmakmış. Yine bir gün yeni bir macera yaşamak istemiş:

- Acaba ne kadar yükseğe çıkabilirim? diye söylenmiş. Ve hava- lanmaya başlamış. O kadar çok yükselmiş ki;

- Daha önce hiçbir eşek arısı bu kadar yükseğe çıkmamıştır, diye ken- disiyle övünmüş. Bu şekilde kendisiyle övünürken birden tepetaklak olmuş.

Çünkü şiddetli bir fırtına başlamış. Eşek arısı savrula savrula yere yapış- mış. Perişan bir hâlde düştüğü yerden kalkmış. Doğruca kovanına gitmiş.

Ama ne görsün! Fırtına kovanlarını yıkmış. Annesi, babası yaralanmış.

Eşek arısı, ailesi için bir şeyler yapmak istemiş:

- Bir kovan yapmalıyım, demiş. Ama na- sıl? Eşek arısı o gün hatasını anlamış. Kovanı yapmak için matematik bilmeliymiş. Ama o matematik bilmiyormuş.

İnci CEREN

Okuma - Anlama - Masal

(32)

B. Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde kullanalım. Kelimelere ek getirebilirsiniz.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Nasihat içeren cümlelerin bulutlarını boyayalım.

a KOVAN :

b SIKICI :

c MACERA :

d SAVRULMAK :

A. Aşağıdaki noktalı yerlere cevaplara uygun sorular yazalım.

: CEVAP :

1 SORU

Benim eşek arım bilmen gereken şeyleri öğrenmelisin diye nasihat edermiş.

: CEVAP :

2 SORU

Sıkıcı geldiği için matematiği sevmiyormuş.

: CEVAP :

3 SORU

Acaba ne kadar yükseğe çıkabilirim, diye kendi kendine söylenmiş.

: CEVAP :

4 SORU

Fırtına başlayınca sağa sola savrulmuş.

a Ormanın birinde gezip eğlenmeye meraklı bir arı varmış.

c Bizim eşek arısı söylenenleri hiç dinlemezmiş.

f Sağlığın için temizliğe dikkat etmelisin.

b Benim güzel arım erkenden kovanına dönmelisin.

e Evden ayrılırken mutlaka bana söylemelisin demiş.

d Yine bir gün annesinin sözüne kulak asmamış.

g Eşek arısı başına gelecekleri bilmeden yükselmeye başladı.

Annesi eşek arısına nasıl nasihat edermiş?

Eşek arısı matematiği niçin sevmiyormuş?

Eşek arısı yeni bir maceraya atılırken kendi kendine ne söylenmiş?

Eşek arısı en yükseğe çıkınca ne olmuş?

Toprak ya da tahtadan yapılan arı barınağı.

Baştan geçen ilginç olay, serüven.

Can sıkan, yapılmasından keyif vermeyen.

İtici bir kuvvet nedeniyle oradan oraya sürüklenmek.

(33)

Soyadı:

A. Aşağıdaki harflerden önceki ve sonraki harfleri yazalım.

B. Karışık olarak verilmiş olan harfleri alfabedeki sırasına göre sıralayalım.

... ...e ...

... ...i ...

... ...g ...

... ...ü ...

... ...f ...

... ...l ...

... ...b ...

... ...p ...

... ...k ...

... ...r ...

... ...y ...

... ...ş ...

... ...ö ...

... ...m ...

... ...ğ ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

e b

b e

k h

h k

y n

ö ö

z y

n z

ü f

r l

f r

l ü

ö e

u i

e ö

i u

h d

i h

d i

t t

v k

s r

k s

r v

c b

m c

e e

b m

i i

h h

g g

ö ö

...

...

...

...

Alfabetik Sıralama

d k u

f ö o

h a s

u j l

e p g

f m z

ğ r p

ı c t

v l n

g s h

g

h

i

ö

(34)

C. Aşağıdaki harfler alfabetik ola- rak sıralanmıştır. Noktalı yer- lere uygun harfleri yazalım.

...k

...ü

...e

...

...h

...s

...i

...

...n

...l

...

...f f

...r p

...ı

...ş

...j

...u t

...o

...

...y v

...

...s

...i

...

...

...ü

...ö

...n

...z

...ğ

...ş

...

...u

...l

...v

...

1. Aşağıdaki harflerden hangisi söz- lükte diğerlerinden öncedir?

A. p B. k C. h 2. Aşağıdaki harflerden hangisi söz-

lükte diğerlerinden sonradır?

A. u B. ö C. i

3. ...m ...g ...k

Yukarıdaki harfleri alfabetik olarak sıraladığımızda sıralama nasıl olur?

A. ...m ...k ...g B. ...g ...k ...m C. ...g ...m ...k

4. Alfabemizde “p” harfinden önceki harf hangisidir?

A. r B. ö C. t 5. Alfabemizin üçüncü ve sonuncu

harfleri hangileridir?

A. b , z B. ç , y C. c , z 6. ... ... ... u ü

Yukarıdaki harfler alfabetik olarak sıralanmıştır. Yıldız olan yere hangi harf gelmelidir?

A. t B. s C . ş a

c

e

g

h b

d

f

ı

m

g

j

t

k

p

(35)

Soyadı:

fidan

...

gül

...

d e ni z

...

1.

2.

3.

k ir a z

...

p ale t

...

şeke r

...

1.

2.

3.

t enis

...

m ü zik

...

u zun

...

1.

2.

3.

y ü z ü k

...

zi l

...

ren k li

...

1.

2.

3.

kent

...

ba n t

...

p uan

...

1.

2.

3.

ödev

...

ü r ü n

...

emir

...

1.

2.

3.

n ane

...

la l e

...

se le

...

1.

2.

3.

vid a

...

s ür e

...

t a

...

1.

2.

3.

A. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralayalım.

Alfabetik Sıralama

d e ni z fidan gül

k ir a z p ale t şeke r m ü zik

t enis u zun

ren k li y ü z ü k

zi l

ba n t kent p uan

emir ödev ü r ü n la l e n ane

se le

s ür e

t a

vid a

(36)

MİNİ TEST - 3

1. f g ğ h ı i ...

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. k B. l C. j

2. Aşağıdaki harflerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir?

A. m B. t C. p

3. ...r ...k ...ş

Yukarıdaki harfleri alfabetik olarak sıraladığımızda sıralama nasıl olur?

A. ...k ...r ...ş B. ...r ...k ...ş

C. ...ş ...k ...r

4. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında hangisi ilk sırada yer alır?

A. sayı B. harf C. uçak

5. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında hangisi son sırada yer alır?

A. yemiş B. türkü C. ülke

6. - jilet - tepe

- lale - güreş

Yukarıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralandığında sıralama nasıl olur?

A.

B.

C.

7. füze müze ... serçe

Yukarıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanmıştır. Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. oyun B. terzi C. horoz

8. T 1.

2.

3.

4.

ördek

R erik S nehir

E hediye

Yukarıdaki kelimeler harfler kul- lanılarak alfabetik olarak sıra- landığında hangi kelime oluşur?

A. SERT B. TERS C. REST

(37)

Soyadı:

DÜRÜST OLMAK

Aliş Çoban, annesi ve babası olmayan yetim bir çocuktu. İyi kalpli bir adamın koyunlarını ot- latıyordu. Yine bir gün koyunları alıp köyün kırlarına çıkarmıştı.

Koyunlar otlarken Aliş Çoban bir ağaca yaslanmış çevreyi izliyordu. Uzaktan kendisine doğru yaklaşan bir atlı gör- dü. İri yarı, pala bıyıklı bir adamdı bu.

Adam Aliş’in yanına gelince atından indi. Selam verdikten sonra:

- Hey çocuk! Senin adın ne?

- Aliş Çoban.

- Aliş zengin olmak ister misin?

- Kim zengin olmak istemez ki?

- Şu otlattığın koyunları bana satarsan, sana çok para veririm.

- Tamam güzel diyorsun da, koyunlar benim değil ki. Bunlar bana emanet.

- Canım, sahibi nereden görecek? Paraları alır, şehre gidersin.

- Hayır, asla böyle bir şeyi kabul edemem. Hem sahibi görmese bile Allah her şeyi görür.

Bu cevap karşısında duygulanan adam, Aliş’i kucakladı ve alnından öptü.

- Seni tebrik ediyorum. Sen artık benim çobanım değil, evladım sayılırsın, dedikten sonra, Aliş’in şaşkın bakışları arasında takma bı- yıklarını ve şapkasını çıkardı. Gerçekte bu adam, sürülerin sahibiydi.

Aliş’in dürüstlüğünü öğrenmeye gelmişti.

Okuma - Anlama - Hikaye

(38)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Metinle ilgili 2 soru hazırlayalım ve cevaplarını yazalım.

D. Metinle ilgili istenilen unsurları yazalım.

1 2 3 4 5

Aliş Çoban nasıl bir çocuktu?

Annesi ve babası olmayan yetim bir çocuktur.

Koyunlar otlarken Aliş çoban ne yapıyordu?

Bir ağaca yaslanmış çevreyi izliyordu.

Adam, Aliş Çoban'a nasıl bir teklifte bulundu?

Otlattığı koyunları kendisine satmasını istedi.

Aliş'in yanına gelen adam gerçekte kimdir?

Aliş’in çobanlığını yaptığı koyunların sahibidir.

Metnin ana fikri nedir?

Emanete sahip çıkılmalı ve her koşulda dürüst olunmalı.

a yETİM :

a ANA KARAKTER :

b KIR :

1. SORUM : CEVAP : 2. SORUM : CEVAP :

b YARDIMCI KARAKTER :

c EMANET :

c OLAY :

d SÜRÜ :

d YER :

Babası ölmüş olan (çocuk).

Şehrin dışında kalan boş ve geniş çayır.

Bir başkasına ait olup geçici olarak sahip çıkılan, korunan şey.

Birlikte yaşayan hayvanlar topluluğu.

Aliş Çoban.

Sürünün sahibi.

Sürünün sahibi kılık değiştirip Aliş’i denemesi.

Koyunların otladığı bir kır bahçesi.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıdaki cümlenin anlamlı ola- bilmesi için noktalı yere hangisi gelmelidir.. Elma armut gibi

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler arasında

Orhan Cem ÇETİN Okuma - Anlama.. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım... B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler ara- sında vardır?. çay

Metne göre Atatürk için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir.. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı

Aşağıdaki metinleri inceleyiniz alttaki kelimelerden anahtar kelime olabilecek kelimeleri işaretleyiniz. Şiir, duygulara seslenen bir türdür. Şiir okuyan her insan,

Görme, tatma, işitme, koklama ve dokunma duyularından herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır. Ağaç: Göz organıyla görme duyusu ile algılanır.

A) Denizlerin dibinde çok fazla yaşama rastlarız. B) Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur. C) Eniştesi eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış. D) Öyle güzel