• Sonuç bulunamadı

2. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. KİTAP 3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI"

Copied!
129
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

3. SINIF TÜRKÇE ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMA YAPRAKLARI

2. KİTAP

Bu kitabın bütün hakları Mavi Deniz Yayıncılığa aittir.

Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2020

YAZAR

Ahmet KÜÇÜKAYDIN

KAPAK - DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

Abdulkadir KARADURAN

YAYINEVİ

MAVİ DENİZ YAYINLARI

+90 553 382 47 72 - +90 538 944 34 09 www.mavidenizyayinlari.com

BASKI Özgür Web Ofset Sertifika No: 46821

BASIM YERİ ve TARİHİ ANKARA - 2020 ISBN: 978-605-80000-4-9

(3)

İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Âkif ERSOY

(4)

Mustafa Kemal ATATÜRK 1881-1938

(5)

İÇİNDEKİLER

Okuma - Anlama - Hikaye Oluş Sırası

Değerlendirme - 5 Eş ve Zıt Anlam Şiir

Hikaye Tamamlama Deyimler

Atasözlerimiz

Okuma - Anlama - Şiir Değerlendirme - 6 Okuma - Anlama Bayram İsimleri Zaman Kavramı Oluş Sırası

Okuma - Anlama - Masal Varlık - Özellik

Yazım Kuralları

Etkinliklerle Değerlendirme Değerlendirme - 7

Okuma - Anlama Deyimler

Atasözleri

Değerlendirme - 8

Okuma - Anlama - Masal Değerlendirme - 9

Önem Belirten İfadeler Değerlendirme - 10 Cümle - Paragraf Değerlendirme - 11 Cevap Anahtarları

69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 Okuma - Anlama - Masal

Sözlük Anlamı Virgül

Okuma - Anlama - Hikaye Sesteş (Eş Sesli)

Oluş Sırası

Değerlendirme - 1

Okuma - Anlama - Hikaye Tekil - Çoğul

Cümle, Eş - Zıt Çoğul Eki

Okuma - Anlama - Şiir Sözlük Anlamı

Alfabetik Sıralama Değerlendirme - 2 Okuma - Anlama - Anı Gerçek - Hayal

-lı, -li, -lu, -lü Ekleri Yazım (İmla) Kuralları Değerlendirme - 3

Okuma - Anlama - Hikaye İfadeler

İsim - Eylem

Eylem (İş, Oluş, Hareket) Okuma - Anlama - Anı

Konuşma İşareti - Konuşma Çizgisi Değerlendirme - 4

Okuma - Anlama - Hikaye Zaman Kavramı

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

(6)

Soyadı: Okuma - Anlama - Masal

HAYVANLAR BAHÇESİNDE RÖPORTAJ

Hayvanlar bahçesinde, maymunlar eğleniyorlar, yaramaz çocuklar gibi birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Maymunlardan biri arkadaşına:

- Ben gazeteci olmak istiyorum. Bahçemizde bir röportaj yapacağım.

Arkadaşı sordu:

- Röportaj ne demektir?

- Röportaj, “Bir konu hakkında kişilerle yapılan görüşme demek- tir.” fotoğraf makinesini al ve benimle gel.

İki gazeteci maymun, zürafanın yanına gitti. Ona:

- Niçin bu kadar uzun boynun var, diye sordular.

- Küçükken çok meraklıydım. Her zaman parmaklıkların üstünden başımı uzatır, dışarıdaki çocuklara bakardım. Onun için boynum çok uzadı, dedi.

Maymunlar zürafanın fotoğrafını çektikten sonra beyaz ayının yanına gittiler. Ona:

- Niçin sallanarak yürüyorsun, diye sordular.

- Ben, kutup bölgesine alışığımdır. Burada çok terliyorum. Salla- nınca biraz serinliyorum. Bana bir soğutucu bulun, diye cevap verdi.

Maymunlar az ileride su içen devenin yanına gitmeye karar verdiler.

DEVAMI SAYFA 7’DE

(7)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıda açıklaması verilen meslek isimlerini yazalım.

C. Soruları metne göre cevaplandıralım. Uzun cevaplar yazalım.

1 Maymunlardan biri ne olmaya karar verdi?

2 Röportaj ne demektir?

3 Günümüzde fotoğraf makinelerinin kullanımı niçin azalmıştır?

4 Maymunlar hangi hayvanlarla röportaj yapmışlardır?

KAMERAMAN SPİKER MUHABİR GAZETECİ

a Gazete ve haber ajanslarına haber toplayan kimse: ...

b Radyo ve televizyonda haberleri sunan kimse: ...

c Sinema veya televizyonda görüntü çeken kimse: ...

d Bir gazetede çalışan, haber yapan kimse: ...

1

2

3

Zürafanın boynu niçin uzunmuş?

Beyaz ayı niçin sallanıyormuş?

Beyaz ayının yaşadığı kutuplar nasıl bir yerdir?

(8)

Soyadı:

HAYVANLAR BAHÇESİNDE RÖPORTAJ Maymunlar beyaz ayının

yanından ayrılıp devenin yanı- na gittiler. Deveye:

- Niçin çok su içiyorsun, diye sordular.

Deve:

- Biz çöl hayvanıyız. Çölde su bulmak çok zordur. Bun- dan dolayı yolculuğa çıkmadan önce karnımızı suyla dolduru- ruz. Bize “çöl gemisi” de derler.

Hayvanlar bahçesinin kaplanı, maymunları güler yüzle karşılamadı.

Az önce, oradan küçük bir kız geçmiş kafesteki kaplana:

- Vaav! Koca kedi, demişti.

Kaplan ağzını kocaman açtı. Fotoğrafçı maymun onun fotoğrafını çekti. Biraz ileride otlar üzerinde kanguru, yavrusunu gezdiriyordu.

Gazeteci maymun, kanguruya:

- Karnınızdaki cep için ne söylemek istersiniz?

- Cebim çok işime yarıyor. Alışverişte aldığım ürünleri buraya dolduruyorum. Ayrıca yavrumu cebime koyarak gezdiriyorum.

Genç gazeteciler, deve kuşunun yanına gittiler. Deve kuşu:

- Benimle çok konuşmayınız. Bahçenin bekçisi çok kızgın. Yanlışlıkla ceketinin düğmelerini kopardım. Dün de bir kadın bana doğru eğildi.

Çiçek verecek sandım. Şapkasını yutuvermişim.

Röportajlar bitmişti. İki maymunun gözlerinin önüne çıkaracakları gazetenin görüntüleri geldi.

- Yazıyooor! Yazıyooor! Hayvanlarla yapılan röportajları yazıyooor!

Jeanne CAPPE Hayvanlar Bahçesinde Düzenlenmiştir.

Okuma - Anlama - Masal

(9)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

C. Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayalım.

1 Masalın tamamında hangi hayvanlarla röportaj yapıldı?

2 Gazeteci maymun deveye ne sordu?

3 Kaplan, maymunları nasıl karşıladı?

4 Maymunlar yaptıkları röportajları nasıl duyuracaklar?

a b c d

Bahçenin bekçisi kızgındı çünkü ...

...

Kaplan, maymunları güler yüzle karşılamadı çünkü ...

...

Deve kuşu kadının şapkasını yuttu çünkü ...

...

Develer çölde yolculuğa çıkmadan önce çok su içerler çünkü ...

...

beyaz

...

yolculuk

...

kızgın

...

şaka

...

kocaman

...

niçin

...

(10)

Soyadı:

...

ı

...

h

A. Aşağıda kelimeler ve sözlük anlamları verilmiştir. Kelimeleri sözlük anlamlarının olduğu bölgeye yazalım.

Tuzlu veya tatlı su hayvanlarının beslendiği cam su kabı.

Olağanüstü olayların anlatıldığı yazı türleri.

Kendiliğinden var olan, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

Bir yeri, bölgeyi iyi bilen ve bilmeyenlere yol gös- teren kimse, rehber.

Ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıtlarca kullanılması olayı.

Başka bir ülkeden olan, aileden ya da yakın çevre- den olmayan kimse.

Özellikle bilgisayarlarda tuşların oluşturduğu bütün.

Esirgeme, koruyup kollama.

Yayaların yürümesi için yapılan hafif yüksekçe yol.

: : :

:

:

:

: : : ...

a

...

b

...

c

...

d

...

e

...

f

...

g

Doğa Yabancı

Kılavuz

Trafik Akvaryum

Kaldırım

Himaye Klavye Masal

Sözlük Anlamı

(11)

B. Aşağıdaki bulmacayı verilen sözlük anlamlarından yararlanarak dolduralım.

1 3

6

9 2

5

8 4

7

10

Varlıkların görüntü ve sesini insanlara ulaştıran iletişim aracı.

Buğday gibi tane durumundaki şeylerin öğütme işinin yapıldığı yapı.

Bir kimseyi sevindirmek, mutlu etmek için karşılıksız olarak verilen şey, hediye.

Rakibi yenme durumu, galip gelme.

Elle oynanan, potaya atılan isabetli atışlarla sayı kazanılan spor dalı.

Sahnede, seyirciler önünde oynanan oyun sanatı.

Treni emniyetli olarak sürmekle görevli olan kişi.

Üzerinde oturulup sallanılan eğlence aracı.

Parayı ve kaynakları dikkatli, idareli, tutumlu harcama durumu.

Doğada yön saptamak için kullanılan, renkli ucu kuzeyi gösteren aygıt.

2 1

3

4

8 5

9

10 7

6

(12)

Soyadı:

A. Aşağıda virgülün yaptığı açıklamayı okuyalım. Sıralı cümleleri ayır- mada kullanılan virgülün bulunduğu bulutu boyayalım.

a Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, sofraya oturdum.

b Sinop, Samsun, Ordu yurdumuzun kuzeyinde yer alır.

h Ülkemizde baş ağrısı, diş ağrısı oldukça yaygındır.

c Evden çıkmadan önce atkı, bere ve eldivenlerini taktı.

ı Ankara, yurdumuzun başkentidir.

d Servise bindi, koltuğuna oturdu, kemerini taktı.

i Tabakları yıkayıp, setin üstüne dizdi.

m Televizyon izleyip, odasına çıktı.

e Aman arkadaşlar, dikkatli olalım!

j Yaşlı adam, bahçesinde günde iki saat çalışırdı.

n Gazlı içecekler, renkli şekerler sağlıklı ürünler değildir.

f Bulutlar dağıldı, güneş yüzünü gösterdi.

k Çocuk yerinden kalktı, engelli adama yer verdi.

o Kardan adamı bitirdiler, evlerine dağıldılar.

g Elbiselerini özenle katladı, dolaba yerleştirdi.

l Bahçıvan fidanları suladı, güllerin dallarını budadı.

ö Saklambaç, körebe, köşe kapmaca en sevdiğim oyunlardır.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

virgül

Virgül

(13)

B. Aşağıda verilen cümleleri virgül kullanarak birleştirelim, yazalım.

a Topunu aldı. Bahçeye çıktı.

c Sürahiyi su doldurdu. Buzdolabına koydu.

b Türkçe ödevini yaptı. Kardeşiyle oyun oynadı.

d Şiddetli yağmur başladı. Herkes sağa sola kaçıştı.

e Eline bir avuç yem aldı. Tavukların kümesine bıraktı.

f Okuldan geldi. Kıyafetlerini çıkardı. Koltuğa uzandı.

h Zil çaldı. Sınıftan çıktı. Kantine indi.

g Eşyaları topladık. Kamyona yerleştirdik. Yola çıktık.

ı Su kabını çıkardı. Kapağını açtı. Kana kana içti.

i Otobüs durağa yanaştı. Yolcular indi. Yoluna devam etti.

(14)

Soyadı: Okuma - Anlama - Hikaye KARDAN ADAM

Sabahleyin uyandığımda her yeri bembeyaz gördüm. Kar yağmıştı.

Heyecanla yatağımdan fırladım. Kahvaltımı yapıp dışarı çıktım.

Bütün çocuklar sokağa dökülmüş, kar topu oynuyor, yerlerde yu- varlanıyorlardı. Arkadaşlarımın bir kısmı bayırdan kayarken bir kısmı da kardan adam yapmaya çalışıyordu. Köpeğimiz Beyaz da heyecanlanmış- tı. Zıp zıp zıplıyor, yerlerde debeleniyor, garip şaklabanlıklar yapıyordu.

Arkadaşlarla epeyce oynadıktan sonra kardan adam yapmaya karar verdik. Büyük bir gayretle işe koyulduk. Bir kısmımız kocaman topaklar yapıyor, bir kısmımız da topakları yan yana ve üst üste koyuyorduk.

Bu arada Beyaz ağzından buharlar çıkararak aramızda koşuşturup duruyordu. Nihayet kardan adam bitmişti. Bir arkadaşım da iki kömür parçasıyla gözlerini yaptı.

Beyaz bir ara kaybolup sonra ağzında bir havuçla ortaya çıktı. Ha- vucu burun yapalım diye getirmişti. Havucu kardan adamın suratının ortasına itina ile yerleştirdim. Bir ara Beyaz yine kayboldu. Bu defa ağzında babamın yün beresi vardı. Babam da peşindeydi. Babam bir yandan Beyaz'ı kovalıyor, bir yandan da bağırıyordu.

- Getir beremiii!

Beyaz, korkudan arkama saklandı. Babam beresini alıp söylene söy- lene geri döndü. Beyaz'ın kardan adama bere gerekeceğini anlamasına şaştık kaldık. Babam, biraz sonra tebessüm ederek tekrar yanımıza gel- di. Fakat bu defa yüzünde sevgi ve merhamet ışıltıları vardı. Başındaki bereyi çıkararak kardan adamın başına taktı. Ardından atkısını çıkarıp kardan adamın boynuna doladı. Paltosunu da kardan adamın omzuna attı. Babam gülerek:

- Sizi gidi yaramazlar, dedi. Mahsus benim vücut ölçülerime göre yapmışsınız. Bu duruma hepimiz gülmeye başladık. Babam:

- Çocuklar bana müsade... Paltomu, beremi, atkımı kardan adama verince ısınan o, üşüyen ben oldum, dedi ve evin yolunu tuttu.

Selçuk Derya ALTINTREN (Düzenlenmiştir.)

(15)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıda metinle ilgili verilen olayları numara vererek oluş sırasına göre sıralayalım.

1 Çocuk kar yağdığını görünce ne yaptı?

2 Çocuk ve arkadaşları ne zaman kardan adam yapmaya karar verdiler?

3 Beyaz, havucu niçin getirmiş?

4 Çocuğun babası, Beyaz’ı niçin kovalıyordu?

a BAYIR :

b TOPAK :

c BERE : GAYRET :

d

Beyaz, ağzında yün bereyle çıkageldi.

Babam beresini aldı, söylene söylene geri döndü.

Çocuklar sokağa dökülmüş, kar topu oynuyorlardı.

Çocuklardan biri tahta parçasıyla kardan adamı düzeltti.

Babam, "Çocuklar bana müsade...” diyerek evin yolunu tuttu.

Yatağımdan fırladım, kahvaltımı yapıp dışarı fırladım.

Oyunlar oynadıktan sonra kardan adam yapımına başladık.

(16)

Soyadı: Sesteş (Eş Sesli)

A. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri verilen anlamlarıyla cümle içinde kullanalım.

ÇAY CÜMLE

Çay bitkisinin demlenmesiyle elde edilen içecek.

...

: :

ÇAY CÜMLE

Irmaktan küçük, dereden büyük akarsu.

...

: :

KARA CÜMLE

Beyaz rengin zıttı.

...

: :

KARA CÜMLE

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü.

...

: :

AT CÜMLE

Binek ve yük taşımada kullanılan hayvan türü.

...

: :

AT CÜMLE

Herhangi bir nesneyi karşı tarafa iletme eylemi.

...

: :

SAL CÜMLE

Akarsularda taşıma amaçlı kullanılan ilkel taşıt.

...

: :

SAL CÜMLE

Göndermek, bırakmak anlamına gelen eylem.

...

: :

(17)

B. Aşağıdaki kelimeler eşsesli (sesteş) kelimelerdir. Bu kelimeleri farklı anlamlarıyla cümle içinde kullanalım. Kelimelere ek getirebilirsiniz.

a DİZ :

DİZ :

e BİN :

BİN :

c SIRA : SIRA :

g PAZAR :

PAZAR :

b AY :

AY :

f OCAK : OCAK :

d DOLU : : DOLU

h BEN :

BEN :

(18)

Soyadı: Oluş Sırası

A. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan cümleleri oluş sırasına göre be- lirtilen yerlere yazalım.

Annesi benim annemle yaşıttı.

İsmi Barış'tı.

Babası Barış Manço hayranı ol- duğu için ona bu ismi vermişti.

Bir çocukluk arkadaşım vardı.

Emre bizi kapıda karşıladı.

Emre bizi evine davet etti.

Ayşe Hanım muhteşem bir masa hazırlamıştı.

Uğur ile Emrelere gittik.

Sinirli olduğu her halinden belli oluyordu.

Tekin içeri girdi.

Tam ağzını açacaktı ki vazgeçti.

Karşıma geldi ve durdu.

Kalabalığın arasından yürüdüm.

Kitapçıda onunla karşılaştım.

Kitapçıya girdim.

Evden çıktığımda cadde ka- labalıktı.

(19)

B. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayarak yazalım.

Kaplumbağa bu teklifi kabul etmiş. Ormandaki hayvanlar bir araya toplanmış. Kim sen mi, demiş tavşan. Var mı benimle ya- rışmak isteyen, demiş tavşan.

a

Bu durumu gören karga, kartala özenmiş. Fırsatını bulan kar- tal koyun sürüsüne dalmış. Bir kartal otlamakta olan koyunları gözlüyormuş. Bir koyunu kapıp havalanmış.

b

Dere üzerindeki köprüden geçerken durmuş ve suya bakmış.

Bir gün köpeğin biri bir kemik kapıp kaçmış. Bir dere kenarına gelmiş. Kemiğini afiyetle yiyebileceği bir yer arıyormuş.

c

(20)

Soyadı:

...

Eski dönemlerde bir kral, sara- ya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de gün boyu olacakları izlemek için pencerenin yanına oturmuş. Ülkenin en zengin tüccarları, saray görevlileri birer bi- rer gelmişler. Hepsi kayanın etrafın- dan dolaşıp saraya girmişler.

Bazıları da kralı eleştirmiş:

- Bu taşın burada ne işi var? Kral, yolların bakımıyla hiç ilgilenmiyor. Bi- raz sonra bir köylü gelmiş. Saraya meyve ve sebze taşıdığı küfeyi yere bırakmış. Uğraşmış, didinmiş, kaya- yı yolun kenarına çekmeyi başarmış.

Kayayı kaldırdığı yerde bir kese altın ve bir kağıt bulmuş. Kağıtta şunlar yazıyormuş:

- Bu altınlar kayayı yerden kaldı- ran kişiye aittir.

3. Köylü niçin saraya gidiyormuş?

A. Kralı ziyarete gidiyormuş.

B. Saraya sebze, meyve götürü- yormuş.

C. Sarayın yollarının bakımını ya- pıyormuş.

4. Metne en uygun başlık aşağıda- kilerden hangisi olur?

A. Büyük Kaya B. Cimri Kral C. Duyarlı Köylü

5. Metinden çıkarılması gereken dersi aşağıdaki atasözlerinden hangisi en güzel şekilde ifade et- mektedir?

A. Yol yürümekle borç ödemekle tükenir.

B. İki kaptan bir gemiyi batırır.

C. İyilik eden iyilik bulur.

6. Türkçe sınavından yüksek not aldı.

Altı çizili kelimenin cümledeki anla- mına göre zıt anlamlısı hangisidir?

A. alçak B. düşük C. kötü 7. “buğday” sözcüğü aşağıdakiler-

den hangisini çağrıştırır?

A. meyve B. ekmek C. içecek 1. Kral ne yapmış?

A. Yolun üzerine bir kaya yaptırmış.

B. Yolun üzerine bir kaya koydurmuş.

C. Yolun üzerindeki kayayı kaldırmış.

2. Kayanın etrafından geçenler ne yapmışlar?

A. Ne kadar büyük kaya demişler.

B. Kayayı yoldan kaldırmışlar.

C. Kralı eleştirmişler.

Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre cevaplandırınız.

Değerlendirme - 1

(21)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A. Sınavda üç soruyu yanlış yaptı.

B. Cem, lanbayı açık bırakmış.

C. Çok güzel kirpikleri var.

14. Yarın da okula gitmeyeceğim.

Cümlesi ile anlatılan aşağıdaki- lerden hangisidir?

A. Bugün okula gitmiş.

B. Bugün okula gitmiş, yarın gitmeyecekmiş.

C. Bugün okula gitmemiş, yarın da gitmeyecekmiş.

15. Soruların hepsini cevaplandırdın mı?

Aşağıdakilerden hangisi yukarı- daki sorunun cevabı olamaz?

A. Evet, cevaplandırdım.

B. Hayır, hepsini cevapladım.

C. Evet, kontrol ediyorum.

16. 1- Ayağa kalktık.

2- Öğretmenimiz sınıfa girdi.

3- Bizlere “Günaydın çocuklar!” dedi.

Yukarıdaki cümleler oluş sıra- sına göre sıralandığında sıra- lama nasıl olur?

A. 2 - 3 -1 B. 2 -1- 3 C. 1- 3 - 2

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?

A. Babası izin vermediği için si- nemaya gidemedi.

B. Boş zamanlarımda kitap okurum.

C. Geçen yıla göre daha iyi çalışıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde se- bep sonuç ilişkisi söz konusu değildir?

A. Tatil nedeniyle herkes il dışı- na çıkıyor.

B. Yağmurluğunu giymediği için ıslandı.

C. Tiyatroyu izlemeden eve döndü.

10. I- Ne güzel bir ayakkabı II- Okula kiminle gideceksin III- Marketten bana ne aldınız IV- Nasıl oldu da seni göremedim Yukarıdaki cümlelerden hangile-

ri soru cümlesidir?

A. I - II B. II - III C. III - IV 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de kesme işaretinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

A. Tatilde Ankara’ya gidecek.

B. Ayha’nın güzel bir kedisi var.

C. Akdeniz’in suyu tuzludur.

12. Annem heyecanla beni bekliyordu.

Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılabilir?

A. annem B. heyecanla C. beni

(22)

Soyadı:

KAR TANESİNİN MACERASI

Soğuk bir kış günü pencereden kar yağışını seyrediyordum. Kar taneleri uçuşa uçuşa, döne döne yere düşüyorlardı. Büyük bir kar ta- nesi pencereye doğru savruluyordu. Elimi uzattım. Süzülerek avucuma kondu. Nasıl da temiz ve berraktı. Ne kadar da düzgün ve güzel şekli vardı. Ona öyle bakarken;

"Şu kar tanesi dile gelse de başından geçenleri anlatsa," diye mırıldan- dım. Ben böyle mırıldanırken, kar tanesi birden dile geldi. Bana, "Başım- dan geçenleri öğrenmek istiyorsan dinle beni." dedi ve anlatmaya başladı.

Bir zamanlar kocaman bir denizde bir samla suydum. Arkadaşla- rımla denizin yüzeyinde eğleniyorduk. Yakıcı bir güneş vardı. Sıcak içime işledikçe hafiflediğimi hissettim. Arkadaşlarımla birlikte su buharına dö- nüşüp yükselmeye başladık. Yükseklerde diğer su buharlarıyla birleşip bulut olduk. Rüzgâr bizi önüne katıyor diyar diyar gezdiriyordu. Bir gün çok yükseklere çıktık, hava oldukça soğuktu. Bir an önce yağmur damlasına dönüşüp yeryüzüne dönmek istiyorduk.

Saatler birbirini kovaladı. Yarı su, yarı buhar durumundaydık. Biz tam yağmur damlası olmayı beklerken hava birden bire daha da soğu- du. Tir tir titriyorduk. Yanımdaki su damlasına "Neler oluyor bize böy- le?" diye sordum. O da bana "Şu an üzerinde bulunduğumuz şehirde kış mevsimi yaşanıyor. Birazdan kar tanesine..." dönüşeceğiz diyemeden kar tanesi olup yeryüzüne süzülmeye başladı Ardından ben de kar ta- nesine dönüştüm ve yeryüzüne doğru yolculuğa başladım.

Yeryüzüne yaklaşırken güzel bir sokağa doğru yol alıyordum. Tam altımda bir çocuk vardı. Bir sokak köpeğinin canını yakıyordu. Köpek de ondan kaçıyordu. Bu beni hem üzdü, hem de sinirlendirdi. O çocuğun üstüne inmek istemiyordum. Yönümü değiştirerek sana doğru ilerle- dim. "Pencereden uzattığın elin, bir dost eli olduğunu düşündüm ve ..." Sözlerin burasında kar tanesinin sesi kesildi. Avucuma baktım ki kar taneciği, bir damla suya dönüşüvermiş.

Samed BEHRENGİ (Düzenlenmiştir) Okuma - Anlama - Hikaye

(23)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki cümleleri okuduğumuz metne göre tamamlayalım.

1 Çocuk, kendi kendine ne mırıldandı?

2 Kar tanesi, maceraya başlamadan önce nerede ve ne hâldeydi?

3 Rüzgâr, bulutları ne yapıyordu?

4 Kar tanesi yer yüzüne inerken nereye doğru ilerliyordu?

5 Kar tanesi niçin yönünü değiştirme kararı aldı?

a Kar taneleri uçuşa uçuşa, ... yere düşüyorlardı.

d Güneş'in sıcağı içime işledikçe ... hissettim.

b Başımdan geçenleri ... istiyorsan dinle beni, dedi.

e Canı yanan köpek, çocuktan ...

c Bir gün çok yükseklere ..., hava oldukça ...

f Yükseklerde diğer su buharlarıyla birleşip ... olduk.

g Pencereden uzattığın elin, dost eli olduğunu ...

a SAVRULMAK :

c SÜZÜLMEK :

b Su BUHARI :

d MIRILDANMAK :

(24)

Soyadı: Tekil - Çoğul

A. Aşağıdaki açıklamaları okuyalım. Cümlelerdeki tekil ve çoğul kelime- leri bularak yazalım.

Tek bir kişiyi veya var- lığı ifade eden kelimeler

“tekil” kelimelerdir.

“kuş”

Birden fazla kişiyi veya varlığı ifade eden kelime- ler “çoğul” kelimelerdir.

“kuşlar”

a Kirpi incecik dişleriyle çok sevimli görünüyordu.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

c Akşamüstü Güneş batarken yıldızlar çıkmaya başladı.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

f Yarışmacıların tek amacı kupayı kazanmaktı.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

b Çocuklar, şu sırayı dışarı çıkarın.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

e Anneannem karpuzun çekirdeklerini biriktirir.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

d Kitabın yapraklarını gereksiz yere çizmeyelim.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

g Kumbaradan çıkardığı bozuk paraları cebine koydu.

... ...

TEKİL ÇOĞUL

(25)

MİNİ TEST - 1 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi

tek bir varlığı ifade etmektedir?

A. uçurtma B. aynalar C. evler

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir- den çok varlığı ifade etmektedir?

A. saat B. tarak C. kirazlar

3. çimenler ağaç

boyalı reklamlar

yıldızlar erikler

Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesi çoğul kelimedir?

A. 3 B. 4 C. 5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

çoğul kelime yoktur?

A. Kaplumbağa, şımarık tavşana bir ders verdi.

B. Ormandaki diğer hayvanlar yarışmayı kabul etti.

C. Tavşan, “Arkadaşlar benden hızlı koşan yoktur.” dedi.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul kelimedir?

A. Ormana B. Ormanda C. Ormanları

6. Cenk sepetteki yumurtaları sa- tarak köye döndü.

Yukarıdaki cümlede kaç tane ço- ğul kelime vardır?

A. 1 B. 2 C. 3

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul kelime kullanılmıştır?

A. Babam çok güzel çay demler.

B. Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır.

C. Kardan adamın burnuna ha- vuç taktı.

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin çoğulu yapılamaz?

A. İstanbul B. İnsan C. Millet

9. Hangi seçenekteki kelimelerin ta- mamı çoğul kelimedir?

A. tavuklar, kiler, siler B. havuzda, dereler, tilkinin C. keçiler, çimenleri, ağaçların

(26)

Soyadı: Cümle, Eş - Zıt

A. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup yazalım. Noktalama işaretlerini unutmayalım.

a ağaçları - çiçek - bahçedeki - açmış - kiraz

e parayı - Ömer’e - demiş - çalar - veren - düdüğü c cebinden - vermiş - bir - düdük - çıkarıp - Ömer’e

g ben - aldığın - ablama - de - istiyorum - küpeden

ı katlı - ormanın - evimiz - içinde - var - iki b bardağı - mi - kırdı - Mehmet

f koydun - vazoya - mu - çiçekleri d arkadaşın - güldü - sana - mı

h bu - mi - silgi - mı - senin - Şenay’ın

i yazmış - Uğur - mi - mektup - annesine

(27)

B. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını yazalım.

Semeri var eşek değil Boynuzu var öküz değil.

...

Uzaktan baktım dev gibi Yanına vardım ev gibi.

...

Kanadı var kuş değil Yolları yokuş değil.

...

İnim inim inler Cümle âlem dinler

...

Altı boş, üstü düz Oturur gece gündüz.

...

Bahçede kırda dolaşır Evini sırtında taşır.

...

C. Bulmacayı dolduralım.

1 “Pinti” sözcüğünün eş anlamlısı.

2 “Ödül” sözcüğünün zıt anlamlısı.

3 “Fakir” sözcüğünün zıt anlamlısı.

4 Çok konuşan.

5 “Gündüz” sözcüğünün zıt anlamlısı.

6 Doktorun ilaç yazdığı kağıt.

7 “Yıl” sözcüğünün eş anlamlısı.

2 1 3

4

6 5

7

(28)

Soyadı: Çoğul Eki

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelere -ler ve -lar eklerinden uygun olanı getirerek açıklamaya uygun şekilde yazalım.

Faruk

...

Mehmet

...

Uğur

...

Cüneyt

...

Tarık

...

Esra

...

Ahmet

...

Türkan

...

Sevim

...

Egeli

...

Muğlalı

...

Karslı

...

Avrupalı

...

Çorumlu

...

Malatyalı

...

-ler, -lar ekleri çoğul ekleridir. Özel isimlere eklenen -ler, -lar ekleri kesme

işareti ile ayrılmaz.

“DÜNYALAR”

(29)

B. Aşağıdaki cümlelerde kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Cümlelerdeki hataları düzelterek alt satıra yazalım.

a Nisa’lar hafta sonu İstanbula taşınacak.

e Furkanın yarın doğum günüymüş.

c Yangın çıkınca Asiye’ler büyük korku yaşadı.

g Sıla’ların Muğlada yazlık evi var.

ı Urfa’lılar Kurtuluş Savaşında üstün başarı gösterdi.

b Arkadaşlarla Hüseyin’lere gideceğiz.

f Ankarada Sivas’lılar gecesi düzenlendi.

d Annemi görünce dünya’lar benim oldu.

h Yalovada termal otelde tatil yapacağız.

i Çoban köpeği Karabaşın yavruları oldu.

j Gökhan’lar buğday hasadına başladı.

(30)

Soyadı: Okuma - Anlama - Şiir UÇURTMA NASIL UÇAR ?

Bunu bilmeyecek ne var Çıkmaya görsün rüzgâr.

Uçurtmam dünden hazır, Bir yumak ip de cebimde.

Küçük kız kardeşimle, Koşarız karşı tepeye.

Kardeşim özenle tutar, Rüzgâra karşı uzaktan.

Sonra "Bırak" derim ona, Havalanır uçurtmam.

Koşarım önce şöyle bir, Asıl ustalık bendedir.

Salarım, salarım ipini,

Uçurtmam göklere yükselir.

Kocaman renkli benekli, Süslü püslü, telli pullu, Alımlı nazlı uçurtmam, Gelin gibi kuyruğu.

Kuş olur, süzülür uçar, Gider taa uzaklara.

Sonra ne olur ne olmaz, İpini sararım biraz.

Haydi bakalım ama

Hep öyle durmak olmaz.

Biraz coşku, biraz şaka Bende ne hünerler var.

Bir sağa çekerim, bir sola Uçurtmam takla atar.

Aaa!

Uçması çok güzel de Şu düşmesi olmasa.

Ayla ÇINAROĞLU

(31)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

1 Çocuk, uçurtmayı kiminle ve nerede uçuruyor?

2 Çocuk ne yapınca uçurtma göklere yükseliyor?

3 Çocuk, uçurtmanın ipini niçin biraz topluyor?

4 5

Çocuk, uçurtmasını uçururken nasıl bir hüner sergiliyor?

Şiirin ana duygusu nedir?

a HÜNER :

b TEPE :

c USTA : YUMAK :

d

C. Bulmacayı dolduralım.

1 “Kapalı” sözcüğünün zıt anlamlısı.

2 “Cevap” sözcüğünün eş anlamlısı.

3 Bayrağımızın sembolleri ay ve ...

4 “İmtihan” sözcüğünün eş anlamlısı.

5 “Uzak” sözcüğünün zıt anlamlısı.

6 İli yöneten yönetici.

7 Güzün gider, yazın gelir, Uzun ince bacaklı.

8 “Yararlı” sözcüğünün eş anlamlısı.

5 1 3 2

4

6

8

7

(32)

Soyadı: Sözlük Anlamı

A. Aşağıda kelimeler ve sözlük anlamları verilmiştir. Kelimeleri sözlük anlamlarının olduğu bölgeye yazalım.

İlaç yapan, hazır ilaçları satan kimse.

Ayak topu oyuncusu.

Genellikle evcil hayvanların hastalıklarına bakan hekim.

Hava taşıtını kullanan ve yöneten kimse.

Özellikle uçaklarda yolculara hizmet veren çalışan.

İnsanlara ihtiyaçlarına göre beslenme programı ha- zırlayan uzman.

Lokanta, pastane gibi yerlerde müşterilere hizmet veren çalışan.

Giysi biçip, diken kimse.

Okulda öğrencilere ders veren kimse.

... :

a

... :

b

... :

c

... :

d

... :

e

... :

f

... :

g

... :

h

... :

ı

Veteriner Terzi Garson

Diyetisyen Öğretmen Futbolcu

Pilot Hostes

Eczacı

(33)

B. Aşağıdaki bulmacayı dolduralım.

1 Otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaları onaran kimse.

5 Mağaza gibi yerlerde tezgahta duran, müşteriye satış yapan kimse.

3 Maden işleten, madencilikle uğraşan kimse.

7 Mektup, posta, paket veya her türden iletinin ulaştırılmasını sağlayan kimse.

8 Haber ajansları için haber toplayan kimse.

2 Müzik enstrümanlarıyla müzik yapan kimse.

6 Kişilerin saçlarını kesen veya ona saç modeli şekli veren kimse.

4 Uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kimse.

9 Özel ekipmanlarıyla su altında uğraş veren kimse.

1

2

3 4

5

7

6 9 8

(34)

Soyadı: Alfabetik Sıralama

B. Aşağıdaki kelimeleri harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sırala- yalım. Şifreyi bulalım.

A. Aşağıdaki kelimeleri alfabe- tik olarak sıralayalım. İlk sırada olan kelimeyi yazalım.

komik kemik kuzey hediye hemen hedef çanta çakıl çaba

uzay uzun uzat ördek örnek örtü

F pazar 1.

U perde 3.

A pınar 2.

R posta 4.

A uydu 1.

S ordu 3.

T uyku 2.

A orman 4.

A kemer 1.

S güneş 3.

T komik 2.

U havuz 4.

U temiz 1.

N terlik 3.

P teker 2.

A tepsi 4.

A öykü 1.

Ş örnek 3.

İ özlem 2.

R uzak 4.

...

...

...

...

...

(35)

1. Yandaki metnin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olmalıdır?

A. Aslan ile fare B. Minik fare C. Tuzak

2. Aslan, aslan yürekliymiş o gün.

Yukarıdaki cümleyle anlatılmak is- tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aslan o gün oldukça cesurmuş.

B. Aslan o gün oldukça korkusuzmuş.

C. Aslan o gün oldukça iyi kalpliymiş.

3. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı metinde yoktur?

A. Aslan, farenin canını niçin al- mamış?

B. Fare, aslanın tuzağa düştüğü- nü nasıl anlamış?

C. Aslan, kendisini ağdan kurta- ran fareyi nasıl ödüllendirmiş?

4. Metnin ana fikrini en iyi ifade eden atasözü hangisidir?

A. Ummadığın taş yarar baş: Ba- zen hiç tahmin etmediğimiz kişiler, çeşitli konularda bek- lenmeyen davranışlarda bulu- narak bizi şaşırtırlar.

B. Kasap et derdinde , koyun can derdinde: Bazı insanlar zor du- rumdan kurtulmak için başkaları- na zarar vermekten çekinmezler.

C. Dost ile ye iç, alışveriş etme:

Dostlarımızla alışveriş yapar- ken çok dikkatli olmalıyız.

...

Herkes herkese yardım etmeli, Ben büyük , o küçük dememeli, İki masalım var bunun üstüne, Başka da bulurum isteyene.

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün, Birde bakmış pençesinde bir fare, Aslan, aslan yürekliymiş o gün, Kıymamış canına, bırakmış yere.

Boşa gitmemiş bu iyiliği Kimin aklına gelir,

Farenin aslana iyilik edeceği?

Olmuş işte , hem de canını kurtarmış.

Günün birinde aslan

Biraz çıkayım derken ormandan, Düşmüş bir tuzağa,

Yakalanmış ağlara.

Kükremiş durmuş boşuna;

Bereket versin ki fare yetişmiş imdada Bu iş kükremekle değil,

Kemirmekle olur, demiş.

Başlamış incecik dişleriyle işlemeye Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.

Bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır?

Sabır, biraz da zaman

Güçten, öfkeden daha yaman.

La FONTAINE

(36)

Soyadı:

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“beğenme” söz konusudur?

A. Öğrenci dediğin çalışkan olur.

B. Öğrenci dediğin derslerine çalışır.

C. Öğrenci dediğin işte böyle olur.

6. - çalışmıyorsanız - ulaşmanız - mümkün

- eğer - değildir - başarıya Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve

kurallı bir cümle oluşturduğu- muzda sıralama nasıl olur?

A.

B.

C.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“abartı” söz konusudur?

A. Bir anda fındık büyüklüğünde dolu yağmaya başladı.

B. Mutfaktaki dağ gibi bulaşıkları ben mi yıkayacağım?

C. Bayram geldiği için çok mutluyum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağ- lanmıştır?

A. Oğlum, sebzelerin tazesinden al!

B. Sınıfını geçersen bisikleti alırsın.

C. Çayın yanında kurabiye ikram ettiler.

1. Öyle zayıflamış ve bir deri bir kemik kalmış.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bo- zukluğunu gidermek için “ve” ye- rine hangisi gelmelidir?

A. fakat B. ile C. ki

2. Hatasını anlayınca ... . Yukarıdaki cümlede noktalı yere

hangisinin gelmesi doğru olmaz?

A. arkadaşını çok özledi.

B. özür diledi.

C. yüzü kıpkırmızı oldu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A. Fındık, fıstıktan daha lezzetlidir.

B. Sudan çıkmış balık gibi ıslandım.

C. Bizim sokağa taşınmanıza çok sevindim.

4. Ah, keşke şimdi yanımda olsaydı!

Yukarıdaki cümlenin ifade ettiği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A. pişmanlık B. özlem C. kıskançlık

Değerlendirme - 2

(37)

13. ... masa

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelirse “masanın biçimi- ni” ifade etmiş oluruz?

A. boş B. beyaz C. yuvarlak 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

varlığın özelliğini belirten kelime kullanılmamıştır?

A. Küçüklüğümden beri ekşi el- mayı çok severim.

B. Minik tavşan saatlerce yiye- cek aradı.

C. Ahmet masadaki vazoyu dü- şürdü.

15. Hepsi birden gülüştüler.

Yukarıdaki cümledeki “hepsi” kelime- sinin yerine hangisi kullanılamaz?

A. seyirciler B. Sinan C. çocuklar

16. Yarın tiyatroya gideceğiz.

Tiyatroya gidecek olanlar aşağı- dakilerden hangisidir?

A. onlar B. siz C. biz 17. Şimdi gidiyorum ...

yarın geleceğim.

Noktalı yere hangisinin getiril- mesi doğru olmaz?

A. veya B. ama C. fakat 9. Ali dayım büyük bir balık yakaladı.

“Büyük” kelimesi aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

A. Dedem, okursan büyük adam olursun, dedi.

B. Ne olursa olsun büyük söz söylememeli.

C. Babam büyük bir karpuz aldı.

10. - Bu iki keçi köprünün üze- rinde karşılaşmışlar.

- Bu keçiler içinde inatçı iki keçi varmış.

- Fakat köprü bayağı darmış.

- Vatandaşın birinin keçi sürüsü varmış.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur?

A.

B.

C.

11. Kışın genellikle kar ara sıra da yağmur yağar.

Yukarıdaki cümlede hangi kelime- den sonra virgül kullanılmalıdır?

A. genellikle B. kar C. yağmur 12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi

alfabetik sıralamada diğerlerin- den sonra yer alır?

A. sınav B. salon C. sergi

(38)

Soyadı:

ATATÜRK'ÜN ÇOCUK SEVGİSİ Atatürk çocukları çok severdi. Onun dilinde çocuk, "sevgi" demekti.

Atatürk'ün yanından hiç ayırmak iste- mediği, şirin bir çocuk vardı. Ona kendisi

"Ülkü" adını vermişti.

Ülkü, yeni yürümeye ve birkaç kelime

ile yarım yamalak konuşmaya başlamıştı. Atatürk, bu sevimli çocuk ile saatlerce ilgilenir, onunla oyunlar oynardı.

Bir gün yanına gittiğim zaman onu yine Ülkü ile şakalaşıyorken bulmuştum. Çocuk, katıla katıla gülerek onun altın saçlarını çekiyor ve burnuna yapışıyordu. Ara sıra yumak elleriyle Atatürk'ün yanaklarını sıkıyordu. Atatürk de çocuklaşmış gibiydi. Bir yandan kahkahalarla gü- lüyor, bir yandan da güya başını korumaya çalışıyordu. Bir aralık bana baktı. Gök parçası gözleri sevgi ve neşeden ışıl ışıldı:

- Çocukluk ne güzel şey! Çocuklar ne sevimli, ne güzel değil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir misin? Yalan dolan nedir bilmezler. Duygu- larını içlerinden geldiği gibi söylerler. Çoğu ailelerin kötü bir alışkanlığı var.

Çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Çocuklar söze karışınca "Sen büyükle- rinin konuşmasına karışma" der, sustururlar. Hâlbuki tam tersine, çocukları serbestçe konuşmaya, düşüncelerini, duygularını olduğu gibi ifade etmeye özendirmelidirler. Böylece hatalarını düzeltmeye imkân bulurlar, dedi.

Sonra Ülkü'yü derin bir şefkatle bağrına bastı. Onu iki yanağından öptü.

Hasan Rıza SOYAK (Düzenlenmiştir.) Okuma - Anlama - Anı

(39)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım.

B. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazalım.

C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım.

a DUYGU :

b ŞİRİN :

c ALIŞKANLIK :

d ŞEFKAT :

1 Ülkü'yü kısaca tanıtalım.

2 Atatürk, Ülkü ile nasıl zaman geçirirdi?

3 Çocukların, en çok hangi hâlleri hoşuna gitmektedir?

4 5

Atatürk, anne ve babaların hangi tutumundan şikayetçidir?

Metnin ana fikri nedir?

a Senin yaptığın resmin ... ben de yapabilirim.

c Bilgi yarışmasına katılmayı benden ... istiyor.

e Eylül, gözleri bozuk olduğu ... gözlük takıyordu.

b Seni benim ... düşünen var mıdır?

d Ahmet de senin ... çok çalışmalı.

f Hafta sonu sinemaya gidilecek ... evde oturulacak.

g Bu resmi ... sen yapabilirsin.

KADAR GİBİ DAHA ÇOK AYNISINI İÇİN YA DA ANCAK

(40)

Soyadı:

A. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Hayal ürünüyse "H", gerçekse "G" yazalım.

Yağmur damlaları insanları ıslattıkları için çok üzüldüler.

Otobüs yolcu indirmek için durağa yaklaştı.

Hapşırması karşı ki köyden duyulurdu.

Yaralanan arkadaşını sır- tında taşıdı.

Tilki, leyleği yemeğe davet etti.

Güneş, bulutun kulağına bir şeyler fısıldadı.

Dayım askerden gelince çok mutlu oldum.

Köpeğim Karabaş okula başladı.

Altı ay gündüz, altı ay gece demeden yürüdüm.

Güneş, göl tarafından batmak üzereydi.

Kediler gevezelik yapmak- tan işlerini bitiremediler.

Uzun Mehmet çok akıllı ve yetenekli bir çocuktu.

Denize düşünce balıklar beni kıyıya getirdi.

İstanbul’un tarihi eserleri mutlaka görülmeli.

Arkadaşım gözleri kapalı okuyabiliyor.

Tavşanı gören aslan sak- lanacak delik aradı.

Gerçek - Hayal

(41)

MİNİ TEST - 2 1. Güneş ile Ay gökyüzünde kavgaya

tutuşmuşlar.

Yukarıdaki ifade için hangisi doğ- rudur?

A. Abartılı bir ifadedir.

B. Hayal ürünü bir ifadedir.

C. Gerçek bir ifadedir.

2. - hoşgörülü - kavgacı

- alaycı - sevimli

- anlayışlı - huysuz

Yukarıdakilerden hangileri olum- suz özelliklerdir?

A. - - B. - - C. - -

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "za- manında çalışmalıyız” anlamındadır?

A. Zorla güzellik olmaz.

B. Mart ayı, dert ayı.

C. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

4. Aahh (1) Benim akılsız kafam ah (2) Yukarıdaki cümlede (1) ve (2)

numaralı yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A. ( , ) ( ! ) B. ( ! ) ( ! ) C. ( ! ) ( . )

5. Peki, demiş ... senden son bir isteğim var.

Noktalı yere hangisi gelemez?

A. ancak B. fakat C. veya

6. Artık bu tilkiye bir ders vermenin zamanı geldi.

“Ders vermek” deyimi yukarıdaki cümlede hangi anlamda kullanıl- mıştır?

A. Bir kimseye yaptığı işin yanlış olduğunu bir şekilde bildirmek.

B. Bir durumu, bir meseleyi üzün- tü konusu yapmak.

C. Yetkili bir kişiden, bir öğret- menden bilgi edinmek.

7. Akşam yemeği için ... . Noktalı yere hangisi gelemez?

A. hazırlık yapmaya başladık.

B. bir araya toplandık.

C. televizyonu açtım.

8. Servisin gelmesine hayli vakit vardı.

Altı çizili kelimeyle anlatılmak is- tenen hangisidir?

A. az B. çok C. zaman 9. İki çocuğunu aynı anda okutması

imkansızmış.

Altı çizili kelimenin yerine hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez?

A. mümkün değilmiş B. doğru değilmiş C. yanlış anlaşılabilirmiş

(42)

Soyadı: -lı, -li, -lu, -lü Ekleri

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Kelimelerin yazımında kesme işaretleri yanlış kullanılmıştır. Açıklamaya uygun şekilde alt satıra yazalım.

Elazığ’lı

...

Balıkesir’li

...

Burdur’lu

...

Güneş’li

...

Konyalı’lar

...

İzmirli’ler

...

Pakistan’lı

...

Arjantin’li

...

Bolu’lu

...

Samsun’lular

...

Erzincan’lılar

...

Mardin’liler

...

-lı, -li, -lu, -lü ekleri özel isimlerin yanına geldiğinde kesme işareti

ile ayrılmaz.

(43)

B. Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

Cümleleri yanlışlıkları düzelterek alt satıra yazalım.

a Ceyhunun teyzesi Eskişehirde oturuyor.

e Dünya kupasında Avrupa’lı takımlar başarılı oldu.

c Asker ocağında Giresun’lu adaşımla tanıştım.

g İstanbul’lular piknik alanlarını doldurdu.

b Şükrünün babası Edirne’lidir.

f Afrika’lı çocuklar zor şartlarda eğitim görüyor.

d Japon’lar Dünyanın en çalışkan insanlarındandır.

h Ege’liler konuksever insanlardır.

ı Derya Kayseri’li, Merve Nevşehir’lidir.

(44)

Soyadı:

A. Kelimelerden yazılışı doğru olanlara

“D”, yanlış olanlara “Y” yazalım. B. Aşağıdaki kelimelerin doğrusunu noktalı yerlere yazalım.

diken fırca

domatez kitab

bıcak oyuncak

sürpriz çikolata

cimnastik sevinc

fermuar dişci

bilmeçe itfaiye

defter bisiklet

teneffüs öğrençi

çekirke kulube

fasülya şemşiye

kirbit yalnış mutvak penbe pırogram çarşanba hırhız pilastik eylence cizgi perşenbe herkez yanlız meyve çadde kofte kumpara çifçi taplo gurup

fabrika çoçuk

D

Yazım (İmla) Kuralları

(45)

NE KAYNAMAZ ŞEYMİŞ Hay dedim, huy dedim Bu ne pişmez şey dedim.

Bir iken iki olduk, Üç iken dört olduk.

Anan soylu, baban soylu derken Kırk olduk.

Kırkımız kırk ateş yaktık!

Kırk gündür kaynatırım kaynamaz.

Baktım ki olacak gibi değil Sofraya konacak gibi değil.

Eğil dağlar eğil dedik, Onumuz hu çekti, Onumuz su çekti,

Onumuz un, odun çekti.

Haydan geleni huya sattık, Unu, bulguru suya kattık.

Suyu kazana,

Kazanı yeniden ocağa attık.

Vay ne kaynattık ne kaynattık...

De şimdi , kaynar mı kaynamaz mı?

Derken efendim, Bu kez başını kaldırıp Bize bakmaz mı!

İnternetten

1. Yandaki metnin türü aşağıdaki- lerden hangisidir?

A. şiir B. tekerleme C. hikaye 2. “ocak” kelimesi aşağıdaki cümlele- rin hangisinde metindeki anlamıy- la kullanılmıştır?

A. Ahmet’in babası maden oca- ğında çalışıyor.

B. Ocak ayının sonunda okullar tatil olacak.

C. Annem suyu ocağın üzerine koydu ve altını yaktı.

3. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı metinde yoktur?

A. Toplam kaç ateş yakılmış?

B. Suya ne katmışlar?

C. Kazanda ne varmış?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir?

A. Bu ne pişmez şey dedim.

B. Onumuz su çekti.

C. Eğil dağlar, eğil dedik.

5. Kazanı yeniden ocağa attık.

Cümlesinde altı çizili kelime ile anlatılmak istenen hangisidir?

A. çıkardık B. kaynattık C. koyduk

(46)

Soyadı: Değerlendirme - 3 TOPUM

Bir topum var, lastikten, Lastik değil çelikten.

Ne yırtılır ne patlar Vurdukça zıplar, atlar.

Atar, oynarım hop hop Ne güzeldir lastik top.

Yusuf Ziya ORTAÇ

5. Yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. şiir B. hikaye C. masal 6. Atatürk, çocukları çok sever,

... buldukça onlarla oynardı.

Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

A. her zaman B. fırsat C. sürekli

7. Mevsimine göre giyin, Hiç üşütme kendini, Zamanında aşı ol, Sık sık yıka elini.

Beytullah Hatoğlu Yukarıdaki şiirin konusu aşağıda-

kilerden hangisidir?

A. mevsimler B. aşı C. sağlık 8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden

hangisi diğerlerinden farklıdır?

A. yurt - vatan B. hür - özgür C. faydalı - zararlı

9. kuzu1

kilim2

kürek3

Yukarıdaki sözcükler sözlükteki yerlerine göre sıralandığında sı- ralama nasıl olur?

A. 2 - 1 - 3 B. 1 - 3 - 2 C. 2 - 3 - 1 1. Şairin nasıl bir topu varmış?

A. çelikten B. lastikten C. bezden

2. Şair topun sağlamlığını şiirin han- gi satırında belirtmiştir?

A. Atar, oynarım hop hop B. Bir topum var, lastikten

C. Lastik değil çelikten

3. Şairin lastik top hakkında hissettiği duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Topu kıskanıyor.

B. Topunu çok seviyor.

C. Topunu kimseyle paylaşmıyor.

4. Şiirdeki çocuk için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A. Oyunbozan bir çocuktur.

B. Top oynamayı seviyor.

C. Neşeli bir çocuktur.

Aşağıdaki ilk beş soruyu şiire göre cevaplandırınız.

Referanslar

Benzer Belgeler

c.1980’lerda ise psikoloji, başlangıçtaki ilgisi olan zihinsel süreçlere yeniden yönelmiş zihnimizin bilgiyi nasıl işlediğini, bilginin nasıl depolandığını, nasıl

A. Köpek, bahçenin dışındadır. İnek, bahçenin içindedir. Tavşan, bahçenin içindedir. 7.) Resme göre, kaplumbağa bahçenin neresindedir.. Cem Nil

Yukarıdaki forma numaraları sıra ile yazıldığına göre hangi sayı yazılmaz?. A.. 10

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yokturA. Hüseyin bu duruma çok üzül- müş (

“Basit” kelimesi aşağıdaki cümle- lerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştırB. Bu sorunun basit bir çözü-

A) Özel araçlar alçak olduğu için. B) Kaza sırasında emniyet kemerinin çocukları daha iyi koruması için. C) Çocukların araçtan çıkmaması için. Özel araçlarda

A) Trafik kurallarına uymak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını korumaktır. B) Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin sorumluluğudur. C)

2- Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı cümle haline getirip yazalım. 1) Ayşegül tek başına evde oynuyordu.