Fen-Edebiyat Fakültesi

Tam metin

(1)

Fen-Edebiyat Fakültesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut ANKARA t 0312 246 66 29 f 0312 246 66 30

(2)

İçindekiler

02 Dekanın Mesajı

04 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 12 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 22 Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 30 Psikoloji Bölümü

46 Sosyoloji Bölümü

54 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

(3)

Dekanın Mesajı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 yılında kurulmuştur. Fakültemiz; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe ve İngilizce), Mütercim Tercümanlık (İngiliz- ce), Psikoloji (en az %30 İngilizce), Sosyoloji (Türkçe ve İngilizce) ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümlerin kuruluş aşamalarında, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öner- diği ölçütler dikkate alınmış ve öğretim programları öğrenci merkezli eğitim modeliyle hazırlanmıştır.

Bu modeli destekleyen bölümlerin ihtiyaçlarına uygun olarak zorunlu ve tercihe bağlı olarak kendi bölü- münden veya farklı disiplinlerden seçmeli dersler de öğretim programlarımızda yer almaktadır. Ayrıca uygulamalı derslerde kullanılacak yabancı dil, biyoloji-genetik, sanal gerçeklik vb. farklı laboratuvarlar da Fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm- lerimiz FEDEK tarafından; Psikoloji Bölümümüz de Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından akredite edilmiş durumdadır.

Çağdaş ve dinamik eğitim vizyonuna uygun olarak Fen-Edebiyat Fakültesinin temel amacı; eleştirel düşünebilen, sorgulayan, bilgiye erişim konusunda yüksek becerilere sahip, yaratıcı fikir üretebilen ve problem çözümünde etkin görev alabilen, sosyal ve fiziksel çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen, hem bireysel hem de takım çalışmasına yatkın, teknoloji okuryazarlığına sahip, belirsizliğe karşı toleransı yük- sek, farkı görüş, inanç ya da inançsızlık, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimler konusunda eşitlikçi, mesleki etik kuralları gözeten, özgür ve kendine güvenen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Fen- Edebiyat Fakültelerinin bağlı bulundukları üniversitelerin ve ülkemizin bilimsel ve entelektüel gelişimine katkısı konusundaki öneminin ve bunun dünya ölçeğindeki yansımalarının farkında ve bilincinde olarak öğrencilerimizle birlikte sürekli yenilenmeye, gelişmeye açık bir eğitim felsefesi ışığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üniversite eğitimi sadece dersliklerde yürütülen derslerden ibaret değildir. Öğrenci- lerimizin bilgi ve becerilerini artırmaları ve uluslararası alanda yeni deneyimler edinmelerini sağlamak amacıyla Erasmus+ programı ile bir dönemlerini Avrupa’daki üniversitelerde eğitim alarak geçirmelerini destekliyoruz. Bu, onlara sadece bir eğitim çeşitliliği değil, aynı zamanda önemli bir yaşam deneyimi de kazandıracaktır. Fakültemizin öğrencilerine sağladığı diğer bir olanak da, gerekli başarı ölçütlerini sağlamak koşuluyla öğrencilerimizin üniversitemizin yan-dal ve çift anadal program seçeneklerinden yararlanarak ilgi duydukları başka bir bölümden de ders alabilmeleri, hatta çift anadal programının uy- gulandığı alanlarda iki bölümden birden mezun olma hakkını elde edebilmeleridir. Başkent Üniversite- sinde öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve becerilerine uygun pek çok öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bölümlerimizin öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci toplulukları da etkin bir şekilde faaaliyetlerini sürdürmektedirler. Öğrencilerimiz bu topluluklarda görev alabilir ve farklı deneyimler kazanabilirler. Fa- külte olarak öğrencilerimizin en azından kendi bölüm topluluklarına üye olmalarını ve bu toplulukların etkinliklerinde görev almalarını önemsiyoruz.

Sevgili öğrenciler, Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hakkında daha fazla bilgi almak için fef.

baskent.edu.tr adresini ziyaret edebilir ve Twitter üzerinden (@fefbaskent) Fakültemizde yapılan çalış- malar ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye güncel olarak erişebilirsiniz. Sevgilerimle.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir Dekan

(4)

Bölümün Tanıtımı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 1994-95 öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve eğitim dili İngilizcedir. Bölümümüz, üst düzeyde İngilizce bilen, dil, kültür ve edebiyat analizleri yapabilen, genelde Batı, özelde ise Anglo - Sakson ve Amerikan kültürünü iyi tanıyan ve bu bilgi ve donanımların ışığında düşünen, soru soran, yorum yapabilen, yaratıcı ve dinamik bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür.

Lisans programı, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmelerini hedefleyen derslerin yanı sıra, Amerikan kültürü ve edebiyatının tarihsel, yazınsal ve eleştirel açıdan araştırılmasına yönelik dersler içermektedir. Öğrenciler, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde ilk iki yıl, “Edebiyat Çalışmalarına Giriş”, “Akademik Araştırma ve Yazma”, “İngiliz Kültürü ve Edebiyatı” ve “Classical Mythology” gibi temel edebiyat dersleri alırlar. Daha sonraki dönemlerde, “Amerikan Şiirinin Gelişimi”,

“Çağdaş Amerikan Şiiri”, “Amerikan Bilimkurgu Edebiyatı”, “Yerli Amerikalı Kültürü ve Edebiyatı” ve

“Postmodern Amerikan Romanı” gibi edebiyat derslerinin yanı sıra “Kültür Çalışmalarında Özel Konular”

ve “Amerikan Kültürü ve Sinema” gibi kültür ağırlıklı alan dersleri okutulur. Bunların dışında, üçüncü yıldan itibaren öğrenciler “Uyarlama Çalışmaları”, “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” ve “Amerikan Popüler Edebiyatı” gibi bölümde açılan seçmeli dersleri alabilirler.

Bölümümüzde düzenlenen akademik etkinlikler arasında Bölüm İçi Öğrenci Semineri, Uluslararası Öğrenci Konferansı, Araştırma Projesi Yarışması, “Critical Perspectives Seminar Series” seminer çalışmaları ile çeşitli film gösterimleri ve tartışmaları bulunmaktadır. Bölümümüzde bugüne kadar 3 Uluslararası Öğrenci Konferansı düzenlenmiştir. Bölümümüzün AMERSociety adlı mesleki topluluğu Comet adlı öğrenci seminerleri düzenlemektedir. Bölümümüzün yaptığı akademik çalışmalar arasında 9-10 Mayıs 2013’te düzenlenen Uluslararası Henry James Konferansı, 7-8 Mayıs 2015’te düzenlenen Uluslararası F. Scott Fitzgerald Konferansı ve 13-15 Mart 2019’da düzenlenen Uluslararası “Health and Healing in Culture and Literature” Konferansı bulunmaktadır.

Bölümümüz 2021-2022 bahar döneminde One Day American Authors Symposium isimli uluslararası bir sempozyum serisi başlatmıştır ve bu çerçevede 11 Nisan 2022’de Toni Morrison sempozyumu uluslarası üniversitelerden katılım sağlayan konuşmacılarla gerçekleştirilmiştir.

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiştir.

Bölümümüzün AMERSociety adlı bir mesleki öğrenci topluluğu ve AMER Drama Club adlı bir tiyatro kulübü vardır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Bölümü

Dil Puan Türü

---

(5)

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Merve SARIKAYA ŞEN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Selen AKTARI SEVGI (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Defne TUTAN (Fakülte Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Himmet UMUNÇ Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞEN Dr. Öğr. Üyesi Deniz KIRPIKLI Dr. Öğr. Üyesi Tarık Tansu YIĞIT Dr. Öğr. Üyesi Melike TOKAY ÜNAL Arş. Gör. Gül VARLI KARAARSLAN Arş. Gör. Senar ARCAK

Bölümün avantajları

• Bölümümüzden üst düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce bilgisiyle mezun olan öğrencilerimiz, çok farklı meslek alanlarında çalışabilmektedirler.

• Eğitimleri süresince edindikleri edebiyat bilgisi, eleştirel ve analitik düşünme becerisi, genel kültür birikimi ve araştırma becerilerini kazanmış olarak, girdikleri her işe kolaylıkla uyum sağlayan, çalışma disiplini olan, yaratıcı bireyler olarak mezun olurlar.

Bölüm mezunlarının çalışma alanları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, pedagojik formasyon sertifikası alarak, özel kolejlerde, dil okullarında, İngilizce eğitim veren özel kurumlarda veya devlet okullarında farklı seviyelerde (ilkokul, ortaokul ve lise gibi) İngilizce öğretmenliği görevi yapabilirler. Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında okutman veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Buna ek olarak, çeşitli ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarında ve özel kurumlarda görev yapabilirler. Dil ve kültür alanındaki becerilerini kullanarak turizm alanında rehberlik, çevirmenlik ve turistik işletmelerde yöneticilik gibi mesleklere yönelebilirler. Mezunlarımız için akademik kariyer yapmak da seçenekler arasındadır.

Mezunların çalıştıkları kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri, dershanaler, dil okulları, elçilik ve konsolosluklar, çeviri büroları, basın ve yayın kuruluşları, turizm şirketleri, reklam ajansları, yurtdışı eğitim danışmanlıkları, oteller ve turistik işletmeler.

Bölümün sunduğu ayrıcalıklar

Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) içinde yer alan Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanmaktadırlar.

Ayrıca Bölümümüzde, Üniversitemiz lisans öğrencilerinin eğitim görebilecekleri Çift Anadal Lisans Programı ve Yan Dal Programı mevcuttur. Bölüm öğrencilerimiz de diğer bölümlerde Çift Anadal Lisans Programına ve Yan Dal Programına katılabilirler.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanları

Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak staj talep eden öğrencilerimize, ilgi duydukları alanlarda destek sağlanmaktadır.

Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından “Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Bölüm Internet Sayfası: ake.baskent.edu.tr Facebook: AmerBaskent

Instagram: baskent.acl Twitter: BaskentACL

(6)

T: Haftalık Teorik Ders Saati U: Haftalık Uygulama Ders Saati K: Dersin Toplam Kredi Saati Akts: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Ök: Ön Koşul

Akademik Program

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS

Üniversite Zorunlu Dersleri

ICT100 Bilgisayar Okuryazarlığı 2 - 2 2

GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım - 2 1 1

ORY100 Üniversite Hayatına Giriş 1 - 1 1

Dönem I (Güz)

ACL001 Alan Seçmeli Dersi I 3 - 3 4

ACL101 Akademik Araştırma ve Yazma

Becerileri I 3 - 3 5

ACL103 Temel Çeviri 3 - 3 4

ACL111 Batı Medeniyetleri Tarihi I 3 - 3 5

ACL115 İngiliz Kültürü ve Edebiyatı 3 - 3 5

ACL121 Edebiyat Çalışmalarına Giriş I 3 - 3 5

TÜRK101 Türk Dili I 2 - 2 2

TOPLAM 14 - 14 21

Dönem II (Bahar)

ACL002 Alan Seçmeli Dersi II 3 - 3 4

ACL102 Akademik Araştırma ve Yazma Becerileri II 3 - 3 5

ACL104 İleri Düzeyde Çeviri 3 - 3 4

ACL112 Batı Medeniyetleri Tarihi II 3 - 3 5

ACL116 Klasik Mitoloji 3 - 3 5

ACL122 Edebiyat Çalışmalarına Giriş II 3 - 3 5

TÜRK102 Türk Dili II 2 - 2 2

TOPLAM 20 - 20 30

Dönem III (Güz)

ACL003 Alan Seçmeli Dersi III 3 - 3 4

ACL004 Alan Seçmeli Ders IV 3 - 3 4

ACL030 Teknik Seçmeli Ders I 3 - 3 4

ACL223 Amerikan Edebiyatı Tarihi I 3 - 3 6

ACL251 Amerikan Tarihi I 3 - 3 5

ACL253 Kültür Çalışmalarına Giriş I 3 - 3 5

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 2

TOPLAM 20 - 20 30

Dönem IV (Bahar)

ACL005 Alan Seçmeli Ders V 3 - 3 4

ACL006 Alan Seçmeli Ders VI 3 - 3 4

ACL031 Teknik Seçmeli Ders II 3 - 3 4

ACL224 Amerikan Edebiyatı Tarihi II 3 - 3 6

ACL252 Amerikan Tarihi II 3 - 3 5

ACL254 Kültür Çalışmalarına Giriş 3 - 3 5

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 - 2 2

TOPLAM 20 - 20 30

Dönem V (Güz)

ACL007 Alan Seçmeli Dersi VII 3 - 3 4

ACL008 Alan Seçmeli Dersi VIII 3 - 3 4

ACL050 Alan Dışı Seçmeli Ders I 3 - 3 4

ACL331 Klasik ve Modern Eleştiri Kuramları 3 - 3 5

ACL341 Amerikan Romanının Başlangıcı 3 - 3 5

ACL343 Amerikan Şiirinin Kökenleri 3 - 3 4

ACL351 Kültür Çalışmalarında Özel Konular 3 - 3 4

TOPLAM 21 - 21 30

Dönem VI (Bahar)

ACL009 Alan Seçmeli Dersi IX 3 - 3 4

ACL010 Alan Seçmeli Dersi X 3 - 3 4

ACL051 Alan Dışı Seçmeli Ders II 3 - 3 4

ACL332 Çağdaş Eleştiri Kuramları 3 - 3 5

ACL342 Modern Amerikan Romanı 3 - 3 5

ACL344 Amerikan Şiirinin Gelişimi 3 - 3 4

ACL346 Tiyatronun Kökenleri 3 - 3 4

TOPLAM 21 - 21 30

Dönem VII (Güz)

ACL011 Alan Seçmeli Dersi XI 3 - 3 4

ACL012 Alan Seçmeli Dersi XII 3 - 3 4

ACL443 Postmodern Amerikan Romanı 3 - 3 6

ACL445 Çağdaş Amerikan Şiiri 3 - 3 5

ACL447 Modern Amerikan Tiyatrosu 3 - 3 5

ACL453 Amerikan Sineması ve Film Çalışmaları I 3 - 3 6

TOPLAM 18 - 18 30

Dönem VIII (Bahar)

ACL013 Alan Seçmeli Ders XIII 3 - 3 4

ACL014 Alan Seçmeli Ders XIV 3 - 3 4

ACL444 Çağdaş Amerikan Romanı 3 - 3 6

ACL448 Çağdaş Amerikan Tiyatrosu 3 - 3 5

ACL454 Amerikan Sineması ve Film Çalışmaları II 3 - 3 6

ACL460 Sosyal Sorumluluk Projesi 2 1 3 5

TOPLAM 17 1 18 30

(7)

Seçmeli Dersler

ACL171 Akademik Okuma ve Anlama Becerileri 3 - 3 4

ACL172 İngiliz Edebiyatından Seçmeler 3 - 3 4

ACL173 Konuşma ve Hitabet Sanatı 3 - 3 4

ACL174 Kısa Öykü 3 - 3 4

ACL175 Dünya Mitolojisi 3 - 3 4

ACL176 Kurgu Dışı Anlatı 3 - 3 4

ACL271 Klasik Edebiyat 3 - 3 4

ACL272 Dünya Edebiyatından Seçmeler 3 - 3 4

ACL273 Amerikan Popüler Kültürü 3 - 3 4

ACL274 Amerikan Kültürü ve Müzik 3 - 3 4

ACL275 Amerikan Popüler Edebiyatı 3 - 3 4

ACL276 Amerikan Kültürü ve Animasyon 3 - 3 4

ACL371 Edebi Çeviri 3 - 3 4

ACL372 Yaratıcı Yazarlık 3 - 3 4

ACL373 Amerikan Batısı 3 - 3 4

ACL374 Grafik Anlatı 3 - 3 4

ACL375 Amerikan Siyaseti 3 - 3 4

ACL376 Amerikan Tiyatrosu ve Performans 3 - 3 4

ACL377 Edebiyat ve Kent 3 - 3 4

ACL378 Amerikan Bilim Kurgu Edebiyatı 3 - 3 4

ACL379 Kadın ve Yazın 3 - 3 4

ACL380 Medya Çalışmaları 3 - 3 4

ACL381 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3 - 3 4

ACL382 Amerika'da Irk ve Etnik Köken 3 - 3 4

ACL471 Yerli Amerikalı Kültürü ve Edebiyatı 3 - 3 4

ACL472 Asyalı Amerikalı Kültürü ve Edebiyatı 3 - 3 4

ACL473 Hispanik Amerikalı Kültürü ve Edebiyatı 3 - 3 4

ACL474 Yahudi Amerikalı Kültürü ve Edebiyatı 3 - 3 4

ACL475 Edebiyat ve Felsefe 3 - 3 4

ACL476 Uyarlama Çalışmaları 3 - 3 4

ACL477 Edebiyat ve Psikanaliz 3 - 3 4

ACL478 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 - 3 4

ACL479 Amerikan Doğa Yazını 3 - 3 4

ACL480 Türk-Amerikan İlişkileri Tarihi 3 - 3 4

Teknik Seçmeli Dersler

ACL291 İspanyolca I 3 - 3 4

ACL292 İspanyolca II 3 - 3 4

• Öğrencilerin alması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az 6’sı AMER kodlu olmalıdır.

• Öğrencilerin programdaki derslere ek olarak, Üniversitemizde zorunlu olan ORY 100 Üniversite Hayatına Giriş, ICT100 Bilgisayar Okuryazarlığı ve GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım derslerini almaları gerekmektedir.

• Mezuniyet için gerekli asgari kredi 240 AKTS’dir.

(8)

Bölümün Tanıtımı

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. İnsan ve farklı organizmaların genetik şifre bütününün çözümlenmesi ile yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.

Ülkemizin moleküler biyoloji ve genetik alanı politikaları global eğilimler çerçevesinde kurgulanmaktadır. Ülkemizin bilim ve teknoloji stratejilerinde, kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması, kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ve araştırma altyapısının geliştirilmesi önerilmektedir. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, bu bağlamda ülkemizde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, öncelikle Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin biyoloji, fizik, kimya ve matematik alanlarında temel altyapıyı kazanarak teorik ve uygulamalı fen bilimlerinde bilgi ve bulguların insanlık ve toplum yararına uygulanabilmesi için genel bakış açısına sahip olması hedeflenmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik alanında öğrencilerin, genlerin moleküler yapı ve fonksiyonlarını, hücrenin genetik bilgiyi nasıl okuduğunu ve ifade ettiğini moleküler düzeyde öğrenirken, bu süreçleri canlıların evrimi, birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkileri ve hastalıklar açısından anlamlandırabilecek bilgi donanımına sahip olması hedeflenmektedir.

Mezunlarımızın, alanında teorik bilgiyi kullanırken deneysel yaklaşım ve laboratuvar ilkelerini çözüm odaklı uygulayabilme becerisine sahip olarak mesleki kariyerlerini yönlendirmeleri hedeflenmektedir. Böylelikle, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, sorgulayıcı ve deneysel bakış açısına sahip ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen moleküler biyologların ülkemize kazandırılması sağlanacaktır.

Bölümün avantajları

• Moleküler biyoloji alanında canlıların yapıtaşı olan ve işlevsellik sağlayan biyolojik moleküller kadar birbirleriyle olan etkileşimleri de sistemlerin bütünsel olarak anlaşılması açısından önemlidir. Bu nedenle, bölümümüzde analitik düşünce yapısına yönelik, mezunlarımızın alanda neden ve nasıl sorularına cevap bulabilmelerine yardımcı olacak uygulamalı ve tartışmalı eğitim anlayışı benimsenmiştir.

• Eğitim programımız farklı alan uzmanlıklarına sahip ve deneyimli eğitim kadrosu ile yürütülmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik alan eğitiminde uygulamalı eğitim programı öğrencilerin sorgulayıcı bakış açısını kazanmaları ve sorgularken deneysel yaklaşımları benimsemeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bölümümüzde yaklaşık olarak her üç ders saatinin bir saati uygulama saatidir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Türkçe Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı

Ingilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı

Sayısal Puan Türü

---

(9)

Akademik Kadro

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY IŞERI (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Füsun EYIDOĞAN

Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN Doç. Dr. Ceyhun KAYIHAN Dr. Öğr. Üyesi Özge ERDEMLI Dr. Öğr. Üyesi Başak KANDEMIR Dr. Öğr. Üyesi Beyza GÖKÇINAR Dr. Öğr. Üyesi Cem ERDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKIN PEKŞEN Dr. Öğr. Üyesi Özge AKBULUT ÇALIŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BALCI

Araş. Gör. Aliye Ezgi GÜLEÇ Araş. Gör. Bilge DURGUT Araş. Gör. Zeynep KAVASOĞLU Araş. Gör. Mehmet Alp GÜNER

• Moleküler biyoloji ve genetik alanları teknolojinin de gelişimi ile güncel olarak gelişme gösteren dinamik alanlardır. Bölümümüzde, bu bilinçle eğitim veren akademik kadromuz öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen ve bilgi donanımlarını güncelleyebilen bireyler olmalarına yönelik bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaktadırlar. Ek olarak, günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler moleküler biyoloji ve genetik alanlarına da yansımış ve bu alanlarda yetişmiş elemanların bilgisayar teknolojilerini kendi alanlarına etkin olarak uygulamalarını gerekli kılmıştır. Bölüm programımızda bilgisayar teknolojilerinin alanda kullanımına ve biyoinformatik yaklaşımlara yönelik dersler bulunmaktadır.

• Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi moleküler biyoloji ve genetik alanında da önemli kilometre taşları disiplinlerarası ekip yaklaşımlarıyla elde edilmiştir. Öğrencilerimizin üniversitemizin farklı bölümlerinde yan dal ve çift anadal olanağı bulunması öğrencilerimizin alan eğitimini farklı disiplinlerin eğitimleri ile birleştirerek çok disiplinli bakış açısı kazanmasına olanak sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü’nün bulunması da öğrencilerimizin bitirme projelerini disiplinlerarası yapabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

• Bölümümüzde, öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışma konularına ve alanın diğer alanlar ile kesişme konularına hakim olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu nedenle, bölümümüzde Bahar ve Güz Dönemi Seminer Dizileri yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, bu kapsamda dönem boyunca Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da başka alanlarda yaşam bilimleri ile kesişen konularda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ya da girişimciler ile bir araya gelme olanağına sahiptirler. Bu seminerler mesleki farkındalığın ve yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunarak öğrencilerimize avantaj sağlamaktadır.

• Öğrencilerimiz Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programımızda lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

• Bölümümüz, öğrencilerimizin gerek lisans öğrenimi süresince değişim programlarına katılmalarını gerekse zorunlu ya da gönüllü staj için yurtdışı çalışmalarını desteklemektedir. ERASMUS+

kapsamında İspanya Madrid ve Elche’de, Slovakya Bratislava ve Hırvatistan Osijek’de bulunan üniversiteler ile anlaşmalarımız bulunmakta ve öğrencilerimiz eğitimlerinin bir dönemini bu bölümde devam ettirme ya da staj imkanına sahiptir.

• Öğrencilerin ders dışı zamanlarını bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmelerini teşvik etmek amacı ile bölümüz bir etkinlik puanlama sistemi yardımıyla her yarıyılda MBG kodu ile açılan katalog derslerinden, herhangi birinde kullanılmak üzere öğrencilerin ek yarım harf almasına olanak sağlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik

(10)

Bölümü öğrencilerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu yaklaşım, Başkent Üniversitesi’nin sadece akademik hayatta değil beşeri yaşamda da başarılı mezunlar yetiştirme maksadının bir ürünüdür. Bu yaklaşım öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif ilgilerini ilerletecek ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

• Bölümümüzde Öğrenci Asistanlığı Programı başlatılması planlanmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerimizin daha önce aldıkları uygulamalı bir dersin laboratuvar asistanlığını yaparak akademik anlamda kendisini geliştirmeyi isteyen öğrencilere eğitim ve öğretime katkı deneyimi kazandırmaktır.

Staj ve Uygulamalı Eğitim Imkanları

• Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri alan eğitimlerini üç adet multidisipliner labora- tuvarda, fizik derslerinin uygulamalarını ilgili laboratuvarda, bilgisayar teknolojilerinin kullanımını gerektiren dersleri ise bilgisayar laboratuvarlarında yürütme olanağına sahiptir. Ek olarak Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık alanlarında ayrıcalıklı eğitim olanaklarına sahiptir. Üniversite eğitim viz- yonu dahilinde öğrencilerimiz bu alanlardaki altyapı olanaklarını kullanma ayrıcalığına sahiptirler.

• Programda zorunlu staj ve bitirme projesi bulunmaktadır. Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve bağlı Araştırma Birimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin staj olanağı açısından önemli bir avantajdır. Ek olarak, Başkent Üniversitesi Kampüsünde bulunan ve bünyesinde Biyoteknoloji Ar-Ge şirketleri bulunduran Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi de bölüm staj olanakları açısından artı bir unsurdur.

• Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan donanımlı klinik ve araştırma laboratuvarlarında öğrencilerimize araştırma amaçlı çalışma olanakları sağlanabilmektedir.

(11)

T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi ÖK: Ön Koşul

Akademik Program

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS

Üniversite Zorunlu Dersleri

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı 2 - 2 2

GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım - 2 1 1

ORY100 Üniversite Hayatına Giriş 1 - 1 1

Dönem I (Güz)

MBG103 Genel Biyoloji 3 4 5 7

MBG113 Matematik I 3 - 3 4

MBG115 Genel Kimya I 3 2 4 5

TURK101 Türk Dili I 2 - 2 2

MBG117 Genel Fizik I 2 2 3 5

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 2

ENG125 İngilizce I 4 - 4 5

TOPLAM 19 8 23 30

Dönem II (Bahar)

MBG104 Hücre Biyolojisi I 3 4 5 7

MBG114 Matematik II 3 - 3 4

MBG116 Genel Kimya II 3 2 4 5

TURK102 Türk Dili II 2 - 2 2

MBG118 Genel Fizik II 2 2 3 5

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 - 2 2

ENG126 İngilizce II (ÖK:ENG125) 4 - 4 5

TOPLAM 19 8 23 30

Dönem III (Güz)

MBG209 Hücre Biyolojisi II 3 4 5 7

MBG203 Genetik 3 - 3 3

MBG222 Organik Kimya 3 - 3 3

MBG218 Bilim Tarihi ve Etik 2 - 2 2

ENG225 İngilizce III (ÖK:ENG126) 4 - 4 5

MBG213 Moleküler Biyoloji 3 - 3 4

MBG223 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı - 4 2 4

MBG215 Biyolojik Bilimlerde Bilişim Teknolojileri - 2 1 2

TOPLAM 18 10 23 30

Dönem IV (Bahar)

MBG202 Moleküler Genetik 3 - 3 5

MBG210 Mikrobiyoloji 3 - 3 4

MBG220 Mikrobiyoloji Laboratuvarı - 4 2 4

MBG230 Biyokimya I 3 0 3 4

ENG226 İngilizce IV (ÖK:ENG225) 4 - 4 5

MBG208 Fizyoloji 3 2 4 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders I 3 - 3 4

TOPLAM 19 6 22 30

Dönem V (Güz)

MBG331 Biyokimya II 3 - 3 4

XXX Bölüm Dışı Seçmeli Ders* 3 - 3 4

MBG305 Rekombinant DNA Teknolojisi 3 - 3 4

MBG303 Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma

Teknikleri 1 4 3 8

MBG307 Girişimcilik ve Proje kültürü 2 - 2 2

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders II 3 - 3 4

XXX Teknik Seçmeli Ders** 3 - 3 4

TOPLAM 18 4 20 30

Dönem VI (Bahar)

MBG332 Biyokimya II Laboratuvarı - 4 2 4

MBG310 Genetik Mühendisliği 3 - 3 4

MBG316 Biyoistatistik 3 2 4 5

MBG309 Bitki Biyolojisi 3 2 4 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders III 3 - 3 4

XXX Teknik Seçmeli Ders** 3 - 3 4

MBG409 Doku Kültürü 2 2 3 5

TOPLAM 17 10 22 30

Dönem VII (Güz)

MBG403 Biyoinformatik 2 2 3 5

MBG413 Yaz Stajı - 2 1 5

MBG451 Bitirme Projesi I 1 2 2 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders IV 3 - 3 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders V 3 - 3 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders VI 3 - 3 4

XXX Teknik Seçmeli Ders** 3 - 3 4

TOPLAM 15 6 18 30

Dönem VIII (Bahar)

MBG402 Biyoteknoloji 3 - 3 5

MBG452 Bitirme Projesi II 1 4 3 10

MBG406 Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri 1 - 1 3

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders VII 3 - 3 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders VIII 3 - 3 4

MBGXXX Bölüm Seçmeli Ders IX 3 - 3 4

TOPLAM 14 4 16 30

(12)

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Bölüm Seçmeli Dersler

MBG312 Bitki Fizyolojisi 3 - 3 4

MBG313 Ekoloji 3 - 3 4

MBG315 İmmünoloji 3 - 3 4

MBG318 Veri Bilimine Giriş 2 2 3 4

MBG321 Uygulamalı Mikrobiyoloji 2 2 3 4

MBG323 Sinyal İletimi 3 - 3 4

MBG327 Sinirbilim 3 - 3 4

MBG328 Davranış Genetiği 3 - 3 4

MBG333 Genetik Hastalıklar 3 - 3 4

MBG340 Biyofizik 3 - 3 4

MBG345 Omiks Teknolojilerine Giriş 3 - 3 4

MBG346 Biyoçeşitlilik 3 - 3 4

MBG411 Bitki Moleküler Biyolojisi 3 - 3 4

MBG414 Biyoinformatik II 2 2 3 4

MBG416 Embriyoloji 3 - 3 4

MBG417 Kök Hücre Biyolojisi 3 - 3 4

MBG418 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 - 3 4

MBG419 Fonksiyonel Genomik 3 - 3 4

MBG420 Bitki Genetiği ve Biyoteknolojisi 3 - 3 4

MBG422 Enzimoloji 3 - 3 4

MBG424 Epigenetik 3 - 3 4

MBG426 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3 - 3 4

MBG429 Hayvan Davranışları 3 - 3 4

MBG430 Farmakoloji 3 - 3 4

MBG431 Farmakogenetik 3 - 3 4

MBG432 Biyomoleküller 3 - 3 4

MBG434 Moleküler Biyolojide Özel Konular 3 - 3 4

MBG435 Hücre Döngüsü ve Ölümü 3 - 3 4

MBG436 Nanoteknoloji 3 - 3 4

MBG437 Doku Mühendisliği 3 - 3 4

MBG438 Biyomalzeme 3 - 3 4

MBG439 Evrimsel Biyoloji 3 - 3 4

MBG442 Biyoloji ve Hukuk 3 - 3 4

MBG443 Biyoanalitik Teknikler 3 - 3 4

Üniversite Geneline Açılan Seçmeli Dersler

MBG100 Biyolojik Bilimlere Giriş 3 - 3 5

MBG200 Temel Biyoteknoloji 3 - 3 5

Akademik Ingilizce Bölümü Tarafından Açılan Teknik Seçmeli Dersler

ENG367 İngilizce V 4 - 4 5

ENG368 İngilizce VI 4 - 4 5

ENG425 İngilizce VII 4 - 4 5

ENG426 İngilizce VIII 4 - 4 5

* Bölüm dışı seçmeli ders: MBG kodu ile açılmayan en az 4 AKTS’lik üniversite genelinde açılan dersleri kapsamaktadır.

** Teknik seçmeli ders: MBG veya ENG kodu ile açılan seçmeli ders havuzundaki en az 4 AKTS’lik dersleri kapsamaktadır.

(13)

Bölümün Tanıtımı

Günümüz dünyası, geçmişiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci ya- şamaktadır. İletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması ve ulaşım olanaklarının artması toplulukları, ülkeleri ve devletleri birbirleriyle daha yakın ilişkiler içinde bulunmaya zorlamaktadır. Bu ilişkilerin kurulup sürdürülebilmesi için toplumların birbirini tanıyarak anlaşmaları beklenir. Dünyadaki değişi- min hızı, iletişimin hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Dünyadaki değişime ayak uydurmaya çabalayan ve çoğunlukla sürecin ortasında bulunan Türkiye, aynı anda birçok topluluk, kültür ve dil kategorilerinde yer alan ülkelerle siyasi, toplumsal ve eko- nomik ilişkilere girmektedir. Bu ilişkilerin başarılı bir biçimde kurulup sürdürülebilmesi için, en başta kullanılan dilin doğru bir biçimde anlaşılıp, aktarılması gerekir. Dünyanın neredeyse bütün coğrafya, kültür ve dilleriyle sosyal ve ekonomik ilişkiye girecek ölçüde yayılan Türkiye’de, başta İngilizce ol- mak üzere, Almanca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça, vb. dillerde yetkin ve kalifiye mütercim tercü- manlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölümün avantajları

Türkiye’de, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bu konularda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısında önemli bir açık olduğu görülmektedir. Türkiye, özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha büyük önem kazanacak olan bu konularda, çağın gerisinde kalmamak için bu açığı kapatmak zorundadır. Bu bağlamda açılmış ve öğrenci alınması önerilen bölümde akademik ve tek- nolojik gelişmelerin izlenmesi ve bu gelişmelere katkı sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Türkiye’deki Mütercim-Tercümanlık Bölümleri üniversitelerin diğer akademik birimlerinin yetkinliği, donanımı ve gelişmişliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte, benzer programları yürütmektedir.

Tanımlanmış ve rolleri onaylanmış olan Mütercim-Tercümanlık mesleğinin genel beklentilerine uy- gun eğitim-öğretim sürecinin çerçevesi belli standartlara kavuşmuştur. Yine de meslek alanındaki gelişmeleri yakından izlemek önemlidir. Sözgelimi, Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çevi- ri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler, Bologna Deklarasyonu’nda vurgulandığı üzere, özellikle mezuniyet sonrasında “mesleki istihdam” sağlayabil- meye yönelik en yüksek ölçütlerin gözetilmesi, “EN 15038: 2006 Çeviri Hizmetleri Standardı, Hizmet Gereklilikleri” adlı Avrupa ve Uluslararası Standardizasyon Kurumlarının çerçevesi bölümümüzde dikkate alınıp programımız bu ilkelere göre uyarlanmıştır.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dil Puan Türü

---

(14)

Bölüm mezunlarının çalışma alanları

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölüm mezunlarına gerek ülkemizde gerekse yurtdışında her gün talep daha da artmaktadır. Ülkemizde mezunların istihdam alanları şöyledir: Simultane ve yazılı çe- viri büroları, Avrupa Konseyi, özel TV’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bankaların kambiyo bölümleri, DPT, MİT, TRT ve Anadolu Ajansları, Turizm sektörü, çeşitli uluslararası kuruluşlar, yayınevleri, editörlükler, özel ya da yayınevlerine bağlı olarak kitap çevirileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, özel çeviri büroları açma olanakları.

Staj olanakları

Program kapsamında öğrencilerin bir dönem boyunca çeviri stajı yapmaları zorunlu tutulmuştur. Staj boyunca çeviri mesleğine ilişkin kuramsal bilgileri uygulama fırsatı bulacak öğrenciler aynı zaman- da çeviri piyasası hakkında ayrıntılı bilgi edineceklerdir. Öğrenciler çeşitli devlet kurumlarında, özel kurumlarda, çeviri bürolarında, çeşitli turizm, lojistik ya da ticari şirketlerde stajlarını yapabilecektir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Selim Soner SÜTÇÜ (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Sabri KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi M. Onur DUMAN Dr. Öğr. Üyesi Orhan DEMIR Arş. Gör. Nur Güneş UÇAR Arş. Gör. Merve YAYGIN

(15)

T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi ÖK: Ön Koşul

Akademik Program

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS

Üniversite Zorunlu Dersleri

ICT100 Bilgisayar Okuryazarlığı 2 - 2 2

GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım - 2 1 1

ORY100 Üniversite Hayatına Giriş 1 - 1 1

Dönem I (Güz)

MTI107 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I 2 2 3 5

MTI109 İngilizce Dinleme ve Konuşma Becerileri 3 - 3 4

MTI105 İngilizce Dilbilgisi 3 - 3 4

MTI111 Dilbilim I 3 - 3 5

MTI151 Çeviribilime Giriş 3 - 3 5

MTI181 Batı Uygarlığı I 3 - 3 5

TÜRK101 Türk Dili I 2 - 2 2

TOPLAM 19 2 20 30

Dönem II (Bahar)

MTI106 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II 2 2 3 5

MTI108 Çevirmenler için Türkçe 3 - 3 4

MTI112 Dilbilim II 3 - 3 5

MTI130 Yazılı Çeviriye Giriş 2 2 3 5

MTI182 Batı Uygarlığı II 3 - 3 5

TÜRK102 Türk Dili II 2 - 2 2

MTIXXX Seçimlik Ders I* 3 - 3 4

TOPLAM 18 4 20 30

Dönem III (Güz)

MTI205 Çeviride Araştırma Yöntemleri 3 - 3 7

MTI231 Sözlü Çeviriye Giriş 3 - 3 5

MTI261 Çeviri ve Teknoloji 3 - 3 6

MTI271 Çeviri Kuramları 3 - 3 6

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 2

MTIXXX Seçimlik Ders II* 3 - 3 4

TOPLAM 17 - 17 30

Dönem IV (Bahar)

MTI212 Karşılaştırmalı Dilbilgisi (İngilizce-Türkçe) 3 - 3 6

MTI254 Kültür Çalışmalarına Giriş 3 - 3 5

MTI232 Teknik Çeviri 3 - 3 7

MTI242 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3 - 3 6

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 - 2 2

MTIXXX Seçimlik Ders III* 3 - 3 4

TOPLAM 17 - 17 30

Dönem V (Güz)

MTI321 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 4 - 4 7

MTI341 Sağlık Metinleri Çevirisi 3 - 3 6

MTI361 Çeviri Etiği 3 - 3 6

MTI371 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi 3 - 3 7

MTIXXX Seçimlik Ders IV* 3 - 3 4

TOPLAM 16 - 16 30

Dönem VI (Bahar)

MTI322 Yazınsal Çeviri I 3 - 3 7

MTI342 Ardıl Çeviri Teknikleri 4 - 4 7

MTI372 Söylem Çözümlemesi 3 - 3 6

MTI382 Basın Metinleri Çevirisi 3 - 3 6

MTIXXX Seçimlik Ders V* 3 - 3 4

TOPLAM 16 - 16 30

Dönem VII (Güz)

MTI421 Yazınsal Çeviri II 3 - 3 7

MTI441 Andaş Çeviri Teknikleri 3 - 3 7

MTI451 Hukuk Metinleri Çevirisi 3 - 3 8

MTI461 Çeviri Stajı 1 4 3 4

MTIXXX Seçimlik Ders VI* 3 - 3 4

TOPLAM 13 4 15 30

Dönem VIII (Bahar)

MTI422 Çeviribilimde Güncel Gelişmeler 2 2 3 6

MTI432 Çeviri Eleştirisi 3 - 3 8

MTI442 Çeviri Projesi 2 2 3 8

MTIXXX Seçimlik Ders VII* 3 - 3 4

MTIXXX Seçimlik Ders VIII* 3 - 3 4

TOPLAM 13 4 15 30

(16)

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Seçimlik Dersler

MTI 110 Sözcük Bilgisi ve Terim Çalışmaları 3 - 3 4

MTI 114 Not Alma Teknikleri 3 - 3 4

MTI 216 Uygulamalı Dilbilim 3 - 3 4

MTI 291 İngiliz Toplumu ve Kültürü 3 - 3 4

MTI 292 Amerikan Toplumu ve Kültürü 3 - 3 4

MTI 378 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi 3 - 3 4

MTI 381 Metin Çözümlemesi 3 - 3 4

MTI 429 Bilim kurgu ve Fantastik Kurgu Metinleri Çevirisi 3 - 3 4

MTI 462 Görsel-İşitsel Çeviri 3 - 3 4

MTI 471 Acil Durum ve Afet Çevirmenliği 3 - 3 4

MTI 481 Konferans Çevirmenliği 3 - 3 4

MTI 498 Toplum Çevirmenliği 3 - 3 4

MTI XXX Yabancı Dil*** 3 - 3 4

• Toplamda 8 seçimlik dersin en az 2’si bölüm seçmeli derslerinden olmalıdır.

• Öğrencilerimizin, programımızdaki derslere ek olarak, Üniversitemizde zorunlu olan ICT100 Bilgisayar Okuryazarlığı, GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar / İlk Yardım ve ORY100 Üniversite Hayatına Giriş dersle- rini almaları gerekmektedir.

• Mezuniyet için gerekli asgari kredi 240 AKTS’dir.

(17)

Psikoloji Bölümü

Eşit Ağırlık Puan Türü Eğitim Dili %30 İngilizce’dir.

---

Bölümün Tanıtımı

Psikoloji, tarih boyu kendisini meşgul eden en temel sorusunun “zihin-beden” ilişkisi olması nede- niyle, bir yönüyle biyolojik bilimlere, diğer yönüyle de sosyal bilimlere dayalı olan; insanın düşünce, duygu ve davranışlarındaki düzenlilikleri ve kuralları inceleyen bir bilimdir. Ayrıca psikoloji ve bu düşünce, duygu ve davranışlar arasından kişinin hayatı için işlevsel olmayanların değiştirilmesine ya da istenen davranışların ortaya çıkarılmasına yönelik uygulamaların yapıldığı bir meslek alanıdır.

İnsanın kendini tanıyıp anlamaya çalıştığı andan itibaren varolan bu uğraş, 19. yüzyılın sonunda felsefeden ayrılıp, bağımsız bir bilim alanı olarak önce Avrupa’da gelişmeye başlamış; 20. yüzyılın iki büyük savaşı sırasında da önce Amerika’da, daha sonra da dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde hızla büyüyüp, olgunlaşmış; toplumsal sorunların çözümüne yaptığı katkılar nedeniyle kendini ay- rıca bir meslek olarak da kabul ettirmiştir. Günümüzde sağlık, ekonomi, teknoloji, siyaset ve çevre sorunları gibi pek çok farklı alanda “insan” konusunun önemi fark edilmiş ve psikoloji bilimine veri- len önem artmıştır. Genellikle “sosyal bilimler” kategorisi içinde algılanan psikolojinin, temel bilim olan yönü yeterince tanınmamaktadır. Oysa ki bazı uzmanlık alanlarında psikoloji, doğa bilimleriyle iç içe çalışmakta; bazı ülkelerde temel bilim olarak sınıflandırılmaktadır. Bu farklılıklar nedeniyle bazı ülkelerde kendi adında bir fakülte olarak; bazılarında da sağlık bilimleri, fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinde bir bölüm kapsamında yer almaktadır. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasar- lama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorum- luluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen;

farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Bu bilgiler çerçevesinde, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün öncelikli hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

• Toplumda giderek artan ve artması öngörülen, “iyi yetişmiş psikolog” talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak;

• Psikoloji müfredatının toplumsal dinamikler ve bu alanda periyodik olarak yapılacak bilimsel araştırmalardan elde edilecek geri bildirimler göz önünde tutularak yenilenip geliştirilmesinde öncülük yapmak;

• İleride psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında çeşitli üniversitelerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak donanıma sahip öğrenciler ve potansiyel akademisyenler yetiştirmek;

• Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında seminerler vermek, sertifika programları açmak,

• Psikoloji alanındaki son gelişmeler doğrultusunda yayınların ve araştırmaların planlanmasını ve desteklenmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak;

• Türkçe eğitim kaynaklarının oluşumuna katkıda bulunmak;

• Bölümler arası koordinasyonun kurulmasında ve müfredatlarda standardizasyonun oluşturulma- sında öncülük etmek;

• Alanın toplumda tanıtılması ve öğrenciler arasında meslek bilincinin arttırılması amacıyla yön- temler geliştirmek;

(18)

• Projeler ve uygulamaya yönelik laboratuvarlar aracılığıyla teknolojik imkanları sağlama açısın- dan kendine yeterli bir bölüm olabilmek;

• Bölümün tüm insan kaynaklarında (öğrenci/öğretici/destek/idari personel) “kalite yönünde sü- rekli gelişim” bilincini yerleştirmeye çalışmak;

• Bölümün varoluşunda “toplumsal sorumluluk bilinci”nin bir değer olarak yerleştirilmesini sağ- lamak.

Bölümün avantajları

Endüstrileşmiş ülkelerdeki psikolog sayısı 1 milyon kişi başına ortalama 550’dir. Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte, bu sayı bir milyona ortalama 347 psikolog olarak hesaplanmaktadır. Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde ise bu ortalama, 84’tür. Türkiye’de bir milyon nüfusa, yaklaşık 30 psikolog düşmektedir. Ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından yakın olduğumuz, İspanya, İtalya, İsrail gibi ülkelerdeki psikolog oranları ise bizdekinden 8-21 kat fazladır. Son yıllarda, psikoloji eğiti- mi veren kurumların sayısındaki artışa rağmen alandaki psikolog ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Alanlara özgü yüksek lisans ve doktora eğitim olanaklarının da artması psikologların eğitim, sağlık, endüstri/örgüt, trafik, adalet ve spor alanlarında iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Ancak, psikoloji bölümlerinin sayısındaki hızlı artış, yakın bir gelecekte mezun olan psikolog sayısında bir enflasyona da yol açabileceğinden, bu kez “kaliteli psikoloji eğitimi” veren bölümler konusu gündeme gelecektir.

Bu da akredite edilmiş ya da edilebilecek özelliklere sahip bölümlerin arayışını başlatacaktır. Bu amaçla YÖK tarafından ilan edilen tek yetkili kurum olarak Türk Psikologlar Derneği, Türkiye’deki psikoloji bölümlerini inceleyerek çağımızın “nitelikli psikoloji eğitimi” gerekliliklerini yerine geti- ren üniversitelere akreditasyon belgesi vermektedir. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği’nin “Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi”

tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda akredite edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bölümü- müz, akreditasyon belgesine sahiptir. Psikoloji bilimi, temel olarak insan duyguları, davranışları ve düşünceleri alanlarında bilgi ürettiğinden psikolojiden farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyecek olan öğrenciler için de oldukça önemli ve etkili bir başlangıç noktası olmaktadır. Siyaset, endüstri, iletişim ve medya, insan ve teknoloji ilişkisi, çevre gibi konularda eğitimlerini farklılaştırmak isteyen öğrenciler Psikoloji Lisans eğitimi almanın avantajlarına sahip olacaklardır.

Bölüm mezunlarının çalışma alanları

Psikologların çalışma alanları sağlık, endüstri/örgüt, trafik, adalet, spor, eğitim ve akademik baş- lıkları altında toplanabilir.

Sağlık: Sağlık sektörü psikologların temel çalışma alanlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lisans ve lisansüstü mezunlarının sağlık sektöründe çalışabileceği alanlar aşağıda belirtilmiştir.

• Sağlık bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarının psikiyatri servisleri

• Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının kardiyoloji, endokrinoloji, tüp bebek, jinekoloji gibi servisleri

• Hastanelerde kronik hastaların bulunduğu jinekoloji, onkoloji gibi birimler

• Hastanelerin çocuk hastalıkları servisleri

• Hastanelerin hasta hakları ve hasta kabul servisleri

• Yaşlı ve hastalara bakım veren gündüz ve yatılı bakımevi gibi kuruluşlar

Akademik Kadro

Prof. Dr. Doğan KÖKDEMIR (Dekan)

Prof. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Elvin DOĞUTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YENIÇERI Dr. Öğr. Üyesi Burcu TEKEŞ TOLUNGÜÇ Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKIN SARI Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAHRAMAN ERKUŞ Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYAR SUIÇMEZ Öğr. Gör. Dr. Bilgesu ATILGAN Öğr. Gör. Dr. Didem TÜRE ŞAKAR Öğr. Gör. Özge YILMAZ Arş. Gör. Elif Öykü US Arş. Gör. Fatih BAYRAK Arş. Gör. Beliz TOROSLU Arş. Gör. Irem Nur ÖZSOY

(19)

• Özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili devlet kurumları

• Çocuk yetiştirme yurtları

• Ana çocuk sağlığı merkezleri

Endüstri / Örgüt: Endüstri/örgüt alanı psikologların sıklıkla çalıştığı alanlardan biridir. Bu alanlar- da çalışan psikologlar iş tanımlarının yapılması, performans değerlendirme, iş analizi, işe alma, iş doyumunun ölçülmesi ve hizmet içi eğitimler verme gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu sektörlerde psikologların çalışabileceği alanlar aşağıda belirtilmiştir.

• Özel işletmelerin insan kaynakları bölümleri

• Özel işletmelerin hizmet içi eğitim veren bölümleri

• Özel işletmelerin halkla ilişkiler bölümleri

• Özel işletmelerin reklam ve tanıtım bölümleri

• Bankaların eğitim ve insan kaynakları bölümleri

Trafik: Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda açılan Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri trafikte sürücülerden kaynaklanabilecek hataların ve kazaların en aza indirgenebilmesi için sürücüye ait risk faktörlerini belirlemeye ve engellemeye yönelik değerlendirme ve uygulamalar yapmaktadır.

Bu kurumlarda kullanılan değerlendirme araçlarının akreditasyonu Türk Psikologlar Derneği tara- fından yapılmaktadır ve bu merkezlerde psikologların çalıştırılması yasal bir zorunluluktur. İl Sağ- lık Müdürlükleri’nde sürücü davranışları geliştirme eğitimleri (SÜDGE) için kurulan ekiplerde polis memuru, psikiyatrist, pratisyen hekim ve yanında bir de psikolog çalıştırılması yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir.

Adalet: Yeni gelişmekte olan bu çalışma alanı yapılan yasal düzenlemelerle psikologlara iş ola- nakları sağlamaktadır. Adalet alanında psikologların çalışabileceği kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

• Aile ve çocuk mahkemeleri

• Cezaevleri

• Denetimli serbestlik müdürlükleri

• Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri

Spor: Takım oyunlarının yapıldığı liglerde faaliyet gösteren profesyonel ve amatör spor kulüpleri sporcuların performanslarının artması amacıyla psikologları istihdam etmektedirler. Bu alanda çalı- şan psikologlar takım oluşumu, takım içinde iletişim ve çatışmayı çözme, motivasyon gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim: Eğitim sektörü psikologlara geniş iş olanakları sunmaktadır. Bu işlerin bazılarında psikolog- ların çalışma zorunluluğu yasalarla belirlenmiştir. Örneğin, kreşlerde ve özel eğitim merkezlerinde psikologların çalıştırılması yasal zorunluluktur. Eğitim alanında çalışan psikologlar psikolojik da- nışma hizmetleri, koruyucu programlar hazırlama ve uygulama, koruyucu programların etkililiğini değerlendirme, hizmet içi eğitimler verme, gelişim izleme gibi çalışmalar yapmaktadır. Eğitim sek- töründe psikologların çalışabileceği kurumlar aşağıda belirtilmiştir.

• Devlet okullarında rehber öğretmenlik kadroları

(20)

• Vakıf okulları ve kolejlerin öğrenci danışma ve kariyer planlama merkezleri

• Okul öncesi eğitim kurumları (kreş, ana sınıfı vb.)

• Üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri

• Yatılı okullar

• Özel eğitim merkezleri

• Özel kariyer planlama ve bireysel gelişim merkezleri

Akademi: Ülkemizdeki Psikoloji Bölümlerinin sayısı son yıllarda artış göstererek 100’ü aşmıştır.

Psikoloji dışındaki bölümlerde de verilen psikoloji alan derslerinin sayılarında da artış olduğu görül- mektedir. Bu nedenle, mezunlarımızdan akademik yönelimi olanlar için üniversitelerde iş olanakları her geçen gün artmaktadır.

Mezunların çalıştıkları kurumlar

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin bir bölümü, psikolojinin farklı alt alanlarında uzmanlaş- mak amacıyla lisansüstü programlarda eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve diğer sağlık birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim kurumlarında, kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

Bölümün sunduğu ayrıcalıklar

• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği’nin “Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi” tarafından gerçekleş- tirilen incelemeler sonucunda akredite edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bölümümüz, akreditasyon belgesine sahiptir.

• Bölümümüz eğitim-öğretim dili en az %30 İngilizcedir. Öğrencilerimiz psikoloji bilimini ve uygu- lamalarını hem Türkçe hem de İngilizce öğrenmektedirler. Bu iki dilde eğitim sistemi, öğrencileri- mize alanlarını ve kendilerini her iki dilde de ifade edebilme becerisi kazandırmaktadır. Bölümün akademik programında yöntem ve istatistik derslerinin ağırlığı yüksektir. Bu sayede öğrencilere daha iyi bir akademik/bilimsel formasyon kazandırılacağı, dolayısıyla onların üniversite içinde ve dışında psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarına başvurup, kabul edilebilecek donanıma sahip olacakları ve potansiyel öğretim üyesi olarak yetiştirilebileceği düşünülmektedir.

• Farklı illerde hastaneleri bulunan Başkent Üniversitesi, bölüm programımızın klinik psikoloji baş- ta olmak üzere sağlık psikolojisi, deneysel psikoloji, hayvan çalışmaları, nöropsikoloji, fizyolojik psikoloji gibi derslerinin yürütülmesinde oldukça avantajlı bir durumdadır.

• Bölümün akademik programı, öğrencilerin psikoloji alanında güncel bilgileri içeren ders kitap- ları, uygulama ve ölçme araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara ve çok disiplinli çalışmalara yönelik bilgi birikimine sahip olmalarını des- tekleyecek niteliktedir. Lisans programı ders kataloğunda yer alan “Programlama Dillerine Giriş I”, “Programlama Dillerine Giriş II”, “Psikolojik Araştırmalarda Yazılım ve Programlama”, “Yapay Zeka ve Gelecekçilik”, “Çok Boyutlu Modelleme” gibi zorunlu dersler, söz konusu amaca yönelik olarak planlanmıştır.

(21)

• Psikoloji Bölümü uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayın yapabilen çok sayıda atıf alan öğretim elemanlarına sahiptir. Bölüm, bilimsel bilginin evrensel olduğu dü- şüncesinden hareketle istihdam edeceği tüm yeni öğretim elemanlarının ve araştırma görevlile- rinin de bu potansiyele sahip olması ön koşulunu bulundurmaktadır.

• Psikoloji Bölümü öğrencilerinin psikolojinin alt alanlarını daha iyi tanıyarak bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri aktif bir öğrenme ortamı sunmak ve bilimsel araştırma yürütmek konusunda tecrübelerini arttırmak amacıyla, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne bağlı olarak Eleştirel- Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL), Varoluşçu Sosyal Psikoloji Laboratuvarı (eXSPLab), Zihin ve Davranış Laboratuvarı (MBLab), Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı (YAGEP), Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı (COGLAB) ve Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı (KRIZTAL) aracılığıyla çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Bölümde kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (VRLab), güncel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına olanak sağlayarak hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin araştırmalarına hizmet etmektedir.

• Bölümümüz öğrencileri Çift Anadal Lisans Programı ve Yan Dal Lisans Programında eğitim gör- me imkanına sahiptirler. Öğrencilerimiz, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde bu eğitimleri alabilirler.

• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Avrupa Akademik İletişim Ağı (EuroPLAT, European Aca- demic Network; http://www.europlat.org/) üyesidir. Psikoloji eğitimini desteklemek amacıyla kurulan EuroPLAT, psikoloji alanında verilen eğitimi ve öğrencilerin eğitiminden yararlanma sü- recini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. EuroPLAT’in bir diğer hedefi de psikoloji alanında hem akademisyenler hem de öğrenciler için burs olanakları geliştirmektir.

• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü sosyal medyada oldukça aktif bir Bölümdür. Bölümün resmi internet sitesi (http://pskbaskent.net) sık aralıklarla güncellenmektedir. Ayrıca Bölü- mümüzün aktif bir Facebook sayfası (http://www.facebook.com/baskentpsikoloji), Instagram (pskbaskent) ve Twitter hesapları (Türkçe: http://twitter.com/pskbaskent ve İngilizce: http://

twitter.com/psy.baskent) bulunmaktadır.

• Ayrıca, psikoloji bilimine ait bilgileri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Bölümümüz akademik kadrosu sık sık farklı radyo ve televizyon kanallarındaki programlara konuk olmaktadırlar. Bö- lümümüz, konuk olduğu televizyon programlarını kendisine ait YouTube kanalından (http://

www.youtube.com/user/baskentpsikoloji) ve radyo programlarını ise kendisine ait podcast hesabından (Psikoloji Günlüğü: https://open.spotify.com/show/4tKLWlaODFxAQ2U77cxzlg) paylaşmaktadır.

• Bölümümüz ERASMUS+ öğrenci değişim programına yönelik hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu çerçevede, lisans öğrencileri eğitimlerinin bir dönemini Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelerden birinde devam ettirme imkanına sahiptirler.

• Bölümümüzün geleceğe yönelik daha net planları olan ve akademik anlamda kendisini geliş- tirmeyi isteyen öğrencilere yönelik bazı uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri Öğrenci Asistanlığı Programı ve bir diğeri ise Proje Asistanlığı Programı’dır. Öğrencilerimiz daha önce aldıkları bir dersin asistanlığını ya da Bölümümüzde yürütülen herhangi bir projenin asis-

(22)

tanlığını yapmak için söz konusu programlara başvuru yapabilmektedirler.

• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bölümde okumaya hak kazanmış ve Yabancı Diller Yük- sekokulu İngilizce Hazırlık Bölümü’ne devam eden öğrenciler için akademik yıl boyunca dü- zenli olarak her hafta toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar ile İngilizce Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin Psikoloji Bölümü öğrencisi olmak konusunda oryantasyonlarına yardımcı olmak, bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanımalarını sağlamak ve Psikoloji Bölümü öğrencisi kim- liklerinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanları

Psikoloji Bölümü Lisans Programı’nda zorunlu staj eğitimi bulunmamaktadır. Ancak Bölümümüz akademik kadrosu, öğrencilerimizin psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik ilgileri ve talepleri doğrultusunda Üniversitemizin kendi kuruluşları (hastaneleri, diyaliz, tüp bebek merkezleri) ol- mak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları için girişimlerde bulunmaya hazırdır.

(23)

T: Haftalık Teorik Ders Saati U: Haftalık Uygulama Ders Saati K: Dersin Toplam Kredi Saati AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi ÖK: Ön Koşul

Akademik Program

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS

Üniversite Zorunlu Dersleri

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı 2 - 2 2

GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım - 2 1 1

ORY100 Üniversite Hayatına Giriş 1 - 1 1

Dönem I (Güz)

PSK101 Psikolojiye Giriş I 3 - 3 5

PSK105 Eleştirel Düşünme 3 - 3 5

PSK107 Bilim Felsefesi 3 - 3 5

PSK108 Psikolojide Akademik Okumalar 2 - 2 3

PSK111 Temel Matematik 3 - 3 5

ENG143 Akademik İngilizce I 4 - 4 5

TÜRK101 Türk Dili I 2 - 2 2

TOPLAM 20 - 20 30

Dönem II (Bahar)

PSK102 Psikolojiye Giriş II 3 - 3 5

PSK104 Sosyal Antropoloji 3 - 3 5

PSK106 Genel Biyoloji 3 - 3 5

PSK109 Psikolojide Akademik Yazım 2 - 2 3

PSK112 Niceliksel Araştırma Yöntemleri I 3 - 3 5

ENG144 Akademik İngilizce II (ÖK: ENG143) 4 - 4 5

TÜRK102 Türk Dili II 2 - 2 2

TOPLAM 20 - 20 30

Dönem III (Güz)

PSK208 Programlama Dillerine Giriş I 2 - 2 3

PSK211 İstatistik I: Betimleyici İstatistik 3 2 4 4

PSK213 Niceliksel Araştırma Yöntemleri II (ÖK: PSK112) 3 - 3 4

PSK225 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme ve Bellek 3 - 3 4

PSK231 Sosyal Psikoloji I 3 - 3 4

PSK241 Gelişim Psikolojisi I 3 - 3 4

SENG243 Akademik ve Mesleki İngilizce I (ÖK: ENG144) 4 - 4 5

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 2

TOPLAM 23 2 24 30

Dönem IV (Bahar)

PSK209 Programlama Dillerine Giriş II 2 - 2 3

PSK212 İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik (ÖK: PSK211) 3 2 4 4

PSK224 Davranışın Fizyolojik Temelleri 3 - 3 4

PSK226 Deneysel Psikoloji II: Duyum ve Algı 3 - 3 4

PSK232 Sosyal Psikoloji II 3 - 3 4

PSK242 Gelişim Psikolojisi II 3 - 3 4

SENG244 Akademik ve Mesleki İngilizce II (ÖK: SENG243) 4 - 4 5

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 - 2 2

TOPLAM 23 2 24 30

Dönem V (Güz)

PSK308 Psikolojik Araştırmalarda Yazılım ve Programlama 2 - 2 3

PSK311 Deneysel Desen 3 - 3 5

PSK315 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme 3 - 3 4

PSK323 Bilişsel Süreçler I: Beyin ve Davranış 3 - 3 4

PSK351 Kişilik Kuramları 3 - 3 5

PSK373 Psikopatoloji 3 - 3 4

ENG300 Developing English Language Skills 4 - 4 5

TOPLAM 21 - 21 30

Dönem VI (Bahar)

PSK304 Etik İlkeler 3 - 3 4

PSK306 Psikoloji Tarihi 3 - 3 4

PSK324 Bilişsel Süreçler II: Zihin ve Davranış 3 - 3 4

PSK309 Nitel Veri Analizi 2 - 2 4

PSK362 Endüstri / Örgüt Psikolojisi 3 - 3 4

PSK374 Psikopatoloji II 3 - 3 5

ENG350 Translation 4 - 4 5

TOPLAM 21 - 21 30

Dönem VII (Güz)

PSK419 Yapay Zeka ve Gelecekçilik 2 - 2 2

PSK481 Psikoterapi Yaklaşımları 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders I 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders II 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders III 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders IV 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders V 3 - 3 4

ENG460 Presentation Skills 3 1 3 4

TOPLAM 23 1 23 30

(24)

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Seçimlik Dersler

PSK150 Kimlik ve Farkındalık 3 - 3 5

PSK400 Kültürel Psikoloji 3 - 3 4

PSK401 Trafik Psikolojisi 3 - 3 4

PSK402 Spor Psikolojisi 3 - 3 4

PSK403 Medya Psikolojisi 3 - 3 4

PSK404 Çevre Psikolojisi 3 - 3 4

PSK405 Adli Psikoloji 3 - 3 4

PSK406 Din Psikolojisi 3 - 3 4

PSK407 Varoluşçu Psikoloji 3 - 3 4

PSK408 İnternet Psikolojisi 3 - 3 4

PSK409 Sağlık Psikolojisi 3 - 3 4

PSK410 Evrimsel Psikoloji 3 - 3 4

PSK411 İleri İstatistik Uygulamaları 3 - 3 4

PSK412 Ölçek Geliştirme 3 - 3 4

PSK413 Niteliksel Araştırma Yöntemleri 3 - 3 4

PSK415 Bağımsız Çalışma 2 2 3 4

PSK417 Laboratuvar Çalışmaları 2 4 4 7

PSK420 Nöropsikoloji 3 - 3 4

PSK421 Psikofarmakoloji 3 - 3 4

PSK422 Psikolinguistik 3 - 3 4

PSK423 Bilinç Durumları 3 - 3 4

PSK424 Karşılaştırmalı Psikoloji 3 - 3 4

PSK425 Kişilerarası Nörobiyoloji 3 - 3 4

PSK426 Davranış Genetiği 3 - 3 4

PSK428 Duygu ve Dikkat 3 - 3 4

PSK430 Siyaset Psikolojisi 3 - 3 4

PSK431 Terör Psikolojisi 3 - 3 4

PSK432 Sosyal Yargı ve Karar Alma 3 - 3 4

PSK433 Benlik Psikolojisi 3 - 3 4

PSK434 Sosyal Algı ve Biliş 3 - 3 4

PSK435 Motivasyon ve Sosyal Davranış 3 - 3 4

PSK436 Deneysel Sosyal Psikoloji 3 - 3 4

PSK437 Yakın İlişkiler 3 - 3 4

PSK438 Grup Davranışı 3 - 3 4

PSK439 Sosyal Psikoloji ve Sinema 3 - 3 4

PSK440 Bilişsel Gelişim 3 - 3 4

PSK441 Yaşlanma ve Yaşlılık Psikolojisi 3 - 3 4

PSK442 Gelişim ve Sosyalleşme 3 - 3 4

PSK443 Karşılaştırmalı Gelişim Kuramları 3 - 3 4

PSK444 Bağlanma Psikolojisi 3 - 3 4

PSK445 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 3 - 3 4

PSK450 Travma Psikolojisi 3 - 3 4

PSK451 Aile Terapileri 3 - 3 4

PSK452 Çocuk Psikopatolojisi 3 - 3 4

PSK453 Gelişimsel Psikopatoloji 3 - 3 4

PSK454 Oyun Terapisi 3 - 3 4

PSK455 Psikopatolojide Kültürel Faktörler 3 - 3 4

PSK456 Klinik Testler 3 - 3 4

PSK457 Bilişsel - Davranışçı Terapiler 3 - 3 4

PSK458 Gestalt Terapileri 3 - 3 4

PSK459 Özel Eğitime Giriş 3 - 3 4

PSK460 İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi 3 - 3 4

PSK461 İş Analizi ve Performans Değerlendirme 3 - 3 4

PSK462 Örgütsel Davranış 3 - 3 4

PSK463 Eleman Seçimine Giriş 3 - 3 4

PSK464 Ergonomi 3 - 3 4

PSK474 Mülteci Psikolojisi 3 - 3 4

PSK475 Çocuk Klinik Değerlendirme 3 - 3 4

PSK476 Yetişkin Klinik Değerlendirme 3 - 3 4

PSK477 Şema Terapiye Giriş 3 - 3 4

• Öğrencilerimizin, programımızdaki derslere ek olarak, Üniversitemizde zorunlu olan BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı, GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar / İlk Yardım ve ORY100 Üniversite Hayatına Giriş derslerini almaları gerekmektedir.

• Mezuniyet için gerekli asgari kredi 240 AKTS’dir.

Dönem VIII (Bahar)

PSK418 Çok Boyutlu Modelleme 2 - 2 3

PSK482 Görüşme Teknikleri 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders VI 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders VII 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders VIII 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders IX 3 - 3 4

PSKXXX Seçimlik Ders X 3 - 3 4

SENG450 Advanced Academic Writing Skills 2 2 2 3

TOPLAM 21 2 22 30

(25)

Sosyoloji Bölümü

Türkçe Sosyoloji Programı Ingilizce Sosyoloji Programı

Eşit Ağırlık Puan Türü

---

Bölümün Tanıtımı

Toplumsal yapıların bütünleşme ve değişme süreçlerini inceleyen, bu süreçteki değişim ve farklılaşma/

bütünleşme unsurları ile ilgilenen sosyoloji günümüzde, özellikle sanayileşme sürecinde bulunan toplumların yapılarında meydana gelen değişimleri-dönüşümleri anlama ve yorumlama çabasında olan bir bilimdir. Sosyolojinin öncelikli çalışma alanları arasında sosyal yapı, sosyal kurumlar ile göç, suç, nüfus artışı, kentsel dönüşüm vb. nedenler dolayısıyla sosyal yapıdaki farklılaşmalar gibi konular yer almaktadır.

Büyük dönüşüm ve değişimlerin yaşandığı çağımızda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoloji;

pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak önemini hızla artırmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal yapıyı, yerel ve küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak, alanında ve konusunda yeterli eğitim almış sosyologlara olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Günümüzde pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologlar istihdam edilmekte, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyologlara duyulan ihtiyaçtan daha sık söz edilmektedir. Bu bağlamda nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji bölümlerinde, iyi yetişmiş sosyologların gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının son derece büyük olduğu da açıktır.

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2013 yılında açılan Sosyoloji Bölümü, 2017 yılından itibaren Türkçe ve İngilizce olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ülkemizin ihtiyaç duyduğu, sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, alanında uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntembilimsel donanıma sahip, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün avantajları

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler, toplumu iyi tanıyan ve toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde yetiştirilmektedirler. Bu bağlamda, eğitimleri boyunca aldıkları çok sayıda zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde ülkemizde ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında çalışabilmektedirler. Öğrenciler, eğitimleri süresince edindikleri teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde, sosyolojik bakış açısına ve eleştirel yaklaşıma sahip olurlar, bu sayede çalıştıkları kurumlara ve toplumun geneline fayda sağlarlar.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer sosyal bilimlerle ilgili bölümlerden de dersler alınabilmesi, öğrencilerin hem sosyoloji hem de genel olarak sosyal bilimler alanında kendilerini geliştirmesi avantajını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, geniş bir sosyal bilim literatürüne sahip olacak öğrenciler, mezun olduktan sonra ilgili literatüre katkıda bulunabileceklerdir.

Bölüm mezunlarının çalışma alanları

Günümüzde hızla gelişen toplumsal dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkan kuramsal ve pratik çalışmaların önemi nedeniyle kamuda ve özel sektörde sosyolog ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu durum, mesleğin çalışma alanlarında büyük bir değişim ve gelişime yol açmakta, sosyoloji bölümünden mezun olan sosyologların çok geniş bir yelpazede istihdam edilmelerini sağlamaktadır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :