• Sonuç bulunamadı

1. Sınıf Tekrar Çalışmaları-37

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Sınıf Tekrar Çalışmaları-37"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 H 6 E 2 C 7 T 3 M 8 İ 4 U 9 R 5 U 10 Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……… ……… GİRİŞ USLU w w w .e gle nc el ic al ismala r. co m SAVAŞ TÜMSEK

İYİ ÇIKIŞ YER ZAYIF

YABANCI TANIDIK YUKARI GÖK

YARAMAZ

3) *Bünyamin birinci gün 4 soru, ikinci gün birinci gün çözdüğünden 6 fazla soru çözmüştür. Bünyamin iki

günde toplam kaç soru çözmüştür? Cevap

……….

14 11 15 6

Gösterilen paraların toplam kaç TL olduğunu noktalı yerlere yazın. Aşağıdaki problemleri zihinden çözün ve cevaplarını işaretleyin.

1) Bir kümeste 7 tavuk, 8 ördek vardır. Buna göre bu kümeste toplam kaç hayvan vardır?

Cevap ………. 2) 8 sayısına 3 eklersek sonuç kaç olur?

Cevap ……….

MİNİ TEKRAR ÇALIŞMASI 4

Aşağıdaki noktalı alanları doldurun.

Yılın 1. ayı

Haftanın 3. günü

Haftanın 1. günü

Yılın 12. ayı

………..

………..

………..

………..

KÖTÜ ÇUKUR BARIŞ

SOĞUK SICAK ŞİŞMAN AŞAĞI

MİNİ TEKRAR ÇALIŞMASI 3

Aşağıdaki zıt anlamlı kelimeleri eşleştirin ve şifreyi bulun.

Referanslar

Benzer Belgeler

Taylor polinomu kullanılarak sin 2 de˘ gerine 10 −7 hassaslık ile bir yakla¸sım yapılmak istenirse n ka¸c olmalıdır, tespit

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f(2) de˘gerine bir

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f (2) de˘ gerine bir

Trigono- metrik ifadelerle ilgili hesap makinasında i¸slem yaparken radyan modunu kul- lanmayı unutmayınız.. Aksi soruda belirtilmedik¸ce 5-ondalık dijit yuvarlama aritmeti˘

Trigono- metrik ifadelerle ilgili hesap makinasında i¸slem yaparken radyan modunu kul- lanmayı unutmayınız.. Aksi soruda belirtilmedik¸ce 5-ondalık dijit yuvarlama aritmeti˘

Ayrıca p 0 = a olmak ¨uzere 10 −17 hassaslık ile bu ¸c¨ oz¨ ume sabit nokta iterasyonu metodu ile bir yakla¸sımda bulunmak i¸cin yapılması gereken iterasyon

  14 puan Soru 2’de verilen tablo de˘ gerlerini kullanarak Neville metodu ile f(0.18) de˘gerine bir

0 f (x)dx integraline Yamuk kuralı kullanılarak yapılan yakla¸sım sonucunda 5, Orta Nokta kuralı kullanılarak yapılan yakla¸sımın sonucunda ise 4 de˘ gerleri elde edildi˘