Atış ve Momentum Çıkmış Sınav Soruları

2853  Download (0)

Tam metin

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TI Ş - M O M EN TU M PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

ATIŞ - MOMENTUM ÇIKMIŞ SORULAR

1.

1999 ÖSS

2.

2006 ÖSS-2

3.

2006 ÖSS-2

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TI Ş - M O M EN TU M PA PA TY A H O CA

2007 ÖSS-2

2009 ÖSS-2

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TI Ş - M O M EN TU M P A PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

6.

2010 LYS

7.

2011 LYS

8.

2011 LYS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TI Ş - M O M EN TU M PA PA TY A H O CA

2012 LYS

10.

2013 LYS

2013 LYS

(5)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TI Ş - M O M EN TU M PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

12.

2014 YGS

13.

2017 LYS

14.

2017 LYS

15.

2017 LYS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :