• Sonuç bulunamadı

PERMÜTASYON ÇÖZÜMLÜ KONU ANLATIM FÖYÜ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PERMÜTASYON ÇÖZÜMLÜ KONU ANLATIM FÖYÜ"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

5! Ve sonraki her tek sayının içinde 5 çarpanı mevcuttur.Bu sayıların 5 ile bölümünden kalan sıfırdır oyüzden bu sayıları dikkate almaya gerek yoktur.

1!+3! = 1+6 = 7

7 nin 5 ile bölümünden kalan 2 ise parantez içindeki toplam 2 olduğu düşünülerek işlem yapılır

Olduğundan üs kuvvet 37! De 4 ün bir katı olduğundan kalan 1 olur.

(2)
(3)

1-

İlk başa 0 gelemez 3,4,5,7 gelebilir

İkinciye yukarıdakilerden biri kullanılır fakat sıfır artık kullanılabilir olduğundan 4 rakam gelebilir

(4)
(5)
(6)
(7)

Referanslar

Benzer Belgeler

Doktor Fatma Hanım, her hasta için muayene süresi olarak 20 dk ayırmıştır.İlk muayenesine 9.10'da başlayan Fatma Hanım, hiç ara vermeden hasta almaya devam ettiğine göre,

Pembe bölge ise yaklaşık 4 adet yarım kareden oluştuğu için bu bölgenin alanı tahminen 2 br 2 ’dir.. Şeklin alanı ise tahminen 12 + 2 = 14 br 2

Yığma yapılar genelde kırılgan, çekme dayanımı çok düşük olan ve hatta bazı durumlarda hiç olmayan malzemeler ile inşa edildikleri için doğrusal

Günümüzde bilgiler olabildiğine hızlı bir akışla gerçekleşmektedir. Özgünlüğün bir kuruntu olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Post modern olarak

1) Konusu iş/hizmet veya mal olan borçlarda tarafların karşılıklı rızalarıyla yükümlülüğünü zamanında ifa etmeyenin belli bir miktarda cezai şart ödemesinin

Ülkemizde akarsu kaynaklarının bolca bulunması ve bu alanda yapılmış olan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik enerjisi

“Rus Kaynaklarına Göre İlk Müslüman Türk Devleti: İtil Bulgar Devleti” Yayınlanmış Doktora Tezi.. İstanbul Üniversitesi

Bu çalışmada, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, hava kirliliğine etkisi yüksek olan 9 tesis ve bu tesislerin 70 adet bacası noktasal kaynak olarak alınarak hava

Özellik çıkarma blokları kullanılarak veri gizleme indisi ve kimlik doğrulama biti elde edilir.. Bu çalışmada basit matematiksel yöntemler kullanılarak efektif

Üçüncü bölümde ise idempotent matrisler ve izdüşümlerle ilgili olarak İdempotent matrisin Lineer kombinasyonlarının nonsingülerliği, iki idempotent matrisin toplam

Bir önceki kısmın aksine şimdi vereceğimiz özellikleri genişletemeyiz ve hiçbir benzerliği de yoktur. Şimdi kuazi-konveks fonksiyonlar için benzer olmayan

Beşiktaş katılımı kesiminde, akım yukarı yönden gelen taşıtların tamamı ek şerit açılıncaya kadar, yollarına düz olarak devam etmektedir.. Ek

Problem genişletmede, çözülen bir problem farklı sorularla genişletilerek, öğrencilerin var olan bilgi ve strateji birikimini yeni duruma daha kolay aktarması

Bu çalışmada Tunceli ili için aylık ortalama günlük global güneş radyasyonunu tahmin etmek için adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi (Adaptive-Network Based

Gül beyitlerde genellikle sevgilinin yüz güzelliğini anlatmak için kullanılmıştır. Sevgili güle benzetilmiş, elindeki su da gül üzerinde oluşan ve adına jale

Dokuma cam kumaş ve epoksiden oluşan kompozit malzemeye, farklı oranlarda karbon nanotüp ilave edilerek üretilen kompozit malzemelerin çekme, eğilme dayanımları

Araştırma 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Çorum ili İskilip İlçesinde yetiştirilen 32 mahalli elma çeşidinin (Tergöynek, Yapraklı, Sandık, Afun, Tencere, Tütüncü, Kış

Yüzeysel bozunmaya uğramış H_60 ve W_60 deney gruplarının standart indeks değerine göre kıyaslandığında, SDI değeri belirlenemeyeceği ve beyaz tüflerde

Sabit sıcaklık gradyanında (G=6.68 K/mm), farklı büyütme hızlarında (V=8.33-175  m/s), doğrusal katılaştırılmış yalancı ötektik (pseuodoeutectic) Al-%13ağ.Mg 2

Sonuçta; soğuk metal transfer kaynağı diğer ark kaynak yöntemleri ile kıyaslandığında parçaların daha fazla ısınarak bağlantının mekanik özelliklerini kötü

Yapılan korozyon testleri, matris yapıya ilave edilen SiC partiküllerinin ve uygulanan T73 ısıl işleminin kompozit numunelerin korozyon direncinde kayda değer bir artış

B2 fazındaki RuTi alaşımının sabit hacimde özgül ısı kapasitesi gibi bazı termodinamik özelliklerini hesaplamak ve tahmin etmek için fonon durum yoğunluğu

görüntüsündeki anahtar noktaları da aynı zamanda maxima’nın belirlenmesinde kullanılır. Daha önceki ölçeklerdeki anahtar noktalarına yakın olan adaylar, anahtar