• Sonuç bulunamadı

OLASILIK çözümlü KONU FÖYÜ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OLASILIK çözümlü KONU FÖYÜ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(2)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(3)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(4)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(5)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(6)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

6

(7)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

7

Tura gelme olasılığı= ½ Zarın çift gelme olasılığı=1/2 ½.1/2 =1/4

Tüm durumlar : 25 =32 dir.

İstenen: YYYTT

Tekrarlı permütasyon uygulanırsa

𝟓! / 2!.3! = 10 durum vardır.

(8)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(9)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

9

1 gelme: 2/10 6 gelme: 3/10 1 ve 6 gelme = 0 Olasılık = 2/10+3/10 = 5/10 = 1/2

Referanslar

Benzer Belgeler

Yığma yapılar genelde kırılgan, çekme dayanımı çok düşük olan ve hatta bazı durumlarda hiç olmayan malzemeler ile inşa edildikleri için doğrusal

Günümüzde bilgiler olabildiğine hızlı bir akışla gerçekleşmektedir. Özgünlüğün bir kuruntu olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Post modern olarak

Ülkemizde akarsu kaynaklarının bolca bulunması ve bu alanda yapılmış olan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik enerjisi

Bu çalışmada, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, hava kirliliğine etkisi yüksek olan 9 tesis ve bu tesislerin 70 adet bacası noktasal kaynak olarak alınarak hava

Özellik çıkarma blokları kullanılarak veri gizleme indisi ve kimlik doğrulama biti elde edilir.. Bu çalışmada basit matematiksel yöntemler kullanılarak efektif

Üçüncü bölümde ise idempotent matrisler ve izdüşümlerle ilgili olarak İdempotent matrisin Lineer kombinasyonlarının nonsingülerliği, iki idempotent matrisin toplam

Şekil 91’ de art arda seslendirilen rast, dügah, buselik ve çargah perdelerinin tanburdaki rezonans telleri üzerinde meydana getirdiği doğuşkan yapısı ile,

Sir banka, son edeme tarihinden sonra yapl- Ian kredi kartl odemelerinde, ayhk % 4 faiz al- maktadlr?. 380 YTL kredi kartl borcu olan bir mu§teri, borcunun 180 YTL sini son odeme