• Sonuç bulunamadı

POLİNOMLAR DERS NOTU İNDİR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "POLİNOMLAR DERS NOTU İNDİR"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

Örnek 1: Örnek 2: Örnek 3: Örnek 4: 7 Örnek 5: 1 Örnek 6: 8

(2)

2

Örnek 9: c Örnek 10: 4 Örnek 11: 4 Örnek 12: Örnek 13: -6 Örnek 14: 6 Örnek 15:

(3)

3

Örnek 16: Örnek 17: SIFIR POLİNOMU: Örnek 17: Örnek 18: Örnek 19: Örnek 20:

(4)

4

Örnek 21: Örnek 22: Örnek 23: Örnek 24: Örnek 25:

(5)

5

Örnek 26: Örnek 27: Örnek 28: Örnek 29: Örnek 30:

(6)

6

Örnek 31: Örnek 32: Örnek 33: Örnek 34: Örnek 35:

(7)

7

Örnek 36:

Örnek 37:

Örnek 38:

(8)

8

Örnek 40: Örnek 41: Örnek 42: Örnek 43: Örnek 44:

(9)

9

Örnek 45: Örnek 46: Örnek 47: Örnek 48: Örnek 49: Örnek 50:

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmada, BIST TÜM-100, BIST 100 ve BIST Sınai Hisse Senedi Endeksleri ayrı ayrı bağımlı değişkenler olarak ve Altın, Faiz, Enflasyon ve Dolar fiyatları ise

10 sporadik ALS olgunun SOD1, TARDBP, FUS ve UBQLN2 genlerinin tüm kodlayan bölgeleri dizi analizi yöntemiyle ve C9orf72 geninin birinci intronunda bulunan GGGGCC

Yaşayarak öğrendik ki; sağlık hizmetlerinde sermaye birikimini artırmanın yolu; bir tarafta sağlık emek gücünün maliyetini düşürmek, sağlık emekçilerini verdiği

Kore’de yapılan 190 İBS’li, 437 sağlıklı bireyi içeren diğer bir çalışmada da mevcut gen polimorfizmi özel- likle diyare baskın İBS’li olgularla ilişkili

Ek olarak İBH’lı bireylerde eş zamanlı PSK varlığı KRK kanser riskini 4 kat artırmakta, sağ kolonda daha sık KRK gelişimi olmakta (%67 vs %36) ve hastalık daha

Böylelikle avcı-toplayıcılıktan tarım ve çoban göçebe toplumsal örgütlenmeye geçen ve buna uygun bir toplumsal cinsiyet, otorite ve mülkiyet yapılanmasına ulaşan

Yönetici, öğretmen ve okuldaki diğer personelin okul yönetişimini benimseme düzeyinin görev değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan

Güvenirlik analizleri kapsamında ise dört farklı gruba yönelik elde edilen Cronbach alpha güvenirlik değerleri Hareket Yaklaşım Ölçeği için ,81 ile ,86 arasında,