Madde ve Özellikleri Çıkmış Sınav Soruları

2294  Download (40)

Full text

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w w w .f

1988 ÖSS

2.

1989 ÖSS

1989 ÖSS

4.

1990 ÖSS

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

5.

1994 ÖSS

6.

1995 ÖSS

7.

1996 ÖSS

8.

1996 ÖSS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w

1996 ÖSS

10.

1997 ÖSS

1999 ÖSS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

12.

1999 ÖSS

13.

2000 ÖSS

14.

2000 ÖSS

15.

2001 ÖSS

(5)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w

2002 ÖSS

17.

2004 ÖSS

2005 ÖSS

19.

2005 ÖSS

(6)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

20.

2006 ÖSS-1

21.

2007 ÖSS-1

22.

2008 ÖSS-1

(7)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m MAD D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w

2009 ÖSS-1

2010 YGS

25.

2010 YGS

(8)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

26.

2010 LYS

27.

2011 YGS

28.

2011 YGS

29.

2012 YGS

(9)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m M A D D E VE Ö ZE LL İK LE R İ PA PA TY A H O CA w

2013 LYS

31.

2016 YGS

2017 YGS

33.

2017 LYS

Figure

Updating...

References

Related subjects :