• Sonuç bulunamadı

Elektrik ve Manyetizma Çıkmış Sınav Soruları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elektrik ve Manyetizma Çıkmış Sınav Soruları"

Copied!
13
0
0

Tam metin

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

1994 ÖSS

2.

1999 ÖSS

1999 ÖSS

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2001 ÖSS

2003 ÖSS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2006 ÖSS-2

2006 ÖSS-2

8.

2007 ÖSS-1

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2007 ÖSS-2

2007 ÖSS-2

11.

2007 ÖSS-2

(5)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2008 ÖSS-2

13.

2008 ÖSS-2

2008 ÖSS-2

15.

2009 ÖSS-1

(6)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2009 ÖSS-2

2010 LYS

18.

2010 LYS

(7)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2010 LYS

20.

2011 YGS

2011 LYS

(8)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ELE KT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2011 LYS

2011 LYS

(9)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2011 LYS

25.

2012 LYS

2012 LYS

(10)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2012 LYS

28.

2012 LYS

2013 LYS

30.

2013 LYS

(11)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA ww w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2013 LYS

32.

2015 LYS

2016 YGS

(12)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ELE KT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A

2016 LYS

35.

2016 LYS

2016 LYS

37.

2017 LYS

(13)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m EL EKT R İK V E M A N YE Tİ ZM A PA PA TY A H O CA

2017 LYS

2017 LYS

Referanslar

Benzer Belgeler

Dolayısıyla üstün yete- nekli öğrencileri belirleme çalışmasında, ekrana koyma safhasındaki veri toplama araçları o- lamadan, aday gösterme safhasında kullanılan veri

Adli soruşturma, dış muayene, otopsi, toksikolojik ve histopatolojik incelemeleri so­ nucunda, kimliği bilinmeyen kız bebeğin; matür, ye­ tersiz ekspansiyon

i akımı geçen düz bir telin r kadar uzağındaki manyetik alan B= 0 i/2r dir. Genişliği a olan ince bir.. Manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur. Elektrostatikteki

Bu nedenle kullanacağınız deney aletlerine zarar vermemek için, deney düzeneğini dikkatli bir şekilde kurduktan sonra devreye güç vermeden laboratuvar görevlilerine

ları kapatılırsa bütün lambalar

A) Telif haklarının müellifleri ve bunların yasal mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı

İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi, denklemin katsayılarından oluşan kümenin alt kümesi ise böyle denk- lemlere “İlginç İkinci Dereceden Denklem” denir...

Scanned with CamScanner... Scanned

Berkay ise kendi elindeki ipi önce 4 parçaya ayırıyor, son- ra ayırdığı her parçayı 4 parçaya daha ayırıyor.. İlayda aşağıdaki adımları uygulayarak soruyu

4.. Aşağıda bir futbol maçından bir görüntü verilmiştir. Aykut ile Semih’in bulunduğu A ve C noktaları orta saha çizgisine 10 metre uzaklıktadır. Turan

Birlikte açıldıktan 2 saat sonra musluklardan biri kapatıldığında, diğer musluk havuzun kalan kısmını 6 saatte doldurabilmektedir.. Bu iki musluk kapalı iken

[r]

[r]

Buna göre, üçü aynı anda yandıktan sonra ilk kez birlikte yandıklarında ikinci lamba kaç kez yanıp sönmüştür. EBOB –

[r]

b’nin en büyük değe- ri alması için sayılar birbirine yakın, en küçük değeri alması için sayılar birbirinden uzak seçilmelidir. b’nin en büyük olması için

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım

Ve sonraki her tek sayının içinde 5 çarpanı mevcuttur.Bu sayıların 5 ile bölümünden kalan sıfırdır oyüzden bu sayıları dikkate almaya gerek yoktur.5. Matematiknotu.COM

olduğuna göre x’in aldığı değerler toplamı nedir?.. a) Kaç farklı seçim yapılabilir?.. b) Oluşturulacak ekipte sadece 2 doktor

TRİGONOMETRİ..

F: A dan Bye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere Değer kümesinde enaz bir tane eleman boşta kalıyorsa bu fonksiyon içine fonksiyondur.. Y=mx+n fonksiyonuna doğrusal

[r]

İç dirençleri çok büyük olan voltmetreler, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.. Voltmetrelerin bağlandığı koldan akım