• Sonuç bulunamadı

/ Evidence Based Nursing / Evidence Based Nursing GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "/ Evidence Based Nursing / Evidence Based Nursing GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / 9304055252014 - Evidence Based Nursing / Evidence Based Nursing

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name Evidence Based Nursing / Evidence Based Nursing Ders Kodu / Course Code 9304055252014

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Second Cycle / Second Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 6.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

2.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 0.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 1

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Bu dersin amacı öğrencilerin; cerrahi hastalıkları hemşireliğin de kanıt temelli

uygulamalarla ilgili yeni gelişmeleri kavramasını, bu alandaki yenilikleri tanımasını ve yeni uygulamaların hemşirelik mesleğindeki teorik ve pratik bilgileri kavramasını sağlamaktır.

The aim of this course of surgical diseases in the evidence-based nursing practice to grasp new developments in this field to recognize innovations and new practices in the nursing profession is to understand the theoretical and practical knowledge.

İçeriği / Content Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde kanıta dayalı bilimsel bilgi birikiminin önemini kavrama, Dünyada ve Türkiye’de kanıt temelli uygulamaların incelenmesi cerrahi süreçte Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisindeki kanıt temelli uygulamalar enteral beslenme ameliyat öncesi cilt hazırlığı ve hipotermi ile ilgili kanıt temelli uygulamalar

Surgical diseases of nursing evidence-based scientific knowledge of the importance of understanding the world and in Turkey, evidence-based practice examination surgical care, pressure ulcer prevention and treatment of evidencebased practice in enteral nutrition, preoperative skin preparation and hypothermia-related evidence-based practice.

Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

(2)

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Hopp L, Rittenmeyer L (2012) Introduction to Evidence-Based Practice : A Practical Guide for Nursing eBook Availability:Unlimited copies available

Garrett B (2018) Empirical Nursing : The Art of Evidence-Based Care eBook Availability:Unlimited copies available

Kovner, Anthony R., D'Aunno, Thomas A. (2017) Evidence-based Management in Healthcare : Principles, Cases, and Perspectives. eBook Availability: Unlimited copies available

Melnyk, Bernadette Mazurek, Gallagher-Ford, Lynn, Sigma Theta Tau International, Fineout-Overholt, Ellen (2016) Implementing the Evidence-Based Practice (EBP) Competencies in Healthcare: A Practical Guide for Improving Quality, Safety, and Outcomes eBook Availability: Unlimited copies available

Brown jo S (2009)Evidence based nursing the research practice connection

Brown jo S (2012)Evidence based nursing the research practice connection 2nd edition ISBN 13:9781449624064,

Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck (2008 )Nursing research: generating and assessing evidence for nursing

Malloch, K Porter T-O'Grady – (2009) Introduction to Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare

Evidence based nursing journals . www.rnao.org/bestpractices www.guideline.gov/

www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane•

Evidence - Based Practice Centers: www.ahrq.gov/clinic/epc/

National Guideline Clearinghouse http://www.ngc.gov The Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/

The Joanna Briggs Institute http://www.joannabriggs.edu.au/about/home National Institute for Clinical Evidence http://www.nice.org.uk/

Hopp L, Rittenmeyer L (2012) Introduction to Evidence-Based Practice : A Practical Guide for Nursing eBook Availability:Unlimited copies available

Garrett B (2018) Empirical Nursing : The Art of Evidence-Based Care eBook Availability:Unlimited copies available

Kovner, Anthony R., D'Aunno, Thomas A. (2017) Evidence-based Management in Healthcare : Principles, Cases, and Perspectives. eBook Availability: Unlimited copies available

Melnyk, Bernadette Mazurek, Gallagher-Ford, Lynn, Sigma Theta Tau International, Fineout-Overholt, Ellen (2016) Implementing the Evidence-Based Practice (EBP) Competencies in Healthcare: A Practical Guide for Improving Quality, Safety, and Outcomes eBook Availability: Unlimited copies available

Brown jo S (2009)Evidence based nursing the research practice connection Brown jo S (2012)Evidence based nursing the research practice connection 2nd edition ISBN 13:9781449624064,

Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck (2008 )Nursing research: generating and assessing evidence for nursing

Malloch, K Porter T-O'Grady – (2009) Introduction to Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare

Evidence based nursing journals . www.rnao.org/bestpractices www.guideline.gov/

www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane•

Evidence - Based Practice Centers: www.ahrq.gov/clinic/epc/

National Guideline Clearinghouse http://www.ngc.gov The Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/

The Joanna Briggs Institute http://www.joannabriggs.edu.au/about/home National Institute for Clinical Evidence http://www.nice.org.uk/

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty

Member (Members) Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Kanıt temelli hemşirelikte araştırma sonuçlarını takip edebilme To follow evidence-based research results in nursing 2 Kanıt temelli hemşireliğe temel oluşturacak kavram ve konuları söyleyebilme ve yeni gelişmelerin ışığı

altında tartışabilme Will form the basis for evidence-based nursing concepts and issues in the light of new developments

and to say that to discuss.

3 Hemşirelik uygulamalarını kanıt temelli uygulamalara dayandırabilme Based practices to evidence-based nursing practice

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(3)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Derse giriş

Kanıt Temelli Uygulama Nedir? Tanımlar Kavramlar Tanımlamalar Kanıt Temelli Uygulamaların Tarihçesi

Kanıt Seviyeleri

Introduction to the course

What is Evidence-Based Practice? Definitions Concepts Definitions History of Evidence-Based Practices

Evidence Levels

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rehber konularını belirleme Identifying guide topics

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rehber sunumu

Ostomi Adayı veya Ostomiyle Yaşayan Yetişkinleri Destekleme, RNAO-

Yaşamın Son 12 Ayında Bakıma Palyatif Bir Yaklaşım Guide presentation

Supporting Adults Who Anticipate or Live with an Ostomy- A Palliative Approach to Care in the Last 12 Months of Life

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rehber Sunumu

Son Gün ve Saatlerde Bıyunca Yaşam Sonu Bakım-

Damar Erişim Komplikasyonlarını Azaltmak İçin Bakım ve Koruma Guide Presentation

End of life care during the last days and hours-

Care and Maintenance to Reduce Vascular Access Complications

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rehber Sunumu

Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet, taciz ve zorbalığın önlenmesi- Yetişkinlerde Mesane ve Bağırsak Yönetimine Proaktif Bir Yaklaşım Guide Presentation

Preventing violance,harassment and bullying against health workers- A Proactive Approach to Bladder and Bowel Management in Adults

(4)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rehber Sunumu

Erişkinlerde Aralıklı Üretral Kateterizasyon (Hemşireler için Kanada En İyi Uygulama Önerileri)-

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi- Yetişkinlerde perioperatif bakım

Guide Presentation

Intermittent Urethral Catheterization in Adults (Canadian Best Practice Recommendations for Nurses)-

Surgical site infections prevention and treatment - Perioperative care in adults

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat öncesi bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar Aç kalma

Kıl temizliği

Evidence-Based Practices in Preoperative Care Do not starve

Hair cleaning

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat öncesi bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar Antiseptikle cilt hazırlığı Duş

Barsak hazırlığı

Evidence-Based Practices in Preoperative Care Skin preparation with antiseptic Shower Bowel preparation

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat sırası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Cerrahi el yıkama

Cilt hazırlığı Antiseptikler

Evidence-based practices in intraoperative care surgical hand washing

Skin preparation Antiseptics

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat sırası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Enfeksiyon kontrolü

Cerrahi eldiven kullanımı

Ameliyathanede basınç yaralarının önlenmesi Evidence-based practices in intraoperative care Infection control

Use of surgical gloves

Prevention of pressure sores in the operating room

(5)

11

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ara sınav Mid Exam

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat sırası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Antimikrobiyal kaplı sütur kullanımı

Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Elektif ameliyatlar için rutin ameliyat öncesi testler Ameliyat sonrası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Bulantı kusma

Evidence-based practices in intraoperative care Use of antimicrobial coated sutures

Evidence-based practices in preoperative care Routine preoperative tests for elective surgeries Evidence-based practices in post-operative care nausea vomiting

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat sonrası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Erken mobilizasyon

Hipotermi hipertermi Ağrı kontrolü

Evidence-based practices in post-operative care Early mobilization

hypothermia hyperthermia pain control

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ameliyat sonrası bakımda kanıta dayalı uygulamalar Derin ven trombozu

Ameliyat Sonrası Beslenme Taburculuk Hasta eğitimi

Evidence-based practices in post-operative care deep vein thrombosis

Postoperative Nutrition Discharge Patient education

15

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Final Sınavı

(6)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Final Sınavı / Final Examination 1 2.00 2.00

Bütünleme Sınavı / Makeup Examination 1 2.00 2.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 2.00 28.00

Bireysel Çalışma / Self Study 14 2.00 28.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 14 4.00 56.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 14 4.00 56.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 58 16.00 172.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 172.00/30.00 = 5.73 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 172.00 / 30.00 = 5.73 ~

(7)

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.Kanıt temelli hemşirelikte araştırma sonuçlarını takip edebilme /

To follow evidence-based research results in nursing 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.Kanıt temelli hemşireliğe temel oluşturacak kavram ve konuları söyleyebilme ve yeni gelişmelerin ışığı altında tartışabilme / Will form the basis for evidence-based nursing concepts and issues in the light of new developments and to say that to discuss.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.Hemşirelik uygulamalarını kanıt temelli uygulamalara dayandırabilme / Based practices to evidence-based nursing

practice 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Referanslar

Benzer Belgeler

Intrauterine administration of autologous PBMCs promote clinical pregnancy, implantation and live birth. rates in patients with repeated failure of

Cancer, the basic concepts and principles of cancer definition, history, our country and the world, epidemiology carcinogenesis and in cancer classification of cancer

Internal Medicine service 5th floor Choosing the patient for to prepare Nursing care plan Data collection Participate to patient visit Participate to clinical practices.

uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi Bireysel çalışma, okuma rapor hazırlama Planning and applying nursing care for adult person with health and. evaluation of

uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi Bireysel çalışma, okuma rapor hazırlama Planning, implementing and evaluating nursing care of an adult. person who have

1 Hasta gereksinimleri doğrultusunda etkili hasta eğitimi sürecini yürütebilme To be able to carry out effective patient education process in line with patient needs 2

Arguments which are the definition of substance abuse and addiction, family and addiction, occupational process with addiction, the classification of substances with effect

9.İmmünolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 10.Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 11.Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı