• Sonuç bulunamadı

Türkiye Ye

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Ye"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Türkiye Yeşiller'i 22 Temmuz seçimi için Bursa ve İzmir'de iki kadın bağımsız "yeşil aday" çıkardı. Bilge Contepe ve Neriman G. Eren yıllardır yeşil hareketin içinde yer alıyor. Yeşiller ayrıca İstanbul'da Oran ve Uras; Maraş'ta da Özdemir'i destekleyecek

Türkiye Yeşiller'i 22 Temmuz seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak katılan İzmir 2. Bölgeden Bilge Contepe ve Bursa'dan Neriman Gül Eren'i destekleyeceklerini açıkladı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Yeşiller, bu iki "yeşil bağımsız aday"ın yanı sıra İstanbul'da sol bağımsız ortak adaylar Baskın Oran ve Ufuk Uras' a; Kahramanmaraş'ta da çevreci Ali Özdemir'e destek vereceklerini ekledi.

Bağımsız yeşil adayların seçim çalışmaları Bursa ve İzmir'de kurulacak seçim bürolarında yürütülecek. Yeşiller İstanbul'da desteklenen iki bağımsız adayın seçim kampanyalarında da aktif olarak katılacaklar.

Yeşil adaylar kimdir?

Bilge Contepe, 1950'de İstanbul'da doğdu. 1974'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi) İç Mimarlık ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. 1980'lerin başından bu yana Bodrum'da yaşıyor. 1986'dan itibaren yeşil hareketin içinde olan Bilge Contepe, 1988'de Yeşiller Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı, Bodrum ilçe başkanlığı yaptı ve 1990-92 yılları arasında Yeşiller Partisi genel başkanlığını yürüttü. Partinin

kapatılmasının ardından 1996-2001 yılları arasında, aynı zamanda kurucusu olduğu Özgürlük ve Dayanışma

Partisi'nde (ÖDP) yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında iki kez Muğla'dan milletvekili adayı oldu. Nükleer karşıtı harekette uzun yıllar mücadele etti, bir süre Akkuyu'da yaşadı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yerel ekoloji

hareketleriyle birlikte çalışmalarda bulundu, eylemlerde yer aldı. Bilge Contepe ayrıca İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi.

Contepe, 2002'de Yeşiller Partisi'nin yeniden kurulması çağrısını yapanlar arasında yer aldı; halen Türkiye Yeşilleri içinde ve Yeşiller Eş-Sözcüsü olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Neriman Gül Eren

1967'de Artvin Şavşat'ta doğdu. Ailesiyle 1971'de taşındıkları Bursa'da 1998 yılına kadar yaşadı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. 1992 ile 1998 yılları arasında Bursa Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Halen İstanbul'da yaşıyor ve serbest avukatlığa devam ediyor.

1991 yılından itibaren Bursa Barosu çevre-Hukuk Komisyonu'nun aktif bir üyesi olarak çalıştı; çevre ihlallerinin hukuki olarak takibi için Büyükşehir Belediyesi toplantılarının izlenmesi, Orhaneli Termik Santrali'nin desülfürizason ünitesi olmaksızın çalışmasının durdurulması, Ovaakça Doğalgaz Kombine Santrali'nin çalışmalarının durdurulması, Bursa ve çevresindeki çevre hukuku ihlallerinin idari davalar yöntemi ile engellenmesi gibi kazanımlara katkıda bulundu. Yerel Gündem 21 Bursa katılımcısı ve Güney Marmara çevre Koruma Derneği üyesi.

Ayrıca Türkiye genelinde Yatağan Termik Santrali'ne, Bergama'da siyanürle altın çıkarılmasına ve Akkuyu'da yapılmak istenen nükleer santrale karşı mücadelelere katıldı. 1998 yılından bu yana İstanbul Yeşilleri, 2002'den bu yana da Türkiye Yeşilleri'nin aktif bir üyesi olarak çalışıyor.(EÜ)

BİA Haber Merkezi 11/06/2007

Referanslar

Benzer Belgeler

Antalya-Bıırdıır-lsparta Planlama Bölgesi 1/1100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, plan paftalarında gösterilsin veya gösterilmesin köy yerleşik alanlarına

hazırlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir.. 2014 Mali Yılı Performans ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Bu çalışmadaki sonuçlara benzer olarak Leamer (1993,1994) ve Wood (1994), dış ticaret sayesinde ABD ve dünyadaki diğer ülkelerdeki ücretlerin eşitleneceği, vasıflı

Komisyonun Kyoto'yu çevre başlığı için açılış kriteri olarak öngörmemesine karşın konseydeki görüşmelerde üye ülkelerin müdahale etmesi halinde Kyoto'nun aç ılış

Ancak bu yıl bedava dağıtılan kalitesi düşük kömürle birlikte özellikle akşam saatlerinde sokaklarda yürümek, nefes almak bile imkansız hale gelmiştir.. Uzmanlar,

Komisyonun inceleme talebini reddetmesinin arkasında İzmir’in EXPO adaylığının olumsuz etkilenme kaygısının bulunduğu iddiası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bonn, Kuala Lumpur ve Aral ık ayı sonunda Kopenhag'ta toplanacak bir başka önemli uluslararası toplantıda, yeni iklim de ğişikliğiyle mücadele anlaşmasının

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve

Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür Hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu Hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her

Faaliyet 5.1.3.12 Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.1.3.13 Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve

Madde 3- 2021 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde

05 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Ulaştırma

05 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 05 Ulaştırma

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜ)EYİNDE YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK - 83 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜ)EYİNDE YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ

• Yıldırım İlçesi, Büyükşehir Hizmet Binası Önü, Güllük Arabayatağı Yaya Üst Geçitlerine Yönelik Zemin ve Temel Etüd Raporu... İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Her halükarda ait olduğu binanın taban alanının (1/3) ünü geçemez. 25) Portik : Bina cephelerinde; yol seviyesinde, üstü örtülü, önü sütunlu ve umuma açık

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:

Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar (ÇETK) Özel İhtisas Komisyonu toplantısında, ajans personeli tarafından yapılan bölge planı süreci, ihtisas

(2) Borçlu tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde satın alma değerini kabul ettiğini ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi

İlgi yazıda; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde yer alan ilçelerin atıksu antma tesisi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (2020d), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma

CLB PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. İBRİKDERE MAHALLESİ D-100 KARAYOLU CADDESİ NO: 388 (ADA:182, PAFTA:G24D3B4A,

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga, Türkiye'nin Kyoto sözleşmesine taraf olmakla 2013 yılında yürürlü ğe girecek yeni sözleşmede kendi hakkını koruma