Üçgende Açı

11  Download (0)

Full text

(1)

Üçgende Açı

Soru Çözümü

3

(2)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

é 1. é é 30o 30o a) .Bıı Bı C D B A ) m(BAC)=60o m(ABC)=70o

ABC üçgeni [AD] açıortayı boyunca katlandığında B noktasının yeni yeri Bı;

Bı noktasının [BC] ye göre simetriği Bıı oluyor.

Bı Î ]AC[ olduğuna göre,

(3)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

2. A B C D E . ) [AB] ^ [BC] [AC] ^ [CD] [AD] açıortay

Verilenlere göre, aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 1) |AE|=|EC| 2) |ED|=|EC| 3) |EC|=|CD| 4) m (BAD)= a olduğunda m (BCD)= 2é a olur. é

(4)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

3. é é K D E B C A a b ) )

E: ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi

[AB] Ç [CK={D} m(AEK)= b

m(ABC)=a

(5)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

4.

[AF] Ç [DC]= {E} [CD] ^ [AB]

|BF|= |FC| = |DA|

m(B)= a ve m (A)=b olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı nedir?

é é ) ) A B D E F C . b a S S S

(6)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

5. b a) ) A D E C B F ABC üçgeninde [BE] Ç [CD]= {F} m(DEB)=a m(CDB)=b

|CB|=|CD|=|CE| olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı nedir?

é é

(7)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

6.

m(DAB)=60o

m(ABC)=135o

m(ADC)=a

|AD|=|AB|=|BC| olduğuna göre, a kaç derecedir? é é é A B C D ıı ıı ıı 135o 60o a ) ) )

(8)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

7. é é é ) a A B D C

ABC eşkenar üçgen

2.m(DAC)= m(BAD) olduğuna göre, m(ADB)= a kaç derecedir?

(9)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

8.

m(BAC) = 72o

[DE] ^ [BC] |BE|=|EC|

|BD|=|AC| olduğuna göre, m(BDE)= a kaç derecedir?

é é A B C D E ) ) . a 72o ıı ıı

`

`

(10)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

9.

ABC üçgeninde [AD] ^ [BC]

m(BAD)=20o

|AB|+|BD|= |DC| olduğuna göre, m(ACB)= é a kaç derecedir?

é A D C B ) ) 20o . a

(11)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

10.

[AB] ^ [BC] m(BAD)= 45o

m(DCB)= a

|AD|=|DC|= 2ñ2 cm

|AB|=(2+ñ2) cm olduğuna göre, a kaç derecedir? é é ) 45o A B C D ) a ıı ıı . 2ñ2 2ñ2 2+ ñ 2

Figure

Updating...

References

Related subjects :