• Sonuç bulunamadı

Üçgende Açı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Üçgende Açı"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgende Açı

Soru Çözümü

3

(2)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

é 1. é é 30o 30o a) .Bıı Bı C D B A ) m(BAC)=60o m(ABC)=70o

ABC üçgeni [AD] açıortayı boyunca katlandığında B noktasının yeni yeri Bı;

Bı noktasının [BC] ye göre simetriği Bıı oluyor.

Bı Î ]AC[ olduğuna göre,

(3)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

2. A B C D E . ) [AB] ^ [BC] [AC] ^ [CD] [AD] açıortay

Verilenlere göre, aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 1) |AE|=|EC| 2) |ED|=|EC| 3) |EC|=|CD| 4) m (BAD)= a olduğunda m (BCD)= 2é a olur. é

(4)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

3. é é K D E B C A a b ) )

E: ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi

[AB] Ç [CK={D} m(AEK)= b

m(ABC)=a

(5)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

4.

[AF] Ç [DC]= {E} [CD] ^ [AB]

|BF|= |FC| = |DA|

m(B)= a ve m (A)=b olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı nedir?

é é ) ) A B D E F C . b a S S S

(6)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

5. b a) ) A D E C B F ABC üçgeninde [BE] Ç [CD]= {F} m(DEB)=a m(CDB)=b

|CB|=|CD|=|CE| olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı nedir?

é é

(7)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

6.

m(DAB)=60o

m(ABC)=135o

m(ADC)=a

|AD|=|AB|=|BC| olduğuna göre, a kaç derecedir? é é é A B C D ıı ıı ıı 135o 60o a ) ) )

(8)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

7. é é é ) a A B D C

ABC eşkenar üçgen

2.m(DAC)= m(BAD) olduğuna göre, m(ADB)= a kaç derecedir?

(9)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

8.

m(BAC) = 72o

[DE] ^ [BC] |BE|=|EC|

|BD|=|AC| olduğuna göre, m(BDE)= a kaç derecedir?

é é A B C D E ) ) . a 72o ıı ıı

`

`

(10)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

9.

ABC üçgeninde [AD] ^ [BC]

m(BAD)=20o

|AB|+|BD|= |DC| olduğuna göre, m(ACB)= é a kaç derecedir?

é A D C B ) ) 20o . a

(11)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

10.

[AB] ^ [BC] m(BAD)= 45o

m(DCB)= a

|AD|=|DC|= 2ñ2 cm

|AB|=(2+ñ2) cm olduğuna göre, a kaç derecedir? é é ) 45o A B C D ) a ıı ıı . 2ñ2 2ñ2 2+ ñ 2

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

3. Şekildeki A noktasında bulunan bir fıskiye belirli bir saatte çembersel bir hareketle eşit açılarla yeteri kadar uzağa su püskürtmektedir.. Bu fıskiye ilk püskürtmesini

Buna göre bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla orantılı

Yükseklik Açıortay Kenarortay Yükseklik Açıortay

Bir üçgenin iç açıları 7, 8 ve 11 ile orantılı olduğuna göre, bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla

ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru Çözümü-1 2.. ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 12.. ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi

Masalsı bir ülkede yaşayan bir büyücü, sihirli bir çubuğu havaya attığında; çubuk, ülkede yaşayan herhangi üç kişinin yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde