Üçgende Açı

15  Download (0)

Full text

(1)

Üçgende Açı

Soru Çözümü

2

(2)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

1. A B C 65o 75o a ) ) )

Şekildeki ABC üçgeninde verilen iç açılara göre a kaç derecedir?

(3)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

2. A B C D E F G H T K

Şekilde verilen ABC ve DEF üçgenlerine göre,

a) ABC Ç DEF=?

b) (ABC) ¿ Ç (DEF)=?¿ ¿

(4)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

3. Bir üçgende iç açılar 4, 5 ve 6 sayıları ile orantılıdır. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir?

(5)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

4. ) ) ) A B C D a+10o 2a-40o 120o Şekilde, m(A)=a+10o m(ABD)=2a-40o m(ACD)=120o

olduğuna göre, a kaçtır?

é é

(6)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

5. Bir üçgenin iç açıları 7, 8 ve 11 ile orantılı olduğuna göre, bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla orantılıdır?

(7)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

6. A B C D E F G H T K

Şekildeki yıldızılda sırasıyla A, B, C, D ve E açılarının ölçüleri derece cinsinden birer ardışık tam sayıdır. Buna göre, m(FTC) kaç derecedir?é

(8)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

7. Bir ABC üçgeninin iç açıları arasında

m(A) + m(B) > 8.m(C) eşitsizliği bulunmaktadır.

Buna göre, C açısının en büyük tam sayı değeri kaç derecedir?

é é

(9)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

8. A. B C D E ) . .) . m(A)=90o m(CBD) = m(DEC) = m(CEA) m(ABC) = 2. m(CBD) m(BDE) = 150o olduğuna göre,

m(BCE) kaç derecedir? é é é é é é é é

(10)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

9. ıı ıı A 4a+12o 2a+42o B ) C ) ABC üçgeninde ŸABŸ=ŸACŸ m(ABC)=4a+12o m(ACB)=2a+42o olduğuna göre,

m(BAC) kaç derecedir?é é

(11)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

10. )100Fo A B C D E ) a ıı ıı ıı m(FAD)=100o [BF Ç [BE = {B} ŸABŸ=ŸACŸ=ŸADŸ

m(DCE)= a olduğuna göre, a kaç derecedir?

é

(12)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

11. ıı ıı ıı ıı ıı A B D C E F ABC bir üçgen

ŸABŸ=ŸADŸ=ŸDEŸ=ŸEFŸ=ŸFCŸ m(DAE)= a

m(ABC)=b olduğuna göre, a b oranı kaçtır? a b ) ) é é

(13)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

12. ABC ikizkenar bir üçgendir. ŸABŸ=ŸACŸ ve

34o < m(ABC) < 43o olduğuna göre,

m(BAC) hangi açık aralıkta bulunur?é é

(14)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

13. ) ) ) a ıı 100o 60o A B C D E m (ABE)= 60o m(BAD)=100o m(DCE)=a ŸABŸ=ŸADŸ=ŸBCŸ olduğuna göre, a kaç derecedir? é é é ıı ıı

(15)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

14. A

E

B C

D

ABC eşkenar üçgeni

şek-lindeki kartondan BDC üçge-ni kesilerek çıkarılıp; [BC] ve [AC] üst üste gelecek şekilde yapıştırıldığında B noktası, A noktasının üzerine geliyor. Verilenlere göre,

Figure

Updating...

References

Related subjects :