• Sonuç bulunamadı

Üçgende Açı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Üçgende Açı"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgende Açı

Soru Çözümü

2

(2)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

1. A B C 65o 75o a ) ) )

Şekildeki ABC üçgeninde verilen iç açılara göre a kaç derecedir?

(3)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

2. A B C D E F G H T K

Şekilde verilen ABC ve DEF üçgenlerine göre,

a) ABC Ç DEF=?

b) (ABC) ¿ Ç (DEF)=?¿ ¿

(4)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

3. Bir üçgende iç açılar 4, 5 ve 6 sayıları ile orantılıdır. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir?

(5)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

4. ) ) ) A B C D a+10o 2a-40o 120o Şekilde, m(A)=a+10o m(ABD)=2a-40o m(ACD)=120o

olduğuna göre, a kaçtır?

é é

(6)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

5. Bir üçgenin iç açıları 7, 8 ve 11 ile orantılı olduğuna göre, bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla orantılıdır?

(7)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

6. A B C D E F G H T K

Şekildeki yıldızılda sırasıyla A, B, C, D ve E açılarının ölçüleri derece cinsinden birer ardışık tam sayıdır. Buna göre, m(FTC) kaç derecedir?é

(8)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

7. Bir ABC üçgeninin iç açıları arasında

m(A) + m(B) > 8.m(C) eşitsizliği bulunmaktadır.

Buna göre, C açısının en büyük tam sayı değeri kaç derecedir?

é é

(9)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

8. A. B C D E ) . .) . m(A)=90o m(CBD) = m(DEC) = m(CEA) m(ABC) = 2. m(CBD) m(BDE) = 150o olduğuna göre,

m(BCE) kaç derecedir? é é é é é é é é

(10)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

9. ıı ıı A 4a+12o 2a+42o B ) C ) ABC üçgeninde ŸABŸ=ŸACŸ m(ABC)=4a+12o m(ACB)=2a+42o olduğuna göre,

m(BAC) kaç derecedir?é é

(11)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

10. )100Fo A B C D E ) a ıı ıı ıı m(FAD)=100o [BF Ç [BE = {B} ŸABŸ=ŸACŸ=ŸADŸ

m(DCE)= a olduğuna göre, a kaç derecedir?

é

(12)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

11. ıı ıı ıı ıı ıı A B D C E F ABC bir üçgen

ŸABŸ=ŸADŸ=ŸDEŸ=ŸEFŸ=ŸFCŸ m(DAE)= a

m(ABC)=b olduğuna göre, a b oranı kaçtır? a b ) ) é é

(13)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

12. ABC ikizkenar bir üçgendir. ŸABŸ=ŸACŸ ve

34o < m(ABC) < 43o olduğuna göre,

m(BAC) hangi açık aralıkta bulunur?é é

(14)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

13. ) ) ) a ıı 100o 60o A B C D E m (ABE)= 60o m(BAD)=100o m(DCE)=a ŸABŸ=ŸADŸ=ŸBCŸ olduğuna göre, a kaç derecedir? é é é ıı ıı

(15)

ÜÇGENLER

Simedyan Akademi

Üçgende Açı Soru Çözümü

14. A

E

B C

D

ABC eşkenar üçgeni

şek-lindeki kartondan BDC üçge-ni kesilerek çıkarılıp; [BC] ve [AC] üst üste gelecek şekilde yapıştırıldığında B noktası, A noktasının üzerine geliyor. Verilenlere göre,

Referanslar

Benzer Belgeler

Kameranın konunun göz hizasına göre daha aşağıya yerleştirilerek yapılan çekimidir... Konuyu üstün, yüce, erişilmez göstermek

“ya da” Bağlacı : p ile q önermeleri denk önermelerken ‘ya da’ bağlacı ile kurulan “p ya da q” bileşik önermesi yanlış, aksi taktirde “p ya da q” bileşik

Bu nokta diklik merkezidir. Merkez üçgensel bölgeye ait olmayabilir.. 13) MTZ bir dik üçgen ve G noktası bu üçgenin

Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait kenar-ortay uzunluklarının oranı benzerlik oranına eşittir.. Benzer üçgenlerde eş açılara ait açıortay uzunluklarının

[r]

 Soru sormak, Sağa sola bakmak, silgi hesap makinesi alışverişi yasaktır..  Doğru hesaplanmış; doğru sonuçlara

ġekil 15 Ġspatı açıklayamayan ve görselde iĢlem yapmayan gerekçe olarak „‟ Üçgenin iç açıları toplamı, iki iç açı bir dıĢ açı‟‟olarak ifade eden öğrencinin cevap kağıdı..

Örnek: Bir kenar uzunluğu 14 cm, bu kenara ait yüksekliği 10 cm olan eşkenar dörtgenin çevresini ve alanını bulunuz.. Yamuklarda, paralel kenarlara “taban”,