Geometri | Üçgende Açı-2 2020-2021

17  Download (0)

Full text

(1)

Geometri | Üçgende Açı-2

2020-2021

(2)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

ABC üçgeninde, [BD] ve [DC] açıortay m(ëD)= 114º olduğuna göre,

m(ëA)= a kaç derecedir?

A) 46º B) 48º C) 50º D) 52º E) 54º 1. A B C D .. b a A B C D .. a 114º Kural

b = 90º+ a2

(3)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

b = 90º+ a2

ABC bir üçgen

[BE] ve [CD] açıortay m(ëA)= a

m(EéDC)= b a+b= 130º

olduğuna göre,

a-b farkı kaç derecedir? A) 20º B) 30º C) 35º D) 40º E) 45º 2. A B C D .. b a A B C D E .. b a Kural

(4)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

ABC üçgeninde, [BD] ve [CD] açıortay m(ëA)= 60º m(ëD)= a kaç derecedir? A) 50º B) 60º C) 65º D) 70º E) 75º 3. A B C D . . b a 60º A B C D a Kural

b = 90º- a2

(5)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

ABC üçgeninde, [BD] ve [CD] açıortay m(BéDC)= 25º olduğuna göre,

m(CéAD)= a kaç derecedir?

A) 50º B) 55º C) 60º D) 65º E) 70º 4.

İki dış- Bir iç

B C a 2a . . 25º B A D C a . . Kural

(6)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

ABC bir üçgen

[AD] ve [BD] açıortay m(BéDC)= 30º

m(AéCD)= a m(AéDB)= b

olduğuna göre,

a+b toplamı kaç derecedir?

A) 45º B) 60º C) 75º D) 90º E) 105º 5.

İki dış- Bir iç

B C a 2a . . 30º B A E D C b a .. Kural

(7)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

ABC ikizkenar üçgen |AB|=|AC|

m(BéAC)= 4a-60º m(AéBC)= 2a

olduğuna göre ,a kaç derecedir?

A) 15º B) 20º C) 25º D) 30º E) 35º 6.

İkizkenar üçgen

B C A q a

a=b

a ve b dar açı

a+b+q =180º

b 4a-60º B C A 2a Kural

(8)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

ABC üçgeninde, |BD|=|BE| |EC|=|FC| m(DéEF)= 65º olduğuna göre,

m(BéAC)= a kaç derecedir?

A) 50º B) 48º C) 45º D) 40º E) 35º 7. a B D E F S S C A 65º Kural

İkizkenar üçgen

B C A q a

a=b

a ve b dar açı

a+b+q =180º

b

(9)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

ABC ve FDE birer üçgen |BD|=|BG|

|HC|= |CE|

m(BéAC)= 50º

olduğuna göre,

m(DéFE)= a kaç derecedir?

A) 105º B) 110º C) 115º D) 120º E) 125º 8. A G F H C B D E 50º a S S Kural

İkizkenar üçgen

B C A q a

a=b

a ve b dar açı

a+b+q =180º

b

(10)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

9. a A B D E C

ABC dik üçgen [AB] ^ [AC]

|AB|=|AD|=|AE|

m(EéDC)= a kaç derecedir?

A) 35º B) 40º C) 45º D) 50º E) 55º Kural

İkizkenar üçgen

B C A q a

a=b

a ve b dar açı

a+b+q =180º

b

(11)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

A) 45º B) 50º C) 55º D) 60º E) 65º ABC üçgeninde, [DE] ^ [BC] |BE|=|EC| |BD|=|AC| m(AéBC)= 40º olduğuna göre,

m(BéCA) kaç derecedir?

10. YAKİ .. Yükseklik Açıortay Kenarortay Yükseklik Açıortay Kenarortay .. Yükseklik Açıortay Kenarortay .. B E C A D 40º S S Kural

(12)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

A) 3 B) 5 2 C) 2 D) 32 E) 43 [AD] Ç [BE]={F} [AD] ^ [BC] |BD|=|AE|=|EC| m(EéBC)= a m(AéEB)= b olduğuna göre, a b oranı kaçtır? 11. Muhteşem Üçlü A B D C F E D B a C b A Kural

(13)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

A) 22º B) 24º C) 26º D) 28º E) 30º ABC üçgeninde [AD] ^ [AC] 2.|AB|= |DC| m(BCéA)= 22º olduğuna göre,

m(BéAD)= a kaç derecedir?

12. Muhteşem Üçlü A B D C a D B C A 22º Kural

(14)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

A) 40º B) 50º C) 60º D) 70º E) 80º

ABC dik üçgen

[AB] ^ [AC] m(DéEC)= 100º |AD|=|DC| 3.|EC|= |BE| olduğuna göre, m(AéBC)= a kaç derecedir? 13. ORTA TABAN A C B D

2k

k

E

[DE] // [BC]

S S 100º C D B A E a Kural

(15)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

A) 5º B) 10º C) 15º D) 20º E) 25º

ABC eşkenar üçgen DEFG kare olduğuna göre, m(FéAC)= a kaç derecedir? 14.

Eşkenar Üçgen

A C B a a a 60º 60º 60º C D B A E G F a Kural

(16)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-2

A) 90º B) 100º C) 105º D) 110º E) 115º Şekildeki dörtgende, m(AéBC)= 60º m(BéCD)= 130º |AB|=|BC|=|AD| olduğuna göre, m(BéAD)= a kaç derecedir? 15.

Eşkenar Üçgen

A C B a a a 60º 60º 60º C D B A a 60º 130º Kural

(17)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-2

A) 15º B) 20º C) 25º D) 30º E) 40º

Şekil-1 de verilen ABC üçgeni şeklindeki kartondan eş olan 3 tanesi bir araya getirilerek Şekil-2 elde ediliyor.

D, E, A doğrusal olduğuna göre, m(AéEC)= a kaç derecedir?

SIRA SENDE Şekil-1 B C A c b a B C D E A c c c Şekil-2 b a a b-a a

Figure

Updating...

References

Related subjects :