• Sonuç bulunamadı

Geometri | Üçgende Açı-1 2020-2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Geometri | Üçgende Açı-1 2020-2021"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Geometri | Üçgende Açı-1

2020-2021

(2)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-1

Kural Kural ABC ikizkenar D Î [BC], B Î [AE] |AB|=|BC| m(AéDB)= 110º m(BéDE)= x

Buna göre, x kaç derecedir?

ABC ikizkenar

D Î [BC], B Î [AE] |AB|=|BC|

m(AéDB)= 111º m(BéDE)= x

Buna göre, x kaç derecedir?

SINAV İKİZİ YGS-2017 A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 A B q C b a İkizkenar üçgen B C A q a a=b a ve b dar açı a+b+q =180º b B C D E A x 110º B C D E A x 111º

(3)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

A) [DE] B) {D, E} C) ]DE[ D) AÿDE E) Æ

Şekilde verilen ABC üçgeni ve d doğrusu için, AÿBC Ç d kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. d D B A E C Kural A B C A¿BC=[AB] È [AC] È [BC]

(4)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

2.

Şekilde verilen ABC ve ADE üçgenlerine göre,

(AÿBC) Ç (AÿDE) kümesi aşağı-dakilerden hangisidir? C A D F E B

A) [AF] È [AC] B) AÿFC C) (AÿFC) D) {A, F, C} E) Æ

Kural

A

B C

A¿BC=[AB] È [AC] È [BC]

(5)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-1

ABC üçgeninde, m(ëA)= a m(ëB)= 2a-40º m(ëC)= 3a-80º

olduğuna göre, a kaç derecedir?

3. A) 40º B) 45º C) 50º D) 55º E) 60º A B q C b a C A B 2a-40º 3a-80º a Kural

Üçgenin iç açılar toplamı

(6)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Bir ABC üçgeninin iç açıları 4, 5 ve 6 ile orantılıdır. Bu üçgenin en küçük iç açısı kaç derecedir?

A) 40º B) 48º C) 50º D) 60º E) 72º 4. A B q C b a Kural

Üçgenin iç açılar toplamı

(7)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri

a, b ve q dır.

24º< a < 37º 47º < b < 84º

olduğuna göre , q açısının bulunduğu değerler aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (59º, 109º) B) (61º, 88º) C) (58º, 112º) D) (47º, 100º) E) (62º, 101º) 5. A B q C b a Kural

Üçgenin iç açılar toplamı

(8)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Bir ABC üçgeninde, 4.m(ëA)-m(ëB)-m(ëC) > 0

olduğuna göre, ëA nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 35º B) 36º C) 37º D) 38º E) 39º 6. A B q C b a Kural

Üçgenin iç açılar toplamı

(9)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-1

A) 99º B) 98º C) 97º D) 96º E) 94º ABC üçgeninde, m(ëA)= 43º m(ëB)= 54º olduğuna göre,

m(AéCD)= a kaç derecedir?

7. A B C q b a C D A B 43º 54º a Kural

q= a+b

(10)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Bir üçgende iç açılar 8, 9 ve 10 ile orantılıdır. Buna göre bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla orantılı olabilir?

8. A B C q b a A) 13- 15- 17 B) 14- 17- 21 C) 17- 18- 19 D) 18- 19- 21 E) 22- 23- 24 Kural

q= a+b

(11)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Şekilde verilen açı ölçülerine göre

a kaç derecedir? A) 5º B) 8º C) 10º D) 12º E) 15º 9. A B C x q b a A B C D 140º 7a 4a 3a Kural

x=

a+b+ q

(12)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-1

m(ëA)= 40º m(ëE)= 140º [BD] ve [CD] açıortay

Verilenlere göre, m(ëD)= a kaç derecedir? A) 80º B) 90º C) 100º D) 105º E) 110º 10. A B C x q b a A B E C D 140º 40º a Kural

x=

a+b+ q

(13)

Simedy

an A

kademi

Üçgende Açı-1

Şekildeki yıldızılda, verilen açı ölçülerine göre,

m(ëC)=m(ëE) kaç derecedir?

A) 20º B) 25º C) 30º D) 35º E) 40º 11. x+y+z+t+k=180º k y x z t A B C D E 45º 35º 30º Kural

(14)

Simedy an A kademi

Üçgende Açı-1

ABD üçgeninde, [AC] açıortay

Verilen açı ölçülerine göre,

a kaç derecedir? A) 60º B) 65º C) 70º D) 75º E) 80º 12. a y x 30º D C G F E d B A a Kural

a =

x+y

2

Referanslar

Benzer Belgeler

Üçgende Açı Soru

[r]

[r]

[r]

[r]

“ya da” Bağlacı : p ile q önermeleri denk önermelerken ‘ya da’ bağlacı ile kurulan “p ya da q” bileşik önermesi yanlış, aksi taktirde “p ya da q” bileşik

3) Şekildeki üçgen dik prizmada taban ayrıtları 3 ,5 ve 6 birimdir. Yanal ayrıt uzunluğu 5 birim ise şeklin hacmi kaç birim küptür?. 10. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait kenar-ortay uzunluklarının oranı benzerlik oranına eşittir.. Benzer üçgenlerde eş açılara ait açıortay uzunluklarının