• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
11
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

11. HAFTA

(2)

Mikroenjeksiyon

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.

• Uygulama, gen aktarılacak hücrenin küçük bir

vakumla mikroskop altında sabitlemesi ile başlatılır.

(3)

Embriyo transferi için mikro uçlu iğne

(4)

Mikroenjeksiyon

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

• ICSI işlemi tek spermatozoa olgun yumurtanın sitoplazmasına enjekte edilir

• Fertilizasyon, inseminasyon veya ICSI den 16-18 saat sonra belirlenir.

• Fertilize olmuş yumurtalara zigot denir.

• Büyümelerini destekleyecek özel bir ortam içerisinde bulunurlar.

• Alındıktan iki veya üç gün sonra değerlendirileceklerdir.

(10)

• Yeterli sayıda iyi gelişen embriyo varsa, özel ortamda blastosist aşamasına kadar büyümesine izin verilebilir.

Blastosist devresindeki embriyoların daha yüksek implantasyon şansı vardır.

• Böylece beşinci günde daha az embriyo transfer edilip

çoğul gebelik şansı azaltılabilir.

(11)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Varoluşçuluk akımında yabancılaşma, hiçlik, ötekileştirme gibi kavramların özellikle savaş sonrası süreçte sıklıkla yer verilen kavramlar olduğu dikkate

Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök

Normal kök hücreler sıklıkla multi- potent farklılaşma potansiyeli olan projenitör hücreleri oluştururlar, bazı durumlarda aynı embriyonik germ tabakasına ait

İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin EPO ile muamele edilmesi sonucu toplanan ekzozomların miRNA içeriğinin yeni nesil dizileme teknolojisi

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Cenazesi, 9 Mart 2004 Salı günü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Mezarlığında toprağa verilecektir. Tanrı rahmet

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

Birçok döl boyunca meydana gelecek bu tip uyumlar, daha doğrusu doğal seçilim, bir zaman sonra, atasından tamamen değişik yeni bireyler topluluğunun ortaya

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Histon modifikasyonları ile, Sox1, Nkx2-2, Msx1, Irx3, and Pax3 gibi bir çok hücre farklılaşması kontrol geni epigenetik olarak modifiye edilir ve böylece

Kuluçka makinesine koyulan yumurtalarda döllü olanların toplam yumurta sayısına oranıdır.. günlerinde karanlık bir odada alttan yüksek ışık

 Retroviral gen transferi yöntemi kullanılarak, sığır, koyun, tavuk, balık ve laboratuar hayvanlarında başarılı gen transferi çalışmalarının yapıldığı