• Sonuç bulunamadı

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI"

Copied!
9
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

İktisadi Analiz

İktisadi analizin en önemli rolü; belli koşullar bir araya geldiğinde ortaya

çıkan ekonomik olayların neden bu şekilde oluştuğunu açıklamaktır.

İktisat ;

pozitif iktisat normatif iktisat

(2)

İKTİSADİ ANALİZ

Pozitif İktisat

İktisadi olayları ve davranışları “nedir, ne olmaktadır, nasıl olmaktadır” şeklinde ele alınır.

Pozitif iktisatta iktisadi olaylar ve davranışlar açıklanır.

Örnek:”Türkiye’de işsizlik oranı %10’dur. Son 50 yılda Türkiye’den Batı ülkelerine kitlesel göç yaşanmıştır“gibi.

Bu ifadeleri gerçek yaşamdan elde edeceğimiz kanıtlarla destekleyebilir veya reddedebiliriz.

(3)

İKTİSADİ ANALİZ

Normatif İktisat

İktisadi olaylar ve davranışlar “ne olmalıdır, ne olması daha iyidir” şeklinde ele alınır.

Pozitif iktisadın ulaştığı sonuçları test etmek ve bilimsel kanıtlarla reddetmek mümkünken, normatif iktisadın sonuçları

test edilemez, bilimsel düzeyde reddedilemez.

Örnek:” İşsizlik azaltılmalıdır. Batı’ya göç Türkiye için yararlı olmuştur. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir düzeyi düşüktür“gibi.

Bu ifadeler bir görüşü yansıtır ve bu görüşün gerçek yaşamdan elde edilecek kanıtlarla doğru ya da yanlış biçimde değerlendirilebilmesi mümkün değildir.

(4)

İKTİSADİ ANALİZ

Örnek:” İşsizlik azaltılmalıdır. Batı’ya göç Türkiye için yararlı olmuştur. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir düzeyi düşüktür“gibi.

Bu ifadeler bir görüşü yansıtır ve bu görüşün gerçek yaşamdan elde edilecek kanıtlarla doğru ya da yanlış biçimde değerlendirilebilmesi mümkün değildir.

(5)

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Bilimsel Yöntem

Ekonomik sorunların analiz edilmesinde iktisatçılar bilimsel yöntem olarak teorik incelemeyi kullanırlar.

Bilimsel yöntemde;

1) İlk olarak iktisadi olaylar, sorunlar (enflasyon, işsizlik, kâr, maliyet, fayda vb… gibi açıklanmak istenen olay) tanımlanır.

(6)

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Modelin, açıklanmak istenen olayın nasıl ortaya çıktığına ilişkin sonucuna “hipotez”

denir.

(7)

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

2) İkinci olarak model kurulur. Bu aşamada açıklanmak istenen olay veya davranışın ortaya çıkmasına yol açan unsurların mantık yürütme yoluyla belirlenmesi söz konusudur.

(8)

EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

3) Bilimsel yöntemin üçüncü aşamasını

hipotez testi oluşturmaktadır. Hipotez testi aşamasından geçen iyi modeller kabul

edilir ve iktisadi olayların açıklanmasında kullanılır. Hipotez testi aşamasından

geçemeyen kötü modeller ise reddedilirler.

(9)

KAYNAKÇA:

Ankuzem modül.

Referanslar

Benzer Belgeler

 Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak

ÖZET: Ailevi nonotoimmün hipertiroidi, TSH reseptör geninde aktive edici germline mutasyonlar sonucu oluşan, başlangıç yaşı değişken olan, otozomal dominant

Kişisel kamu haklarına “koruyucu kamu haklarına (negatif statü hakları) örnek olarak, “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”, “kişi hürriyeti

[r]

[r]

• Vakıf ve Özel öğretim kurumlarında eğitim Vakıf ve Özel öğretim kurumlarında eğitim Özel hizmet (mal) Özel hizmet (mal)   Kişi Kişi.. Türkiye’de

Bugünkü anlamda psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.. Yani davranışlar belirli çevresel koşullar içinde oluşan olaylar olduğuna

Çorumlu halkevi dergisinin di¤er halke- vi dergilerinde oldu¤u gibi, merkezle çok yak›n iliflkiye geçti¤ini söyleyebiliriz.. Bu anlamda Ankara Devlet Konservatuar› folklor

Tanım 1.1.3  boş olmayan bir küme, U da  nın bazı alt kümelerinden oluşan bir sınıf olsun.. Tanımdan da anlaşılacağı gibi her   cebir aynı zamanda bir

• Hukukta yaptırım ise, hukuk kurallarının kişilere yüklediği yükümlülükleri kişilerin yerine getirmemeleri üzerine, onların bunları yerine getirmeleri için kamu

▪ Platon’a göre erdemli olmak için sadece ruhun düzenlenmiş olması değil, insanın devlet içinde doğru işi yapıyor olması da gerekir.. ▪ Platoncu düzen bir mesleki

濕家病,身上疼痛發熱,面黃而喘,此內生外受之濕病也。外宜羌活

Eşleştirme gerektiren maddelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:.. *Eşleştirme grubunun yanıtları homojen öğelerden seçilerek

 Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip

 Diğer sosyal düzen kuralları gibi, hukuk kuralları da insanlar arası ilişkileri düzenler ve bir davranışta bulunma veya bulunmama şeklinde bir emir içerir; bununla

Yaratıcı, Fatiha Suresi’nde gidilecek yolu ve yapılacak duayı i- fade ettikten sonra Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde; “O kitap; onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler için

6-Cam, bıçak, çivi gibi kesici aletlerle oynamayalım.. 7-Temizlik malzemesi olan

8-Taşıtlarda şoförle konuşmak, gürültü yapmak kazaya neden olabilir.. Görsellerle ilgili trafik

Bizi kedi, köpek, bisiklet gibi sevdiğimiz şeylerle kandırmaya çalışan

İzinsiz kopyalanamaz, başka sitelerde, sosyal paylaşım alanlarında isim ve logom kaldırılarak kullanılamaz

Kurban kesilen hayvanın etleri yardım amacıyla muhtaçlara, akrabalara, komşulara dağıtılır.. Kurban Bayramı 4

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Aileyi,  batı  toplumlarında  sıklıkla  kavramlaştırıldığından  daha  geniş  bir  birim   olarak  anlamak  gereklidir.  Çekirdek  aile,  Türkiye’de