• Sonuç bulunamadı

Doğru mu? Yanlış mı?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Doğru mu? Yanlış mı?"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..……

1. Sınıf Hayat Bilgisi

Doğada Hayat Çevremizi Koruyalım

Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm

Kâğıt, plastik, poşet, pil, cam gibi atık maddeler doğaya çok fazla zarar verir. Suyun kirlenmesine ve suda yaşayan canlıların zehirlenip

Sağlıklı yaşamak için temiz bir çevremizin olması gerekir. Doğamızı ve çevremizi temiz tutmalıyız. Çevreye atılan her çöp mikropların yaşadığı yer haline gelir. Bu da bizim hastalanmamıza neden olur.

Doğru mu? Yanlış mı?

D Y Çevremizi temiz tutmak büyüklerin görevidir.

D Y Çöpler mikropların çoğalmasına ve hastalıklara neden olur.

D Y Deniz ve dereye attığımız çöplerin zararı olmaz.

D Y Çöpler sadece bitkilere zarar verir.

D Y Çevreyi kirletenleri uyarmalıyız.

D Y Kağıt ve plastikleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

ölmesine neden olur. Çevreye attığımız çöpler de bitkilere ve orada yaşayan hayvanlara zarar verir. Bu nedenle çöplerimizi çöp kutularına

ve geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

Xxxx Geri dönüşüm kutularına atılan kağıtlar, camlar, plastikler

fabrikalarda tekrar kullanılır hale getirilir. Çevreyi kirletenleri

uyarmalıyız. Çevreyi korumak hepimizin görevidir.

(2)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..……

1. Sınıf Hayat Bilgisi

Doğada Hayat Çevremizi Koruyalım

………..……….………

………..……….………

………..……….………

………..……….………

Aşağıdaki atık maddeleri uygun kutuya taşıyınız.

Cam Pil Kâğıt Plastik

Aşağıdaki görsellerle ilgili bir cümle yazalım.

(3)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..……

1. Sınıf Hayat Bilgisi

Doğada Hayat Çevremizi Koruyalım

Tüm etkinlikler özgün çalışmalarımdır.

İzinsiz kopyalanamaz, başka sitelerde, sosyal paylaşım alanlarında isim ve logom kaldırılarak kullanılamaz ve paylaşılamaz.

HB.1.6. Doğada Hayat

HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik önlemleri alınır.

HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar, bitkilerin zaman içinde nasıl

değiştiğini (bitkilerin büyümesi, yapraklarını dökmesi ve açması ile çiçek açması vb.) gözlemler. Gözlemlerinden yararlanılarak bu hususlar üzerinde durulur.

HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması ve bu konuda çevredekilerin nezaket kuralları çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur.

HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler üzerinde durulur.

HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi konular üzerinde durulur.

HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler ile bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin neler olduğu üzerinde durulur.

www.mustafakabul.com

Referanslar

Benzer Belgeler

h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, beşyüz milyon lira idari para cezası

Mühendisler, herhangi bir kâğıt veya karton ambalajı bir klavye, tuş takımı veya kullanımı kolay diğer bilgisayar ara yüzlerine dönüştürebilen basit bir baskı

Tüysüz köstebek faresinde insandakinden 5 kat daha fazla hyalüronik asit polimeri olduğu için fareler kansere yakalanmıyor.. Nature dergisinde yayımlanan, yine bu

“Akdeniz” (meyve, sebze, tah›l, bal›k vb) ve “Bat›l›” tipi (ifllenmifl g›dalar, ifllenmifl k›rm›z› et, ifllenmifl flekerler, k›zartmalar, fast food vb)

 İlaç üretimi amacı ile düzenlenen hayvanlar (kan, idrar ya da süt içerisinde Genetik olarak düzenlenmiş biyoaktif moleküllerin-kan pıhtılaşma faktörleri,

Kuyruklu kurbağalar ilk olarak ön bacağını öne atar daha sonra arka ve ters taraftaki ayak öne hareket eder düzenli yapılan bu hareketlerle yer değiştirme sağlanır2. Bu

 Köpekler daha çok ba ş ve ön bacaklardan, atlar a ğız-burun tarafından, sığırlar ise dil ve a ğız-burun tarafından sokulmaktadır... Colubridae

Kara hayvanlarına (yılan, akrep, arı, karınca, örümcek vb) ait

At, sığır, koyun ve diğer hayvan türleri. Lenfoid dokularda atrofi

• Denemede kullanılan hayvanlar bazı özellikler yönünden birörnek hale gelirse elde edilecek sonuçlar uygulanabilme şansına sahip olur.. • Biyoetik açıdan az sayıda

Yine Duong ve diğ., (2003) tarafından yapılan çalışmada Honoi şehri (Vietnam) yeraltı suyunda çözünmüş organik karbon konsantrasyonu 2.0-6.4 mg/L aralığında

Bu hastalarda, hastalığın ve uygulanan medikal yada cerrahi tedavi yaklaşımlarının neden olduğu sorunları ve yan etkilerini azaltmaya, fiziksel fonksiyonları koruma ve

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Are you also searching for en Ucuz Hobby Deluxe Bebek Nevresim Tak?m? Hayvanlar Alemi ...? Get it only at our library now. en Ucuz Hobby Deluxe Bebek Nevresim Tak?m?.. Hayvanlar

Yarasa gibi, kuş olmak isteyen memeliler… Penguen gibi, balık olmak isteyen kuşlar… Ve yılanbalığı gibi, esrarengiz yaşam döngüsü yüzünden iki bin yıldır aranan

-ekstremiteleri, varsa, yüzgeç biçiminde olan, -derisi çoğunlukla pullarla

Dünyadaki canlılar içinde en yavaş hareket eden hayvan hangisidir diye sorulduğunda ilk akla gelenlerden birisi tem- bel hayvan olur.. Orta ve Güney Amerika’nın tropikal

İki elinizi içeri koyun İki elinizi dışarı alın. İki elinizi

-kurt -ayı -tilki -yılan -aslan -geyik -fil -maymun -zebra -kaplan -zürafa -kertenkele -karınca -arı -böcek b-nasıl ses çıkarırlar:.

52-Öğrenciye ormanda yaşayan hayvanlardan hem ot hem etle beslenen hayvan hangisidir diye sorulduğunda ayı olduğunu