• Sonuç bulunamadı

Doğru mu? Yanlış mı?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Doğru mu? Yanlış mı?"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..……

1. Sınıf Hayat Bilgisi

Güvenli Hayat Tehlikeli Durumlar

Doğru mu? Yanlış mı?

D Y Tanıdığımız yaşlı insanlara yardım edebiliriz.

D Y Tanımadığımız kişilerden bir şeyler almamalıyız.

D Y Başımıza gelen kötü olayları annemize anlatmalıyız.

D Y Tanımadığımız kişilerin arabasına binebiliriz.

D Y Başımız tehlikede ise polislerden yardım alabiliriz.

D Y Tanımadığımız kişilerin köpeklerini sevebiliriz.

Tehlikeli Durumlar

Okula gelirken, giderken ya da bahçede, parkta oynarken tanımadığım kişilerle konuşmak doğru değildir.

Tanımadığımız kişilerin verdiği yiyecekleri ve içecekleri almamalıyız.

Bir şey verdiklerinde “hayır” demeliyiz.

Bizi kedi, köpek, bisiklet gibi sevdiğimiz şeylerle kandırmaya çalışan kişiler

olabilir. Başkalarının arabalarına binmemeliyiz. Tanımadığımız kişilerin

bize zarar vereceğini düşünüyorsak hemen oradan uzaklaşmalıyız.

Kalabalık insan olan yere gitmeliyiz. Gerekirse “imdat!” diye bağırabiliriz.

Tanıdığımız bakkal ya da dükkanlardan yardım isteyebiliriz. Polisl erden yardım isteyebiliriz. Tüm olanları anne ve babamıza anlatmalıyız.

(2)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..……

1. Sınıf Hayat Bilgisi

Güvenli Hayat Tehlikeli Durumlar

………..

………..

………..

………..

……….…….. kişilerle konuşmamalıyız.

Başımızdan geçen kötü olayları ……….anlatmalıyız.

Tanımadığımız kişilerin ………binmemeliyiz.

Zor durumda kalırsak ………yardım isteyebiliriz.

Zor durumda kalırsak ………..diye bağırabiliriz.

Tanımadığımız kişilerden ………..almamalıyız.

1

4

Boşlukları dolduralım.

imdat

Tanımadığımız kişiler bizi rahatsız ederse neler yapmalıyız?

tanımadığımız

2 3

annemize fh

arabasına ara bir şeyler polislerden

Referanslar

Benzer Belgeler

Leg stiffness is adjustable to different conditions of locomotion. Leg stiffness is affected by changing frequency proportionally while added mass has no effect on

*: Uygulanacak herhangi 2 aşının arasındaki sürenin en az 2 hafta olması gerekir... Kediler için

Buradan diğer doku yada organlara metastaz yapar. Metastaz sonucu akciğer ve

Işığın kırılması ile ilgili alan bilgisine ilişkin hazırlanan kavram testinde öğretmen ve öğretmen adaylarının alabilecekleri maksimum puan olan 35,00 temel

(Kullanılacak ilaç/malzemeyi kendisi getiren hastalar için günlük tedavi devamı ücretidir. Malzeme klinik envanterinden karşılanıyorsa, tarifedeki ilgili uygulama

Çorumlu halkevi dergisinin di¤er halke- vi dergilerinde oldu¤u gibi, merkezle çok yak›n iliflkiye geçti¤ini söyleyebiliriz.. Bu anlamda Ankara Devlet Konservatuar› folklor

濕家病,身上疼痛發熱,面黃而喘,此內生外受之濕病也。外宜羌活

Yaratıcı, Fatiha Suresi’nde gidilecek yolu ve yapılacak duayı i- fade ettikten sonra Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde; “O kitap; onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler için

The risk of disease transmission from pets can be minimized by taking a few simple precautions such as avoiding fecal­oral contact, pregnant women not emptying the

Bölüm veya Hikâye Başlığı ‛İbret 32 i āyet-i Dīvāne-i Mırī ‛İbret 33 ikāyet-i Manūr-ı allāc ‛İbret 34 Hi āyet-i Mecnūn Leyla’yı Görünce Titremesi ‛İbret

Eşleştirme gerektiren maddelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:.. *Eşleştirme grubunun yanıtları homojen öğelerden seçilerek

ÖZET: Ailevi nonotoimmün hipertiroidi, TSH reseptör geninde aktive edici germline mutasyonlar sonucu oluşan, başlangıç yaşı değişken olan, otozomal dominant

Este- raz D izozimlerinin belirlenmesinde Grunbaum (25) tarafından geliştirilen selüloz asetat elektroforez yöntemi kullanıldı... Hemolizatlar, selüloz asetat membrana tankın

[r]

[r]

Hem  Dipylidium  caninum  hem  Taenia  spp  ile  enfekte  iki  köpekten birinin dışkısında tedaviden sonra ikinci gün az  sayıda  olmak  üzere  ilk  iki 

6-Cam, bıçak, çivi gibi kesici aletlerle oynamayalım.. 7-Temizlik malzemesi olan

8-Taşıtlarda şoförle konuşmak, gürültü yapmak kazaya neden olabilir.. Görsellerle ilgili trafik

İzinsiz kopyalanamaz, başka sitelerde, sosyal paylaşım alanlarında isim ve logom kaldırılarak kullanılamaz

Kurban kesilen hayvanın etleri yardım amacıyla muhtaçlara, akrabalara, komşulara dağıtılır.. Kurban Bayramı 4

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

Humboldt’a göre her ulusun kendine özgü bir dili, dolayısıyla da bir dünya görüşü ve ulusal karakteri vardır, yani her dil bir dünya görüşü ya da ulusal karakteri

 - Daha çok evde yaşayan köpeklerde ve tüm yavru köpeklerde gözlenen bir beden dilidir... Yarı kapalı