• Sonuç bulunamadı

SHB 219 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre IDersin Sorumlusu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SHB 219 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre IDersin Sorumlusu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi SHB 219 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

Dersin Sorumlusu Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel Dersin Düzeyi Lisans 2. sınıf

Dersin Kredisi 3

Dersin Türü Zorunlu

Dersin İçeriği

1-Ders İçeriğinin Tanıtımı, Sistem Yaklaşımı ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı

2-Kişilik Teorileri, Psikoanalitik Model 3-Psikososyal Gelişim Kuramı

4-Bağlanma Kuramı 5-Bilişsel Gelişim Kuramı 6-Bilşsel Davranışçı Yaklaşım 7- Danışan Merkezli Yaklaşım 8-Ahlak Gelişimi Kuramları

9- Çocukluk Tarihi, Gelişim Özellikleri ve Önemi 10- Ergenlik Dönemi Genel Özellikleri

11- Ergenlik Döneminde Psiko-sosyal Gelişim 12- Çocukluk Çağı Psikopatolojileri-I

13- Çocukluk Çağı Psikopatolojileri-II 14- Çocukluk Çağı Psikopatolojileri-III

Dersin Amacı

Bireyin içinde yaşadığı sosyal sistemler ve etkileşimi, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.

Dersin Süresi Haftalık 3 saat

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul

Önerilen Kaynaklar

Onur,B(2008).Gelişim Psikolojisi,imge yayınları Onur,B(2008).Gelişim Psikolojisi,imge yayınları

Duyan, V., Yolcuoğlu, İ., Artan, T.(2017). Dünü, Bugünü, Yarınıyla İnsanı Anlmak, İnsan Davranışının Temelleri ve Sosyal Çevrenin Etkileri, nar yayınevi

Dersin Kredisi (AKTS) 5 Laboratuvar

Diğer-1

(2)

Referanslar

Benzer Belgeler

 Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetler olan bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin

Piaget bilişsel gelişimi; duyu-motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olmak üzere dört dönemde incelemiştir..  Duyu Motor

 Bruner bilişsel gelişimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu savunmaktadır.Bilişsel gelişim için sistemli bir öğretici-öğrenici etkileşimin

 Piaget’e göre bilişsel gelişim, beyin ve sinir sisteminin olgunlaşmasıyla bireyin çevresine adapte olmasına yardımcı olan deneyimlerinin bir

Kişiliğin ayrılmaz bir parçası olan otobiyografik bellek performansları daha iyi olan kişilerin sosyal becerilerinin de daha iyi olduğu bilinmektedir.. Düşünce, duygu ve

 Bu durum, Vygotsky’ye göre “yakınsal gelişim alanı” olarak adlandırılan, çocukların gerçek gelişim düzeyleri ile kapasiteleri arasındaki farktan

Dersin Amacı İnsan davranışı ve sosyal çevre dersinin sosyal hizmet ile ilişkisini anlamak; çocukluk dönemi gelişim özellikleri, psikodinamik yaklaşım,

zamanda bir durumun yalnızca bir yönünü ele alma yeteneğine sahiptir...  Somut işlemler 7-11 ya da 12:çocuklar bilgiyi sistemli ve mantıklı bir şekilde işleyebilirler