• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
24
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)
(3)

İçerik

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

 Açı modülasyonu

 Frekans Modülasyonu  Faz Modülasyonu

(4)

Açı Modülasyonu

4

 Açı modülasyonu

 Frekans Modülasyonu  Faz Modülasyonu

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak

taşıyıcı işaretin açısının değiştirilmesidir.

(5)

Faz Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

 Faz modülasyonu için açı değeri

 Modüle edilmiş işaret

 ( ) 2 ( ) i t f tc k m tp     ( ) c cos 2 c p ( ) s tAf tk m t

(6)

Frekans Modülasyonu

6

 Frekans modülasyonu için açı değeri

 

 Modüle edilmiş sinyal

 0 ( ) 2 2 ( ) t i t f tc kf m t dt     

( ) ( ) i c f f tfk m t 0 ( ) cos 2 2 ( ) t c c f s tA   f t  k m t dt   

(7)

Frekans Sapması

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

7

 FM sinyalinin anlık frekansının taşıyıcı frekanstan

en fazla ne kadar uzaklaştığını belirten değer.

 Modüle eden sinyalin frekansından bağımsız.

(8)

Frekans Modülasyonu

8

 olmak üzere anlık frekansın

integrali alınarak, elde edilir.

 Modülasyon indisi,   0 ( ) 2 ( ) t i t f t dti    ( ) cos 2 i c m f t   f ff t m f f    ( ) 2 sin 2 i t f tc f tm      ( ) c cos(2 c sin 2 m ) s tAf t   f t

(9)

Frekans Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9

 Dar bant

 Bant genişliği GM sinyali kadar  Küçük değerleri için

 Geniş bant

 Büyük değerleri için

(10)

FM İşaretinin Bant Genişliği

10

 Tek bir frekansa sahip sinüzoidal sinyal için

taşıyıcı frekans bileşeninin her iki yanında, fm frekansının tam sayı katları aralıkla yerleşmiş, sonsuz sayıda yan bant oluşur.

 Carson Kuralı – Bant genişliği

 , üst sınır  , alt sınır

2 1 T f m B    f 2 T f B  

(11)

FM Modülasyon Yöntemleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

11

 Doğrudan Yöntem

 Taşıyıcı frekans doğrudan modüle eden sinyale bağlı

olarak değişir.

 Dolaylı Yöntem

 Dengeli modülatör ile dar bant FM elde edildikten

sonra çarpım işlemi ile istenen seviyedeki FM sinyaline ulaşılır.

(12)

Doğrudan Frekans Modülasyonu

12

 Temel bant sinyalindeki değişimlere bağlı olarak

voltaj kontrollü osilatör ile taşıyıcı frekansı değiştirilir.

 Voltaj kontrollü osilatörün kararlılığı faz kenetlemeli

(13)

Dolaylı Frekans Modülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

13

 Dar bant FM sinyali dengeli modülatör ile üretilir.  En büyük frekans sapması sabit tutulur.

(14)

FM Demodülatör Çeşitleri

14

 Eğim demodülatörü

 Sıfır geçiş demodülatörü  Faz kenetleme devresi  Dördün modülatörü

(15)

FM Demodülasyonu

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

15

 FM sinyalinin anlık frekansı ile orantılı anlık bir

gerilim üretilmelidir.

(16)

Eğim Dedektörü

16

 FM sinyalinin zamana göre türevi alındıktan sonra

uygulanan zarf dedektörü ile demodülasyon.

 Sınırlandırıcı kullanılarak FM sinyalindeki genlik

değişimleri ortadan kaldırılır.

 Sınırlandırıcı çıkışındaki sinyal frekansla doğrusal

artan kazanca sahip eğim süzgecinden geçirilir.

(17)

Sıfır Geçiş Dedektörü

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

17

 FM sinyalinin sıfır noktasını kestiği yerlerin sayısı

belirlenerek FM demodülasyonu gerçekleştirilir.

 Ortalaması giriş sinyalinin frekansı ile orantılı darbe

(18)

PLL FM Demodülasyonu

18

 Faz kenetleme devresi sinyalin faz ve frekansındaki

değişiklikleri takip eder.

 Voltaj kontrollü osilatör frekansı demodüle edilmiş

sinyal genliği ile değişir.

 VCO çıkışı ile giriş işareti faz karşılaştırıcının girişidir.  Faz karşılaştırıcı çıkışı VCO için geri besleme sağlar.  VCO frekansı giriş frekansına kenetlendiğinde giriş

(19)

Dördün Dedektörü

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

19

 Gelen FM sinyalinin fazını onun anlık frekansıyla

orantılı olacak şekilde kaydırır.

 Oluşan faz farkı çarpım dedektörü ile tespit edilir.  Faz dedektör çıkışı genlik değeri FM sinyalinin anlık

(20)

Açı Modülasyonu Sistemleri için

20

 Dedektör girişindeki SNR değeri şunlara bağlıdır:

 IF bant genişliği  Taşıyıcı gücü  Girişim

 Dedektör çıkışındaki SNR değeri şunlara bağlıdır:

(21)

Genlik Modülasyonu Sistemleri için

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

21

 Giriş:

 Çıkış SNR değeri giriş SNR değeri ile orantılıdır.

 Açı modülasyonunda orantılı değil!

 FM’de giriş değeri eşik değerinin altına düştüğünde

çıkış değeri ani düşüş gösterir.

2 0 ( ) 2 c in A SNR N B

(22)

Bant Genişliği ve SNR

22

 FM sistemlerinde giriş SNR değerinin belirli bir eşik

değerinin (~ 10 dB) üzerinde olması gereklidir.

 Eşik değerinin altında FM sinyali gürültülüdür.

 FM dedektör çıkışındaki SNR değeri modülasyon

indisi büyük seçilerek arttırılabilir.

(23)

Bant Genişliği ve SNR

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

23

 FM ile AM karşılaştırıldığında FM dedektör

çıkışındaki SNR değeri GM’deki değere göre çok büyüktür.

 FM sistemleri performans artışını verici gücünü

arttırarak değil modülasyon indisini değiştirerek sağlar.

 Modülasyon indisinin artması ihtiyaç duyulan bant

(24)

Kaynak

24

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

“ Verilen bir doğal sayının birler basamağı ayrılıp bu basamaktaki rakam 4 ile çarpılarak geride kalan sayıya eklendiğinde elde edilen sayı 13

Osiloskop ile modülasyon indisini bulmak için ; DSB vericinin anten çıkışı osiloskoba bağlanarak modüleli işaretin dalga şekli osiloskop ekranında elde edilir. Şekil 3.7

Araştırmamızda ipek bant + silikon çözücü sprey (kontrol), hidrokolloid örtü + ipek bant ve silikon bant gruplarındaki prematüre bebeklerin uygulama öncesi cilt

Kablosuz yönlendiricinizin AC adaptörünü DC Giriş bağlantı noktasına takın ve elektrik prizine güç vermek için fişe takın.. Birlikte verilen ağ kablosuyla

“ Verilen bir doğal sayının birler basamağı ayrılıp bu basamaktaki rakam 4 ile çarpılarak geride kalan sayıya eklendiğinde elde edilen sayı 13

Yani lafzın kalıbı (sîgası) ve sevk amacıyla sabit olan şeydir. Lafzın işaretiyle sabit olan ise, lafzın siyakının gerektirmediği ve içine almadığı manadır; lafız bu

Güvenlik ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak için Secure Your Router (Yönlendiricinizi Güvenli Kılın) düğmesine tıklayın.. Bir uyarı mesajı göründüğünde OK

Kablosuz parolanızı geri almak veya güncellemek için bir web tarayıcısına http://www.routerlogin.net yazın ve varsayılan kullanıcı adı (admin) ve parolayı (password)

• Bilgisayarınızı router üzerinde bir Ethernet bağlantı noktasına bağlamak için Ethernet kablosunu kullanın.. • Ürün üzerindeki etikette bulunan önceden ayarlanmış

ürünlerinin coğrafi işaret tescilini alması ürünün kalitesinin ve yöresel özelliklerinin devamlılığı açısından önemlidir..  O yörede üretilen aynı veya benzer

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Kan damlalarının dağılmaya başladığı noktanın (orijin noktası) saptanması lekelerin birleşme noktasına olan uzaklıkları ile çarpma açısının grafik