• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
20
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

DENKLEŞTİRME,

ÇEŞİTLEME VE

(3)

İçerik

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

3

 Denkleştirme  Çeşitleme

(4)

Giriş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

4

 Denkleştirme

 Semboller arası girişim etkilerini azaltmak için

 Çeşitleme

 Sönümleme derinliği ve süresini azaltmak için

 Kanal kodlaması

 Kanalın bozucu etkilerini tespit ve düzeltmek için

(5)

Denkleştirme Temelleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

5

 Yüksek hızlı veri iletiminin yapıldığı kablosuz

kanallarda temel bozucu etken semboller arası girişimdir.

 Semboller arası girişimi azaltacak her türlü sinyal

(6)

Uyarlanır Denkleştirme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

6

 Eğitim

 İletilecek veriden önce gönderilen eğitim dizisi ile

denkleştirme katsayıları belirlenir.

 Kullanıcı vericisi alıcıya ulaştığında uyarlanır

(7)

Uyarlanır Denkleştirici Eğitimi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

7

 Enine süzgeç

N gecikme elemanı(N+1) uç ve uç ağırlığı

(8)

Uyarlanır Denkleştirme Algoritmaları

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

8

 Sıfıra zorlayan algoritma

 En küçük kareler algoritması

(9)

Doğrusal Olmayan Denkleştirme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

9

 Doğrusal denkleştirmenin düzeltebileceği

semboller arası girişim sınırlıdır.

 Karar geri beslemeli denkleştirme  En büyük olabilirlik sembol algılama  En büyük olabilirlik dizi kestirimi

(10)

Çeşitleme Teknikleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

10

 Kablosuz link başarımı

 Denkleştirme gibi eğitim dizisine ihtiyaç duymaz.  Genellikle alıcı tarafından yapılır ve radyo yayılımın

rasgele yapısından faydalanır.

 İletim yollarından biri derin sönümlemeye girdiğinde

(11)

Çeşitleme Teknikleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

11

 Anten çeşitlemesi

 Birden fazla anten

 Gezgin istasyonda daha kolay

 Polarizasyon çeşitlemesi

(12)

Çeşitleme Teknikleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

12

 Frekans çeşitlemesi

 Birden fazla taşıyıcı frekansı

 Kanal ilişkili bant genişliğinden daha büyük aralıklarla

sinyaller birbirinden ayrılmış olur.

 FDM, OFDM

 Zaman Çeşitlemesi

 Kanalın ilişkili zamanını aşan aralıklarla iletilen mesajın

(13)

Serpiştirme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

13

 Herhangi bir destek biti eklemeden zaman

çeşitlemesi sağlar.

 Veri bitlerinin zaman içinde farklı yerlere

dağıtılarak toplu yanılgının iletilen veriyi bozması engellenir.

 Toplu yanılgı ortaya çıktığından kanal kod çözücü

(14)

Kanal Kodlama Temelleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

14

 İletilen veriye eklenen artıklık sayesinde kanalda

bozulan verinin algılanması ya da düzeltilmesi sağlanır.

 Yanılgı algılama kodları  Yanılgı düzeltme kodları

 Bant genişliği gereksinimi artar.

(15)

Shannon Kanal Kapasitesi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

15

 İletim hızı kanal kapasitesinden küçük olmak

şartıyla uygun kodlama yöntemi kullanıldığında oluşacak yanılgı oranı istenildiği kadar küçük

yapılabilir.

 Toplanır beyaz Gauss gürültü (AWGN) kanalı                    N S B B N P B C log 1 log2 1 0 2 b bR E P          B R N E B C b b 0 2 1 log

(16)

Blok Kodlar

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

16

 Tekrar iletime gerek kalmadan sınırlı sayıda

yanılgının algılanması ya da düzeltilmesi

 İletim yönünde yanılgı düzeltme (FEC)

k mesaj biti, n kod sözcüğü biti – (n,k) kodu

 Kod oranı:  Kod uzaklığı

n k Rc

(17)

Çeşitli Blok Kodlar

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

17  Hamming kodları  Hadamard kodları  Golay kodları  Çevrimsel kodlar  BCH kodları  Reed-Solomon kodları

(18)

Katlamalı Kodlar

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

18

 Blok kodlarda olduğu gibi mesaj dizileri ayrı bloklar

halinde gruplanmaz.

 Mesaj bitleri sürekli bir dizi halinde kodlayıcıya

gönderilerek sürekli bir dizi halinde çıkış bitleri elde edilir.

 Kodlama ve kod çözme aşamaları blok kodlardan

(19)

Turbo Benzeri Kodlar

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

19  Turbo Kodlar  1993  LDPC kodları  1962  Kutupsal Kodlar  2009

(20)

Kaynak

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

20

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Numaranõn kaydedilmesini istediğiniz özel ya da paylaşõlan telefon rehberini seçin ve Tamam tuşuna basõn.. Kayõt için isim girin ve Tamam

Kablosuz Ağ için 802.1X Yükleme ve Yapılandırma Talimatları (Windows XP) - 1.. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KABLOSUZ AĞ

Tezde, kablosuz şarjın verici bloğu için yapılacak olan elektronik kart tasarımı Qi standardına uygun olarak yapılarak yine Qi standardına sahip alıcı bloğuna

Yeni Zelandalı Emrod firması uzun mesafede kablo- suz elektrik transferini mümkün kılan bir sistem ge- liştirdi.. Yeni Zelanda’nın büyük enerji şirketlerinden

Tesla, iyonosferin en önemli özelliği olan elektrik enerjisinin radyo, ses ve elekt- romanyetik dalgaların kablosuz olarak çok uzak bir nok- tadan diğer bir noktaya

Bu doğrultuda, toplam kaliteye yönelik eğitim planlarının uygulanması, yönetim ve çalışanların aktif katılımının sağlanması, etkili ölçme yöntemleri ile sosyal

6. Hasarlı bir aksesuarı kullanmayın. Her kullanımdan önce taşlama taşları gibi aksesuarlarda kırık veya çatlak olmadığını kontrol edin. Eğer elektrikli alet veya

• Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.. Batarya kartuşunun takılması ve

bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletlerin kazayla çalışma riskini azaltır. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların

• Fotoğraf makinesi, Bluetooth ® üzerinden iletişim cihazına bağlandığında duruma bağlı olarak kablosuz LAN işlevi otomatik olarak etkinleştirilir veya devre

13 Kablosuz fareyi çalıştırma ve kapatma 14 Otomatik kapatma fonksiyonu 15 USB alıcısının bilgisayara bağlanması 16 Fare imleci hızının ayarlanması 16 Kullanım