• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

GENİŞ ÖLÇEKLİ YOL KAYBI –

TEMEL KAVRAMLAR

(3)

İçerik

 Radyo Yayılım Modelleri  Boşluk Yayılım Modeli

(4)

Radyo Yayılımına Giriş

 Alıcı ile verici arasındaki binalar, doğal engeller  Doğrusal olmayan görüş hattı

 Farklı uzunluk ve özellikteki yollar

 Farklı özellikteki kanallar

(5)

Radyo Yayılımı

 Elektromanyetik dalga yayılımını etkileyen temel faktörler

 Yansıma  Kırınım  Saçılım

(6)

Radyo Yayılım Modelleri

 Geniş Ölçekli Yayılım Modelleri – Yol Kaybı

 Vericiden belirli bir uzaklıktaki alıcıda elde edilecek

ortalama sinyal gücünün modellenmesi

 Kapsama alanı içindeki uzaklıklar

 Küçük Ölçekli Yayılım Modelleri – Sönümleme

 Kısa mesafelerde alıcıda elde edilen sinyalin ortalama

gücündeki ani değişimlerin modellenmesi

(7)

Küçük Ölçekli Sönümleme

 Gezgin istasyonun hareketli olması

 Alıcıda elde edilecek sinyal gücünde hızlı değişimler

 Sinyal bileşenlerinin yapıcı veya bozucu katkıları  Alınan sinyal gücünde 30-40 dB seviyesinde farklar

(8)

Boşluk Yayılım Modeli

 Alıcı ile verici arasında engel olmayan ortamda alıcıdaki ortalama sinyal gücünü modellemek

 Uydu haberleşmesi, doğrusal görüş hattına sahip

mikrodalga

 Alıcı ile verici arasındaki uzaklığa bağlı yol kaybı

 Alınan sinyal gücü uzaklığın karesi ile azalmaktadır

 Yol Kaybı:          2 2 2 4 log 10 log 10 ) ( d G G P P dB PL t r r t  

(9)

Temel Yayılım Mekanizmaları

 Alınan sinyal gücü (yol kaybı)

 Yansıma  Kırınım  Saçılım

(10)

Temel Yayılım Mekanizmaları

 Yansıma

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar

 Kırınım

 Keskin kenarlara sahip yapılar neticesinde ikincil

dalgalar

 Saçılım

(11)

Yansıma

 Farklı özelliklere sahip ortama geçen radyo

dalgasının bir kısmı iletilirken bir bölümü yansır.  Yansıma katsayısı

 Ortam özelliklerine, geliş açısına, frekansına ve

polarizasyona bağlı

 Brewster açısı

(12)

Kırınım

 Alıcı ile verici arasında bir engel bulunduğunda ikincil dalgaların iletimi sağlaması

(13)

Saçılım

 Vericiden gönderilen işaret genellikle küçük boyutlu cisimlere çarparak saçılıma uğrar.

 Saçılım neticesinde alıcıya yansıma ve kırınım modellerine ilave işaret gücü ulaşır.

(14)

Kaynak

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği.. 

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü