• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
16
0
0

Tam metin

(1)

KABLOSUZ İLETİŞİM

805540

(2)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME –

TEMEL KAVRAMLAR

(3)

İçerik

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Sönümlü kanallar

(4)

Farklı Frekans Bantları

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 HF: 3 – 30 MHz

 UHF: 300 MHz – 3GHz  SHF: 3 – 30 GHz

(5)

Küçük Ölçekli Sönümleme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Sönümleme

 Kısa süreler ya da kısa mesafelerde

 Genlik  Faz

 Çok yol gecikmelerindeki

(6)

Sönümleme

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Alıcıya farklı zamanlarda ulaşan işaretin birden

fazla bileşeninin girişimi.

 Geniş ölçekli yol kaybına göre çok daha büyük

(7)

Küçük Ölçekli Çok Yol Yayılımı

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Radyo kanalındaki çok yol sönümlemeye yol açar.  Temel etkileri,

 Sinyal genliğinde hızlı değişimler  Doppler kayması

(8)

Küçük Ölçekli Çok Yol Yayılımı

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Verici ile alıcı arasında doğrusal bir görüş hattının

olmaması

 Alıcıya farklı gecikmelere sahip sinyal bileşenlerinin

gelmesi

(9)

Çok Yol Yayılımı

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Yapıcı etkiler  Yıkıcı etkiler

 Sönümlemenin yoğun olduğu bölge

(10)

Sönümlemeyi Etkileyen Faktörler

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Çok yol yayılımı

 Gezgin istasyon hızı

 Çevredeki cisimlerin hızı

(11)

Doppler Kayması

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Gezgin ile baz istasyonu arasındaki harekete bağlı

olarak çok yol dalgalarında oluşan frekans kayması

 Gezgin istasyonun hızı

 Gezgin istasyonun hareket yönü

(12)

Doppler Kayması

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Gezgin istasyon gelen dalga yönünde ilerliyorsa

 Pozitif Doppler kayması – frekansta artış

 Gezgin istasyon gelen dalgaya zıt yönde ilerliyorsa

(13)

Çok Yol Kanal Dürtü Tepkisi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Kanal dürtü tepkisi kanalı tanımlayacak tüm

bilgileri içerir.

 Kanal zamanla değişen dürtü tepkisine sahip

(14)

Ayrık Zaman Dürtü Tepkisi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Dürtü tepkisinin çok yol gecikme ekseni eşit

sürelere sahip gecikme bölmelerine ayrılabilir.

 Her bir bölme (bin) genişliği bir önceki gecikme

(15)

Ayrık Zaman Dürtü Tepkisi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Aşan gecikme bölmeleri

 Aşan gecikme süresi (excess delay time)

i. çok yol bileşeninin ilk gelen bileşene göre gecikmesi

 En büyük aşan gecikme süresi

 Alıcıya ilk gelen işaret ile bir kritere göre belirlenmiş

(16)

Kaynaklar

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Wireless Communications, Principles and Practice

 Theodore S. Rappaport

Digital Communications, Fundamentals and

Applications

Referanslar

Benzer Belgeler

Maksimum TTL (atlama sayısı) değişiminin haberleşmeye etkisinin incelenmesinde düğümlerin paket dağıtım oranlarının, paket iletim kapasitelerinin ve normalize

70 115Z054 3001 - Başlangıç AR-GE KBAG Mustafa CAN Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Grafen İçine Dekore Au@Pd Çekirdek Kabuk Nanopartikülleri Üretimi

Eger olusturulan manyetik alanin içinde ikinci bir bobin yerlestirilirse bu alan ikinci bobinde bir elektrik akimi olusmasini saglayacaktir.. Bu yöntem dis firçalarinin sarj

Yeni Zelandalı Emrod firması uzun mesafede kablo- suz elektrik transferini mümkün kılan bir sistem ge- liştirdi.. Yeni Zelanda’nın büyük enerji şirketlerinden

Tesla, iyonosferin en önemli özelliği olan elektrik enerjisinin radyo, ses ve elekt- romanyetik dalgaların kablosuz olarak çok uzak bir nok- tadan diğer bir noktaya

• “Eğer öğrencilere hangi hafta hangi konuların bitirilmesi gerektiği belirtilirse, yani uygun bir planlama, syllabus hazırlanırsa teorik derslerin online materyallerden

Transistörün iletken olabilmesi için; NPN tipi bir silisyum transistörün beyzine yaklaşık olarak +0.6 V, PNP tipi bir silisyum transistörün beyzine ise yaklaşık

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.. ”Exploiting depth and intensity information for head pose estimation

Tipik İletişim Sistemi 4 Modülatör Radyo Kanalı Kaynak Kaynak Kodlayıcı Kanal Kodlayıcı... Hücresel

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği5.  Başlangıçta çok güçlü tek bir verici  Çok geniş

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği..  Bir hücredeki çok

 İletim dalga boyuna göre büyük ölçekli yapılar.

 Yeni nesil hücreler sistemler bina içi yayılım. modellerine olan

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Burada etki eden kuvvet elektron gibi negatif yüklü parçacıklara elektrik alan ile ters yönde olacak şekilde yönlenmiştir yani elektriksel alan ile oluşan bu kuvvet elektron

Taşınabilir modül kombiye takılı olduğu durumda kombi arayüzü üzerinden yapılabilen fonksiyonlar aktif edilirken, takılı olmadığı durumda kombinin kontrolü

Tezde, kablosuz şarjın verici bloğu için yapılacak olan elektronik kart tasarımı Qi standardına uygun olarak yapılarak yine Qi standardına sahip alıcı bloğuna