• Sonuç bulunamadı

805540 KABLOSUZ İLETİŞİM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "805540 KABLOSUZ İLETİŞİM"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

HÜCRE KAVRAMI –

SERVİS KALİTESİ VE

KAPSAMA ALANI

(3)

İçerik

3

 Paylaşım ve Servis Kalitesi  Kapasite ve Kapsama Alanı

(4)

Paylaşım Sistemi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

 Bir hücredeki çok sayıdaki kullanıcının

az sayıdaki kanalı ihtiyaca göre paylaşması

 Kısıtlı spektrumun etkin kullanımı

 Kullanıcı görüşme isteğinde bulunduğunda bir

(5)

Paylaşım Sistemi ve Kapasite

5

 Trafik hakkında istatistiksel bilgiler  Tüm kanallar kullanıldığında

yeni görüşme talebi;

 Reddedilir

ya da

(6)

Erlang

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

6

 Paylaşım teorisi  Sıralama teorisi  Erlang

 Tam kapasite kullanılan bir kanalın taşıdığı trafik

(7)

Servis Seviyesi

7

 En yoğun kullanım anında paylaşım sisteminin

kullanıcıya servis verebilme yeteneğinin ölçüsü

 Bir görüşmenin

 reddedilme ya da

 belirli bir bekleme süresinden fazla bekleme

(8)

Paylaşım Sistemlerinde Kapasite

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8

H: Ortalama çağrı süresi

λ: Talep edilen ortalama çağrı sayısı

 : Her kullanıcı tarafından üretilen trafik şiddeti  Au  .H Erlang

u

(9)

Paylaşım Sistemlerinde Kapasite

9

U: Toplam kullanıcı sayısı

A: Üretilen toplam trafik şiddeti

C: Paylaşım sistemindeki toplam kanal sayısı

Ac : Kanal başına trafik miktarı  . u A U A . u c U A A C

(10)

Paylaşım Sistem Çeşitleri

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

10

 Engellenmiş kullanıcının silinmesi  Görüşme talepleri sıraya alınmaz.

 Engellenmiş kullanıcının bekletilmesi  Görüşme talepleri reddedilmez, bekletilir.

(11)

Engellenmiş Kullanıcının Silinmesi

11

Erlang B formülü

 Sonsuz sayıda kullanıcı

 Sistemde sonlu sayıda kanal mevcut

(12)

Poisson Dağılımı

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

12

λ: Talep edilen ortalama çağrı sayısı

k: Olayın gerçekleşme sayısı

k tane olayın gerçekleşme olasılığı

  Ortalama = varyans    Pr , 0,1, 2,... ! k e k k k      2 x x   

(13)

Erlang B Formülü

13

 Talepte bulunulan çağrının gerçekleştirilememe

olasılığı

C: Sistem tarafından sağlanan paylaşımlı kanal sayısı

A: toplam trafik    C k k C k A C A Engelleme 0 ! ! ) Pr(

(14)

Engellenmiş Kullanıcının Bekletilmesi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

14

Erlang C formülü

 Çağrı talebi karşılanamadığında kullanıcı sıraya

(15)

Kapsama Alanını ve

Kapasiteyi Arttırmak

15

 Talep arttıkça hücre için tahsis edilen kanallar

yeterli olmayacaktır.

 Hücre bölme

 Baz istasyonu sayısı arttırılır.  Parçalara ayırma

 Yönlü antenler kullanılır.

(16)

Hücre Bölme ve Güç İlişkisi

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

16

 Küçük boyutlu yeni hücreler kullanıldığında verici

gücü azaltılır

(17)

Parçalara Ayırma

17

Yönlü anten kullanılarak S/I arttırılır.  Ortak kanal girişimi azaltılır.

 Grup boyutu azaltılır.  Anten sayısı artar

(18)

Kapsama Alanını Genişletmek

için Tekrarlayıcı

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

18

 Ulaşılması zor alanlara (bina içi, tünel, vb.) erişmek  Kapasitede değişiklik yok.

 Alınan ya da gönderilen işaretin gücü yükseltilir.  Gürültü ve girişim de artar!

(19)

Kaynak

19

Wireless Communications, Principles and Practice

Referanslar

Benzer Belgeler

 Frekans aralığı, uyumlu bant genişliğinden büyük iki sinüzoidal sinyale kanal farklı şekilde etki eder.  İlişkili bant genişliği iki frekans

 Hızlı veya yavaş sönümleme harekete bağlı olarak. kanaldaki değişim

 İlk sistemlerde kullanılan analog modülasyon  Genlik değişken – Frekans sabit..  Tüm bilgi

 Modüle eden temel bant işaretine bağlı olarak7. taşıyıcı işaretin

 Mutlak bant genişliği – sıfırdan farklı tüm aralık  Yarı güç bant genişliği – 3 dB azalma olan aralık  Sıfırdan sıfıra bant genişliği – ana spektral

Kablosuz İletişim Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği5.

 Uyarlanır modülasyon ve kodlama (AMC)  Tekrar iletim protokolü

Burada etki eden kuvvet elektron gibi negatif yüklü parçacıklara elektrik alan ile ters yönde olacak şekilde yönlenmiştir yani elektriksel alan ile oluşan bu kuvvet elektron