Fizik Bilimine Giriş Çıkmış Sınav Soruları

3585  Download (46)

Full text

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m Fİ Zİ K B İL İM İN E G İR İŞ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ ÇIKMIŞ SORULAR

1.

1992 ÖSS

2.

1993 ÖSS

3.

2007 ÖSS-2

4.

2008 ÖSS-2

5.

2009 ÖSS-1

6.

2010 LYS

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m Fİ Zİ K B İL İM İN E G İR İŞ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

7.

2011 LYS

8.

2012 LYS

9.

2012 LYS

10.

2013 YGS

11.

2013 LYS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m Fİ Zİ K B İL İM İN E G İR İŞ PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

12.

2016 YGS

13.

2016 LYS

14.

2016 LYS

15.

2017 LYS

16.

2017 LYS

17.

2017 LYS

Figure

Updating...

References

Related subjects :