Dalga Mekaniği – Modern Fizik – Teknoloji Uyg. Çıkmış Sınav Soruları

1474  Download (0)

Tam metin

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG . PA PA TY A H O CA w

2006 ÖSS-2

2.

2007 ÖSS-2

2008 ÖSS-2

4.

2008 ÖSS-2

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG .

2009 ÖSS-2

6.

2010 LYS

2010 LYS

8.

2010 LYS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG . PA PA TY A H O CA

2010 LYS

10.

2011 LYS

2011 LYS

12.

2011 LYS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG .

2012 LYS

14.

2012 LYS

15.

2012 LYS

17.

2013 LYS

(5)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG . PA PA TY A H O CA

2013 LYS

19.

2015 LYS

20.

2016 LYS

2016 LYS

22.

2016 LYS

(6)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m D A LG A M EKA N İĞ İ M O D ER N F İZİ K - TE K N O LO Jİ U YG .

2017 LYS

24.

2017 LYS

2017 LYS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :