7.6.6.2.4.3 Executing Service scripts

E- postayı klasöre taşı - Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır

8.8 Varsayılan ayarlara döndür

Tüm modüller için tüm program ayarları, yeni bir yüklemeden sonra normalde sahip olmaları gereken durumlara sıfırlanır.

8.9 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı ana program penceresinin Araçlar bölümünde bulunabilir. Zamanlayıcı tanımlanan parametrelere göre zamanlanan görevleri yönetir ve başlatır.

Zamanlayıcı tüm zamanlanan görevlerin listesini bir tablo şeklinde içerir ve bu tabloda Görev türü, Görev Adı, Başlama zamanı ve Son çalıştırma gibi parametreleri gösterir. Daha fazla ayrıntı için Zamanlanan göreve genel bakışı görmek üzere bir görevi çift tıklatın. Yüklemenin ardından önceden tanımlanan görevlerden oluşan bir küme vardır.

Ayrıca Görev ekle'yi tıklatarak da yeni zamanlanan görevler oluşturabilirsiniz.

Bir görevi sağ tıklattığınızda gerçekleştirmek istediğiniz eylemi seçebilirsiniz. Mevcut eylemler:

Görev ayrıntılarını göster Şimdi çalıştır

Ekle...

Düzenle...

Sil

Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için görevin yanındaki onay kutusunu kullanın. Zamanlanan görevin

yapılandırmasını düzenlemek için, görevi sağ tıklatıp Düzenle... seçeneğini tıklatın veya değiştirmek istediğiniz görevi seçip Düzenle'yi tıklatın.

Varsayılan (önceden tanımlı) zamanlanan görevler şunlardır:

Günlük bakımı

Düzenli otomatik güncelleme

Çevirmeli bağlantıdan sonra otomatik güncelleme Kullanıcı oturum açtıktan sonra otomatik güncelleme

Başlangıçta otomatik dosya denetimi (kullanıcı oturum açtıktan sonra)

Başlangıçta otomatik dosya denetimi (virüs imza veri tabanının başarılı güncellemesinden sonra) Otomatik ilk tarama

8.9.1 Görev ayrıntıları

Görev adını girin ve açılır menüden istenen Görev türünü seçin:

Harici uygulama çalıştır - Harici bir uygulamanın yürütülmesini zamanlar.

Günlük bakımı - Günlük dosyaları, silinen kayıtlardan kalanları da içerir. Bu görev, etkin çalışma sağlamak için günlük dosyalarındaki kayıtları düzenli olarak optimize eder.

Sistem başlangıcında dosya denetimi - Sistem başlangıcında veya oturum açıldığında çalıştırılmasına izin verilen dosyaları denetler.

Bilgisayar durumunun sistem görüntüsünü oluştur - ESET SysInspector bilgisayar sistem görüntüsünü oluşturur;

sistem bileşenleri (örneğin, sürücüler, uygulamalar) hakkında ayrıntılı bilgi toplar ve her bileşenin risk düzeyini değerlendirir.

İsteğe bağlı bilgisayar taraması - Bilgisayarınızdaki dosyaların ve klasörlerin bilgisayar taramasını gerçekleştirir.

Birinci tarama - Varsayılan olarak yüklemeden veya yeniden başlatmadan 20 dakika sonra düşük önceliğe sahip bir görev olarak bilgisayar taraması gerçekleştirilir.

Güncelleme - Virüs imza veri tabanını ve program modüllerini güncelleyerek bir Güncelleme görevi zamanlar.

Oluşturulduktan sonra görevi devre dışı bırakmak isterseniz, Etkin seçeneğinin yanındaki anahtarı tıklatın. Görevi

8.9.2 Görev zamanlaması - Bir kez

Tek seferlik Görev yürütme için tarih ve saati belirtin.

8.9.3 Görev zamanlaması

Zamanlanan görevin çalıştırılmasını istediğinizde zamanlama seçeneklerinden birini belirleyin:

Bir kere - Görev önceden belirlenen tarih ve saatte yalnızca bir kere gerçekleştirilir.

Yinelenen - Görev belirtilen zaman aralığında (dakika olarak) gerçekleştirilir.

Günlük - Görev her gün tekrarlayan bir şekilde belirtilen saatte çalıştırılır.

Haftalık - Görev seçilen günde (günlerde) ve saatte haftada bir veya birkaç kere çalıştırılır.

Olay tetiklediğinde - Görev belirtilen olaydan sonra gerçekleştirilir.

Pil gücüyle çalışırken görevi atla seçeneğini etkinleştirirseniz görevin başlaması gereken saatte bilgisayar pil gücüyle çalışıyorsa söz konusu görev başlatılmaz. Bu durum örneğin UPS'te çalışan bilgisayarlar için geçerlidir.

İleri düğmesini tıklatarak sonraki adıma geçin.

8.9.4 Görev zamanlaması - Günlük

Görevin her gün yürütüleceği saati belirtin.

8.9.5 Görev zamanlaması - Haftalık

Görev seçilen tarih ve saatte çalıştırılır.

8.9.6 Görev zamanlaması - Olay tetiklendi

Görev aşağıdaki olaylardan biri tarafından tetiklenebilir:

Bilgisayarın her başlatılışında Her gün, bilgisayar ilk açıldığında Çevirmeli İnternet/VPN bağlantısı

Virüs imza veri tabanı başarıyla güncellendiğinde Program bileşenleri başarıyla güncellendiğinde Kullanıcı oturum açtığında

Tehdit algılama

Olay tarafından tetiklenen bir görev zamanlandığında, görevin iki tamamlanışı arasındaki en düşük zaman aralığını belirtebilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızda gün içinde birkaç defa oturum açıyorsanız, görevin yalnızca söz konusu gün ilk kez oturum açıldığında ve sonra ertesi gün gerçekleştirilmesini sağlamak için 24 saat seçeneğini belirleyin.

8.9.7 Görev ayrıntıları - Uygulamayı çalıştırma

Bu görev, harici bir uygulamanın çalıştırılmasını zamanlar.

Yürütülebilir dosya - Dizin ağacından bir çalıştırılabilir dosya seçin, ... seçeneğini tıklatın veya yolu manuel olarak girin.

Çalışma klasörü - Harici uygulamanın çalışma dizinini tanımlayın. Seçili Çalıştırılabilir dosyanın tüm geçici dosyaları, bu dizin içinde oluşturulacaktır.

Parametreler - Uygulamaya yönelik komut satırı parametreleri (isteğe bağlı).

Görev oluşturmak veya mevcut zamanlanan görevi değiştirirseniz değişiklikleri uygulamak için Bitir'i tıklatın.

8.9.8 Atlanan görev

Görev önceden tanımlanan saatte çalıştırılamadıysa, ne zaman gerçekleştirileceğini belirtebilirsiniz:

Bir sonraki zamanlanan saatte - Görev belirtilen saatte (örneğin 24 saat sonra) yürütülür.

En kısa sürede - Görev en kısa sürede çalıştırılır (görevlerin yürütülmesini engelleyen eylemler ortadan kalktığında).

Son çalıştırmadan itibaren geçen süre belirtilen değeri geçiyorsa hemen - Son çalıştırmadan itibaren geçen süre (saat) - Bu seçeneği belirledikten sonra göreviniz her zaman belirtilen süre (saat cinsinden) geçtikten sonra yinelenir.

8.9.9 Zamanlanan göreve genel bakış

Bu iletişim penceresi, Zamanlayıcı görünümündeki görevi çift tıklattığınızda veya zamanlanan görevi sağ tıklatıp Görev ayrıntılarını göster'i seçtiğinizde zamanlanan görevle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.

8.9.10 Güncelleme profilleri

Programı iki güncelleme sunucusundan güncellemek istiyorsanız, iki farklı güncelleme profili oluşturulması gerekir.

Birincisi güncelleme dosyalarını indiremezse, program otomatik olarak diğerine geçiş yapar. Bu, örneğin normalde yerel bir LAN güncelleme sunucusundan güncelleme yapan ancak sahipleri genellikle başka ağlar kullanarak İnternet'e bağlanan dizüstü bilgisayarlar için uygundur. Böylece, birinci profil başarısız olursa, ikinci profil otomatik olarak ESET'in güncelleme sunucularından güncelleme dosyalarını yükleyecektir.

Güncelleme bölümünde, güncelleme profilleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

8.10 Karantinaya alma

Dosyaları karantinaya alma

ESET File Security, silinen dosyaları otomatik olarak karantinaya alır (bu seçeneği uyarı penceresinde iptal

etmediyseniz). İstenirse, herhangi bir şüpheli dosyayı Karantinaya al düğmesini tıklatıp manuel olarak karantinaya alabilirsiniz. Karantinaya alınan dosyalar, orijinal konumlarından kaldırılır. Ayrıca içerik menüsü de bu amaçla kullanılabilir; Karantina penceresinde sağ tıklatın ve Karantinaya al seçeneğini belirleyin.

Karantinadan geri yükleme

Karantinaya alınan dosyalar orijinal konumlarına geri yüklenebilir. Bunun için Geri Yükle özelliğini kullanın; bu seçenek, Karantina penceresinde ilgili dosya sağ tıklatıldığında açılan içerik menüsünde yer alır. Bir dosya

istenmeyen türden olabilecek uygulama olarak işaretlenirse Geri yükle ve tarama dışında bırak öğesi kullanılabilir.

Bu uygulama türüyle ilgili daha fazla bilgi sözlükten edinilebilir. Ayrıca içerik menüsü, dosyayı silinmiş olduğu konumdan farklı bir konuma geri yüklemenize olanak tanıyan Geri yükleme konumu... seçeneğini de sunar.

NOT

Program yanlışlıkla zararsız bir dosyayı karantinaya almışsa, geri yükledikten sonra lütfen dosyayı tarama dışında bırakın ve ESET Müşteri Desteği'ne gönderin.

Karantinadaki bir dosyayı gönderme

Program tarafından algılanmayan şüpheli bir dosyayı karantinaya aldıysanız veya bir dosya yanlışlıkla etkilenmiş olarak değerlendirilmiş (örneğin, kodun sezgisel tarama analizi tarafından) ve sonra da karantinaya alınmışsa, lütfen dosyayı ESET Virüs Laboratuvarı'na gönderin. Dosyayı karantinadan göndermek için, dosyayı sağ tıklatın ve içerik menüsünden Analiz için gönder'i seçin.

8.10.1 Dosyaları karantinaya alma

ESET File Security, silinen dosyaları otomatik olarak karantinaya alır (bu seçeneği uyarı penceresinde iptal

etmediyseniz). İstiyorsanız, herhangi bir şüpheli dosyayı Karantina düğmesini tıklatarak manuel olarak karantinaya alabilirsiniz. Bu durumda, orijinal dosya ilk konumundan kaldırılmaz. Ayrıca içerik menüsü de bu amaçla

kullanılabilir. Karantina penceresinde sağ tıklatın ve Karantinaya al seçeneğini belirleyin.

8.10.2 Karantinadan geri yükleme

Karantinaya alınan dosyalar orijinal konumlarına geri yüklenebilir. Karantinaya alınan bir dosyayı geri yüklemek için Karantina penceresinde söz konusu dosyayı sağ tıklatıp bağlam menüsünden Geri yükle öğesini tıklatın. Bir dosya istenmeyen türden olabilecek uygulama olarak işaretlenirse Geri yükle ve tarama dışında bırak öğesi de

kullanılabilir. İçerik menüsü aynı zamanda dosyayı silinmiş olduğu konumdan farklı bir konuma geri yüklemenize olanak tanıyan Geri yükleme konumu... seçeneğini de sunar.

Karantinadan silmek - Belirli bir öğeyi sağ tıklatıp Karantinadan Sil'i seçin veya silmek istediğiniz öğeyi seçip klavyenizdeki Delete düğmesine basın. Ayrıca birden fazla öğe de seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz.

NOT

Program yanlışlıkla zararsız bir dosyayı karantinaya almışsa, geri yükledikten sonra lütfen dosyayı tarama dışında bırakın ve ESET Müşteri Desteği'ne gönderin.

8.10.3 Karantinadan dosya gönderme

Program tarafından algılanmayan şüpheli bir dosyayı karantinaya aldıysanız veya bir dosya yanlışlıkla etkilenmiş olarak değerlendirilmiş (ör. kodun sezgisel tarama analizi tarafından) ve sonra karantinaya alınmışsa, lütfen dosyayı ESET Tehdit Laboratuvarı'na gönderin. Dosyayı karantinadan göndermek için, dosyayı sağ tıklatın ve içerik

menüsünden analiz için gönder'i seçin.

Belgede ESET FILESECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 163-168)