7.6.6.2.4.3 Executing Service scripts

E- postayı klasöre taşı - Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır

8.6 Kullanıcı arabirimi

Kullanıcı arabirimi bölümü, programın Grafik kullanıcı arabirimi (GUI) davranışını yapılandırabilmenizi sağlar.

Programın görünümünü ve efektlerini ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik yazılımınız için maksimum güvenlik sağlamak üzere Erişim ayarları aracını kullanarak tüm yetkisiz değişiklikleri engelleyebilirsiniz.

Uyarılar ve bildirimler'i yapılandırarak, algılanan tehdit uyarılarının ve sistem bildirimlerinin davranışını değiştirebilirsiniz. Bu öğeler, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirilebilir.

Bazı bildirimleri görüntülememeyi seçerseniz, bunlar Devre dışı bırakılmış iletiler ve durumlar alanında görüntülenir.

Buradan durumlarını denetleyebilir, daha fazla ayrıntı görebilir veya pencereden kaldırabilirsiniz.

Bir nesne sağ tıklatıldıktan sonra İçerik menüsü entegrasyonu görüntülenir. ESET File Security denetim öğelerini içerik menüsüne entegre etmek için bu aracı kullanın.

Sunum modu; uygulamayla çalışırken açılır pencereler, zamanlanan görevler ve sistem kaynaklarına yük olabilecek herhangi bir bileşen tarafından rahatsız edilmek istemeyen kullanıcılar için faydalıdır.

Kullanıcı arabirimi öğeleri

ESET File Security kullanıcı arabirimi yapılandırma seçenekleri, çalışma ortamını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilmenizi sağlar. Bu yapılandırma seçeneklerine ESET File Security Gelişmiş ayarlar ağacının Kullanıcı arabirimi > Kullanıcı arabirimi öğeleri dalından erişilebilir.

Kullanıcı arabirimi öğeleri bölümünden çalışma ortamını ayarlayabilirsiniz. Grafik öğeleri bilgisayarınızın

performansını yavaşlatıyorsa veya başka sorunlara neden oluyorsa kullanıcı arabirimi Terminal olarak ayarlanmalıdır.

Ayrıca Terminal sunucuda grafik kullanıcı arabirimini kapatmayı da düşünebilirsiniz. Terminal sunucuda yüklenen ESET File Security hakkında daha fazla bilgi için Terminal Sunucuda GUI'yi devre dışı bırakma başlığına bakın.

Aşağıdaki Başlatma modlarından seçim yapmak için Başlatma modu açılır menüsünü tıklatın:

Tam - Tam GUI görüntülenir.

Terminal - Bildirim veya uyarı görüntülenmez. GUI, yalnızca Yönetici tarafından başlatılabilir.

ESET File Security açılış ekranını devre dışı bırakmak istiyorsanız, Açılış ekranını başlangıçta göster seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bir tarama sırasında önemli olaylar gerçekleştiğinde (örneğin, bir tehdit algılandığında veya tarama sona erdiğinde) ESET File Security programının sesli uyarı vermesini istiyorsanız Ses sinyali kullan seçeneğini belirleyin.

İçerik menüsüne entegre et - ESET File Security denetim öğelerini içerik menüsüne dahil eder.

Durumlar - Ana menüdeki İzlemebölmesinde gösterilen durumları yönetmek (etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak) için Düzenle düğmesine tıklatın. Uygulama durumları - Ana menüde, Koruma durumu bölmesinden görüntüleme durumunu etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Lisans Bilgileri - Bu seçenek, lisans bilgilerini, iletileri ve bildirimleri etkinleştirir.

8.6.1 Uyarılar ve bildirimler

Kullanıcı arabirimi altındaki Uyarılar ve bildirimler bölümü, tehdit uyarılarının ve sistem bildirimlerinin (ör. başarılı güncelleme mesajları) ESET File Security tarafından nasıl işleneceğini yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca sistem tepsisi bildirimlerinin görüntüleme zamanını ve saydamlığını ayarlayabilirsiniz (bu, yalnızca sistem tepsisi

bildirimlerini destekleyen sistemlerde geçerlidir).

Uyarı pencereleri

Uyarıları görüntüle seçeneğini devre dışı bırakmak, tüm uyarı pencerelerini iptal eder ve yalnızca sınırlı sayıda özel durum için uygundur. Birçok kullanıcı için bu seçeneğin varsayılan ayarında (etkin) kalmasını öneriyoruz.

Masaüstü bildirimleri

Masaüstündeki bildirimler ve ipucu balonları bilgilendirme amaçlıdır ve kullanıcı etkileşimi gerektirmez. Ekranın sağ alt köşesindeki bildirim alanında görüntülenirler. Masaüstü bildirimlerini etkinleştirmek için Bildirimleri

masaüstünde görüntüle seçeneğini belirleyin. Bildirim görüntüleme zamanı ve pencere saydamlığı gibi daha ayrıntılı seçenekler aşağıda değiştirilebilir.

Etkileşimli olmayan tüm bildirimleri bastırmak için Uygulamalar tam ekran modunda çalıştırılırken bildirimleri gösterme düğmesini açın.

Görüntülenecek olayların minimum ayrıntı düzeyi açılır menüsü, görüntülenecek uyarıların ve bildirimlerin şiddet düzeylerini belirlemenize olanak tanır. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hatalar günlüğe kaydedilir (antivirus koruması başlatılırken hata vs.).

Bu bölümdeki son özellik, birden fazla kullanıcının bulunduğu ortamda bildirimlerin hedefini yapılandırmanızı sağlar. Birden fazla kullanıcının olduğu sistemlerde bildirimleri şu kullanıcının ekranında görüntüle alanı, aynı anda birden çok kullanıcının bağlanmasına olanak veren sistemlerde sistem bildirimlerini ve diğer bildirimleri alacak kullanıcıyı belirtir. Normalde bu, sistem veya ağ yöneticisi olacaktır. Bu seçenek, tüm sistem bildirimlerinin yöneticiye gönderilmesi koşuluyla özellikle terminal sunucular için kullanışlıdır.

Mesaj kutuları

Açılan pencereleri belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatmak için Mesaj kutularını otomatik olarak kapat seçeneğini belirleyin. El ile kapatılmazlarsa, belirtilen süre geçtikten sonra uyarı pencereleri otomatik olarak kapatılır.

8.6.2 Erişim ayarları

Sisteminize en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için ESET File Security uygulamasının doğru yapılandırılması gerekir. Yapılan herhangi bir yetkisiz değişiklik, önemli verilerin kaybedilmesine neden olabilir. Yetkisiz

değişiklikleri engellemek için ESET File Security ürününün ayar parametreleri parola korumalı yapılabilir. Parola korumasına ilişkin yapılandırma ayarları, Gelişmiş ayarlar ağacında Kullanıcı arabirimi altında Erişim ayarları alt menüsünde bulunur.

Ayarlar parametrelerini korumak üzere bir parola belirlemek veya parolayı değiştirmek için Parola belirleyin öğesini tıklatın.

Sınırlı yönetici hesapları için tam yönetici hakları iste - Belirli sistem parametrelerini (Windows Vista'da UAC'ye benzer şekilde) değiştirirken geçerli kullanıcıdan (yönetici haklarına sahip değilse) yönetici kullanıcı adı veya parolası girmesini istemek için bu seçeneği belirleyin. Değişiklikler, koruma modüllerinin devre dışı bırakılmasını içerir.

8.6.2.1 Parola

Yetkisiz değişiklikleri engellemek için ESET File Security uygulamasının ayarlar parametreleri parolayla korunabilir.

8.6.2.2 Parola ayarı

Yetkisiz değişiklikleri engellemek için ESET File Security ayar parametrelerini korumak üzere yeni bir parola ayarlanmalıdır. Var olan parolayı değiştirmek isterseniz eski parolanızı Eski parola alanına yazın, Yeni parola ve Parolayı onayla alanlarına yeni parolanızı girip Tamam seçeneğini tıklatın. ESET File Security ürününde ileride gerekli olabilecek tüm değişiklikler için bu parola gerekecektir.

8.6.3 Yardım

F1 tuşuna bastığınızda veya ? düğmesini tıklattığınızda, çevrimiçi bir yardım penceresi açılır. Bu, yardım içeriğinin başlıca kaynağıdır. Ancak, programa yüklenmiş halde bulunan çevrimdışı bir yardım içeriği kopyası da bulunmaktadır.

Çevrimdışı yardım, İnternet bağlantısı olmaması gibi durumlarda açılır.

Çevrimiçi yardımın en son sürümü, İnternet bağlantınız çalışır durumda olduğunda otomatik olarak görüntülenir.

8.6.4 ESET Shell

Ürün ayarları, özellikler ve verilere erişim haklarını, eShell üzerinden, ESET Shell yürütme ilkesini değiştirerek yapılandırabilirsiniz. Varsayılan ayar Sınırlı komut dosyası'dır, ancak gerekirse bu ayarı Devre dışı, Salt okunur veya Tam erişim olarak değiştirebilirsiniz.

Devre dışı - eShell hiçbir şekilde kullanılamaz. Yalnızca eShell yapılandırmasının kendisine ui eshell bağlamında izin verilir. eShell görünümünü özelleştirebilir, ancak ürün ayarlarına veya verilere erişemezsiniz.

Salt okunur - eShell, izleme aracı olarak kullanılabilir. Tüm ayarları hem İnteraktif hem de Toplu modda görüntüleyebilirsiniz, ancak hiçbir ayar veya özelliği değiştiremez, veriler üzerinde değişiklik yapamazsınız.

Sınırlı komut dosyası - İnteraktif modda tüm ayarları, özellikleri ve verileri görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Toplu modda, eShell Salt okunur mod kullanıyormuşsunuz gibi işlev gerçekleştirir, ancak imzalı toplu dosyalar kullanmanız halinde ayarları düzenleyebilir, verileri değiştirebilirsiniz.

Tam erişim - Tüm ayarlara erişim, hem İnteraktif modda hem de Toplu modda (toplu dosyaları çalıştırırken) sınırsızdır. Herhangi bir ayarı görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. eShell özelliğini tam erişimle çalıştırmak için bir yönetici hesabı kullanmalısınız. UAC etkinse yükseltme de gerekli olur.

8.6.5 Terminal Sunucuda GUI'yi devre dışı bırakma

Bu bölümde, kullanıcı oturumları için Windows Terminal Sunucusu'nda çalışan ESET File Security GUI'sinin nasıl devre dışı bırakılacağı açıklanmaktadır.

Normalde ESET File Security GUI'si, bir uzak kullanıcının sunucuda oturum açtığı ve bir terminal oturum oluşturduğu her defasında başlatılır. Bu, Terminal Sunucularda genelde istenmeyen bir durumdur. Terminal oturumları için GUI'yi kapatmak istiyorsanız bunu eShell üzerinden set ui ui gui-start-mode terminal komutunu çalıştırarak

yapabilirsiniz. Bu işlem, GUI'yi terminal moduna geçirir. GUI başlatmak için kullanılabilen iki mod şu şekildedir:

set ui ui gui-start-mode full set ui ui gui-start-mode terminal

Hangi modun kullanılmakta olduğunu öğrenmek istiyorsanız, get ui ui gui-start-mode komutunu çalıştırın.

NOT

ESET File Security ürününü bir Citrix sıunucusuna yüklemişseniz, BB makalemizde açıklanan ayarları kullanmanızı öneririz.

8.6.6 Devre dışı bırakılan iletiler ve durumlar

Onay iletileri - Görüntülenmesini veya görüntülenmemesini seçebileceğiniz onay iletileri listesini gösterir.

Devre dışı bırakılmış uygulama durumları - Ana menü içinde, Koruma durumu bölmesinden görüntüleme durumunu etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

8.6.6.1 Onay iletileri

Bu iletişim penceresi herhangi bir eylem gerçekleştirilmeden önce ESET File Security tarafından gösterilecek onay iletilerini görüntüler. İzin vermek veya devre dışı bırakmak için her bir onay iletisinin yanındaki kutuyu işaretleyin veya işareti kaldırın.

8.6.6.2 Devre dışı bırakılan uygulama durumları

Bu iletişim kutusundan hangi uygulama durumlarının görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin,

Antivirus ve antispyware korumasını duraklattığınızda ya da Sunum modunu etkinleştirdiğinizde. Uygulama durumu, ürününüz etkinleştirilmediğinde veya lisansınızın süresi dolduğunda da görüntülenir.

8.6.7 Sistem tepsisi simgesi

En önemli kurulum seçeneklerinden ve özelliklerinden bazıları, sistem tepsisi simgesini sağ tıklattığınızda kullanılabilir.

Korumayı duraklat - Dosya, web ve e-posta iletişimlerini denetleyerek saldırılara karşı koruma sağlayan Antivirus ve antispyware koruması öğesini devre dışı bırakan onay iletişim kutusunu görüntüler.

Zaman aralığı açılır menüsü, Antivirus ve antispyware korumasının devre dışı bırakılacağı zaman dilimini temsil eder.

Gelişmiş ayarlar - Gelişmiş ayarlar ağacına girmek için bu seçeneği belirleyin. Ayrıca F5 tuşuna basarak veya Ayarlar >

Gelişmiş ayarlar öğesine giderek Gelişmiş ayarlara erişebilirsiniz.

Günlük dosyaları - Günlük dosyaları, gerçekleşen tüm önemli program olayları hakkında bilgiler içerir ve algılanan tehditlere genel bakış sunar.

ESET File Security ürününü gizle - ESET File Security penceresini ekranda gizler.

Pencere düzenini sıfırla - ESET File Security penceresini ekran üzerindeki varsayılan boyutuna ve konumuna sıfırlar.

Virüs imza veri tabanı güncellemesi - Kötü amaçlı koda karşı koruma düzeyini sürdürmek üzere virüs imza veri tabanı güncellemesini başlatır.

Hakkında - Sistem bilgileri, ESET File Security ürününün yüklenen sürümü ve yüklenen program modülleri hakkında ayrıntıların yanı sıra lisansınızın sona erme tarihi hakkında bilgiler sağlar. İşletim sisteminiz ve sistem kaynaklarınız hakkındaki bilgileri sayfanın alt bölümünde bulabilirsiniz.

8.6.7.1 Korumayı duraklat

sistem tepsisi simgesini kullanarak Antivirus ve antispyware korumasını geçici olarak bıraktığınızda Korumayı geçici olarak duraklat iletişim kutusu açılır. Bu, kötü amaçlı yazılımlara karşı korumayı seçilen süre boyunca devre dışı bırakır (korumayı kalıcı olarak devre dışı bırakmak için Gelişmiş ayarlar'ı kullanmanız gerekir). Dikkatli olun; korumayı devre dışı bırakmak, sisteminizi tehditlere açık hale getirebilir.

8.6.8 İçerik menüsü

Bir nesne (dosya) sağ tıklatıldıktan sonra içerik menüsü görüntülenir. Menü, bir nesneyle ilgili gerçekleştirebileceğiniz tüm eylemleri listeler.

ESET File Security denetim öğelerini içerik menüsüne entegre etmek mümkündür. Bu işlevselliğe ilişkin ayar seçeneği Gelişmiş ayarlar ağacında, Kullanıcı Arabirimi > Kullanıcı arabirimi öğeleri altında mevcuttur.

İçerik menüsüne entegre et - ESET File Security denetim öğelerini içerik menüsüne dahil eder.

Belgede ESET FILESECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 155-162)