7.6.6.2.4.3 Executing Service scripts

E- postayı klasöre taşı - Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır

8.4 Aygıt denetimi

8.5.5 ERA tarama hedefleri

Bu işlev, ESET Remote Administrator ürününün uygun ve ESET File Security ürününe sahip bir sunucuda Sunucu Taraması İstemci görevini çalıştırırken Hyper-V tarama hedeflerini kullanmasına olanak sağlar.

Hedef listesi oluştur işlevini etkinleştirdiğinizde, ESET File Security halihazırda kullanılabilir olan tarama

hedeflerinin bir listesini oluşturur. Bu liste, dakika olarak belirlenen Güncelleme süresi'ne uygun şekilde, belirli aralıklarla oluşturulur. ERA, Sunucu Taraması İstemci görevini çalıştırdığında listeyi toplar ve söz konusu sunucuda İsteğe bağlı tarama için taranacak hedefleri seçmenize olanak sağlar.

NOT

Hedef listesi oluştur seçeneği ilk kez etkinleştirildiğinde, belirtilen Güncelleme süresinin yarısı kadar bir sürede ERA bu seçimi alır. Yani Güncelleme süresi 60 dakika olarak ayarlanırsa ERA'nın tarama hedefleri listesini alması yaklaşık 30 dakika sürer. ERA'nın listeyi daha erken toplamasını isterseniz güncelleme süresi için daha küçük bir değer belirtin. Bu değeri dilediğiniz zaman artırabilirsiniz.

8.5.6 Günlük dosyaları

Bu bölüm, ESET File Security günlük kaydının yapılandırmasını değiştirmenize olanak sağlar. Belirli bir özelliği devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğmeleri kullanabilirsiniz. Gerçek günlük kaydını başlatmak için ana menü >

Ayarlar > Araçlar'da, ürün düzeyinde genel tanı amaçlı günlüğe kaydetme özelliğini açmanız gerekir.

Tanı amaçlı günlüğe kaydetme - Gerektiğinde, Küme Tanı amaçlı günlüğe kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğmeyi kullanabilirsiniz. Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir. Başka bir ifadeyle, Küme günlüğe kaydetme özelliği, genel tanı amaçlı günlüğe kaydetme içinde yer alır.

Günlük dosyaları - Günlüklerin nasıl yönetileceğini tanımlayabilirsiniz. Program, sabit disk alanından tasarruf etmek için eski günlükleri otomatik olarak siler.

(günden) eski kayıtları otomatik olarak sil alanında belirtilen günden daha eski günlük girişleri otomatik olarak silinir.

Günlük boyutu aşılırsa eski kayıtları otomatik olarak sil - Günlük boyutu Maks. günlük boyutunu [MB] aştığında eski günlük kayıtları Azaltılmış günlük boyutuna [MB] ulaşılana kadar silinir.

Otomatik olarak silinen kayıtları yedekle - Otomatik olarak silinen günlük kayıtları ve dosyalar, belirtilen dizine yedeklenir ve isteğe bağlı olarak ZIP dosyaları biçiminde sıkıştırılır

Tanı amaçlı günlükleri yedekle - Otomatik olarak silinen tanı amaçlı günlükler yedeklenir. Etkinleştirilmezse tanı amaçlı günlük kayıtları yedeklenmez.

Yedekleme klasörü - Günlük yedeklemelerinin depolanacağı klasör. Günlük yedeklemelerinin ZIP kullanılarak sıkıştırılmasını etkinleştirebilirsiniz.

Günlük dosyalarını otomatik olarak optimize et - Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bölümlere ayırma yüzdesi Kullanılmayan kayıt sayısı şu değeri aşarsa (%): alanında belirtilen değerden daha yüksekse günlük dosyaları otomatik olarak birleştirilir.

Günlüklerin birleştirilmesi işlemini başlatmak için Optimize et seçeneğini tıklatın. Tüm boş günlük girişleri

performansı ve günlük işleme hızını artırmak için silinir. Bu iyileştirme, özellikle çok sayıda giriş içeren günlüklerde belirgin olarak gözlenir.

Günlük dosyaları'ndan başka bir dosya biçiminde günlükleri depolamayı etkinleştirmek için Metin protokolünü etkinleştir'i açın:

Hedef dizin - Günlük dosyalarının depolanacağı dizin (yalnızca Text/CSV için geçerlidir). Her günlük bölümünün önceden tanımlı dosya adına sahip kendi dosyası vardır (örneğin, günlükleri depolamak için düz metin dosya biçimi kullanıyorsanız, günlük dosyalarının Algılanan tehditler bölümü için virlog.txt kullanılır).

Tür - Metin dosya biçimini seçerseniz, günlükler metin dosyasına depolanır; veriler sekmelerle ayrılır. Aynısı, virgülle ayrılan CSV dosya biçimi için de geçerlidir. Olay seçeneğini belirlerseniz günlük, dosya yerine Windows Olay günlüğüne depolanır (Denetim masasındaki Olay Görüntüleyicisi kullanılarak görüntülenebilir).

Sil; Tür açılır menüsünde halihazırda seçili olan tüm depolanan günlükleri siler.

NOT

Sorunları daha hızlı çözmeye yardımcı olmak için ESET Müşteri Desteği, bilgisayarınızdan günlükler sağlamanızı isteyebilir. ESET Log Collector, istenen bilgileri toplamanızı kolaylaştırır. ESET Log Collector hakkında daha fazla bilgi için lütfen ESET Bilgi Bankası makalemize bakın.

8.5.6.1 Günlük filtreleme

Günlükler önemli sistem olaylarıyla ilgili bilgileri depolar. Günlük filtreleme özelliği, belirli bir olay türü hakkındaki kayıtları görüntülemenize olanak sağlar.

Metin bul alanına arama sözcüğünü girin. Aramanızı detaylandırmak için Sütunlarda ara açılır menüsünü kullanın.

Kayıt türleri - Açılır menüden bir veya daha fazla kayıt günlüğü türü seçin:

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder (antivirus koruması başlatılırken oluşan hata gibi).

Zaman dilimi - Görüntülenmesini istediğiniz sonuçların ait olduğu zaman dilimini tanımlayın.

Yalnızca tam sözcükleri eşleştir - Daha hassas sonuçlar için belirli tam sözcükleri aramak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük-küçük harf duyarlı - Filtreleme sırasında büyük veya küçük harf kullanmak sizin için önemliyse bu seçeneği etkinleştirin.

8.5.6.2 Günlükte bulma

Günlük filtrelemesine ek olarak, Günlük dosyalarında arama yapabilirsiniz ve bu işlevi günlük filtrelemesinden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Günlüklerde belirli kayıtları ararken bu özellik faydalı olur. Günlük filtrelemesi gibi arama özelliği de, özellikle çok sayıda kayıt olduğunda aradığınız bilgileri bulmanıza yardımcı olur.

Arama işlevini günlükte kullanırken, belirli bir dizeyi yazarak Metin bulabilir, sütunu filtrelemek için açılır menüde Sütunlarda ara işlevini kullanabilir, Kayıt türlerini seçebilir ve yalnızca belirli bir zaman dilimine ait kayıtları aramak için Zaman dilimi ayarlayabilirsiniz. Belirli arama seçeneklerini belirlediğinizde, Günlük dosyaları penceresinde yalnızca ilgili kayıtlar (söz konusu arama seçeneklerine uygun olarak) aranır.

Metin bul: Bir dize yazın (kelime veya kelimenin bir bölümü). Yalnızca bu dizeyi içeren kayıtlar bulunur. Diğer kayıtlar atlanır.

Sütunlarda ara: Arama yaparken hangi sütunların dikkate alınacağını seçin. Arama için kullanılmak üzere bir veya daha fazla sütun seçebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm sütunlar seçilidir:

Saat

Taranan klasör Olay

Kullanıcı

Kayıt türleri: Açılır menüden bir veya daha fazla kayıt günlüğü türü seçin:

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder (antivirus koruması başlatılırken oluşan hata gibi).

Zaman dilimi:Görüntülenmesini istediğiniz sonuçların ait olduğu zaman dilimini belirtin.

Belirtilmedi (varsayılan) - Arama, zaman diliminde değil, tüm günlükte yapılır.

Son gün Geçen hafta Geçen ay

Zaman dilimi - Yalnızca belirli bir zaman dilimine ait kayıtları aramak tam zaman dilimini (tarih ve saat) belirtebilirsiniz.

Yalnızca tam kelimelerle eşleştir - Yalnızca Nedir metin kutusundaki dizeyle tam kelime olarak eşleşen kayıtları bulur.

Büyük-küçük harf hassasiyetiyle eşleştir - Yalnızca Nedir metin kutusundaki dizenin tam yazılışıyla eşleşen kayıtları bulur.

Yukarı doğru ara - Bulunulan konumun yukarısında arama yapar.

Arama seçeneklerinizi yapılandırdıktan sonra aramayı başlatmak için Bul öğesini tıklatın. Arama, ilk eşleşen kaydı bulduğunda durur. Diğer kayıtları görmek için yeniden Bul öğesini tıklatın. Günlük dosyaları, bulunduğunuz konumdan (vurgulanan kayıt) başlayarak yukarıdan aşağıya doğru aranır.

Belgede ESET FILESECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 148-151)