• Sonuç bulunamadı

a Tevrat’a Göre Tanrı

Yahudilikte Allah birdir yaratılmamıştır. Önü sonu yoktur yücedir. Her şeyi bilir, bütün varlıların Rabb’idir. Alemlerin yaratıcısı ve sahibi de odur. Tanrı’nın en sevgili milleti Yahudi milletidir. Tanrı onları seçmiş ve Sina’da onlarla ahitleşmişidir. Bu ahitleşme Hz. Musa’nın şahsında İsrailoğulları ile olmuştur. Allah görülemez, resim

79 Düzgün, Şaban Ali, “Allah Tasvvurlarına Dair Tartışmanın Problematiği”, Tanrı tasavvurları ve Sosyal

Hayata yansımaları Sempozyumu, Sakaraya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Sakarya, 2005, 64.

80 Bucaille, Maurice, Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an, çev. Mehmet Ali Sönmez,Selçuk

ve heykeli yapılamaz.81 Hıristiyan inancının aksine Tevrat baştan sona tek tanrıya

inanmayı emreden bir kitaptır. Üç tanrı ya da Tanrı’nın bir oğlu olduğuna dair en ufak bir ima dahi yoktur. Kitab-ı Mukaddes Tevrat’ı da içerdiği için Eski ve Yeni Ahit bu konuda büyük bir çelişki içerisindedir. Hıristiyanlığın en temel dogması olan Teslis’in Tevrat’ta bulunmaması Hıristiyan dünyayı her zaman aşılmaz bir çelişki içersinde bırakmıştır. Tevrat’ta teslis arama denemeleri olmuşsa da hiçbir zaman tatmin edici olamamıştır. Çünkü Tanrı’nın tek olduğunu anlatan Tevrat pasajları hem çok fazla hem de yoruma meydan vermeyecek kadar açıktır. İsa’nın Başlangıçta Tanrı ile beraber var olduğu, sonsuza kadar var olacağı, Tanrının sağında oturacağı, Tanrı ile beraber evreni yaratığı, Kutsal Ruh’un Tanrı olduğuna dair en ufak bir iz bile yoktur. Tevrat’ın anlattığı tanrı için Tevrat’tan yalnızca bazı örnekler şöyledir.

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa "Gündüz", karanlığa "Gece" adını verdi. Akşam oldu, sabah

oldu ve ilk gün oluştu.”82

“Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir.”83

“Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Tanrı sensin.”84

“Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB,

bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın.” 85

“Ya RAB Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki, bütün dünya

krallıkları senin tek RAB olduğunu anlasın.” 86

“Çünkü kendisine umut bağlayanlar için Etkin olan tek Tanrı sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.” 87

“Benden başka tanrın olmayacak.” 88

81 Tümer, Dinler Tarihi, s. 248. 82 Kitab-ı Mukaddes, Yaratılış, 1:1-5. 83 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 6:4. 84 Kitab-ı Mukaddes, Özdeyişler, 86:10. 85 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya, 37:16. 86 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya, 37:20. 87 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 64:4. 88 Kitab-ı Mukaddes, Mısırdan Çıkış, 20:3.

“Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir RAB, kıskanç bir Tanrı'yım.” 8 9

“Ey Egemen RAB, büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın.

Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir tanrı yok!” 90

“Bu olaylar RAB'bin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. “9 1

“Bunun için, bugün RAB'bin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı

olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.” 92

“Benden başka tanrın olmayacak.”93

“Ama Tanrınız RAB'bin buyruklarını dinlemez, bilmediğiniz başka ilahların

ardınca giderek bugün size buyurduğum yoldan saparsanız, lanete uğrayacaksınız.” 94

“Artık anlayın ki, ben, evet ben O'yum, Benden başka tanrı yoktur! Öldüren de,

yaşatan da, Yaralayan da, iyileştiren de benim. Kimse elimden kurtaramaz.”95

“Tanrınız RAB'bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, RAB'bin öfkesi size karşı alevlenecek; RAB'bin size verdiği bu

güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz.”96

“Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu

kendi kulaklarımızla duyduk.” 97

“Var mı RAB'den başka tanrı? Tanrımızdan başka kaya var mı?” 98

“Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur" dedi,

"Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.” 99

“Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB'dir ve O'ndan başka Tanrı yoktur. “1 0 0

“Ya RAB, bir benzerin yok, senden başka tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.” 1 0 1

89 Kitab-ı Mukaddes, Mısırdan Çıkış, 34:14. 90 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 3:24.

91 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 4:35. 92 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 4:39. 93 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 5:7. 94 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 11:28. 95 Kitab-ı Mukaddes, Yasa, 32:39. 96 Kitab-ı Mukaddes, Yeşu, 23:16. 97 Kitab-ı Mukaddes, 2 Samuel, 7:22. 98 Kitab-ı Mukaddes, 2 Samuel, 22:32. 99 Kitab-ı Mukaddes, 1Kırallar, 8:23. 1 0 0 Kitab-ı Mukaddes, 1Kırallar, 8:60.

“Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur" dedi,

"Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.” 1 0 2

“Var mı RAB'den başka tanrı? Tanrımızdan başka kaya var mı?” 1 0 3

“RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "İlk ve son

benim, Benden başka Tanrı yoktur.” 1 0 4

“Yılmayın, korkmayın! Size çok önceden beri söyleyip açıklamadım mı? Tanıklarım sizsiniz. Benden başka Tanrı var mı? Hayır, başka Kaya yok; Ben bir başkasını bilmiyorum.” 1 0 5

“RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde

seni güçlü kılacağım.”106

“RAB diyor ki, "Mısır'ın ürettikleri, Kûş'un* ticaret gelirleri Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak. Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler. Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar: 'Tanrı yalnız sizinledir, Başkası, başka Tanrı yok.”1 0 7

“Konuşun, davanızı sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve

Kurtarıcı benim. Yok, benden başkası.” 1 0 8

“Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.” 1 0 9

“Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Tanrı benim, benzerim yok.” 1 1 0

“Çünkü kendisine umut bağlayanlar için Etkin olan tek Tanrı sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.” 111

“Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın RAB benim, Benden başka tanrı

tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı yoktur.” 1 1 2

1 0 1 Kitab-ı Mukaddes, 1Tarihler, 17:20. 1 0 2 Kitab-ı Mukaddes, 2Tarihler, 6:14. 1 0 3 Kitab-ı Mukaddes, Özdeyiler, 18:31. 1 0 4 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya, 44:6. 1 0 5 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 44:8. 1 0 6 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 45:5. 1 0 7 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 45:14. 1 0 8 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 45:21. 1 0 9 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 45:22 . 1 1 0 Kitab-ı Mukaddes, Yeşaya 46:9. 1 1 1 Kitab-ı Mukaddes, İsaiah 64:4.

“Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım, Tanrınız RAB benim, başka biri

yok. Halkım bir daha utandırılmayacak.” 1 1 3

“Senin gibi suçları silen, Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın, Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.” 1 1 4

Kur’an-ı Kerim Tevrat ve İncil’i Tahrif edilmiş kutsal kitaplar olarak

nitelemektedir.115 Tevrat bu tezi doğrulayan cümlelerle doludur. Tanrı’yı yücelten bu

cümleler yanında Tanrı’yı bir insanmış gibi gösteren cümleler vardır. “Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de

yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?”1 1 6 da Tanrı’nın insan olmadığı

belirtilmesine rağmen birçok Tevrat cümleleri onu yarı Tanrı yarı insanmış gibi göstermektedir.

Bunları şöyle sırlamak mümkündür.

Tanrı’nın oğulları vardır.117 Tanrının oğulları Türkçe İncillerde İlahi varlıklar

olarak çevrilmiştir. Savaşçı ve intikamcı bir Tanrı’dır.118 Kötülük yapan1 1 9 , bazı

kokulardan hoşlanan120 bir Tanrı’dır. Hatta yorulan121 bir Tanrı’dır. Acıkır ve yemek

yer.122 Öfkelenir ve hatta öfkesinden köpürür.123 Uyur ve uyanır124 Unutur125 ve hatırlar.