Bizde Böbrek Kanseri var

115  Download (0)

Tam metin

(1)

2011 Baskısı

Böbrek Kanseri Derneği

Sunar...

Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber.

Bizde

Böbrek Kanseri var

(2)

ÖNSÖZ

Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış olan "Böbrek Kanserimiz Var"

dergisinin en son basımını sunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Böbrek kanseri tanısı zor ve bunaltıcı olabilir. Bu kitap böbrek kanseri tanısının zorlukları ile uğraşan kişilere yardımcı olmak amacıyla çoklu kaynaklar hakkında bilgi sağlarken,

ayrıca bir kılavuz olarak hizmet eder ve böbrek kanserinin esaslarını anlamanıza yardımcı olur.

Son yıllarda, böbrek kanseri için birçok yeni tedavi FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) tarafından kabul edilmiş olup diğerleri ise geliştirilme aşamasındadır. Adanmış bilim adamları, doktor ve hemşirelerce yapılan heyecan verici yeni araştırma, böbrek kanseri hastalarının hayatlarına yeni bir umut sunan tedavi bilgilerini mümkün kılmaktadır.

Ben bir medikal onkolog olarak çalışmaya başladığımda, hastalar için mevcut tedavi seçenekleri oldukça sınırlı idi. Bugün, pek çok ümit verici seçenek var ve bu kitabın genişletilmiş içeriği, bizim yapmış olduğumuz ilerlemeleri yansıtıyor. Bu yeni basım için Önsöz sunmaktan şeref duyuyorum.

Sizin ve ailenizin şu anda geçirdiği süreci çoktan yaşamış ve böbrek kanserinden kurtulmuş biri, çok iyi bir bilgi ve ilham kaynağıdır. Bu kitapta yer alan kurtulanların tanıklıklarını lütfen mutlaka okuyun. Onların sözleri, iyileşme yolunda sizlere yardımcı olabilir. Yıllar boyunca pek çok hastanın tedavisinde çalıştıktan sonra, kişinin, böbrek kanseri tanısına rağmen, iyi bir yaşam kalitesine sahip olabileceğini biliyorum.

Bu kitabın kapsamlı ve eksiksiz olmasıyla beraber, böbrek kanseri cemiyetinin en güvenilir bilgi kaynağı olan web sitemiz www.kidneycancer.com adresinde, diğer faydalı kaynakları da

bulabilirsiniz.

Dr. Ronald M. Bukowski,

Yönetim Kurulu Başkanı

Böbrek Kanseri Derneği

(3)

TeĢekkürler

Diğer hastalara yardımcı olmak amacıyla,bu kitabı gözden geçirip tavsiyelerini sunan böbrek kanseri

hastalarının harcadıkları değerli zaman ve sundukları düşüncelerden dolayı içten teşekkürlerimizi borç biliyoruz.

Çabalarınızı derinden takdir ediyoruz.

Bu kitabı gözden geçirip yorumda bulunan aşağıda adı geçen kişilere de teşekkür etmek istiyoruz:

Yayın Yönetmenleri

Nancy Moldawer, RN, MSN Cedars-Sinai Tıp Merkezi

Laura Wood, RN, MSN, OCN

Cleveland Kliniği Taussig Kanser Enstitüsü

Böbrek Kanseri Derneği Yönetim Kurulu

Böbrek Kanseri Derneği Paula E. Bowen, Direktör

Emekli Üniversite Yöneticisi, New York Dr. Ronald M. Bukowski, BaĢkan Bukowski Danışma, A.Ş. Ohio Eric D. Perakslis,PhD, Direktör

Centocor Araştırma ve Geliştirme, Pennsylvania Bay David Perry, Direktör

Avukat, K & L Gates LLP, Kaliforniya

William J. Perry, BaĢkan Yardımcısı ve Sayman Başkan, GGF, A.Ş. Gıda İşleme Şt., Kaliforniya Lois Stulberg, Direktör

Topluluk Lideri, Michigan Dr. David A. Swanson, Direktör

Üroloji Departmanı, M. D. Anderson Kanser Merkezi, Teksas

Peter Telford, Direktör Avukat, İngiltere

Dr. Nicholas J. Vogelzang, Direktör Comprehensive Kanser Merkezleri, Nevada Sarah Wise Miller, Direktör

Kanser Avukatı, New York Dr. Christopher G. Wood, Direktör Üroloji Departmanı, M. D. Anderson Kanser Merkezi, Teksas

Böbrek Kanseri Derneği Personeli

William P. Bro Başkan Juby Chacko

Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü Carolyn E. Konosky

Geliştirme ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Donna Yesner

Hasta Eğitim Hizmetleri Müdürü Böbrek Kanseri Derneği

Hemşire İstişare Heyeti

Nancy Ainslie, RN, BSN M.D. Anderson Kanser Merkezi Laurie Appleby, MS, APRN, BC Dana-Farber Kanser Enstitüsü

Patricia A Creel, RN, BSN, OCN, CCRP Duke Üniversitesi Tıp Merkezi

Patty Fischer, RN, MSN, OCN Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi Beth Manchen, MS, RN, OCN

Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi Nancy Moldawer, RN, MSN, EĢ BaĢkan Cedars-Sinai Tıp Merkezi

Lynda Pyle, SRN, Onkoloji Önlisans, FETC The Royal Marsden Hastanesi, Londra Jon Smith, RN, BSN

Seattle Kanser Bakımı Birliği

Laura Wood, RN, MSN, OCN, EĢ BaĢkan Cleveland Kliniği Taussig Kanser Enstitüsü

Metin Hakkında Notlar

Hem bilim hem de teknoloji hızla değişiyor ve bu kitabın yayınlanmasını takip eden yıllarda, böbrek kanseri tedavisinde gelişmeler olması

muhtemeldir. Bu metini, belki daha az güncel yapacaktır.

Daha güncel bilgiler İnternet ortamında

mevcut olabilir. Adreslerde, telefon numaralarında, ve bu kitapçıkta belirtilen kuruluşların internet

sitelerinde değişiklikler olabilir, ve bu değişikliklerin neden olabileceği herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Bu yayın için kullanılan fonların bir kısmı, aşağıdaki şirketler tarafından karşılanmıştır:

Bayer Healthcare–Onyx Pharmaceuticals Genentech Biyo-Onkoloji

Novartis Onkoloji Pfizer Onkoloji Tıbbi Danışma Kurulu

Böbrek Kanseri Derneği Böbrek Kanseri Derneği

Dr. Michael B. Atkins

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi Dr. Ronald M. Bukowski, BaĢkan Cleveland Kliniği Taussig Kanser Merkezi Dr. Steven Campbell

Cleveland Kliniği Taussig Kanser Merkezi Dr. Bernard Escudier

Institut Gustave-Roussy, Villejuif Thomas Hutson, DO, PharmD, FACP Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Dr. Walter Stadler

Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi Dr. Christopher G. Wood

(4)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 BÖLÜM 9

GĠRĠġ

BÖBREK KANSERĠNĠ ANLAMA CERRAHĠ TEDAVĠ

ĠLERLEMĠġ BÖBREK KANSERĠ ĠÇĠN TEDAVĠLER

KLĠNĠK DENEMELER

HASTANIN

YETKĠLENDĠRĠLMESĠ

KANSER ĠLE GÜNLÜK YAġAM DUYGUSAL REFAH

HASTALAR VE AĠLELERĠ ĠÇĠN KAYNAKLAR

BÖBREK KANSERĠ DERNEĞĠ HAKKINDA KAYNAKLAR

5 13 27 41 59 65 73 89 99 107 108

Böbrek Kanseri Derneği

KidneyCancer.org

®

Böbrek Kanseri Derneği 1234 Sherman Ave. Suite 203 Evanston, IL 60202

Telefon: 1-800-850-9132 www.kidneycancer.org office@kidneycancer.org

(5)

Kendinize bir Taahhütte Bulunun

Hasta: Rob Yaş: 45

"Benim için önce ilk şokun tam ortasında - dehşet ve uyuşukluğun ortasında öyle bir an geldi ki - bu benim iyileşmemin yolunu açtı. Bu an, benim tüm fiziksel ve zihinsel enerjimi bu hastalığın üstesinden gelmek için kullanacağıma dair bilinçli bir karar verdiğim andı. Aslında bu kör bir iyimserlik değildi, daha ziyade, yaşamaya, hastalığım hakkında eğitimli hale gelmeye, kendimi pozitif ve destekleyici seslerle çevirmeye ve benim için mevcut olan en iyi tıbbi kaynakları bulmaya yönelik bir karardı. Bu anla karşı karşıya gelmemiş olsaydım ve bu tutuma kendimi adamasaydım, bugün hayatta olur muydum emin değilim.

Bana 3. Evre böbrek kanseri teşhisi konmuştu ve 6 ay içinde her iki akciğerime ve beynime metastaz yapmıştı.

Bu oldukça korkutucu bir durumdu. Ama daha o zaman kendimi mücadele etmem gerektiğine ikna etmiştim. Pes etmeyecektim.

Beni gamma bıçağı tedavisine, IL2 (interlökin) tedavisine ve bir klinik deneye yönlendiren bir uzman bulduğum için şanslıydım. Teşhisim beş yıl evvel konmuştu ve ben şimdi remisyondayım.

Bir kere kontrolü elinize alıp hastalıkla aktif olarak savaşmaya karar verdiğinizde, kendinizi daha fazla pozitif enerji ile hareket eder bulursunuz ve mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha fazla seçenek olduğunu fark edersiniz. Bana tanı konulduktan sonra, tam iki gün boyunca durmadan böbrek kanseri hakkında bilebileceğim herşeyi öğrenmek amacıyla İnternette araştırma ve arama yaparak geçirdim. Ve beni nihayet tekrar sağlığıma kavuşturan tedavilere yönlendiren uzmanı bu sayede buldum.”

(6)

BÖLÜM 1

GİRİŞ

"Böbrek kanserim var. Şimdi ne olacak?"

Doktorunuz size kanser olduğunuzu söyledi. Zihniniz bir duygu fırtınası halinde.

Birdenbire bir sağlık krizi ile karşı karşıyasınız. Duygularınızın yoğunluğuna rağmen, şimdi her zamankinden daha fazla net bir şekilde düşünmeniz

gerekiyor.

Bu kitap, böbrek kanserini anlamak ve tedavi etmek konusunda uzman olan bilim adamlarından, doktorlardan, ve diğer sağlık uzmanlarından bilgiler içerir. Bu kitabın amacı, sizleri daha bilgili hale getirerek, böbrek kanserine meydan okumanıza yardımcı olmaktır.

Düşünme, bilgileri kullanma ve tedavi konusunda seçim yapma yeteneğiniz, durumu kendi lehinize çevirmenize yardımcı olabilir. Bu kitabı okumak ilk adımdır.

Bu bölüm, size böbrek kanseri ile ilgili kısa referans bilgisi ve yararlı olabilecek acil kaynakları sağlar. Takip eden bölümler, güncel cerrahi ve tedavi

yaklaşımlarından tutun, gündelik yaşamda kanserle ilgili pratik tavsiyelere varan detaylı bilgiler sunar.

Sağlığınızı düzeltmek şimdi başlıyor!

Yalnız Değilsiniz

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde,

1,4 milyondan fazla yeni kanser teşhisi konulduğu tahmin edildi.1 Amerikan Kanser Derneğinin tahminlerine göre her yıl A.B.D.'de 54.000 tane böbrek kanseri teşhisi koyulan hasta var.2 Buna rağmen, hala umut var: Şu anda yaklaşık 100.000 ile 200.000 kişi Amerika'da böbrek kanserinden kurtulmuş olarak yaşıyor.3 Son zamanlarda tanısal alanda, cerrahi işlemlerde ve tedavi seçeneklerinde yapılan

gelişmeler, daha fazla sayıda hastanın normal yaşam programlarını ve tarzlarını koruyarak bu hastalıkla yaşamasına izin verecektir.

Böbrek kanserinin ilk teşhisi zor olabilir. Ancak destek ve iyi bilgiyle bu sorunla başedebilirsiniz.

(7)

2005, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'nın bu hastalığın tedavisi için iki tane oral yolla alınan ilacı kabul etmesiyle, böbrek kanseri hastaları için çok önemli bir dönemin başlangıcını belirledi. Üçüncü bir ilaç 2007 yılında kabul edildi ve üç ek ilaç daha 2009 yılında kabul edildi. Bu kitapta daha sonra tartışılan bu ilaçlar, kanser hücrelerini daha evvel böbrek kanserini tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan farklı bir şekilde hedef alıyor ve bunun pek çok hasta için olumlu bir etkisi olacak. Devam eden araştırma çabaları, bu hastalıkla ilgili anlayışımızı daha da geliştirecek ve böbrek kanseri ile mücadele için mevcut seçenekleri artıracak.

Böbrek kanseri tanısı konulan her bir kişi, bu hastalığa sahip olduklarının söylenmesinin şokunu yaşar. Bu zor bir deneyimdir. İnanamama, yalnızlık, yabancılaşma, korku, hayal kırıklığı, öfke ve acı gibi duygular, her hayati tehlikesi olan hastalığın doğal parçalarıdır. Bu duygulara sahip olmak, ağlamak ve üzgün olmak normaldir.

Tanınız konulduktan sonra, sıra iyileşmeye başlamakta. Duygularınızın ve kanserinizin, aile hayatınıza veya yaşamınızdaki önemli insanlarla olan ilişkilerinize zarar vermesine izin vermeyin. Onlar da siz ve kendileri için

korkarak, içten içe acı çekiyor olabilirler. Kanser vurduğunda, bütün aileye çarpar.

Arkadaşlarınız ve aileniz, bu hastalıkla savaşınızda önemli bir rol oynayacaktır.

BaĢlayalım

Bazen böbrek kanseri, tıbbi adıyla renal hücreli karsinom olarak adlandırılır.

'Renal' kelimesi Latince böbrekler için kullanılan bir sözcük olan renalis'den gelir.

Böbrek kanseri, berrak hücreli, papiller, sarkomatoid, transizyonel hücreli,

ve diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli formlarda görünür. Bunlar kitabın ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Bazı hastaların tanısı, kanser vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmadan (yayılmadan) önce konulur, diğer hastalardaysa ilk kanser teşhisi koyulduğunda metastatik yayılma oluşmuştur. Eğer hastada metastatik yayılma varsa, hastanın durumuna bağlı olarak, ya ameliyat yada sistematik tıbbi tedavi - yani tedavi ya kana yapılan enjekte yoluyla, yada ağızdan ilaçla - tavsiye edilebilinir. Eğer ilk olarak ameliyat yapılırsa, metastatik yayılmayı tedavi etmek ya da kanserin dönüşünü geciktirmek için, ek tedaviler tavsiye edilebilir.

Seçilen tedavi yöntemi, tedavinin nerede uygulandığı, kontrollerin sıklığı, ve hastalığınızın yönetimindeki pek çok durum, sizin verilerinizle belirlenir. Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi karar verir ve hastalığınız üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu hissedersiniz. Hastalığınız hakkında daha fazla bilginizin olması, doktor ve hemşirenizle daha iyi iletişimde olmanıza fayda sağlayacak ve aldığınız tedavi hakkında kendinize olan güveninizi artıracaktır. Böbrek kanseri konusunda

(8)

Böbrek Kanseri Hakkında Daha Fazla Nasıl Bilgi Edinilir

Doktorunuz

Hastalığınız ve tedavisi hakkında, kendi doktorunuz en iyi bilgi kaynaklarından biri olabilir. Onkologlar, kanser tedavisinde uzmanlaşmış doktorlar olarak bilinir.

Ilk tanı yapıldıktan sonra, doktorunuzun pek çok soru sormaktan korkmayın.

Ayrıca böbrek kanseri uzmanı başka bir doktordan ikinci bir görüş almayı düşünmelisiniz. Bir uzman adı bilmiyorsanız, Böbrek Kanseri Derneğinden (talebinizi e-posta ile Derneğin web sitesi olan, www.kidneycancer.org adresinden veya 1-800-850-9132 numaralı telefondan çağrı ile gönderebilirsiniz) isimleri alabilirsiniz. İkinci bir görüş isterseniz doktorunuz rahatsız olmamalıdır. Bu yaygın bir uygulamadır. Aslında, doktorunuz da çoğunlukla, diğer hastalara ve

meslektaşlarına ikinci bir görüş sunar. Testleri tekrar yaptırmanız gerekmeyebilir, çünkü genellikle bir önceki testinizin sonuçları ikinci doktora gönderilebilir.

Nadiren ikinci bir görüş tanıyı değiştirir, ancak size tedavi alternatifleri hakkında yararlı bilgiler ve taze bir anlayış gösterebilir. Buna ek olarak, sigorta şirketiniz, ikinci bir görüş isteyebilir. Eğer bir sağlık bakım organizasyonuna üye (HMO) iseniz, onların ikinci görüş ile ilgili politikası hakkında bilgi edinmelisiniz. Bu kitapçığın "Hasta Yetkilendirme" bölümünde doktorunuz ile çalışma hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Böbrek Kanseri Derneği

Böbrek Kanseri Derneği, hastalık, tedavi seçenekleri ve kaynakları üzerine yazılı bilgilerin sağlanması da dahil olmak üzere birçok yolla size yardımcı olmak için mevcuttur. Böbrek Kanseri Derneği ile 1-800-850-9132 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz yada web sitelerini www.kidneycancer.org adresinde ziyaret edebilirsiniz. Böbrek Kanseri Derneği'nin web sitesi, okuyabileceğiniz, yazdırabileceğiniz veya aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz değerli bilgiler içermektedir.

Bu kitap hakkında özel bir not

“Böbrek Kanserimiz Var," böbrek kanseri hastaları için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Kitap şimdi dördüncü baskında olup, birkaç yılda bir güncellenir. Bu kitap, basıldığı zaman böbrek kanseri ile ilgili en güncel bilgileri sunarken, kitabın bu basımında yer almayan yeni bilgi ve tedavilerin şimdi mevcut olması mümkündür.

(9)

Bu nedenle, Böbrek Kanseri Derneği web sitesini her zaman önemli olabilecek en son bilgiler ve güncellemeler için kontrol etmek için iyi bir fikirdir. "Böbrek Kanserimiz Var" kitapçığının elektronik bir versiyonu, web sitesinde mevcuttur ve kitabın herhangi bir güncelleştirilmiş bölümü açıkça işaretlenmiştir.

Diğer Hastalar

Böbrek kanseri hastaları, birbirlerinden çok şey öğrenebilir. Bunu yapmanın en iyi yolu, yerel hastaneniz tarafından desteklenen Böbrek Kanseri Derneği ya da yine yerel hastaneniz tarafından desteklenen destek gruplarına katılmanızdır. Destek grupları, diğer hastalar ve profesyonel danışmanlar arasında samimi bilgi alışverişi için mükemmel açık ortamlar sağlar.

Ulusal Kanser Bilgi Servisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin neresinde yaşıyor olursanız olun, 1-800-4-

CANCER ücretsiz aramalı telefon numarasından Ulusal Kanser Danışma Servisi'ni arayabilirsiniz. Ayrıca bilgi servisi ile http://cis.nci.nih.gov/ web sitesi aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz. Bu bilgi hizmeti, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) bir parçası olan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Ulusal Sağlık Enstitüsü, A.B.D. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bölümü tarafından işletilmektedir.

Buradan çeşitli ücretsiz kitapçıkları isteyebilirsiniz.

Diğer Web Siteleri

Hastalık ve tanısı, tedavi seçenekleri, hastalıkla ve tedavinin yan etkileri ile başa çıkma, iş, ve hayatı tehlikeye atan bir tanı ile başa çıkmayı anlamanıza yardımcı olacak pekçok web sitesi var. Güvenilir web sitelerinin listesi (Bölüm 9) daha sonra bu kitapta yer almaktadır. Internet üzerindeki bazı tıbbi bilgiler profesyonel olmayan şahıslarca gönderilmiştir ve güvenilir değildir, bu sebeple dikkatli olmak gerekir. Sağlanan herhangi bir bilgi kaynağı hakkında daha fazla bilgi için daima siteyi kontrol edin. İnternette, iyi bilinen, sağlam kaynakları arayın ve sadece bir web sitesinin doğruluğuna güvenmeyin. Hastalar için güvenilir bilgi içeren ile saygın web siteleri bazen "Health on the NET" (İnternette Sağlık) gibi bir yönetim organı tarafından akredite edilmiş (onaylanmış) olabiliyor. Her durumda, çevrimiçi materyalleri göz önüne aldığınızda, sağduyulu olun ve siteleri dikkatle

karşılaştırın.

(10)

Kütüphaneler

Hastalığınız hakkında temel bir anlayışa sahip olduktan sonra, kütüphaneye gidip, tıp kitapları ve dergileri içinde bir araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bilim

adamları ve doktorlar, hastaları tedavi ve iyileştirme kabiliyetlerini geliştirmek için, böbrek kanserinin nasıl geliştiği ve yayıldığı hakkında artık daha fazla araştırma yapıyor. Hemşirelik literatürü, tedavi seçeneklerini ve yan etkilerin yönetimini anlamak için yararlı olabilir.

Basit bir cep tıbbi sözlük, böbrek kanseri hakkında daha fazla bilgi edinirken karşılaşacağınız birçok terim ve kısaltmaları anlamanıza yardımcı olabilir. Yerel kitabevlerini kontrol edin.

Konferanslar ve Toplantılar

Geçtiğimiz beş yıl içinde, ulusal ve uluslararası hekim ve hemşirelik konferanslarında sunulan araştırmalar ve yayınlanan araştırma sonuçlarının miktarı önemli ölçüde artmıştır. Eğitim ve açık diyaloğa adanmış pek çok toplantılar yapılıyor ve araştırmacılar böbrek kanseri ile ilgili sürekli yeni bilgiler keşfediyor. Doktor ve hemşireler, tedaviniz süresince tedavi seçenekleri ve bakımı tartışırken sizi de bilgilendirecektir.

Böbrek Kanserinize Ne Sebep Oldu?

Kanserlerin çoğu şans eseri oluşur. Tek hücre üzerindeki mutasyonlar, düzensiz hücre büyümesi sonucunu doğurur. Ancak, aynı zamanda sigara ve obezite gibi bazı dış faktörler, böbrek kanserinin meydana gelmesinde yüksek bir olasılığa neden olmuştur. "Neden ben?" sorusunu cevaplama girişimiyle bazı kişiler, kendi kanserine neden olan faktörleri tespit etmeye çalışırlar. İnsanlar için, hangi faktörlerin ya da davranışların böbrek kanseri riskini yükselttiğini bilmek önemli olsa da, geçmiş davranışlar için kendinizi suçlamak ne yararlı ne de iyileştiricidir.

Kişinin sigara içmek gibi davranışları, bir risk faktörü içerse bile, mutlaka kansere yol açan sebep olduğu anlamına gelmez.

Irsi Böbrek Kanseri

Genetik faktörler böbrek kanserine yakalanma riskinin artmasıyla

ilişkilendirilmiştir. Örneğin, von Hippel-Lindau (VHL) adı verilen bir genetik bozukluk hastalığı, böbrek kanserinin oluşmasında yüksek risk yaratır.4 Bilimadamları VHL hastalığından sorumlu geni izole ettiler, ve bu buluş bazı böbrek kanseri türlerinin gelişmiş tanısında ve tedavisinde ilerisi için heyecan verici olanaklar sunar.5

(11)

RCC ile ilgili olduğu düşünülen diğer bir genetik mutasyon, tüberosklerozdur.

Ciltte sayısız şişliklere neden olan kan damarlarında küçük tümörlerle, mental retardasyon, nöbetler, böbreklerde, karaciğer ve pankreasta kistlerle karakterize bir hastalıktır.6 Birt-Hogg-Dube sendromu ise, böbrek kanseri ile ilişkili başka bir hastalık olup, burun, yanaklar, alın, kulaklar ve boynu örten cilt üzerinde çok küçük yumruların (nodül) varlığı ile karakterize bir hastalıktır.7

Bilgi ve Korku

Bazı hastalar, hastalıkları hakkında aktif olarak bilgi aramanın hiçbir işe yaramayacağını düşünür. Bilmek istedikleri yada bilmeleri gereken tek şeyin doktorları ne derse o olduğunu düşünürler. Diğerleri ise böbrek kanseri hakkında daha fazla bilgi edinmekten korkarlar. Hayatta kalma istatistikleri hakkındaki bilgiler, özellikle onları korkutuyor. Ancak bu istatistiklerin, nüfus ortalamalarını temel aldığını ve genellikle basıma girene kadar birkaç yıllık eski bilgiler olduğunu hatırlamak önemlidir.Bu nedenle, tedavinin risklerini etkileyen faktörler ve

tedavinin yararları ile ilgili en güncel bilgiler henüz yayınlanmamış olabilir.

Doktor ve hemşireniz size bu bilgileri verecektir. Sorular sormak korku ve endişeyi azaltmak için çok önemli bir yoldur ve aynı zamanda böbrek kanserinin tedavisiyle ilgili en iyi kararları almakta kendinizi yetkilendirmek için tek yoldur.

Bazı hastalar, karmaşık tıbbi terimlerle sunulan böbrek kanseri ile ilgili bilgileri anlayamayacaklarına inanırlar. Ama bu kitapta tavsiye edilen kaynaklar da dahil olmak üzere bilgilerin büyük bir çoğunluğu anlamak için özel bir eğitim

gerektirmeyen kolay-okuma diliyle özel olarak hastalar için yazılmıştır.

Doktorlar ve hemşireler, sorularınızı cevaplamak için çok istekli olacaklar, çünkü siz daha iyi anladıkça, sağlık bakım ekibinizin daha aktif bir üyesi olarak

katılmanız mümkün olacak.

Biz, hastalık ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmenizin size yardımcı olacağını düşünüyoruz. Tarih, kanserin üstesinden gelmek için aktif olarak çalışan iddialı hastaların, hayatta kalma ihtimallerini çoğunlukla artırdıklarını, daha uzun yaşadıklarını ve hayattan daha fazla tad aldıklarını göstermiştir. Ya pasif bir mağdur ya da aktif bir savaşçı olabilirsiniz. Seçim sizin.

Bizim tavsiyemiz ise savaşmanızdan yanadır. Teslim olmayın!

(12)

Böbreklerin ĠĢlevi

Böbrekler, kaburga kafesinin alt kısmında arkaya doğru, vücudunuzun her iki tarafında yer almaktadır.

Böbrekler, tampon ve koruma görevi yapan yağ dokusu ile çevrilidir.

Her böbreğin üst kısmında bir adrenal bezi yer almaktadır. Böbrekler çift olarak gelir ancak tek bir böbrekle normal bir hayat yaşamak mümkündür.

Her bir böbrek, yaklaşık 8 ons (yaklaşık 227 gram) ağırlığında ve 4 ila 5 inç (yaklaşık 10-12,5 cm) uzunluğunda ve 2 ila 3 inç (yaklaşık 5 ila 7,6 cm) genişliğindedir. Bir yetişkinin böbreği, barbunya fasulyesi gibi kavisli olup, merkezinde Renal (nefrik) arter, renal toplardamar ve üreter bağ için bir girinti bulunur. Kan, böbreğe renal arter yoluyla girer ve renal toplardamar yoluyla da çıkar. Böbreğin ana görevi, kanı filtrelemek ve üre, aşırı tuz ve diğer maddeler gibi atık ürünlerden vücudu temizlemektir. Böbreklerin ifraz ettiği ve bu çözünmüş atık ürünleri içeren sıvıya idrar denir. Idrar, üreter adı verilen ve böbreği mesaneye bağlayan ince uzun bir tüp aracılığıyla boşaltılır.

Böbrek kapsül adı verilen bir zar kaplıdır. Bu zarı esnektir ve böbrek içinde bir tümör oluştuğunda gerilir. Eğer erken teşhis edilirse, tümör kapsülün içinde kalmaya devam edip, daha kolay bir şekilde böbreğin cerrahi olarak çıkarılması ile tedavi edilebilir. Böbrek kanserinin belirtileri bilmek ve mümkün olduğunca çabuk doktorunuza görünmek, erken teşhise yardımcı olmaktadır.

Alt ana toplardamar Aort

Böbreküstü bezi

Böbrek atardamarı

Böbrek

Böbrek toplardamarı

Böbreklerin vücutta bulunduğu yer

İdrar yolu

İdrar torbası

Üretra Prostat (sadece erkeklerde)

(13)

Bulabileceğiniz en iyi tıbbi ekibi bulun

Hastabakıcı : Drukıcı: Dru

"Doğru tıbbi ekibi bulmak büyük bir fark yaratır. Eşime teşhis koyulduğunda hepimiz şok olmuştuk. Doktorumuz, muhtemelen yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi, çünkü kanser çok ilerlemişti ve kocamın yaşamak için dokuz ayı olduğunu tahmin etti. Ama bizi böbrek kanseri hakkında daha fazla bilgisi olan başka bir doktorla iletişime geçirdi ve bu da bizim şu anki tıbbi ekibimizi bulmamızın başlangıcı oldu.

İkinci doktor bizi, çok büyük ve böbrek kanseri konusunda uzmanlaşmış ünlü bir tıp kliniğine sevk etti.

Ameliyatla böbreği alındıktan sonra, kocam haftada üç kez yüksek doz İnterlökin 2 ve Peg-Intron iğnelerini içeren klinik deneylere başladı. 18 ay boyunca durumu istikrarlı idi, ama tümörleri yeniden büyümeye başladı, bu yüzden ikinci bir deneye gitti. Bu tedavilerin etkinlikleri durduğunda da başka bir deneye girdi. Tıbbi ekip onun yeni klinik deneylere girmesine yardımcı oldular ve harikaydılar.

Emekli bir hemşire olarak, tıbbi bakımda endişeye neden olabilecek şeyleri biliyorum. Ancak doğru ekip ve doğru hastane varsa, bunlar endişenizi gidermeye yardımcı olur. Ekibimiz, bize her şeyi açıklıyor ve tedavi işe yaramazsa, her zaman başka bir seçenek veriyor. Kocamı çok yakından izliyorlar ve tüm sorularımızı

cevaplıyorlar; bu da kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlıyor."

Hastabakıcı: Dru

(14)

BÖBREK KANSERİNİ ANLAMA

Türlerine, belirtilerine, tedavilerine, ve diğer pekçok şeye daha kapsamlı bir bakış ... Böbrek kanserinizin durumu hakkında doktorunuza soru hazırlamak için bu bölümü kullanın.

Amerikan Kanser Cemiyetine (ACS) göre, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyondan fazla yeni kanser vakası teşhis edilir.8 Son yıllarda, böbrek kanserini oluşturan vakaların oranı, toplam vakaların %4'ünden az bir kısmını oluşturuyor.9 ACS, 2008 yılında, böbrek kanseri tanısı almış 54.000 'den fazla şahsın olacağını tahmin ediyor.10

Böbrek kanseri, erkeklerde kadınların iki katı kadar sıklıkla görülür, ancak bu ara kapanmaktadır. 2008 yılında tahminen 13.000 kişi bu hastalıktan öldü.11 Ancak, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinde şu anda 100.000 ve 200.000 arasında kişinin böbrek kanserinden kurtulmuş olarak yaşadığı tahmin edilmektedir.12 Bu istatistikler hem yetişkinleri hem çocukları ve aynı zamanda tüm böbrek kanseri türlerini içermektedir.

Renal hücreli karsinom (BHK), böbrek kanseri, en sık görülen

tipidir. Tüm kanserler açısından, Renal hücreli karsinom, nispeten nadir görülür. Genelde ilk önce cerrahi bir müdahale ile tümörün çıkarılması yoluyla tedavi edilir. Eğer erken dönemde yakalanmışsa, geri gelme şansı düşüktür. Ne yazık ki, erken aşamalarında birkaç belirtisi vardır, bu sebeple genellikle ya tanı konulmamıştır ya da yanlış teşhis koyulmuştur ve tümör oldukça büyüyene kadar tespit edilememiştir. Bu noktada, yakındaki organlara sıçrayarak belirtiler göstermeye başlamıştır. Sıklıkla, pek çok böbrek (renal) tümörleri, tümör ya da olası semptomlarıyla alakası olmayan nedenlerden dolayı, röntgen veya ultrason görüntülemeleri sırasında tesadüfen bulunmuştur.

Böbrek kanseri gelişimi ile ilişkili birkaç risk faktörü vardır. Bunlar, kişinin riskini hemen hemen ikiye katlayan sigara; obezite; asbest, kadmiyum, ve petrol yan ürünleri (örneğin benzin) gibi toksik kimyasal maddelere maruz kalmayı içerir. Böbrek kanseri olan aile üyelerin olması da kişinin riskini arttırır.

Böbrek kanserinin en yaygın belirtisi, hematüri olarak bilinen idrardan ağrısız bir şekilde kan gelmesi durumudur. Bu belirti hastaların %20 ila %25'inde meydana gelir. Çoğunda, idrarda kan belki bir gün vardır ve diğer günse yoktur.

BÖLÜM 2

(15)

(Idrarda kanın, böbrek kanserinin yanı sıra, böbrek taşı ya da enfeksiyon gibi diğer hastalıklara da işaret edebileceğini unutmayın. İdrarda kan olduğunda, bir doktor bu belirtileri hemen değerlendirmelidir.)

Böbrek kanserinin diğer sık görülen belirtileri, karında şişkinlik, sert bir şişlik veya deri altında tümör büyüdükçe görülebilen ya da hissedilebilen kalınlaşma veya şişmedir. Sırt veya böğürde ağrı ya da basınç olabilir. Böbrek kanseri en sık 40 ile 60 yaş arasındaki kişilerde ortaya çıkar. Sırt ağrısı 40 yaş üzeri insanlar arasında yaygın olduğu için, bu ağrı genellikle gözardı edilir ve bu yüzden de böbrek kanserinin varlığı genellikle tespit edilmez.

Eğer tümör uzak organlara yayılmışsa, belirtiler etkilenen organa göre değişebilir ve hastalar, açıklanamayan kilo kaybı, ateş, anemi veya yüksek tansiyon gibi belirtiler farkedebilir.

Kanser, böbrekte başlayıp diğer organlara yayılsa bile, yine de böbrek kanseri olarak kabul edilir. Aşağıdaki liste, hastaların teşhisi sırasında bulunan semptom ve işaretleri içerir. Bazı hastaların hiçbir belirti göstermediğine dikkat çekeriz:

İdrarda kan Karında şişlik

Sırt yada böğürde ağrı Kilo kaybı

Düşük kan sayımı (anemi) Röntgende tümör kireçlenmesi Metastaz belirtileri

Ateş

Kanda yüksek kalsiyum

Renal Hücreli Karsinom'un (RCC) Alt Tipleri

Böbrek kanserlerinin hepsi aynı değil. Klinisyenler ve araştırmacılar arasında, RCC'nin farklı alt tiplerinin hem hastada ne kadar agresif olduğuna hem de tedaviye nasıl yanıt verdiklerine dair birbirinden oldukça farklı olduğu bilinci artmaktadır. On ya da on beş yıl önce, bir böbrek kanseri hastasından gelen pataloji

(16)

belirlemek (prognoz) açısından, RCC‟nin safha ve derecesini bilmek kadar önemli olabilir.

Doktorunuz size, böbrek kanserinizin histolojisi, aşaması, ve evresi ile ilgili bilgi vermelidir. Eğer bu bilgiler verilmediyse, tedavi planlamasının önemli bir parçası olduğu için, bu bilgileri rahat bir şekilde istemelisiniz.

RCC'nin alt tipleri, hücrenin görünüşü ve diğer karakteristik özelliklerinin tanımından gelir. Bunlar şöyledir:

Berrak Hücreli (konvansiyonel) RCC

Bu en sık görülen böbrek kanseri şeklidir ve tüm vakaların %66 ila %75'i arasında bir rakamı temsil eder. Berrak hücreli RCC, kalıtsal bir böbrek kanserindeki von Hippel-Lindau (VHL) gen mutasyonu ile ilişkili hücre tipidir. Aslında, kalıtsal olmayan berrak hücreli RCC vakaların yaklaşık %70'inde de bir VHL mutasyonu vardır. Lokal olarak ilerlemiş, yada matastatik hastalığı olan hastalar için, yeni etkin tedavileri belirlemeye çalışan günümüzde yapılan araştırmaların çoğu, RCC'nin en yaygın türü olduğundan dolayı bu hastalığın alt tipinde odaklanmıştır.

Tümör yayılmamışsa, bir cerrahi eksizyonun (tümörün çıkarılması) ardından, prognoz çok iyi olabilir. Hasta için Prognoz, hem kanserin evresi (tümör büyüklüğü ve büyüme hızı) hemde aşaması (tümör hücre yapısı özellikleri) ile doğrudan ilişkilidir. Hem evreleme hem de aşamalandırma daha sonra bu bölümde açıklanmıştır. Metastatik berrak hücreli RCC'si - veya tümörü vücudunun diğer yerlerine yayılmış - olan hastalar daha zayıf bir prognoza sahiptir.

Papiler RCC

Bu vakaların yaklaşık %15'ini oluşturup, böbrek kanserinin ikinci en sık görülen şeklidir. Papiller RCC'de hücre görünümü dayalı olarak iki alt tipe ayrılmıştır: 1.

Tip (%5) ve 2. Tip (%10). Zenci kökenli Amerika'lılar arasında papiller RCC ve bu alt tip ile ilişkili (her iki böbreği de içeren) bilateral hastalığın artmış bir insidansı vardır. Hem 1.Tip hemde 2. Tip papiller RCC'nin kalıtsal formları da vardır. Papiller RCC yayılmamış ise, cerrahi müdahaleyle tümörün çıkarılması genellikle mükemmel bir prognoz ile sonuçlanır. Ancak, papiller RCC vücuttaki başka yerlere metastaz olmuşsa, RCC için mevcut olan geleneksel tedavilerin çoğu etkisizdir.

Kromofob RCC

Bu ender rastlanan böbrek kanseri, tüm RCC vakalarının yaklaşık %5'ini temsil eder. Bu tür RCC'nin renal Onkositom (aşağıya bakınız) .

(17)

oluşturan aynı hücre tipinden geldiği düşünülmektedir. Kromofob RCC ve böbrek onkositom özellikleri içeren hibrit tümörler de teşhis edilmiştir.(Böbrek onkositom ile bağlantılı) Kromofob RCC'nin ailesel veya kalıtsal bir formu olan Birt-Hogg- Dube sendromu, aynı zamanda genetik bir mutasyonla ilgilidir. Kromofob RCC, kliniksel seyrinin sonlarına gelene kadar nadiren metastaz olur ve hatta lokalize yada lokal olarak ilerlemiş hastalık bile ameliyatla çıkarıldıktan sonra, genellikle mükemmel bir prognoza prognoza sahiptir. Metastatik kromofob RCC oldukça nadirdir ve herhangi bir standart tedavi şu anda mevcut değildir.

Böbrek Onkositom

Bu, tüm böbrek tümörlerinin yaklaşık %5'ini oluşturan iyi huylu bir böbrek tümörüdür. Bu tümörler metastaz yapmaz, bunla beraber, büyüyerek böbrekteki lokal yapıyı istila edip, ameliyat gerektiren semptomlara neden olabilirler.

Kromofob RCC ile ilgili oldukları düşünülür ve bu ikisini ayırt etmek oldukça zor olabilir. Tümör, böbreğin kısmen ya da tam olarak çıkarılması ile tedavi edilir.

SınıflandırılmamıĢ RCC

Renal hücreli karsinomun, %1'den azı sınıflandırılamayan bir türüdür. Bunlar, RCC'nin yukarıda listelenen daha yaygın alt tiplerinden birine uymaz. Mikroskop altında incelendiğinde, bu sınıflandırılamayan kanser hücrelerinin, daha yaygın RCC alt tiplerinin tanımlarıyla eşleşmeyen bir yapı ve genetik özellikleri olduğu görülür. Bu kategori genellikle RCC için geleneksel tedaviye yanıt vermeyen agresif tümörler içerir.

Toplayıcı Sistem Karsinom

Bu vakaların %1'inden daha azını temsil eden nadir bir böbrek kanseri olup çok agresif bir çeşididir. RCC'nin bu formu, tanı koyulduğunda genelde metastatikdir ve genç bireylerde daha sık görülür. Transizyonel hücreli karsinom (aşağıya bakınız) tedavisinde kullanılan kemoterapi tabanlı rejimanlar gibi tedaviler kullanılır çünkü bu tümörler, immünoterapi gibi geleneksel RCC terapilerine yanıt vermez.

Medüller RCC

Bu da çok nadir olan ve agresif bir böbrek kanseri çeşididir, toplayıcı sistem karsinomunun bir varyantı olduğu düşünülmektedir. Yaygın olarak orak hücre

(18)

özelliği ile ilişkilendirilir ve bu yüzden zenci Amerikalı nüfusta daha sık görülür.

Tüm böbrek kanserleri tanılarının %1'inden daha azını temsil ediyor. Kemoterapi, bu hastalığın tedavisi için ana odak noktası olmaya devam etmektedir.

Sarkomatoid RCC

Bu durum kötü diferansiye tip tümör ile karakterize olup, herhangi bir sıradan RCC alt tipleri ile oluşabilir. Bu terim RCC hücrelerinin - bir mikroskop altında bakıldığında - sarkom hücrelerinin görünümüne sahip olduğu olgusuna işaret eder.

Sarkomatoid farklılaşma yüzdesi, genellikle tümörün patoloji raporunda yansıtılır ve tümör saldırganlığı ile ilgilidir. Sarkomatoid RCC ile ilişkili prognozun üniform olarak kötü olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi yeni ilaçların mevcut olmasından dolayı tedavi için daha fazla umut var. Bu durum, böbrek kanseri yaygın bir şekilde metastaz olmuş hastalarda sık görülür. Bu form, böbrek kanseri, bazen kemoterapi ile tedavi edilir.

Transizyonel Hücreli Böbrek Kanseri

Transizyonel Hücreli Böbrek Kanseri (TTK), nadir ve potansiyel olarak çok agresif bir tümör olup, gerçek bir böbrek kanseri olarak düşünülmemelidir, ancak bunun yerine mesane kanseri ile gruplandırılmalıdır. Eğer kanser yayılmamışsa,

ameliyatla her iki böbreğin ve üreterin cerrahi olarak çıkarılması yoluyla tümör tedavi edilir, ama TKK'nin mesanede nüks etmesi yaygın bir durumdur. Tümör büyükse veya metastaz olmuşsa, prognoz zayıftır ve tedavi seçenekleri metastatik mesane kanserinde olan tedavilere benzer olup buna kemoterapi de dahildir.

Tespit, Tanı ve Evreleme

Böbrek kanseri vücudun diğer bölümlerine yayılabilir olduğu için, bunun varlığını tespit etmek için yapılan testlerin çok kapsamlı olması önemlidir.

Tüm yaklaşımlar, dikkatli bir fizik muayene ile başlayıp, geçmiş ve mevcut tıbbi sorunların tam bir tartışmasıyla birleştirilir. Doktorunuz, kanser derecesini belirlemek ve tedavi planı geliştirmek için aşağıdaki testlerin bir kısmının veya tamamınının yapılmasını isteyebilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bir BT taraması, genellikle "CAT" tarama olarak adlandırılan, iç organlar görselleştirmek için kullanılan ve vücudun belirli bölgelerinin çok hatasız bir resmini sağlayan son derece uzmanlaşmış bir testtir. RCC'nin değerlendirmesini

(19)

yapmak için kullanılan temel görüntüleme araçlarından biridir.

Tümörün ilk belirtisi başka nedenler sebebiyle çekilen bir röntgende tespit edilen yada bir fizik muayene sırasında görülen yada hissedilen böbrek alanında bir kitle ya da kalınlaşma ise, ardından genellikle bir BT taraması istenir.

CT taramaları, sıradan röntgen çekiminden daha detaylıdır;

organlarınızın resimlerini her seferinde farklı açılardan bir ince kesit olarak detaylı

bir şekilde çeker. Sonra bir bilgisayar, herhangi bir anormalliğin boyutunu ve yerini göstermek için bu görüntüleri bir araya getirir. Karın içi organların imajını geliştirmek için, bir baryum solüsyonu (ağız yoluyla) taramadan önce alınabilir. Ek kontrast boya enjekte etmek için,

damar yoluyla enjeksiyon da yerleştirilmiş olabilir. Genellikle BT taraması ile ilgili herhangi bir ağrı yoktur, ama (intravenöz kontrast olarak da adlandırılan)

intravenöz boya, sıcak, ateş basması hissine yol açabilir.

Özellikle iyot alerjisi olan bazı insanlar intravenöz boyaya karşı alerjik bir reaksiyon gösterebilir.

Görüntülen vücudun bir parçasına bağlı olarak, işlemden önce belirli perhiz kısıtlamaları gerekli olabilir. Kreatinin düzeyine bağlı olarak,

eğer böbrek fonksiyonu belli bir aralık içinde değilse intravenöz kontrast verilmez. Bazı radyoloji departmanları, intravenöz kontrast yönetimi için yeterli böbrek fonksiyonu olup olmadığını belirlemek amacıyla tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) kullanır.

.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG, BT taramasına benzeyen, kemikler, beyin, ya da omurga gibi vücudun belirli alanlarını değerlendirmek için daha uygun olan, ve son derece uzmanlaşmış bir tarayıcıdır. Vücuttaki belirli organların, katman katman incelemelerini sağlamak için, hatasız önkesit resmini oluşturur. MRG normalde ağrı veren bir prosedür değildir. Görüntüleri üretmek için güçlü bir mıknatıs kullandığından dolayı, vücudunda protez kalça, kalp pili veya metal plaka gibi protezi olan insanlar, MRG taraması yapılmadan önce, bu durumu doktor ve MRG teknisyeni ile tartışmalıdır.

Bu test, genelde hastanın uzun bir süre kapalı ve dar bir alan içinde hareketsiz yatmasını gerektirebilir; kapalı alanlarda kalmaktan rahatsız olan kişiler için bu durum zor olabilir. MRG taramaları genellikle BT taramalarının vücudun belli bir alanını yeterince net bir şekilde görüntüleyemediği durumlarda kullanılır. MRG taramaları için kullanılan intravenöz kontrast türü gadolinyumdur ve böbrek

Tipik bir BT tarayıcı. Böbrek Kanserinin tanısında, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) yaygın olarak kullanılırlar.

(20)

Kemik Taraması

Bir kemik taraması, kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Bu da, özel bir radyoaktif maddenin küçük miktarlarda damardan kana enjekte edilmesi yoluyla yapılır. Bu madde, kemiğe taşınır ve kemik

aktivitesinin çok olduğu alanlarda toplanır. Bu test hem de kanser ve hem de kanser olmayan hastalıkları tespit edebilir, ama test tek başına kullanıldığında, kanser ve artrit gibi diğer koşullar arasında ayrım yapamaz. Bazı durumlarda, kemikteki RCC, kemik taramasında görülmez.

Bu nedenle, röntgren ya da BT taramaları gibi diğer testler gerekli olabilir.

Pozitron Emisyonu Tomografisi (PET) Taraması

PET taraması, hücrelerin belirli etkinliklerine dayanarak kanserin ne kadar geniş bir şekilde yayıldığı hakkında bilgi sağlayan çok uzmanlaşmış bir tanı çalışmasıdır.

PET taramaları genellikle meme, kolorektal, over kanseri, lenfoma, akciğer, melanom, baş ve boyun kanseri için kullanılır. PET taramalarının böbrek kanseri için etkinliği konusunda hala çalışılmaktadır.

İç organların yada diğer yapıların resimlerini üreten

BT ve MRG taramalarının aksine, PET taramaları bir hücrenin

metabolizmasında meydana gelen kimyasal ve fizyolojik değişikliklere dayanan görüntüler üretir. Dokularda yapısal değişiklikler görülmeden önce,

hücrelerde kimyasal ve fizyolojik değişiklikler meydana geldiği

için bu önemlidir. Sonuç olarak, PET taramaları kötü huylu tümörleri iyi huylu tümörlerden ayırt etmeye yardımcı olur ve doktorların kanserin hastada hangi evrede olup ne kadar yayıldığını belirlemelerine yardımcı olur. PET taramaları ayrıca tedavi terapilerinin işe yarayıp yaramadığını ölçer. PET

taramaları , daha çok BT ve MRG taramaları ile birlikte kullanılır. PET taraması, taranan vücut alanına göre 15 dakika ile iki saat arası sürebilir.

Ultrasonografi (Ultrason yada US)

İdrarda kan varsa, böbrekler, üreterler, ve mesaneye özel dikkat veren karın ultrasonu yaptırılması istenebilir. US, aynı zamanda bir kist ve

solid kitle arasında ayrım yapmakta yardımcı olmak

için kullanılabilir. Genellikle bu test için hiçbir hazırlığa gerek yoktur ve rahatsız edici de değildir. İç organların görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanarak, radyoloğun mevcut

olabilecek kitleleri tespit etmesine yardımcı olur. Transdüser adı

(21)

ses dalgaları iç organlardan yansıdıkça algılanır. Böbrek tümörü tarafından

meydana getirilen eko-desen görüntüleri normal böbrek dokusundan farklı görünür.

Bu test, böbrekte bir kitlenin ilk tanısını yapmak için ya da ince iğne biyopsisi yapıldığında (aşağıdaki Biyopsi Prosedürüne bakınız) bir kitleyi görselleştirmek için kullanılabilir.

Ġntravenöz Pyelogram (IVP)

Bir İVP testi kullanılabilir. Genellikle koldan olmak üzere, özel boya bir kan damarına enjekte edilir. Boya, böbrekler de dahil olmak üzere vücudun farklı organlarını kan yoluyla dolaşır. Boya böbreklerde dolaşırken, böbreklerin Röntgeni çekilir. Bu, böbrek içinde herhangi bir anormalliği tespit edecektir. Ultrason veya IVP testlerinden biri anormal ise, BT tarama yapılması istenebilir.

Göğüs Röntgeni

Kanserin akciğerlere yayılıp yayılmadığını tespit etmek için, göğüs röntgeninin çekilmesi istenebilir. Eğer röntgende bir şey görülürse, doktor bunun ne olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için göğüs BT tarama yapılmasını isteyebilir.

Biyopsi Prosedürü

Tanı testleri tamamlandıktan sonra, böbrekteki kitlenin kanser (kötü huylu) olduğu doğrultusunda güçlü bir klinik şüphe var ise, böbreğin tamamının (nefrektomi) veya bir parçasının cerrahi olarak alınması hemen gerçekleştirilecektir. Bazı durumlarda kitleye biyopsi yapılır ama bu pek yaygın değildir. Biyopsi işlemi sırasında, kitleden küçük bir doku örneği alınır ve bunun iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirlemek için incelenir. Böbrek kitlesi biyopsisi yapmak için çeşitli yollar vardır, ancak bunun en yaygın yöntemi, ince iğne aspirasyon (İİAB) veya ince iğne biyopsisi denilen bir prosedürdür. Doktor, yol göstermesi için ultrason veya bir BT tarayıcı kullanarak, deri yoluyla kitleye doğrudan, uzun, ince bir iğne sokar ve örnek dokuyu alır. Bir patolog da alınan biyopsi dokusunu mikroskop altında, iyi veya kötü huylu olup olmadığını belirlemek için değerlendirecektir.

Kötü huylu ise, patolog, histoloji, ya da hücre tipini belirleyecektir.

Böbrek kitlesinin keşfi zamanında yaygın metastaz olduğuna dair açık bir kanıt varsa, böbrekten biyopsi almak yerine metastaz olan alandan bir biyopsi alınabilinir. Eğer metastatik alan böbrekten daha kolay erişilebilir ise, kanama riskini azaltmak için tavsiye edilebilir. Tanı söz konusu olmasa bile, biyopsi, bir sonraki terapi ve tedavi seçeneklerini planlamakta yardımcı olabilir.

(22)

Diğer Testler

Yukarıda tanımlanan testlere ek olarak, doktorunuz aşağıdaki labaratuvar testlerinden bir ya da birden fazlasını değerlendirme yapmak için isteyebilir.

Ġdrar Tahlili

Idrar tahlili, genellikle tam bir fizik muayenenin bir parçasıdır.

Çıplak gözle görülmeyen küçük miktarlardaki kan ve diğer maddeleri tespit edecek, mikroskopik ve kimyasal testler yapılır.

Renal hücreli kanseri olan tüm hastaların yaklaşık yarısının idrarında kan olacaktır.

Kan testleri

Tam kan sayımı ve kimyasal kan testi, RCC ile ilişkili bulguları tespit edebilir.

Anemi (çok az sayıdaki kırmızı kan hücreleri) çok yaygındır. Bu böbrek

kanserlerinden bazıları, kemik iliğindeki kırmızı kan hücreleri üretimi artıran bir hormon (eritropoietin) ürettiği için, eritrositoz da (çok fazla kırmızı

kan hücreleri) oluşabilir.

Bazen, (bilinmeyen nedenlerden dolayı) kandaki karaciğer fonksiyon enzimleri yüksek düzeylere gelebilir ve hiperkalsemi (yüksek kalsiyum düzeyleri) meydana gelir.

Evreleme ve AĢamalandırmanın Rolü

Kanserin evrelendirilmesi kanserin ne kadar yayıldığını sınıflandıran süreç iken, derecelendirilmesi ise kanser hücrelerinin özelliklerini ve donanımını belirler. İki sistemin farklı rolleri vardır, ama hem evreleme hem de derecelendirme, hastalığın seyrinin ve tedavinin etkinliğinin (prognoz) önemli habercileridir.

Bunlar, uygun tedaviyi ve tedavinin başarı şansının ne kadar olduğunu belirlemede faydalıdır.

Evreleme

BT ve MRG taramaları da dahil olmak üzere bazı görüntüleme testleri, kanserin belirli organlara yayılıp yayılmadığını belirlemekte ve evresini tespit etmekte yardımcı olabilir. Genel sağlığınızı değerlendirmek için kan testleri de yapılacaktır.

Bir evreleme sistemi, kanser bakım ekibinin kanserin ne boyutta olduğunu tanımladığı standart bir yoldur. En sık kullanılan evreleme sistemi, Amerikan Kanser Ortak Komitesi (AJCC) tarafından geliştirilmiştir.

(23)

Amerikan Kanser Ortak Komitesi (AJCC) TNM Evreleme Sistemi

AJCC evreleme sistemi, böbrekteki tümörün boyutu (T), lenf nodlarının sayısı (N) ve metastazın (M) derecesine dayanır. T, N ve M bileşenlerinin

değerlendirilmesini, bir evre gruplandırılması takip eder.

T bileĢeni primer tümörün büyüklüğü ile ilgilidir.Sayısal değer, tümörün boyutu ve yayılma derecesi ile artar. T harfini takiben gelen 0 ila 4 arasında bir sayı, tümörün büyüklüğü ve yakındaki dokulara yayılmasını ifade eder. Bu sayılardan bazıları, T1a ve T1b gibi harflerle daha da alt bölümlere ayrılmıştır. Yüksek T sayıları, büyük tümör ve / veya böbrek yakınındaki diğer dokulara daha geniş yayılma olduğuna işaret eder.

N bileĢeni, yakındaki lenf bezlerinde tümör varlığını ya da yokluğunu tayin eder.

Lenf düğümleri, enfeksiyonlarla ve kanserle savaşmaya yardımcı bağışıklık hücreleri (lenfositler) yığını olan yapılardır. N harfini takip eden 0 ila 2 arasındaki bir sayı, kanserin böbrek yakınındaki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını belirtir ve eğer yayılmışsa kaç tanesinin etkilendiğini gösterir.

M bileĢeni, kanserin primer tümörden ne kadar uzağa yayıldığını tanımlar. M harfini takip eden 0 veya 1 sayısı, kanserin akciğerler veya kemikler gibi

uzaklardaki organlara veya vücudun diğer bölgelerindeki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

T, N ve M Kategorilerinin Detaylı Tanımları

TX: Primer tümör tespit edilemiyor (bilgi mevcut değildir).

T0: Primer tümörün varlığını gösteren bir kanıt yok.

T1a: Tümör çapı yaklaşık 4 cm (yaklaşık 1 inç) çapında yada daha küçük ve böbrek ile sınırlıdır.

T1b: Tümör, 4 cm'den daha geniş ama 7 cm'den (2 inç) daha küçüktür ve böbrekte sınırlıdır.

T2: Tümör 7 cm'den büyüktür, ama yine de böbrekte sınırlıdır.

T3a: Tümör, böbreküstü bezine veya böbrek etrafındaki yağ dokusuna yayılmıştır, ama Gerota fasya adı verilen böbreği ve etrafındaki yağ dokusunu çevreleyen fibröz dokudan ötesine yayılmamıştır.

T3b: Tümör böbrek'ten çıkan büyük vene (renal ven) yayılmıştır ve / veya kasık Primer Tümör (T):

(24)

T3c: Tümör göğüs içindeki vena kava'nın bir kısmına ulaşmıştır veya vena kava duvarını sarmıştır.

T4: Tümör Gerota fasyası (böbrek ve böbrek yanındaki yağ dokusunu çevreleyen fibröz doku) ötesine yayıldı.

NX: Bölgesel lenf düğümleri tespit edilemiyor. (Bilgi mevcut değildir).

N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok.

N1: Bir bölgesel (yakın) lenf nodunda metastaz.

N2: Birden fazla bölgesel (yakın) lenf nodu metastazı.

MX: Uzak metastaz varlığının olup olmadığı değerlendirilemez (bilgi mevcut değildir).

M0: Uzak metastaz yok.

M1: Uzak metastaz mevcuttur; bölgesel olmayan (böbreğe yakın olmayan) lenf düğümlerine ve / veya diğer organlara (akciğer, kemik veya beyin gibi) metastaz da içerir.

Renal Hücre Kanser TNM Evre Gruplama

T, N ve M kategorileri tespit edildikten sonra, bu bilgiler hastanın hastalığın genel evresini belirlemek için bir gruplamada birleştirilir. Bu, Evre I 'den (ciddiyeti en az olan ya da en erken evre) Evre IV'e (en ciddi veya en ileri evre) kadar olup, Roma rakamları ile ifade edilir.

Evre I: T1a-T1b, N0, M0. Tümör 7 cm veya daha küçüktür böbrekte sınırlıdır. Lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılmamıştır.

Evre I Evre II Evre III Evre IV

b

Bölgesel lenf düğümleri (N):

Metastazın Kapsamı (M):

(25)

Evre II: T2, N0, M0. Tümör 7 cm'den büyüktür, ama yine de böbrekte sınırlıdır. Lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılmamıştır.

Evre III: T1a-T3b, N1, M0 veya T3a-T3c, N0, M0. Bu aşamada, T ve N

kategorilerinin çeşitli kombinasyonları yer almaktadır. Bunlar, sadece yakındaki bir lenf noduna sıçramış, ama diğer organlara sıçramamış tümörü kapsar. Evre III ayrıca, lenf nodlarına yada uzak organlara yayılmamış, ama böbreküstü bezlere, böbreğin etrafındaki yağ dokusuna, ve/veya böbrekten kalbe giden büyük toplardamara (vena kava) yayılmış tümörleri de içerir.

Evre IV: T4, N0-N1, M0 veya herhangi T, N2, M0 veya herhangi bir T, herhangi bir N, M1. Doğrudan yağ dokusuna ve böbreği çevreleyen fibröz doku Gerota fasya'nın ötesine yayılmış her kanser de dahil olmak üzere, T, N ve M

kategorilerinin çeşitli kombinasyonları bu evrede yer almaktadır. Evre IV ayrıca böbreğin yakınındaki birden fazla sayıdaki lenf bezine yayılmış ya da böbrekten uzaktaki herhangi bir lenf bezine veya akciğerler, kemik, beyin gibi herhangi bir uzaktaki organa yayılmış kanserleri de içerir.

AĢamalandırma

Kanser hücrelerinin özelliklerini belirlemek için kullanılan sisteme Fuhrman aşamalandırması denir. Fuhrman derecesi, tümörün hücresel ayrıntılarını gözden geçirecek bir patalog tarafından belirlenir. Bu derece, kanser hücresinin çekirdeğinin (DNA'nın saklandığı bir hücre parçası) normal bir böbrek hücresinin çekirdeğine ne kadar benzediğine bağladır.

Böbrek kanserleri genellikle 1 ile 4 arasındaki bir Fuhrman ölçeğinde

derecelendirilir. 1. Derece böbrek kanseri hücresinin çekirdeği, normal bir böbrek hücresinin çekirdeğine çok benzer. Bu kanserler genellikle yavaş büyür ve vücudun diğer bölgelerine yavaş yayılır. Onlar genelde iyi bir seyire (prognoz) sahip olma eğilimindedir. Fuhrman skalasının üst ucundaki 4. Derece böbrek kanseri, normal böbrek hücrelerinden oldukça farklı görünür ve daha az olumlu bir seyre sahiptir.

Genel olarak, Fuhrman derecesi ne kadar yüksekse, hastalığın seyri de o derece olumsuzdur.

Tahminlerde derecelendirme ve evreleme baz alınsa da, I. Evre ve çoğunlukla IV.

Evrede bile hastalığın seyri geniş ölçüde değişebilir. Hastalığınızın seyri hakkında doğru bir değerlendirme sağlamaya yardımcı olacak dokturunuza her zaman danışmalısınız.

(26)

NOTLAR

(27)

Cerrahi ve Gelişmiş Tedavi Takibi ile Umut Var

Hasta: Beverly Yaş: 67

"14 yıl önce nefrektomi oldum. O zaman ben ve eşim Filipinler'de yaşıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne geri geldim ve burada, Johns Hopkins'de ameliyat oldum.

Ameliyatın kendisi çok kolay idi. Radikal bir nefrektomi oldum ve neyse ki tümör metaztaz yapmadığı için iyi bir sonuç aldım.

İyileşme süresince biraz sinirliydim, çünkü benim kattaki diğer hastalardan farklı olarak, hemen ayağa kalkıp etrafta yürüyememiştim. İlk birkaç gün çok sancım vardı. Göğüs kafesim çok hassastı. Ama oldukça kısa bir sürede içinde ayağa kalkıp hareket edebildim ve kızlarım beni her gün biraz daha egzersiz yapmaya ittiler.

Sanırım bu iyileşme yolunda bana yardımcı oldu. Yemek yemek için masada oturmak bir süre için biraz zor oldu, ama yavaş yavaş bu ağrı da gitti. Altı hafta içinde Filipinler'e geri dönebildim.

Şimdi, böbrek kanseri hastası savunucusu olarak ve oturduğum şehrin tıp merkezinde Kanser Hastaları Eğitim Programı'nda bir gönüllü olarak çalışıyorum. Böbrek kanseri hastaları için tavsiyem, her zaman umutlu kalmaları olmuştur,

ancak son birkaç yıl içinde meydana gelen yeni ilaç gelişmeleri, her zamankinden daha umutlu olmaları için nedenler yarattı. Yeni onaylanan ilaçlar sayesinde nihayet etkili bir tedavinin oldğunu bilmek, iyimserliğe çok büyük bir kapı açıyor. Artık böbrek kanserinin, eskiden olduğu gibi dehşeti bir seyrinin olmasına gerek yok.”

(28)

BÖLÜM 3

CERRAHİ TEDAVİ

Böbrek kanserinin en sık görülen formu için çeşitli cerrahi yaklaşımları anlamak

Ameliyat, çoğu böbrek kanseri için birincil tedavi olarak kabul edilir. Tümörün boyutu, hastalığın yaygınlığı ve hastanın genel fiziksel durumuna bağlı olarak çeşitli cerrahi işlemler mevcuttur.

Doktorunuz sizin için uygun olan cerrahi seçenekleri tartışacaktır.

Geleneksel Cerrahi: Böbreğin tamamının yada bir Parçasının Alınması

Çoğu böbrek kanserlerinin tedavisi, nefrektomi adı verilen bir

operasyon olan, primer tümörün çıkarılması ile başlar. Bazı durumlarda bu, böbreğin tümüyle alınmasını gerektirir; diğer durumlarda ise, sadece böbreğin bir parçası alınır. Ameliyatın amacı, primer tümörün ve ilgili dokunun böbrekten çıkarılmasıdır. Kanser yayılmış olsa bile, nefrektomi hala yararlı olabilir, çünkü doktorunuzun ameliyattan sonra size tavsiye edeceği tedavilerde

vücudunuzun mücadele etmesi gereken daha az kanser olacak.

Aslında, ameliyat edilebilir metastatik böbrek kanseri olan 245 hastada üzerinde yapılan bir çalışmada, interferon-alfa ile sistemik tedaviden önce nefrektomi uygulanan hastalarda, yalnızca interferon- alfa ile tedavi edilen hastalara oranla, hayatta kalma oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.13

Nefrektomi iyi tanımlanmış ve yaygın bir cerrahi operasyondur.

Her yıl, böbrek kanseri ve bunun yanısıra diğer hastalıklar için de

binlerce nefrektomiyapılmaktadır. Büyük bir ameliyat olmasına rağmen,

potansiyel riskleri iyi tanımlanmıştır ve bir kalp hastalığı ya da karaciğer hastalığı gibi altta yatan hastalıklarınız yoksa, genellikle oldukça

güvenlidir. Ölüm oranları genellikle kanseri metastaz yapmamış hastalar için %1'den az ve metastatik olanlar içinse %1 civarındadır. Renal ven veya inferior vena kava (bacak ve iç organlarınızdan kalbe dönen kanı taşıyan büyük damar), yada böbrek dışına uzanan tümörler hariç, tumor

lokal olarak ilerlemiş olmadığı sürece, komplikasyonlar yaygın değildir.

Tam yada kısmi nefrektomi, böbrek kanserinin birçok çeşidinin ana tedavi yöntemi sayılır.

(29)

Tümörün damar içine uzanması, tümörü ve hatta tüm damarı çıkarmak için kan damarı ameliyatı gerektirir. Bu sorun iyi anlaşılmıştır, ancak bu ameliyatı uzatır ve çoğunda kan nakline ihtiyaç vardır. Kan nakli, genellikle küçük, lokalize tümörler için gerekli değildir.

Nefrektomi böbrek kanseri için en sık uygulanan tedavi yöntemi olmasına rağmen, bazı durumlarda uygun olmadığına dikkat etmek önemlidir. Doktorunuz,

nefrektomiye devam edip etmeme kararını etkileyen faktörleri açıklayacaktır.

Böbrek kanseri için nefrektominin iki temel tipi vardır. Açık parsiyel nefrektomide cerrah, sadece tümörün bulunduğu böbrek kısmını alır. Açık bir radikal

nefrektomi, tüm böbreğin alınmasını içerir ve genellikle, böbreğin üst kısmında bulunan böbreküstü bezi, çevresindeki yağ dokusu, ve böbreğin bitişiğindeki lenf büyümüş lenf düğümlerini de içerir.

Cerrah, çoğu zaman radikal bir nefrektomi gerçekleştirecektir, çünkü kanseri ortadan kaldırmak için daha etkilidir. Ancak, genellikle küçük ve orta ölçekli kanseri olan hastalarda parsiyel nefrektomi de sıklıkla aynı sonuçları elde edebilir. Parsiyel nefrektomi, özellikle, böbrek yetmezliği ya da diğer böbrekte bir problemi olan hastalarda endikedir.14 Tümörün boyutu da parsiyel nefrektomi olup olmamasını belirleyebilir. Parsiyel nefrektominin bazen, böbreğin geçici olarak faaliyetini durdurması yada idrarın uzun süre drenaj yapması gibi kendine has komplikasyonları vardır, ancak bu genellikle tümörün boyutu ve konumu ile ilgilidir.

Geçmişte, bir hastanın soliter (tek) böbreği varsa, parsiyel nefrektomi kullanılırdı ancak, şimdi diğer tarafta normal bir böbreği olan bir hasta için yeterince güvenli bir uygulama olarak kabul ediliyor. Aslında, böbrek kanseri olan birçok hastanın görüldüğü akademik ve diğer tıp merkezlerinde, parsiyel nefrektomiler,

toplam nefrektomilerden sayıca daha fazla olabilir.

Bununla beraber, parsiyel nefrektomi, cerrahi beceri gerektirir. Önemli ölçüde bir deneyime sahip

ve birçok parsiyel nefrektomi ameliyatı gerçekleştiren bir cerrah aramalısınız.

Yukarıda belirtilen laparoskopik cerrahi gibi "minimal invaziv"

prosedürler, hastanede kalma ve iyileşme süresinde daha kısa süreler sağlar.

(30)

Radikal bir nefrektomi, daha kapsamlı bir ameliyatı gerektirir.

Böbreğin hemen üzerinde yer alan adrenal bez, genellikle radikal bir nefrektomi sırasında alınır. Özellikle tümör nispeten küçük ya da böbreğin alt kısmında ise, böbreküstü bezinin alınmaması uygun olabilir. Ameliyat sırasında lenf düğümlerinin kısmen veya tümüyle alınması, tümörün yayılıp yayılmadığını belirlemek için yararlı olabilir, ancak yine bu karar da çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir patolog, lenf düğümleri ve böbreküstü bezini mikroskop altında inceleyecek, ve bu dokularda böbrek kanseri hücreleri olup olmadığına bakacaktır.

Laparoskopi ve Böbrek Kanseri

Daha az invazif cerrahi teknikler geliştirilmiştir ve büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bunlara günümüzde „minimal invasiv ameliyatlar‟

denir ve karın duvarındaki bir dizi küçük kesikten veya delikten (port) girerek kullanılan laparoskopla yapılırlar. Laparoskopi, hem radikal hem de parsiyel nefrektomiler için kullanılır ve geleneksel cerrahi tekniklerindeki aynı şeyleri başarır.

Diğer açık nefrektomilerle kıyaslanınca, laparoskopik olarak yapılan radikal ya da parsiyel nefrektomi, daha az kan

kaybına, daha kısa süre hastanede kalmaya, narkotik ağrı kesicilere daha az ihtiyaca, ve kısa bir iyileşme sürecine neden olur.15

Tıp merkezlerinin birçoğu ve birçok cerrah, laparoskopik radikal nefrektomi sunar. Ama laparoskopik aletin tek başına kullanımı teknik olarak zor olabilir. Bu nedenle, el-yardımlı teknikler belirli durumlarda işlemi kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.16 Cerrahlar, portlardaki aletle birlikte bazen laparoskopik manevralara yardımcı olmak amacıyla bir eli sokabilmek için bir kısa bir kesik yaparlar.

El-yardımlı laparoskopi, minimal invaziv cerrahinin faydalarını korurken, laparoskopik nefrektomiyi daha yaygın olarak kullanılabilinir hale getirebilir.

Laparoskopik parsiyel nefrektomiler de yapılabilir, ancak gerekli teknik uzmanlık ve deneyim nedeniyle, şu anda daha az sayıda cerrah tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, onlar sadece tek bir küçük tümörü olan seçilmiş hastalarda uygulanabilir.

Robotik Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

Robotik yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi, farklı uygulamalarda olan hastalara yeni tanıtılmıştır. Robotik alet kullanımı, prostat kanseri

(31)

tedavisi için birkaç yıldır kullanılıyor olmasına rağmen, bunun böbrek kanserini kısmen alınması için kullanılması yeni bir uygulamadır. Robotik alet kullanımı, temelde laparoskopik prosedürü gerçekleştirmeyi cerrah için daha kolay hale getirir.

Cerrahi robotun iki bileşeni vardır - robotik bileşeni ve cerrah konsolu. Robotun, laparoskopik kamerayı kontrol eden bir kolu ve minyatür laparoskopik aletleri kontrol edip çeşitli fonksiyonları yerine getiren iki ila üç kolu vardır. Cerrah, alanın üç boyutlu bir görünümünü sağlayan ve robotik aletleri kontrol eden bir konsolda oturur. Standart laparoskopi sırasında, güvenli bir şekilde tümörü çıkarmak, böbrek içindeki kan damarlarını dikmek, ve böbreği dikip kapatmak için önemli ölçüde bir deneyim gereklidir. Robot, cerrahın laparoskopik parsiyel nefrektomiyi gerçekleştirmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Ancak bu oldukça yeni olduğu için şu anda bu yöntem ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Bunun, "altın standart" kabul edilen laparoskopik veya açık parsiyel nefrektomiden daha etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Cerrahınıza, laparoskopik parsiyel nefrektomi ya da robotik cerrahide ne kadar deneyimi olduğunu sormanız önemlidir.

Ablatif Tedaviler

Laparoskopi ayrıca seçilmiş hastalarda küçük böbrek tümörlerini yok etmek için, kriocerrahi denilen bir teknik ile başarıyla birleştirilmiştir.17 Krıyocerrahi yada kriyoablasyon dondurucusoğuklukları kullanır (sıvı azot yada argon gazı) kullanarak hastalıklı doku yok edilir. Radyofrekans ablasyon (RFA) küçük tümörleri yok etmek için kullanılan başka bir tekniktir. RFA tümörleri

termal enerji (sıcaklık) ile yok eder. Seçilmiş hastalarda, küçük probları deriden direk olarak, x-ışını rehberliği altında kesim yapmadan tümöre sokarak, bu işlemlerin her ikisi de uygulanabilinir.

Bu cerrahi olmayan ablasyon tekniklerinin uzun vadeli faydaları daha belirlenecektir. Bu nedenle, bu teknikler hala gelişimsel yaklaşımlar

olarak kabul edilir. Sizin kişisel durumunuz için hangi cerrahi tekniğin en iyi olduğu konusunda doktorunuza danışın.

ĠlerlemiĢ Hastalıkta Nefrektominin Rolü

Nefrektomi, hastaların metastatik böbrek kanserinin yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Geçmişte nefrektomi sadece belirli durumlarda bu

düzenlemede yapılırdı - bazen ağrıyı dindirmek için ya da bazen böbrekte meydana gelen zorlu bir kanamaya mühadele etmek için kullanılırdı. Nefrektomiyi takiben bazı hastalarda metastazın beklenmedik şekilde gerilemesinin görülmesi ve primer tümörün sistemik tedaviye pek nadiren cevap verdigi gerçeği, nefrektominin metastatik durumu olan hastaların yönetimine entegrasyonunu yaygın hale getirmiştir.

(32)

Böbrek alınmışsa hastalar, sistemik tedavilere, özellikle immünoterapiye iyi yanıt verir.

Ancak, ileri böbrek kanseri hastalarında nefrektomi yapmak risksiz değildir. Ameliyat sonrasındaki dönemde metastatik hastalığın ilerlemesi yada ameliyat öncesi, ameliyat sürecinde yada ameliyat sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların çok gerçek bir potansiyel olmalarından dolayı, bu durumlar postoperatif dönemdeki sistematik terapinin uygulanmasını geciktirebilir ya da engel olabilir. Ameliyat için uygun hasta seçimi, başarı için kritik kalır. Hastalar ameliyat için iyi bir aday olmalıdır ve tümörün

güvenle ve tamamen ameliyatla alınabilir olması gerekir.Karaciğerde, beyinde yada kemiklerde yaygın metastaz gibi zorlaştıran faktörleri olan hastalar, genel kötü prognozlarından dolayı ameliyat için iyi adaylar olmayabilirler.

Arteriyel Embolizasyon

Arteryel embolizasyon adı verilen bir prosedür, tam nefrektomiyi kolaylaştırmak için, bir ameliyattan önce sadece özel durumlarda yapılır. Özel bir jelatin sünger ya da diğer bir maddenin küçük parçaları, tümör içeren böbreği besleyen arteri bloke etmek için bir kateter aracılığı ile enjekte edilir. Bu prosedür, tümörü büyümek için ihtiyacı olduğu oksijen ve besinden mahrum eder, ve en önemlisi operasyon sırasında kanamayı azaltabilir. Yoğun kötü sağlık ya da diğer nedenlerden dolayı tümörün cerrahi olarak

çıkarılması seçenek dışıysa, ağrı veya kanamadan rahatlama sağlamak için kullanılır.

Tümörünüz Hakkında Nasıl DüĢünmelisiniz

Tümör ve çıkarılan doku, hem size hasta olarak, hemde genel olarak kanser araştırmalarına faydalı olabilir. Çıkarılan tümör ve diğer dokular, belirli kanseriniz hakkında doktorunuza, relaps riskini hesaplamasına, ilerki tedavilere yol göstermesi konusunda potansiyel olarak önemli bilgiler sağlarlar ya da araştırmaya katkıda bulunurlar.

Örneğin tümör, vücudunuzun kanserle mücadele etmesi için topladığı, beyaz kan hücrelerinin ve bağışıklık sisteminin çeşitli diğer

bileşenlerinin bir deposudur. Bazı durumlarda, her zaman bir araştırma protokolünün bir parçası olarak, tümör çıkarılmadan önce

Şekil

Updating...

Benzer konular :