• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz. . . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı (fark) çıkarılır.. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN ÇIKANI. BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-4. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. . . AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz.. . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN ÇIKANI. BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-4. Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı (fark) çıkarılır.. 66 66 . - - 13 13 53. 85. - - . 32 . 69. - - . 14 . 47. - - . 19 . 78. - - . 41 . 56. - - . 28 . 32. - - . 16 . 60. - - . 25 . 91. - - . 56 . 48. - - . 29 . 74. - - . 48 . 87. - - . 62 . 92. - - . 48 . 50. - - . 22 . 53. - - . 36 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir çıkarma işleminde fark 47, çıkan 18 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır?.. Hangi sayıdan 63’ü çıkarırsam

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile farkkalan toplanır... Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki verilmeyen eksilenleri örnekteki

Toplama iĢleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK TOPLAMA

Toplama iĢleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK TOPLAMA

Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır... 3.SINIF MATEMATİK TOPLAMA