• Sonuç bulunamadı

3.Sınıf Matematik Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma Etkinlik-10 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3.Sınıf Matematik Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma Etkinlik-10 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz. . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Arkadaşlar! Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır.. 3.SINIF MATEMATİK TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN. TOPLANANI BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKİNLİK-10. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l. e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. http://www.leventyagmuroglu.com/. . . Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Arkadaşlar! Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için. toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır.. 3.SINIF MATEMATİK TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN. TOPLANANI BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKİNLİK-10. 874. + 342 - 342 874 532. + 262 - . 885 . + 347 - . 678 . + 179 - . 999 . + 605 - . 876 . + 135 - . 587 . + 775 - . 989 . + 316 - . 548 . + 444 - . 654 . + 528 - . 747 . + 217 - . 456 . + 324 - . 486 . + 210 - . 505 . + 242 - . 853 . + 418 - . 666 . w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıdaki tahtalardaki toplama iĢlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK TOPLAMA

AĢağıdaki toplama iĢlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK TOPLAMA

Toplama iĢleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen diğer toplanan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK TOPLAMA

Bilgi: Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için, toplamdan verilen diğer.. Aşağıdaki toplama işlemlerindeki verilmeyen toplananları örnekteki

Bilgi: İki doğal sayının toplandığı bir işlemde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan geriye doğru verilen toplanana kadar sayılır.. = 28 işleminde verilmeyen

ETKĠNLĠK: AYNI TOPLAMLARI BUL Tablolarda verilen toplama iĢlemlerinde toplamlar sağdan sola, yukarıdan aĢağıya aynıdır.. BoĢ kutulara gelmesi gereken

Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları örnekteki gibi bulunuz.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları örnekteki gibi bulunuz.. www.leventyagmuroglu.com