• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimleri Bulma Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimleri Bulma Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

47’den hangi sayıyı çıkarırsam 24 kalır?. 53 işleminde çıkan sayı kaçtır?. - ….. 26 . Hangi sayıdan 25’i çıkarırsam 63 kalır?. Bir çıkarma işleminde eksilen 67, fark 19 ise çıkan sayı kaçtır?. . 75’ten hangi sayıyı çıkarırsam 32 kalır?. . 85 işleminde çıkan sayı kaçtır?. - ….. 17 . . Bir çıkarma işleminde fark 38,. çıkan 57 olduğuna göre eksilen. sayı kaçtır?. Bir çıkarma işleminde eksilen 81, fark 23 ise çıkan sayı kaçtır?. Hangi sayıdan 28’i çıkarırsam 45 kalır?. Bir çıkarma işleminde çıkan 31, fark 23 ise eksilen sayı kaçtır?. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN. TERİMLERİ BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKİNLİK-2. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. http://www.leventyagmuroglu.com/. . . Bir çıkarma işleminde fark 47, çıkan. 39 olduğuna göre eksilen sayı. kaçtır?. 39’dan hangi sayıyı çıkarırsam 13 kalır?. Bir çıkarma işleminde eksilen 71, fark 36 ise çıkan sayı kaçtır?. Bir çıkarma işleminde fark 47, çıkan 18 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır?. . Hangi sayıdan 63’ü çıkarırsam 21 kalır?. Bir çıkarma işleminde eksilen 53, fark 21 ise çıkan sayı kaçtır?. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN. TERİMLERİ BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKİNLİK-2. …. işleminde eksilen kaçtır?. - 41. 36 . …. işleminde eksilen kaçtır?. - 23. 69 . 91 işleminde çıkan sayı kaçtır?. - ….. 57 . …. işleminde eksilen kaçtır?. - 38. 29 . http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com