• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır. . Örnekler: . Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki gibi bulunuz.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 68 68 - … - 51. 51 17. . 85 … - … - …. 36 …. . 88 … - … - …. 25 …. . 63 … - … - …. 27 …. . 45 eksilen - 32 çıkan . 13 kalan. 75 75 - … - 60. 60 15. . 62 62 - … - 15. 15 47. . 45 … - … - …. 12 …. . 43 … - … - …. 14 …. . 29 … - … - …. 13 …. . 57 … - … - …. 36 …. . 94 … - … - …. 59 …. . 79 … - … - …. 61 …. . 83 … - … - …. 38 …. . 90 … - … - …. 27 …. . 29 … - … - …. 13 …. . 25 … - … - …. 14 …. . 35 … - … - …. 26 …. . 40 … - … - …. 15 …. . 99 … - … - …. 75 …. . 77 … - … - …. 58 …. . 50 … - … - …. 28 …. . 80 … - … - …. 42 …. . 47 … - … - …. 32 …. . 64 … - … - …. 26 …. . 90 … - … - …. 63 …. . 70 … - … - …. 53 …. . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK . ÇIKARMA İŞLEMİNDE ÇIKANI BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:……………......…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki çıkan sayıları örnekteki gibi bulunuz.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK . ÇIKARMA İŞLEMİNDE ÇIKANI BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:……………......…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. 78 sayısından 78. - …. çıkarırsam - 25 . 25 kalır 53. . 46 sayısının ….. - …. eksiği - …. . 18 ediyor ….. . Bu çıkarma işleminde 63 eksilen ….. - …. çıkan - …... 47 fark …... . 73 elmadan ….. - …. elmayı çıkarırsam - …. . 36 kalır ….. . 51 sayısından …... - …. çıkarırsam - …... 29 kalır …... . 90 koyunun ….. - …. tanesini sattım - …. . 63 kaldı ….. . Bu çıkarma işleminde 68 eksilen ….. - …. çıkan - …... 29 kalan …... . 86 TL’nin ….. - …. TL’sini harcadım - …. . 49 TL kaldı ….. . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı fark çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA