• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Rakamları Bulma-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Rakamları Bulma-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz.. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN. RAKAMLARI BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-2. 4  - 1 5  0 . 5  - 2 6  2 . 3  - 1 4  1 . 2  - 1 2  7 . 7  - 3 3  2 . 8  - 2 6  0 . 6  - 4 4  3 . 9  - 6 8  0 . 8  - 4 3  3 . 7  - 5 0  0 . 6  - 1 5  4 . 3  - 1 9  0 . 7  - 5 5  2 . 4  - 2 1  8 . 5  - 2 3  0 . 9  - 6 8  1 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN. RAKAMLARI BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-2. AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 6  - 3 8  4 . 5  - 2 9  1 . 3  - 1 3  9 . 2  - 1 4  9 . 7  - 3 5  8 . 4  - 1 3  7 . 8  - 4 5  5 . 9  - 5 7  7 . 5  - 2 8  8 . 9  - 6 2  8 . 6  - 1 6  6 . 8  - 4 5  5 . 7  - 2 9  9 . 4  - 1 8  9 . 3  - 1 6  9 . 5  - 2 4  6 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com